Jump to content

korasoglu

Üye
 • Posts

  885
 • Joined

 • Last visited

1 Follower

Profile Information

 • Male

Recent Profile Visitors

3227 profile views

korasoglu's Achievements

Rookie

Rookie (2/14)

 • First Post Rare
 • Collaborator Rare
 • Posting Machine Rare
 • Conversation Starter Rare
 • Week One Done Rare

Recent Badges

62

Reputation

 1. Arkadaşlar iki tane DatagridView var birisinden sutun boyutu değiştiği zaman otamatik digerininde aynı boyutta olmasını nasıl sağlayabilirim. birisini gridviewdwki gibi arama sutunu gibi durmasını istiyorum yardımcı olursanız çok sevinirim.
 2. Cevabını arayan olursa; if (e.RowIndex != -1 && e.ColumnIndex != -1 && e.ColumnIndex == datagridview.Columns["DURUM"].Index) { DataGridViewCell clickedCell = (sender as DataGridView).Rows[e.RowIndex].Cells[e.ColumnIndex]; datagridview.CurrentCell = clickedCell; var relativeMousePosition = datagridview.PointToClient(Cursor.Position); Menu1.Show(datagridview, relativeMousePosition); } Ama şu bir gerçek yazılımı bana tnc-tr sevdirdi çünkü yardım dükaman çok fazlaydı sorulan sorulara mutlaka cevap veren birileri olurdu misal pairs(Ali) kintaro(yavuz) ... çok koştular hepsine çok çok teşekkür ederim ama şuan bu bölümle ilgilenen kişi yok galiba ah eski günler.
 3. int hnd = gridView1.FocusedRowHandle; if (gridView1.IsValidRowHandle(hnd)) // eğer seçili olan satır geçerliyse yani boş bir yere tıklanmamışsa { if (hnd > -1) // sütun başlıklarına değil de sadece satırlara tıklanmışsa { bilgiyukle.id = gridView1.GetRowCellDisplayText(hnd, gridView1.Columns[0]); MessageBox.Show(bilgiyukle.id); } } Arkadaşlar bu kodda seçim yoksa deniliyor ve çalışıyor ama ben dataGridView'e aşağıdaki gibi uyguladım boşluğa bile tıklasam contextmenu çıkıyor nasıl yapabilirm. private void dataGridView1_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e) { if (dataGridView1CurrentCell.RowIndex > -1) { if (name == "ISLEM" && e.Button == MouseButtons.Left) {contextMenuStrip1.Show(dataGridView1, e.X, e.Y + 10); } } }
 4. Hatırlı günler; Arkadaşlar Datagridview'in sütünlarını manuel oluşturduğum halde BindingList yüklediğim zaman listedeki bütün sütünlar gözükmektedir. Halbuki gridview de var olan gözükür olmayan gözükmezdi bu da sıkıcı bir hal oldu. var liste= Data.Where(s => s.ID == ID).Select(s => new { ID = s.ID, AD_SOYAD = s.AD_SOYAD, ADRES = s.ADRES, TC_NO = s.TC_NO}).ToList(); wher ile yükleme yapıncada satırı düzenlemeye izin vermiyor datagridview1.Columns["ID"].Visible = false; Bu şekilde kayboluyor ama herseferinde tekrarlamam lazım bu işin kolayı nasıl olabilir. Sonuç; datagridview'e yükleme yapılınca istenmeyen sutunlardan nasıl kurtulabilirim.
 5. Application.StartupPath + "\Programlar\ gibi yapabilisin
 6. Arkadaşlar bir listede tuttuğum veriyi yazdıracağım. Sizden ricam yazıcı kullanımda ise bekle değilse yazdırmaya devam etmesini istiyorum. Yazdırma işleminde sorun yok sadece yazıcı kullanımda ise yazdırma işleminin durumunu nasıl alabilirim çünkü timerden kontrol edip devam diyebilirim veya önerisi olan
 7. Hayırlı günler; Arkadaşlar tıklanan satırın height nasıl değiştirebilirim
 8. Arkadaşlar hayırlı günler; Panel içerisinde AutoScroll true iken kaydırma yapmadan button1.Location.X bu şekilde x değerini doğru olarak alıyorum fakat kaydırma çubuğuyla ekranı aşağıya doğru kaydırınca farklı x değeri veriyor haliyle panelin ust kısmını baz alıyor ben panel içerisindeki nesne nerede ise onun x ve y koordinatini nasıl alabilirm. Düzenleme: Arkadaşlar sorun cevabı parentmiş yani hangi nesne neyin içinde ise onu belirtiyoruz hepsi bu panel1.Parent = this; AdSoyad.Parent = panel1; yani panel1 foruma içinde AdSoyad panel1 içinde gibi.
 9. Arkadaşlar hayırlı günler elimde eski versiyon minimysql(myisam) yani localdan çalışan server var biraz araştırdım myisam insert,update işlemleri çoğaldıkça yavaşladığını select işlemlerinde ise çok hızlı olduğunu söylüyorlar kafam karıştı karar verememiyorum. Sizce oldukca sık veri yazma ve okuma işlemlerinde c# ile sqlite'mi daha stabil çalışır yoksa localdan çalışan minimysql'mi öneride bulunursanız çok sevinirim.
 10. Arakadaşlar MYISAMda MySqlTransaction kullanımı yok galiba denemedik örnek koymadım myTrans.Commit(); görsün görmesin yazma işlemi gerçekleşiyor. araştırmalarımda myisamın foreign keys desteği yokmuş acaba MySqlTransaction desteğidemi yok andanmı bu hatayı alıyorum anlamadım yardımcı olursanız çok sevinirim. Aşağıdaki örnekte bir hata var buna karşılık try catch yapısı var Rollback(); var ama yinede yazma işlemi gerçekleşiyor. public void RunMySqlTransaction(connectionString) { MySqlConnection myConnection = new MySqlConnection(connectionString); myConnection.Open(); MySqlCommand myCommand = new MySqlCommand(); myCommand.Connection = myConnection; MySqlTransaction myTrans; // Start a local transaction myTrans = myConnection.BeginTransaction(); // Assign transaction object for a pending local transaction myCommand.Transaction = myTrans; try { myCommand.CommandText = String.Format("INSERT INTO deneme (ad) VALUES ('{0}')", "ahmet"); myCommand.ExecuteNonQuery(); myCommand.CommandText = String.Format("INSERT INTO deneme (ad21) VALUES ('{0}')", "ahmet"); myCommand.ExecuteNonQuery(); myTrans.Commit(); } catch (Exception e) { myTrans.Rollback(); } finally { myConnection.Close(); } }
 11. Sevgili pairs bu benzeri örnekleri inceleyerek denemiştim sorun şu try { for (int i = 0; i < 10; i++) { myCommand.CommandText = "insert into deneme (ad, soyad) VALUES (100, 'Description')"; myCommand.ExecuteNonQuery(); } for (int i = 0; i < 10; i++) { myCommand.CommandText = "insert into deneme2 (ad3, soyad) VALUES (100, 'Description')"; myCommand.ExecuteNonQuery(); } myTrans.Commit(); myConnection.Close(); } iki tablo yapısıda aynı sadece isimleri farklı yukarıdaki örnekte ikinci forda sütün adını ad yerine ad3 yazdım birinci for çalışyor ve yazıyor ikincisi hatalı ve try olduğu için hata vermiyor yazmıyorda ama sonuçta hatalı bir işlem olması rağmen veri tabanına veri yazıldı ben hata varsa yazılmasını istemiyorum. Normal düz mantık myTrans.Commit(); bunu görmeden yazma işlemi yapmaması lazım, zaten görmüyorda ama üstteki işlemde hata olmadığı için yazma işlemi yapıldı bu sorunu nasıl çözebilirim.
 12. Arkadaşlar sqlite transaction kullandığım zaman ardarda sorgularda herhangi bir hata yok ise kayıt yapıyor var isede tüm işlemleri iptal ediyor ve çok hızlıda yazıyor aynısı mysql ile denedim olmadı yapamadım sizden ricam transaction kullanmı mysql de nasıl olmalı yani hata varsa tüm işlemler iptal edilmeli SQL Baglan = new SQL(); var stopwatch = new Stopwatch(); stopwatch.Start(); Baglan.Baglanti.Open(); using (Baglan.Komut = new SQLiteCommand(Baglan.Baglanti)) { using (var transaction = Baglan.Baglanti.BeginTransaction()) { Baglan.Komut.CommandText = Cumle; Baglan.Komut.ExecuteNonQuery(); transaction.Commit(); } } Baglan.Baglanti.Close();
 13. Evet localde demiştim yani sql server kurmadan karşı pc de çalışamaz onu anladım. o zaman sql server gibi hantal bir yapı yerine sqlite daha mantıklı gözüküyor.
 14. korasoglu

