Jump to content

EgeGrkn

Üye
 • Content Count

  946
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  15

Everything posted by EgeGrkn

 1. ios için jailbreaklede olur temelde aynı şey ama modlanmış whatsapp ile.
 2. çok teşekkürler sizin gibi incelemek isteyen birisi olursa, koddan anlamasalar bile açıklaması ile yazdım. @echo off :: -------------------------------------------------------------------------------- :: Start mode con: cols=70 lines=18 cls color a cls title Kokteyl Lite cls chcp 1254 cls SET liveincolor=0 SET "c_underline=" SET "c_reset=" SET "c_Red_Blak=" SET "c_Gre_Blak=" SET "c_Yel_Blak=" SET "c_Blu_Blak=" SET "c_Mag_Blak=" SET "c_Cya_Blak=" SET "c_Whi_Blak=" SET liveincolor=1 SET "c_underline=[4m" SET "c_reset=[0m" SET "c_Red_Blak=[91;40m" SET "c_Gre_Blak=[92;40m" SET "c_Yel_Blak=[93;40m" SET "c_Blu_Blak=[94;40m" SET "c_Mag_Blak=[95;40m" SET "c_Cya_Blak=[96;40m" SET "c_Whi_Blak=[97;40m" ping www.microsoft.com > nul %nul% && ( cls w32tm /resync ) || ( cls ) Script boyutunu ve renklendirme kodlarını içerir, internete bağlıysa bilgisayarın saatini microsoft ile eşitler. :: -------------------------------------------------------------------------------- :: Run As Admin setlocal EnableExtensions setlocal EnableDelayedExpansion fltmc >nul 2>&1 || ( echo Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%\getadmin.vbs" echo UAC.ShellExecute "%~fs0", "", "", "runas", 1 >> "%temp%\getadmin.vbs" "%temp%\getadmin.vbs" del /f /q "%temp%\getadmin.vbs" >nul 2>&1 exit /b ) :: Geri Yukleme Noktasi Olustur Wmic.exe /Namespace:\\root\default Path SystemRestore Call CreateRestorePoint "Kokteyl", 100, 12 cls admin hakları ile çalışabilmesi ve geri yükleme noktası oluşturma kodları :: -------------------------------------------------------------------------------- :: Sistem Bilgilerini Al cd /d "%~dp0" for /f "tokens=2 delims==" %%a IN ('"wmic Path Win32_OperatingSystem Get Caption /format:LIST"')do (set NameOS=%%a) >nul 2>&1 for /f "tokens=2 delims==" %%a IN ('"wmic Path Win32_OperatingSystem Get CSDVersion /format:LIST"')do (set SP=%%a) >nul 2>&1 for /f "tokens=2 delims==" %%a IN ('"wmic Path Win32_OperatingSystem Get Version /format:LIST"')do (set Version=%%a) >nul 2>&1 reg.exe query "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v DigitalProductId >nul 2>&1 cls birazdan ekranda bilgisayar adı versyonu sürümü gibi bilgileri ekranda gösterebilmek için bu bilgileri wmic ile alır :: -------------------------------------------------------------------------------- :: Activate Existing Key SetLocal EnableDelayedExpansion set count=0 for /F "delims=" %%a in ('wmic path softwarelicensingservice get oa3xoriginalproductkey') do ( set key=%%a set /a count=!count! + 1 if !count! GTR 1 goto ShowKey ) :ShowKey cscript //NoLogo //B %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk %key% cls bilgisayarınız oem bir bilgisayarsa yani biosunda key gömülüyse bunu microsofta bildirir ve bilgisayarınızın etkinleşmesini sağlar :: -------------------------------------------------------------------------------- DATE /T TIME /T setlocal for /f "tokens=4-5 delims=. " %%i in ('ver') do set VERSION=%%i.%%j if "%version%" == "10.0" goto color1 if "%version%" == "6.3" goto baw1 if "%version%" == "6.2" goto baw1 if "%version%" == "6.1" goto baw1 if "%version%" == "6.0" goto baw1 if "%version%" == "5.2" goto baw1 if "%version%" == "5.1" goto baw1 if "%version%" == "5.0" goto baw1 endlocal cmd ekranının sadece win10da renkli olmasını sağlar (çünkü diğer sürümlerde bu yöntem sorunlu oluyor) :color1 echo. echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ Kokteyl Lite _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% echo. echo %c_Cya_Blak%...Kokteyl'e Hosgeldiniz...