Jump to content
TNC-TR

Mehmet

Üye
 • Content count

  2044
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Mehmet last won the day on May 27 2016

Mehmet had the most liked content!

Community Reputation

215 Excellent

About Mehmet

 • Rank
  TnC Platinium

İletişim Bilgileri

Profile Information

 • Male
 • istanbul

Recent Profile Visitors

8858 profile views
 1. Mehmet

  Cikis Butonu Calismiyor

  ListView yükseklik çok vermişsin $GUI_01 ile çok orantısız olmuş $GUI_01_List_01 = GUICtrlCreateListView ("Nachname|Vorname|Telefonnummer|Ort|Geburtstag", 5, 5, 490, 450, 0x8014, 0x00090121)
 2. Mehmet

  Windows Kurulumu Bittikten Sonra Ayar

  Bunun gibimi? #RequireAdmin RegWrite('HKCU\Control Panel\Desktop', 'MenuShowDelay', 'REG_SZ', '0') If @OSArch = "x86" Then ShellExecute('msconfig.exe', -2) Else DllCall('kernel32.dll', 'int', 'Wow64EnableWow64FsRedirection', 'int', 0) ShellExecute('msconfig.exe', -2) DllCall('kernel32.dll', 'int', 'Wow64EnableWow64FsRedirection', 'int', 1) EndIf
 3. Mehmet

  Klasör Symbol Degistirmek

  şu konudaki sorununda bundan olabilir
 4. Mehmet

  Klasör Symbol Degistirmek

  @Skorpion Kullandığın autoit eski sürümdür ondan. Autoit Latest version : v3.3.14.5 Şununla bir çıktı verebilirmisin MsgBox(0, "Version", @AutoItVersion)
 5. Mehmet

  Klasör Symbol Degistirmek

  Ek olarak,yanlışım varsa düzelt @SimpsoN_Bart #include <WinAPIShellEx.au3> Local $aKlasorYolu = @ScriptDir & "\1" If Not $aKlasorYolu Then Exit EndIf Local $aIconYolu = @ScriptDir & "\22.ico" If Not $aIconYolu Then Exit EndIf Local $tSHFCS = DllStructCreate($tagSHFOLDERCUSTOMSETTINGS & ';wchar szIconFile[' & (StringLen($aIconYolu) + 1) & ']') DllStructSetData($tSHFCS, 'Size', DllStructGetPtr($tSHFCS, 'szIconFile') - DllStructGetPtr($tSHFCS)) DllStructSetData($tSHFCS, 'Mask', $FCSM_ICONFILE) DllStructSetData($tSHFCS, 'IconFile', DllStructGetPtr($tSHFCS, 'szIconFile')) DllStructSetData($tSHFCS, 'SizeIF', 260) DllStructSetData($tSHFCS, 'IconIndex', $aIconYolu) DllStructSetData($tSHFCS, 'szIconFile', $aIconYolu) _WinAPI_ShellGetSetFolderCustomSettings($aKlasorYolu, $FCS_FORCEWRITE, $tSHFCS)
 6. Eski tayfalardan kimler var acep :)

  1. Show previous comments  6 more
  2. _ULTIMATE_

   _ULTIMATE_

   Windows XP döneminden kalma ben var 😁

  3. kacaksevgilim

   kacaksevgilim

   Ooo seni unutmak ne-mümkün hocam :)

  4. NotToday

   NotToday

   Varmış baya ya

 7. iso dosyasını winrar ile aç şu yolda efi\boot\ bootx64.efi dosyası varsa uefi dir.
 8. Mehmet

  Sitedeki Input Ve Butonu Kullanmak

  liste aktarılır tabiki ama biraz yoğunum cevap yazan olmazsa ben müsait bir zamanda bakarım olurmu
 9. Mehmet

  Sitedeki Input Ve Butonu Kullanmak

  şunu denermisin Case $Button1 $AverInput1 = GUICtrlRead($Input1) $AverInput2 = GUICtrlRead($Input2) $PostVeriAl = _PST('https://www.statarea.com/actions/controller', 'object={"action":"doCustomPredict","hostteamname":"' & $AverInput1 & '","guestteamname":"' & $AverInput2 & '","factors":255}') $Averi = _StringBetween($PostVeriAl, "<div class='value'>", "</div>") ConsoleWrite($Averi & @CRLF) If IsArray($Averi) Then For $i = 0 To UBound($Averi)-1 ConsoleWrite($Averi[$i] & @CRLF) Next EndIf
 10. Mehmet

