Jump to content

powermanby

Üye
 • Content Count

  21
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by powermanby

 1. Kokteyl isolarını yapan kişiden bir kafeci arkadaşımız aldığı windows isosunu paylaşmış , bunun haberini alan bu forumada üye olan kokteyl isolarını yapan kişi benden aldığın tüm isoları bu günden itibaren rast gele zamanlarda çalışmaz hale getireceğim demiştir. Ekteki resimlerdede görebilirsiniz. Yani isolara bir arka kapı trojan tarzında eklenti kuruyor forumun tarafsızlığı açısından gerekli incelemeyi yapıp lütfen bu kişiyi uzaklaştırırmısınız.

  1.jpg

  86999419_10220943207745828_404940455948582912_n.jpg

  1. Show previous comments  5 more
  2. EgeGrkn

   EgeGrkn

   merhaba, size son cevabımdır; sistemler zaten elinizde, ntlite ile açıp bakabilirsiniz oem kodları windows/setup içerisindedir. auttend dosyası windows/panther klasörü içerisindedir. oem kodları 1 kere çalısırlar zaten. editler ise ntlite ile ntlite arayüzünden yapılmaktadır. proje sızdırılınca göz dağı vermek için için proje veya sistem diyorum. Sizinde eliniz gözünüz ve beyniniz var inceleyebilirsiniz. oem kodlarıda şu şekildedir. olay sistemde değil kokteylde yanlış anlaşılma sebebide kokteylden kaynaklı olduğu için oem kodları boşu boşuna paylaşılmamıştı. Ancak sizler malesef adminler bile zararsız dediği halde hala sataşmak için uğraşıyorsunuz allah size akıl fikir versin. herkes sağlıcakla kalsın hakkım varsa ki vardır birçoğu insanda bana iftira atan, helal etmiyorum kimseye.

   @echo off
   mode con: cols=70 lines=20
   color a
   title Kokteyl
   chcp 1254
   cls

   boyut ve renk ayarı

   :: -----------------------------------------------------------------------------------------------

   :: Settings

   :: Disable UAC
   call "%WINDIR%\Setup\Scripts\Files\UAC.exe"
   reg import %temp%\UAC.reg

   :: Owneri Adminisrator Yap
   reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v RegisteredOwner /d Administrator /f

   cls

   uac kapatma ve owner adı ayarı

   :: -----------------------------------------------------------------------------------------------

   echo  ____________________________________________________________________
   echo  _                                                                  _
   echo  _                             Kokteyl                              _
   echo  _                                                                  _
   echo  ____________________________________________________________________
   echo.
   echo             ...Kokteyl Isletim Sistemlerine Hosgeldiniz...
   echo.
   ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1

   :: -----------------------------------------------------------------------------------------------

   echo                 ...Sisteminiz Ayarlaniyor...
   ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1

   yazılar

   :: -----------------------------------------------------------------------------------------------

   echo                       ...Alt Yapi Etkinlestiriliyor...
   :: Install Core Components
   call "%WINDIR%\Setup\Scripts\Files\Msxml.exe"
   call "%WINDIR%\Setup\Scripts\Files\DirectX.exe"
   ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1

   msxml ve directx altyapısı kurulumu

   :: -----------------------------------------------------------------------------------------------

   :: Win7 Ayarlari
   setlocal
   for /f "tokens=4-5 delims=. " %%i in ('ver') do set VERSION=%%i.%%j
   if "%version%" == "10.0" goto NoNeed
   if "%version%" == "6.3" goto NoNeed
   if "%version%" == "6.2" goto NoNeed
   if "%version%" == "6.1" goto Win7
   if "%version%" == "6.0" goto NoNeed
   if "%version%" == "5.2" goto NoNeed
   if "%version%" == "5.1" goto NoNeed
   if "%version%" == "5.0" goto NoNeed
   endlocal

   :Win7
   :: CPU Support
   IF EXIST "%PROGRAMFILES(X86)%" (GOTO 64BIT) ELSE (GOTO 32BIT)
   :64BIT
   net stop wuauserv
   xcopy "%WINDIR%\Setup\Scripts\Files\WuaCpuFix64.dll" "%SystemRoot%\System32\" /Y /K /R /S /H /i
   reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wuauserv\Parameters" /v ServiceDll /t REG_EXPAND_SZ /d "%SystemRoot%\System32\WuaCpuFix64.dll" /f
   net start wuauserv
   goto NoNeed
   :32BIT
   goto NoNeed
   :NoNeed

   :: Update Support
   @setlocal DisableDelayedExpansion

   set "SysPath=%SystemRoot%\System32"
   if exist "%SystemRoot%\Sysnative\reg.exe" (set "SysPath=%SystemRoot%\Sysnative")
   set "Path=%SysPath%;%SystemRoot%;%SysPath%\Wbem;%SysPath%\WindowsPowerShell\v1.0\"
   set "_err===== ERROR ===="
   set "xOS=64"
   if /i %PROCESSOR_ARCHITECTURE%==x86 (if not defined PROCESSOR_ARCHITEW6432 (
     set "xOS=32"
     )
   )
   set "IFEO=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options"

   set "_work=%~dp0Files\Bin\"
   setlocal EnableDelayedExpansion
   pushd "!_work!"
   if not exist "superUser%xOS%.exe" set _file=superUser%xOS%.exe

   for /f "skip=2 tokens=2*" %%a in ('reg query "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v ProductName 2^>nul') do set "_name=%%b"
   for /f "tokens=2 delims==" %%# in ('"wmic OS Get OperatingSystemSKU /value" 2^>nul') do if not errorlevel 1 set _sku=%%#
   if "%_sku%"=="65" set "_name=Windows Embedded POSReady 7"

