Jump to content

x_files_x

Üye
 • Content Count

  500
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

12 Good

1 Follower

About x_files_x

 • Rank
  TnC Silver

İletişim Bilgileri

 • Facebook
  Facebook.com/adem27sezgin

Profile Information

 • Male

Recent Profile Visitors

1214 profile views
 1. mesela çalıştırıp takip et butonuna bastıktan sonra kapat butonu yada durdur butonuna bastıgınızda, hemen kapanmıyor, bunun önüne geçmek için sleep süresini azalttım ancak bu defada mouse imleci ikide bir işlem yapıyor,
 2. Html ile direkt çektim onda sorun yok ancak, kodlamada hata var. çalıştırdığınız zaman fark edersiniz. imleç sürekli yenileme yapıyor
 3. Site verisi takip programı konusunda imleç ve hafıza sorunu Merhaba arkadaşlar, hayırlı cumalar. Geçenlerde bir siteye süekli bakıp altın durumu filan takip ederken düşündüm acaba autoit ile ordaki html içinden o bilgiyi çekip masaüstümde gösterebilir miyim diye. Bişiler deneyip sonuç elde ettim lakin. program çalışırken sürekli imleçte bir hareketlilik söz konusu ve bundan dolayı kasıyor biraz da. autoit konusunda yardıma ihtiyacım var çünkü benim bilgim bu kadarına yetti. bir yerlerde yalnış kodlama var kesin. lütfen yardım ederseniz çok sevinirim. #include <ButtonConstants.au3> #include <EditConstants.au3> #include <GUIConstantsEx.au3> #include <StaticConstants.au3> #include <WindowsConstants.au3> ;~ Opt("GUIOnEventMode", 1) Opt("TrayMenuMode", 1) Opt("TrayOnEventMode", 1) #Region ### START Koda GUI section ### Form= $Form1 = GUICreate("Altın.in Fiyat Durumu", 325, 120, 592, 424) $input = GUICtrlCreateInput("https://yorumlar.altin.in/tum/gram-altin", 52, 16, 150, 21) $Link = GUICtrlCreateLabel("Link:", 12, 20, 42, 24) GUICtrlSetFont(-1, 8, 800, 0, "MS Sans Serif") GUICtrlSetColor(-1, 0x008080) $yazi = GUICtrlCreateLabel("Altın Bu Değerin Altına Düşerse Bilgi Ver:", 8, 55, 250, 25) GUICtrlSetFont(-1, 8, 800, 0, "MS Sans Serif") GUICtrlSetColor(-1, 0x008080) $input2 = GUICtrlCreateInput("", 250, 50, 50, 25) ; beklenilen değer $yazi3 = GUICtrlCreateLabel(":Anlık Altın Durumu", 78, 85, 150, 25) GUICtrlSetFont(-1, 8, 800, 0, "MS Sans Serif") $edit = GUICtrlCreateInput("", 8, 80, 60, 25) $Button1 = GUICtrlCreateButton("Takip", 240, 14, 40, 25) $Button2 = GUICtrlCreateButton("Gizle", 285, 14, 35, 25) GUISetState(@SW_SHOW) $config_tray = TrayCreateItem("Menüyü Göster") ;ileti bu TrayItemSetOnEvent(-1, "mms") ; görevi "mms" functionunu calýstýrmak TrayCreateItem("") $exit_tray = TrayCreateItem(" Çıkış") TrayItemSetOnEvent(-1, "exxit") TraySetState();--------------------------- $tiklanmis_mi = False While 1 $nMsg = GUIGetMsg() Switch $nMsg Case $GUI_EVENT_CLOSE Exit Case $Button1 ; butona başlat durdur ekle, tek butona çift görevde If $tiklanmis_mi = False Then ; butona tiklanilmismi degeri eger iptaldeyse yani, butona tiklanilmamissa $tiklanmis_mi = True ;butona tikla diyo ControlSetText($Form1,"",$Button1,"Durdur") ElseIf $tiklanmis_mi = True Then ;butona tiklanilmisssa $tiklanmis_mi = False ;butona tiklama diyo ControlSetText($Form1,"",$Button1,"Takip") EndIf