  Sitedeki Input Ve Butonu Kullanmak

  Hala yaşlanmamışım #include <Array.au3> #include <String.au3> #include <ButtonConstants.au3> #include <EditConstants.au3> #include <GUIConstantsEx.au3> #include <StaticConstants.au3> #include <WindowsConstants.au3> $Form1 = GUICreate("Form1", 690, 119) $Input1 = GUICtrlCreateInput("Brazil (Brazil)", 24, 48, 217, 21) $Input2 = GUICtrlCreateInput("Barcelona (Spain)", 264, 48, 217, 21) $Label1 = GUICtrlCreateLabel("1.Maçi Yaziniz", 48, 16, 72, 17) $Label2 = GUICtrlCreateLabel("2.Maçi Yaziniz", 304, 8, 72, 17) $Label3 = GUICtrlCreateLabel("Analiz Sonucu", 120, 96, 75, 17) $Label4 = GUICtrlCreateLabel("", 224, 96, 24, 24) $Button1 = GUICtrlCreateButton("Analiz ET", 504, 16, 171, 81) GUISetState(@SW_SHOW) While 1 $nMsg = GUIGetMsg() Switch $nMsg Case $GUI_EVENT_CLOSE Exit Case $Button1 $AverInput1 = GUICtrlRead($Input1) $AverInput2 = GUICtrlRead($Input2) $PostVeriAl = _PST('https://www.statarea.com/actions/controller', 'object={"action":"doCustomPredict","hostteamname":"' & $AverInput1 & '","guestteamname":"' & $AverInput2 & '","factors":255}') $Averi = _StringBetween($PostVeriAl, "<div class='value'>", "</div>") ConsoleWrite($Averi & @CRLF) If IsArray($Averi) Then ConsoleWrite($Averi[0] & @CRLF) EndIf EndSwitch WEnd Func _PST($url, $PostData = '') Local $oHTTP = ObjCreate("winhttp.winhttprequest.5.1") $oHTTP.Open("POST", $url, False) $oHTTP.SetRequestHeader("User-Agent", "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0") $oHTTP.SetRequestHeader("Accept", "*/*") $oHTTP.SetRequestHeader("Accept-Language", "tr-TR,tr;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3") $oHTTP.SetRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8") $oHTTP.SetRequestHeader("X-Requested-With", "XMLHttpRequest") $oHTTP.SetRequestHeader("Referer", "https://www.statarea.com/custompredict") $oHTTP.Send($PostData) If @error Then $error = 1 $oHTTP = 0 Return SetError(1) EndIf If $oHTTP.Status = 200 Then Local $sReceived = $oHTTP.ResponseText $oHTTP = Null Return $sReceived EndIf $oHTTP = Null Return -1 EndFunc ;==>_PST
 11. Mehmet

  Sitedeki Input Ve Butonu Kullanmak

  Maç işlerinden pek anlamam ama Analiz sonucu yerine tam olarak ne gelecek resimde görülen hangi veri?
 12. @Bultar Tamamen merak. Ssd kullanmayanlar dışında diye belirtecektim fakat konuyu uzatmak istemedim,Fakat ssd kullananlarda daha iyi bir performans için tahminimce varsayılan olarak kullanmıyorlardır Biliyorsunuz ki varsayılan değer 4 KB'dır buda günümüz dosyalarını okuma yazma hdd erişimi için biraz performansı düşük sayılmazmı? Benim araştırmalarımda şunları gözlemledim Windows 7 kullananlar 32k Windows 8 ve üzeri sistemler için 64k tercih ettikleri vs.
 13. Merhaba arkadaşlar. Windows Allocation Unit Size'ı 32K mı 64K Olarak mı kullanıyorsunuz? Konu başlığında belirttiğim gibi Windows kurulumunda tercih ettiğiniz Allocation Unit Size değeri nedir?
 14. @yildo Bunu Autoit ile yapmaya ne dersin Yanlış anlamadıysam yapmaya çalıştığın şöyle bir şey sanırım $KacTaneOlsun = 3 $TxtIsmiNeOlsun = "TxtName" For $Var = 1 To $KacTaneOlsun $txtolustur = FileOpen(@ScriptDir & '\' & $TxtIsmiNeOlsun & $Var & '.txt', 1) FileWrite($txtolustur, 'İstersen içine birşeyler yaz' & $Var & @CRLF & "Ve Hemen Altına birşeyler daha yaz ;)") FileClose($txtolustur) Next
×