   :Hook
   call :StopService wuauserv 1>nul 2>nul
   call :StopService TrustedInstaller 1>nul 2>nul

   if exist "%SysPath%\kurwica*.dll" del /f /q %SysPath%\kurwica*.dll
   copy /y kurwica%xOS%.dll %SysPath%\gesu.dll 1>nul 2>nul

   reg add "%IFEO%\TrustedInstaller.exe" /f /v VerifierDlls /t REG_SZ /d gesu.dll 1>nul 2>nul
   reg add "%IFEO%\TrustedInstaller.exe" /f /v GlobalFlag /t REG_DWORD /d 256 1>nul 2>nul
   if exist "%SystemRoot%\servicing\slc.dll" 1>nul 2>nul superUser%xOS%.exe /w /c cmd.exe /c del /f /q %SystemRoot%\servicing\slc.dll

   goto :TheEnd

   :StopService
   sc query %1 | find /i "STOPPED" || net stop %1 /y
   sc query %1 | find /i "STOPPED" || sc stop %1
   goto :eof

   :TheEnd

   sadece windows7 için yeni nesil işlemci desteği ve update desteği

   :: -----------------------------------------------------------------------------------------------

   :: Software Klasoru
   setlocal EnableDelayedExpansion
   set /a KEYNUM=0
   SET KEY=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx
   REG ADD %KEY% /V TITLE /D "Installing Softwares..." /f
   FOR %%i IN (D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) DO IF EXIST "%%i:\Software" (for /f "delims=" %%z in ('dir /b %%i:\Software\*.exe') do (
   set /a KEYNUM=!KEYNUM!+1
   REG ADD %KEY%\!KEYNUM! /VE /D "%%~nz" /f
   REG ADD %KEY%\!KEYNUM! /V 1 /D "%%i:\Software\%%z" /f
   ))

   cls

   software klasörü
   exit /b

  3. furopebelu

   furopebelu

   Göz dağı verdiniz istediğiniz oldu mu peki? O zaman bütün insanlardan özür dileyin burada ve paralarını iade edin. Ama Allah, din, kitap başladığına göre de durum anlaşıldı. Hakkınız varsa helal etmeyin istemiyorum. Beynimiz var incelemek istersek inceleriz merak etmeyin. Bu kaçıncı hakaret acaba, hala müsaama gösteriliyor burada olmanıza. Şimdi de yine dersiniz ki ben öyle demedim böyle dedim, okuduğumuzu anlıyoruz çok şükür.

  4. EgeGrkn

   EgeGrkn

   ben hayvan barınağına veya varsa bana bağış yapmış olan herkese desteğimi devam ettiririm abonelikleri bitene kadar, kimseyi mağdur etmiyorum ve isteyenlere hayvanlara bağış yapsa bile cebimden çıkartıp veriyorum zaten senelerdir abonelik iptali yapan onlarca kişi oluyor. ayrıca hepsi benimle iletişime geçebilen düzgün insanlar ve herşeyin farkındalar merak etmeyiniz. Bu forumda ise özür dileyeceğim hiçbir kimse yok. Bana küfür edip iftira altında bırakıp özür dilemeyenler dilesinler isterlerse ancak umrumda bile değil, özürde beklemiyorum. herkese hayatlarında başarılar.

 2. Arkadaşlar bunun grafik arayüzlü 1903 yada 1909 versiyonunuda paylaşabilirmisiniz
 3. İndirebileceğim windows linki varmı peki emre ben upload ederim gerekirse
 4. Emre bunun 329 versiyonunuda yayınlarmısın yada çekebileceğim windows linkide olabilir kafecilere soruyorum çok acayip yanıtlar alıyorum kanser oldum
 5. Arkadaşlar app remove veriyonu bilgisayar açıldığında kaç gb yer kaplıyor hafızada kuranlar rica etsem bakabilirmi , kafemde disksiz olarak kullanmak istiyorumda açılışta az dosya okuyan bir windows 10 ihtiyacım var o yüzden , kuranlar bilgi verebilirse sevinirim
 6. Arkadaşlar app remove veriyonu bilgisayar açıldığında kaç gb yer kaplıyor hafızada kuranlar rica etsem bakabilirmi , kafemde disksiz olarak kullanmak istiyorumda açılışta az dosya okuyan bir windows 10 ihtiyacım var o yüzden , kuranlar bilgi verebilirse sevinirim
 7. Arkadaşlar bu iso dosyasının içine sata driverini ve usb 3.0 desteğini nasıl ekleyebiliriz yardıcı olabilirmisiniz
×
×
 • Create New...