Jump to content

SimpsoN_Bart

-=TNC.VIP=-
 • Content Count

  712
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  6

SimpsoN_Bart last won the day on May 9 2014

SimpsoN_Bart had the most liked content!

Community Reputation

474 Excellent

1 Follower

About SimpsoN_Bart

 • Rank
  - TnC Naylon -

Profile Information

 • Male
 • Trabzon
 • Adobe Photoshop
  Teknik Servis
  Web Tasarım
  Autoit
  OOP

Recent Profile Visitors

16610 profile views
 1. Selam, Uzantıları değiştirmiş olabilir misin? Bende jpg yaptığım zaman gayet güzel çalışıyor. #RequireAdmin #region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI **** #AutoIt3Wrapper_icon=..\test2.ico #endregion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI **** Dim $favDir = @DesktopDir & "\Wall\" Dim $cCounter = 0 Dim $FindFile = FileFindFirstFile($favDir & '*.jpg') While 1 FileFindNextFile($FindFile) If @error Then ExitLoop $cCounter = $cCounter + 1 WEnd FileClose($FindFile) $FindFile = FileFindFirstFile($favDir & '*.jpg') Dim $RandomNum = Random(1, $cCounter, 1) Dim $curFile For $i = 1 To $RandomNum $curFile = FileFindNextFile($FindFile) If $RandomNum = $i Then ChangeDesktopWallpaper($favDir & $curFile) ExitLoop EndIf Next FileClose($FindFile) Exit Func ChangeDesktopWallpaper($bmp) ;=============================================================================== ; Usage: _ChangeDesktopWallPaper(@WindowsDir & '\' & 'zapotec.bmp') ; Parameter(s): $bmp - Full Path to BitMap File (*.bmp) ; Requirement(s): None. ; Return Value(s): On Success - Returns 0 ; On Failure - -1 ;=============================================================================== If Not FileExists($bmp) Then Return -1 ;The $SPI* values could be defined elsewhere via #include - if you conflict, ; remove these, or add if Not IsDeclared "SPI_SETDESKWALLPAPER" Logic Local $SPI_SETDESKWALLPAPER = 20 Local $SPIF_UPDATEINIFILE = 1 Local $SPIF_SENDCHANGE = 2 Local $REG_DESKTOP = "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop" ;Don't tile - just center RegWrite($REG_DESKTOP, "TileWallPaper", "REG_SZ", 0) RegWrite($REG_DESKTOP, "WallpaperStyle", "REG_SZ", 0) RegWrite($REG_DESKTOP, "Wallpaper", "REG_SZ", $bmp) DllCall("user32.dll", "int", "SystemParametersInfo", _ "int", $SPI_SETDESKWALLPAPER, _ "int", 0, _ "str", $bmp, _ "int", BitOR($SPIF_UPDATEINIFILE, $SPIF_SENDCHANGE)) Return 0 EndFunc ;==>ChangeDesktopWallpaper
 2. $folder = "C:\Users\BART\Desktop\1\" If @error Then Exit $ico = "C:\Users\BART\Desktop\icon.ico" If @error Then Exit IniWriteSection($folder & "\" & "Desktop.ini", ".ShellClassInfo", _ "IconFile=" & $ico & @LF & _ "IconIndex=0" & @LF & _ "InfoTip=AutoIt RULEZZZ!") FileSetAttrib($folder & "\" & "Desktop.ini", "+H") FileSetAttrib($folder, "+R")
 3. Selam, Filtreleme ve sayfalama işlemleri için biraz uğraşmak lazım işin içine her türlü JavaScript Ajax vs girecek bunu yapan eklentiler zaten var: Bütün istediklerini yapan https://datatables.net/ ve https://archive.codeplex.com/?p=gridmvc eklentilerini kolayca kullanabilirsin. Kolay gelsin.
 4. Yukarıdaki kodlar Windows Services kodları konuyla ne ilgisi var anlamadım. Tek söyleceğim şey timer arkaplanda zaten thread sleep kullanıyor.