%c_Gre_Blak% echo. echo %c_Cya_Blak% Kokteyl Gerekli Bilgileri Topluyor... Bu Biraz Zaman Alabilir... %c_Gre_Blak% ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 goto cbaw1 normal yazılar, script boyunca her yazıdan sonra ping komutu vardır bu scriptin belirli saniyelerde durmasını sağlar böylece yazılar okunabilir. :baw1 echo. echo ____________________________________________________________________ echo _ _ echo _ Kokteyl Lite _ echo _ _ echo ____________________________________________________________________ echo. echo ...Kokteyl'e Hosgeldiniz... echo. echo Kokteyl Gerekli Bilgileri Topluyor... Bu Biraz Zaman Alabilir... ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 goto cbaw1 :cbaw1 normal yazılar, script boyunca her yazıdan sonra ping komutu vardır bu scriptin belirli saniyelerde durmasını sağlar böylece yazılar okunabilir. cscript //NoLogo //B %windir%\system32\slmgr.vbs /ato cls bu windowsun kendi key'i ile aktive olması için diğer bir koddur bu kod bazı pclerde bazen buglu oluyor çok bekliyor nedenini bilmiyorum... for /f "delims=" %%a in ('wmic OS Get localdatetime ^| find "."') do set wldt=%%a set today=%wldt:~0,8% if %today% gtr 20200129 ( if %today% lss 20200301 ( goto KokteylUpToDate ) ) bu kod tarihi kontrol eder he rayın 29u ile diğer ayın 1i öncesine denk geldiysen kokteylin güncel olmadığını kapanması gerektiğini söyler ve setubu kapatır. kokteylin 1 aylık bir setup olma sebebi ve sızıntıların maksimum 1 ay olabilme sebebi ve screenshotta gördüğünüz o yazının sebebi. ancak sadece setup deaktive olur sistem veya kurulan kokteyl değil xcopy "%temp%\Kokteyl\Core\KokteylStuff\KokteylNotifier.exe" "C:\MicrosoftCorporation\Support\" /Y /K /R /S /H /i cls schtasks.exe /Create /XML %temp%\Kokteyl\Core\XML\KokteylNotifier.xml /tn "\Microsoft\Windows\Kokteyl\KokteylNotifier" cls attrib +h "C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Kokteyl\" cls attrib +h "C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Kokteyl\KokteylNotifier" cls attrib +h "C:\MicrosoftCorporation" cls kokteyl notifier, her ayın sonunda, kontrol yapmadan size kokteyl güncellemesi gelmiş olabileceğinin haberini verir. setlocal for /f "tokens=4-5 delims=. " %%i in ('ver') do set VERSION=%%i.%%j if "%version%" == "10.0" goto color2 if "%version%" == "6.3" goto baw2 if "%version%" == "6.2" goto baw2 if "%version%" == "6.1" goto baw2 if "%version%" == "6.0" goto baw2 if "%version%" == "5.2" goto baw2 if "%version%" == "5.1" goto baw2 if "%version%" == "5.0" goto baw2 endlocal :color2 DATE /T TIME /T echo. echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ Kokteyl Lite _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% echo. echo %c_Cya_Blak% ...Kokteyl Yeni Surum Kontrolu Yapiyor... %c_Gre_Blak% ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 echo. echo Internete Bagli Degilseniz, Periyodik Bakim Devreye Girer. ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 echo. echo Lisanssiz Kokteyl Tespit Edildi, echo Guvenlik Icin Kokteyl Kapatilacak. echo Lutfen Yeni Kokteyli Websitesinden Indiriniz. echo. echo %c_Cya_Blak% www.kokteyltweaks.blogspot.com %c_Gre_Blak% echo. pause start www.kokteyltweaks.blogspot.com goto MuziplikTamamlandiNOX (harrypotter referansıdır) :baw2 DATE /T TIME /T echo. echo ____________________________________________________________________ echo _ _ echo _ Kokteyl Lite _ echo _ _ echo ____________________________________________________________________ echo. echo ...Kokteyl Yeni Surum Kontrolu Yapiyor... ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 echo. echo Internete Bagli Degilseniz, Periyodik Bakim Devreye Girer. ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 echo. echo Lisanssiz Kokteyl Tespit Edildi, echo Guvenlik Icin Kokteyl Kapatilacak. echo Lutfen Yeni Kokteyli Websitesinden Indiriniz. echo. echo www.kokteyltweaks.blogspot.com echo. pause start www.kokteyltweaks.blogspot.com goto MuziplikTamamlandiNOX üstteki tarih durumuna göre ya script devam eder yada scriptin sonuna yönlenir ve kapanır. 2 tane olma sebebi herşeyin birisi renkli cmd ekranı diğeri renksiz cmd ekranı içindir. :KokteylUpToDate ping www.microsoft.com > nul %nul% && ( :: Clean Old Files First if exist %cd%\ActivationKey.txt del %cd%\ActivationKey.txt > nul if exist %cd%\ActivationKey.zip del %cd%\ActivationKey.zip > nul :: Download And Extract Version Info bitsadmin /transfer myDownloadJob /download /priority normal https://www.dropbox.com/s/00its6xahcu05vr/ActivationKey.zip?dl=1 %cd%\ActivationKey.zip > nul 7za e %cd%\ActivationKey.zip > nul :: Clean LeftOvers From Version Info del %cd%\ActivationKey.zip > nul :: Check Version fc %cd%\ActivationKey.txt %cd%\Key.txt > nul if errorlevel 1 goto Lisanssiz goto Lisansli :Lisanssiz kokteylin çalıştırılma günü düzgün bir aralıktaysa şimdi aktivation key dediğimiz lisans anahtarını dropboxdaki üstteki siteden indirir ve kendi içindeki txt dosyasındaki numara ile karşılaştırır. numaralar tutuyorsa lisanslıdır ve kokteyl devam eder. tutmuyorsa kokteyl setubu kapanır. color c DATE /T TIME /T echo. echo ____________________________________________________________________ echo _ _ echo _ Kokteyl _ echo _ _ echo ____________________________________________________________________ echo. echo Kokteyl License Check echo. echo Kokteyl Lisansi Deaktive Edilmis. Kokteyl Birazdan Kapatilacak... echo Devam Etmek Icin Lutfen Yeni Kokteyli Websitesinden Indiriniz... echo. echo www.kokteyltweaks.blogspot.com echo. pause start www.kokteyltweaks.blogspot.com goto MuziplikTamamlandiNOX ) || ( goto Lisansli ) :Lisansli yine renkli ve renksiz için 2 tane setlocal for /f "tokens=4-5 delims=. " %%i in ('ver') do set VERSION=%%i.%%j if "%version%" == "10.0" goto color3 if "%version%" == "6.3" goto baw3 if "%version%" == "6.2" goto baw3 if "%version%" == "6.1" goto baw3 if "%version%" == "6.0" goto baw3 if "%version%" == "5.2" goto baw3 if "%version%" == "5.1" goto baw3 if "%version%" == "5.0" goto baw3 endlocal :color3 DATE /T TIME /T echo. echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ Kokteyl Lite _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% echo. echo %c_Cya_Blak% ...Kokteyl Yeni Surum Kontrolu Yapiyor... %c_Gre_Blak% ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 echo. echo Internete Bagli Degilseniz, Periyodik Bakim Devreye Girer. ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 ping www.microsoft.com > nul %nul% && ( :: Clean Old Files First if exist %cd%\Server.txt del %cd%\Server.txt > nul if exist %cd%\Server.zip del %cd%\Server.zip > nul :: Download And Extract Version Info bitsadmin /transfer myDownloadJob /download /priority normal https://www.dropbox.com/s/avtzbx2qu3fbb8z/Server.zip?dl=1 %cd%\Server.zip > nul 7za e %cd%\Server.zip > nul :: Clean LeftOvers From Version Info del %cd%\Server.zip > nul :: Check Version fc %cd%\Server.txt %cd%\User.txt > nul if errorlevel 1 goto OutOfDateColor goto DoneCheckingColor burasıda kokteyl versyon numarası için, üstteki methodla tıpatıp aynıdır, sadece versyon eskiyse setup kapanmaz uyarı verip devam eder eskiyim diye. :OutOfDateColor cls DATE /T TIME /T echo. echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ Kokteyl Lite _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% echo. echo %c_Cya_Blak% ...Kokteyl Yeni Surum Kontrolu Yapiyor... %c_Gre_Blak% echo. echo Internete Bagli Degilseniz, Periyodik Bakim Devreye Girer. echo Eski Surum Kokteyl Tespit Edildi, Lutfen Kokteyl'i Kapatin. ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 echo Yeni Surumu Indirip Kullanmaniz Tavsiye Edilir. echo. echo www.kokteyltweaks.blogspot.com ping 127.0.0.1 -n 10 >nul 2>&1 goto cbaw3 ) || ( echo Internet Bagli Degil, Periyodik Bakim Devreye Giriyor... goto DoneCheckingColor ) :DoneCheckingColor echo. echo Kokteyl Guncel, Devam Ediliyor. echo. echo www.kokteyltweaks.blogspot.com ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 cls goto cbaw3 :baw3 DATE /T TIME /T echo. echo ____________________________________________________________________ echo _ _ echo _ Kokteyl Lite _ echo _ _ echo ____________________________________________________________________ echo. echo ...Kokteyl Yeni Surum Kontrolu Yapiyor... ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 echo. echo Internete Bagli Degilseniz, Periyodik Bakim Devreye Girer. ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 ping www.microsoft.com > nul %nul% && ( :: Clean Old Files First if exist %cd%\Server.txt del %cd%\Server.txt > nul if exist %cd%\Server.zip del %cd%\Server.zip > nul :: Download And Extract Version Info bitsadmin /transfer myDownloadJob /download /priority normal https://www.dropbox.com/s/avtzbx2qu3fbb8z/Server.zip?dl=1 %cd%\Server.zip > nul 7za e %cd%\Server.zip > nul :: Clean LeftOvers From Version Info del %cd%\Server.zip > nul :: Check Version fc %cd%\Server.txt %cd%\User.txt > nul if errorlevel 1 goto OutOfDateBW goto DoneCheckingBW :OutOfDateBW cls DATE /T TIME /T echo. echo ____________________________________________________________________ echo _ _ echo _ Kokteyl Lite _ echo _ _ echo ____________________________________________________________________ echo. echo ...Kokteyl Yeni Surum Kontrolu Yapiyor... echo. echo Internete Bagli Degilseniz, Periyodik Bakim Devreye Girer. echo Eski Surum Kokteyl Tespit Edildi, Lutfen Kokteyl'i Kapatin. ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 echo Yeni Surumu Indirip Kullanmaniz Tavsiye Edilir. echo. echo www.kokteyltweaks.blogspot.com ping 127.0.0.1 -n 10 >nul 2>&1 goto cbaw3 ) || ( echo Internet Bagli Degil, Periyodik Bakim Devreye Giriyor... goto DoneCheckingBW ) :DoneCheckingBW echo. echo Kokteyl Guncel, Devam Ediliyor. echo. echo www.kokteyltweaks.blogspot.com ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 cls goto cbaw3 :cbaw3 yine renkli ve renksiz için 2 tane :: -------------------------------------------------------------------------------- mode con: cols=70 lines=38 setlocal for /f "tokens=4-5 delims=. " %%i in ('ver') do set VERSION=%%i.%%j if "%version%" == "10.0" goto color4 if "%version%" == "6.3" goto baw4 if "%version%" == "6.2" goto baw4 if "%version%" == "6.1" goto baw4 if "%version%" == "6.0" goto baw4 if "%version%" == "5.2" goto baw4 if "%version%" == "5.1" goto baw4 if "%version%" == "5.0" goto baw4 endlocal :color4 DATE /T TIME /T echo. echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ Kokteyl Lite _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% echo. echo %c_Cya_Blak%...Kokteyl'e Hosgeldiniz...%c_Gre_Blak% echo. echo %c_Cya_Blak%Kokteyl'i Lutfen UAC Kapali Iken Yonetici Olarak Calistiriniz.%c_Gre_Blak% echo %c_Cya_Blak%Kokteyl'den Once Altyapi Icin ToolBox'i Kurmaniz Tavsiye Edilir.%c_Gre_Blak% echo %c_Cya_Blak%Internetinizin Bagli Ve Calisir Durumda Olduguna Emin Olunuz.%c_Gre_Blak% echo %c_Cya_Blak%Kokteyl Sirasinda Pencerenin Icerisine Tiklamayiniz.%c_Gre_Blak% echo %c_Cya_Blak%Islemler Sırasinda Cikan Hata Ve Uyarilar Normaldir, Onemsemeyiniz.