  Sqlite Veri Cekme

  Arkadaşlar SQlite ile aşağıdaki kodla Beş Milyon satırı 15 saniyede yazdırdım (Pc den Pc ye değişir) ama çekme işlemi çok yavaş oluyor veriyi hızlı bir şekilde çekme işlemini nasıl yapabilirim. SQLiteConnection con; SQLiteCommand cmd; con = new SQLiteConnection("Data Source=OrnekVt.sqlite;Version=3;"); string sql = @"CREATE TABLE IF NOT EXISTS Ogrenci( OgrNo INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT , Ad TEXT NOT NULL, Soyad TEXT NOT NULL );"; con.Open(); cmd = new SQLiteCommand(sql, con); cmd.ExecuteNonQuery(); var stopwatch = new Stopwatch(); stopwatch.Start(); cmd = new SQLiteCommand(); using (cmd = new SQLiteCommand(con)) { using (var transaction = con.BeginTransaction()) { for (var i = 0; i < 5000000; i++) { cmd.CommandText = "insert into Ogrenci(Ad,Soyad) values ('Ali','Bak')"; cmd.ExecuteNonQuery(); } transaction.Commit(); } } MessageBox.Show(string.Format("{0} saniye sürdü", stopwatch.Elapsed.TotalSeconds)); con.Close(); NOT : Aynı işlemi sql server ile tekrarladım veri çekme hızı yine düşük oldu. Çok büyük projelerde veri işleyenler nasıl bir yol takip ediyor çok merak ettim.
 15. Arkadaşlar sql server ve managent Studio yu kurdum database ve tabloları oluşturdum başka pcde sql server kurmadan veritabanı işlemlerini nasıl yapabilirim bağlantı cumlesi nasıl olur. Araştırmalarımda Local db kurulumundan bahsediliyor anlaşılır bir izahat yapan olursa çok sevinirim. Yani sqlite gibi başka pcde kullanılabilirmi.
×
×
 • Create New...