 5. Hatalı kod aradınız hiçbir sonuç elde edemediniz ? İlgili exception array ve index ile ilgili alınan ve sıkıntılı bir hatadır. Programlamada şans eseri çalıştı diye de maalesef bişey yok Visual Studio kafasına göre hata düzetlme yapmaz senin yazdığın kodun derleyicide hatasız görünmesini sağlar. Örneğin Herhangi bir interfaceden classa miras verdiğinde içindeki metotları implement etmesi için metotların içine aşağıdaki kodu yazması gibi. Bu bir hata düzetlmesi vs değildir public void FutureFeature() { // Not developed yet. throw new NotImplementedException(); }
 6. C# 6.0 da gelen bir özellik string.format methodunun yerine kullanılıyor geniş bir kullanımı var. https://docs.microsoft.com/tr-tr/dotnet/csharp/language-reference/tokens/interpolated http://www.ilkayilknur.com/c-sharp-6-string-interpolation
 7. Selam @Pairs, String interpolation c# 6.0 da gelen güzel ve exception vermeyen bir özellik arkadaş daha düşük visual studio sürümü kullanıyorsa hata alabilir. String.Format ile de yazalım. string sorgu = string.Format("UPDATE Ayranci SET Ad = '{0}', Soyad = '{1}', Sehir = '{2}' WHERE Ad = '{3}'", ad, soyad, sehir, deger); @korasoglu, Ufakt bir tips. Update ve Delete işlemlerinde string türlerine pek güven olmaz o yüzden mutlaka her tablonda int id sutünü primary key şeklinde olması hayat kurtarır.
 8. Projeyi derlerken DevExpress referanslarını copy local diyeydin iyidi kankacım Ellerine sağlık.
 9. Microsoft access database engine; sunucu yazılımı gerektiren bir database değil o yüzden access ile istediğini yapacağını sanmıyorum.
 10. Breakpoint koyup debug et bakalım bide Try cath ekle kodlarını stacktrace de tam olarak ne diyor ? patlıyor diye bir hata yok :)
 11. Muhtemelen kopyala yapıştır yaptığın için; if (MessageBox.Show("Seçili Ögeyi Silmek İstiyor Musunuz ?", "Dikkat", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes) { con.Open(); komut.Connection = con; komut.CommandText = "DELETE FROM haluk WHERE [email protected]"; komut.Parameters.AddWithValue("@SNO", dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString()); komut.ExecuteNonQuery(); con.Close(); MessageBox.Show("Silme İşlemi Başarılı", "Silindi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); haluk(); } else { MessageBox.Show("Silme İşlemi İptal Edildi"); }
 12. Inno Setup tavsiye ederim en stabil olduğunu katılımsız yapan arkadaşlar bilir. Ek olarak Smart Install Maker, Advanced Installer,InstallShield vb. Bunlarda oldukça kolay ve özelleştirilebilen setup yapma programlarıdır hepsini forumda full olarak bulabilirsin.
 13. Koddaki Image1.Source tipi nedir ? muhtemelen bir Stream olarak yada Byte dizi olarak kaydetmen gerekcek. Bunun içinde MemoryStream kullanman gerekir. Source u Serialize etmeyi dene yinede tam kodları görmenden dönüş tiplerini vs kesin birşey söylemek zor. https://stackoverflow.com/questions/8624071/save-and-load-memorystream-to-from-a-file https://stackoverflow.com/questions/10661967/saving-as-jpeg-from-memorystream-in-c-sharp
 14. Yanlış hatırlamıyorsam Debug seçeneği Any CPU değil X86 olması gerekiyor onun dışında referanslara da bakmak lazım tabi.
 15. Bilgisayarında yüklü yada projendeki .NET framework sürümü ile SQLite in desteklediği .NET sürümü farklı olabilir. Bunları kontrol et.
×
×
 • Create New...