Jump to content

awengers44

Üye
 • Posts

  1925
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  42

awengers44 last won the day on May 26

awengers44 had the most liked content!

Profile Information

 • Male

Recent Profile Visitors

12397 profile views

awengers44's Achievements

Community Regular

Community Regular (8/14)

 • Dedicated Rare
 • Conversation Starter Rare
 • Very Popular Rare
 • First Post Rare
 • Collaborator Rare

Recent Badges

1.9k

Reputation

Single Status Update

See all updates by awengers44

 1. İçerik ve çalışmalarını severek takip ettiğim rus (Ander_73) yapımcının baş yapıt eserlerinden biri.

  ander_73.jpg.e647c525794e9b13096d74995301bf3b.jpg

  https://github.com/LibDepo/libdepo.github.io/blob/main/cmd/bibm_make_iso.cmd
  Cmd dosyasını çalıştırınca BIMB++ dosyalarının son versiyonlarını indirip ISO formatında cmd nin çalıştırıldığı dizinde oluşturacaktır.
  --------------------------------------
  https://usbtor.ru/viewtopic.php?t=1784
  Konuya ulaşmak için üstteki linke bakın.

  Sorun olması halinde alttaki kodu kopyalayıp text içerine ekleyip farklı kaydet ile uzantısını *.cmd olarak kaydedip çalıştırın.

  Ventoy dahil her multiboot sisteme uygun olarak ISO dosyanız hazırlanmış olacaktır.

  Spoiler
  @echo off
    cls
    echo/
    set o=--file-allocation=trunc --console-log-level=error --summary-interval=0
    md tmp\dir
    >tmp\tst.vbs echo Set x = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP") : x.Open "GET", WScript.Arguments(0), False : x.Send : With CreateObject("Adodb.Stream") : .type = 1 : .open : .write x.responseBody : .savetofile WScript.Arguments(1), 2 : End With
    cd tmp
    <nul set /p "=Download Aria2c... "
    >nul cscript.exe tst.vbs "https://libdepo.github.io/files/aria2c.cab" "a.cab"
    echo done.
    echo/
    expand a.cab -f:* .
    >l echo https://libdepo.github.io/files/MakeISO.cab
    for %%i in (BIBMPP.GZ IFL.7z IFL64.7z) do (
    aria2c.exe "https://cloud-api.yandex.net/v1/disk/public/resources/download?public_key=https://disk.yandex.ru/d/WHFSSnffp84nQQ&path=/%%i" -o f %o%
    for /f tokens^=^4^ delims^=^" %%a in (f) do >>l echo %%a
    del /q f
    )
    aria2c.exe -il -x5 -s5 %o%
    expand MakeISO.cab -f:* .
    echo/
    >dir\isolinux.cfg (
    echo DEFAULT 0
    echo LABEL 0
    echo KERNEL VMLINUZ
    echo APPEND xres=800 vga=788 switchx=yes iflkmap=us ktl=qwerty iflbflag=0 initrd=INITRMFS.GZ
    )
    for %%i in (IFL IFL64) do (
    7zdec86.exe x %%i.7z
    move /y vmlinuz dir
    move /y initrmfs.gz dir
    oscdimg.exe -l%%i -bisolinux.bin dir ..\%%i.iso
    echo/
    IsoLinuxFixer.exe ..\%%i.iso
    )
    del /q dir
    move MEMDISK dir
    move BIBMPP.GZ dir
    >dir\isolinux.cfg (
    echo DEFAULT 0
    echo LABEL 0
    echo KERNEL memdisk
    echo APPEND raw floppy initrd=BIBMPP.GZ
    )
    oscdimg.exe -lBIBM -bisolinux.bin dir ..\BIBM.iso
    echo/
    IsoLinuxFixer.exe ..\BIBM.iso
    cd ..
    rd /q/s tmp

   

   
  1. asil111

   asil111

   Ne işe yaradığınıda bilirsek kesinlikle öyle olduğunu bizde anlamış oluruz :)

  2. awengers44

   awengers44

   Terabyte Image for Windows ile imag alma ve geri yükleme, boot record müdahele etme, bir çok farklı diskte kurulu olan işletim sistemlerini düzenleme, disk bölümleme ve diklere her türlü müdahele etme, windows şifre değişme ve sıfırlama vs bir çok araç bir arada.. Uefi ve legacy desteği mevcut ;) 

×
×
 • Create New...