case $Button2 GUISetState(@SW_HIDE) EndSwitch If $tiklanmis_mi = True Then ;başlat-durdur döngünün görevi _oku() ;görev burda ElseIf $tiklanmis_mi = False Then ;başlat durdur döngüsünde durdur görevi ToolTip("") EndIf WEnd Func _oku() $dll=DLlOpen("ntdll.dll") ;cpu azalt _HighPrecisionSleep(100*2,$dll) ;cpu için Local $aArray = 0, _ $iOffset = 1 Sleep(100) ;bekle $oku = InetRead(GUICtrlRead($input)) $Data = BinaryToString($oku) $aArray = StringRegExp($Data, '(?i)"Gram Altın - Satış">(.*?)</li>', 1, $iOffset) ; "keywords": başlayış----- ", bitiş If @error Then Exit $iOffset = @extended ClipPut($aArray[0]) ControlSetText($Form1,"",$edit,$aArray[0]) ToolTip($aArray[0],0,0) ;~ Sleep(150);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; $deger = GUICtrlRead($input2) If $aArray[0] < $deger Then MsgBox(64,"","") EndIf EndFunc Func _HighPrecisionSleep($iMicroSeconds,$hDll=False) ;cpu Local $hStruct, $bLoaded If Not $hDll Then $hDll=DllOpen("ntdll.dll") $bLoaded=True EndIf $hStruct=DllStructCreate("int64 time;") DllStructSetData($hStruct,"time",-1*($iMicroSeconds*10)) DllCall($hDll,"dword","ZwDelayExecution","int",0,"ptr",DllStructGetPtr($hStruct)) If $bLoaded Then DllClose($hDll) EndFunc Func mms() ;func GUISetState(@SW_SHOW, $Form1) EndFunc Func exxit() Exit EndFunc
 4. Mrb, arkadaşlar. Diyelim ki run("deneme.exe") komutu ile ilgili programı çalıştırdık. Bu deneme.exe dosyasının aktif pencere başlığına nasıl ulaşırım?
 5. Eline sağlık kardeşim, adlibi hiç bilmiyordum tamda bana göre bişiymiş
 6. up up cevap bekliyorum yardımsever arkadaşlardan, bir zamanlar autoit konusu bayağı iyiydi
 7. Merhaba arkadaşlar, bugün bir gui oluşturup bişiler deneyim dedim ve pencere işlemleri için küçük bir script yazdım, script normal çalışıyor ancak pencereyi engelle butonu yani block butonuna basınca scriptin butonları çalışmıyo ve kapatamıyorum durduramıyorum da, ancak hotkey kısayol ile kapatılıyor, ben block tusuna basınca engellesin, unblock tusuna basınca fonksiyon dursun istiyorum... #include <ButtonConstants.au3> #include <ComboConstants.au3> #include <GUIConstantsEx.au3> #include <WindowsConstants.au3> Opt("GUIOnEventMode", 1) Opt("TrayAutoPause", 0) ;ikona basınca durdur olmaz Opt("WinTitleMatchMode", 2) ;Bu komutla onu kaldırabilirsin. Opt("TrayOnEventMode",1) Opt("TrayAutoPause",0) ;Eğer menününde olmamasını istiyorsan alttaki kodu kullan. Opt("TrayMenuMode", 1) $gostertry = TrayCreateItem("Menüyü Göster") ;ileti bu TrayItemSetOnEvent(-1, "goster") ; görevi "goster" functionunu calıstırmak ;~ TrayCreateItem("") $gizletry = TrayCreateItem("Menüyü Gizle") ;ileti bu TrayItemSetOnEvent(-1, "gizle") ; görevi "gizle" functionunu calıstırmak ;~ TrayCreateItem("") $config_tray = TrayCreateItem("..:Hakkımda:..") ;ileti bu TrayItemSetOnEvent(-1, "mms") ; görevi "mms" functionunu calıstırmak ;~ TrayCreateItem("") $exit_tray = TrayCreateItem(" Çıkış") TrayItemSetOnEvent(-1, "exxit") TraySetState();--------------------------- #Region ### START Koda GUI section ### Form= ;~ HotKeySet("{ESC}" ,"Kapat") ;kısayol gui kapat $Form1 = GUICreate("Win Tasker v.1.0", 236, 101, 728, 461) GUISetBkColor(0x4DBFD5) GUISetOnEvent($GUI_EVENT_CLOSE, "exxit") HotKeySet("{ESC}" ,"gizle") ;kısayol gui gizle $Combo1 = GUICtrlCreateCombo("", 8, 10, 170, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL)) ;combo ollusturdum $var = WinList() For $i = 1 to $var[0][0] GUICtrlSetOnEvent($Combo1, "Combo1Change") ;combo görevi If $var[$i][0] <> "" AND IsVisible($var[$i][1]) Then ;eger pencereler varsa GUICtrlSetData(-1, $var[$i][0], "") ;bunu comboya ekle EndIf Next $Button1 = GUICtrlCreateButton("Show", 8, 63, 42, 35) GUICtrlSetOnEvent($Button1, "Button1Click") $Button2 = GUICtrlCreateButton("Hide", 50, 63, 42, 35) GUICtrlSetOnEvent($Button2, "Button2Click") $Button3 = GUICtrlCreateButton("Reflesh", 185, 10, 46, 25) GUICtrlSetOnEvent($Button3, "Button3Click") $Button4 = GUICtrlCreateButton("Block", 92, 63, 42, 35) GUICtrlSetOnEvent($Button4, "Button4Click") $Button5 = GUICtrlCreateButton("Gizle", 134, 63, 46, 35) GUICtrlSetOnEvent($Button5, "gizle") $Button7 = GUICtrlCreateButton("Unblock", 185, 63, 46, 25) GUICtrlSetOnEvent($Button7, "Unblock") $Button6 = GUICtrlCreateButton("Rename", 185, 40, 46, 25) GUICtrlSetOnEvent($Button6, "Button6Click") $Combo2 = GUICtrlCreateCombo("", 8, 40, 170, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL)) ;combo ollusturdum GUISetState(@SW_SHOW) While 1 Sleep(100) WEnd Func Button1Click() $hWnd = (GUICtrlRead($combo1)) WinSetState($hWnd, "", @SW_SHOW) WinActivate($Form1) EndFunc Func Button2Click() $hWnd = (GUICtrlRead($combo1)) WinSetState($hWnd, "", @SW_HIDE) EndFunc Func Button3Click() If @Compiled = 1 Then Run( FileGetShortName(@ScriptFullPath)) Else Run( FileGetShortName(@AutoItExe) & " " & FileGetShortName(@ScriptFullPath)) EndIf Exit EndFunc Func Combo1Change() EndFunc Func Form1Close() Exit EndFunc Func IsVisible($handle) If BitAND(WinGetState($handle), 2) Then Return 1 Else Return 0 EndIf EndFunc ;==>IsVisible Func Button6Click() $winfirst = GUICtrlRead($combo1) $winsecond = GUICtrlRead($combo2) WinSetTitle($winfirst,"",$winsecond) EndFunc Func Button4Click() $winfirst = (GUICtrlRead($combo1)) While 1 WinKill($winfirst) Sleep(200) WEnd EndFunc Func mms() ;hakkımda try MsgBox(64, "Win Tasker v.1.0", "Yapımcı :" & @CRLF & "Adem SEZGİN") EndFunc Func goster() ;menuyu goster try GUISetState(@SW_SHOW) EndFunc Func Unblock() ;menuyu goster try Exit EndFunc Func exxit() ;exit try Exit EndFunc Func gizle() ;menuyu goster try GUISetState(@SW_HIDE) EndFunc
 8. Linki yandex yada box gibi bir siteye upload eder misiniz rica etsem
 9. bende idm calısmadı indirirken idm hata veriyo normal windowsun indirmnesi başlıyor, ve ayrıca donukluk yapıyor pc de, görünüm normal ama hızını hic beğenmedim, bence baya bi geliştirilmesi lazım win7 ye dönüş var galiba
 10. @Bluelife ;Eline saglık hocam cok guzel program, hemen denicem
 11. I LOVE AUTOIT:..................

 12. Usta Valla süpersin ya...ben bunun için ne kadar ugrasmıstım da gif yapamamıstım..Allah razı olsunn vallaa.emegi gecen herkesten
×
×
 • Create New...