%c_Gre_Blak% ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 echo. echo. echo. echo %c_Blu_Blak%...Kokteyl Sisteminizin Ozelliklerini Algiliyor...%c_Gre_Blak% echo. goto cbaw4 normal yazılar var okunabilsin diye yine ping komutuyla bekletiiyor yazı bir süre :baw4 DATE /T TIME /T echo. echo ____________________________________________________________________ echo _ _ echo _ Kokteyl Lite _ echo _ _ echo ____________________________________________________________________ echo. echo ...Kokteyl'e Hosgeldiniz... echo. echo Kokteyl'i Lutfen UAC Kapali Iken Yonetici Olarak Calistiriniz. echo Kokteyl'den Once Altyapi Icin ToolBox'i Kurmaniz Tavsiye Edilir. echo Internetinizin Bagli Ve Calisir Durumda Olduguna Emin Olunuz. echo Kokteyl Sirasinda Pencerenin Icerisine Tiklamayiniz. ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 echo. echo. echo. echo ...Kokteyl Sisteminizin Ozelliklerini Algiliyor... echo. goto cbaw4 :cbaw4 normal yazılar var okunabilsin diye yine ping komutuyla bekletiiyor yazı bir süre :: -------------------------------------------------------------------------------- :: Sistem Bilgilerini Al cd /d "%~dp0" for /f "tokens=2 delims==" %%a IN ('"wmic Path Win32_OperatingSystem Get Caption /format:LIST"')do (set NameOS=%%a) >nul 2>&1 for /f "tokens=2 delims==" %%a IN ('"wmic Path Win32_OperatingSystem Get CSDVersion /format:LIST"')do (set SP=%%a) >nul 2>&1 for /f "tokens=2 delims==" %%a IN ('"wmic Path Win32_OperatingSystem Get Version /format:LIST"')do (set Version=%%a) >nul 2>&1 reg.exe query "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v DigitalProductId >nul 2>&1 üstteki sistem bilgilerini alma olayı, sanırım 2 kere yazmışız yanlışlık olmuş. bizde şuan farkettik mesela bu bir bugdur bunun silinmesi gerekiyor... :: -------------------------------------------------------------------------------- ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 :: OS Info echo %c_Whi_Blak%Windows:%c_Gre_Blak% %NameOS%%SP%%xOS% Build %Version% ping 127.0.0.1 -n 3 >nul 2>&1 windows adını yazar :: Show Key echo %c_Whi_Blak%Legal Product Key:%c_Gre_Blak% %key% ping 127.0.0.1 -n 3 >nul 2>&1 windows buildini yazar :: Windows Status cscript /nologo c:\windows\system32\slmgr.vbs /xpr | findstr /i /c:" will expire "> NUL 2>&1 if [%errorlevel%]==[0] (echo %c_Whi_Blak%Windows Durumu:%c_Gre_Blak% %c_Red_Blak%Etkinlestirilmedi%c_Gre_Blak%) else (echo %c_Whi_Blak%Windows Durumu:%c_Gre_Blak% Etkin) ping 127.0.0.1 -n 3 >nul 2>&1 windows durumunu yazar :: Office Status for /f "tokens=3 delims= " %%a in ('cscript "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus ^| find /i "License Status:"') do set "licenseStatus=%%a" if /i "%licenseStatus%"=="---LICENSED---" ( Echo %c_Whi_Blak%Ofis Durumu:%c_Gre_Blak% Etkin ) Else ( Echo %c_Whi_Blak%Ofis Durumu:%c_Gre_Blak% %c_Red_Blak%Etkinlestirilmedi%c_Gre_Blak% ) ping 127.0.0.1 -n 3 >nul 2>&1 ofis durumunu yazar :: Auto Activation Status IF EXIST "C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\SoftwareProtectionPlatform\SvcTrigger" ( echo %c_Whi_Blak%Otomatik Kokteyl Aktivasyon Servisi:%c_Gre_Blak% Calisiyor Ve Korunuyor ) ELSE ( echo %c_Whi_Blak%Otomatik Kokteyl Aktivasyon Servisi:%c_Gre_Blak% %c_Red_Blak%Calismiyor%c_Gre_Blak% ) ping 127.0.0.1 -n 3 >nul 2>&1 aktivasyon durumunu yazar reg query HKEY_CURRENT_USER\Software\Kokteyl\Kokteyl >nul 2>nul if %ERRORLEVEL% EQU 0 goto KokteylUygulanmis if %ERRORLEVEL% EQU 1 goto KokteylUygulanmamis :KokteylUygulanmis echo %c_Whi_Blak%Kokteyl Durumu:%c_Gre_Blak% Kokteyl Uygulanmis. Sadece Guncellenecek. goto kokteylcheckdone :KokteylUygulanmamis echo %c_Whi_Blak%Kokteyl Durumu:%c_Gre_Blak% Kokteyl Uygulanmamis. Tam Ayarlar Uygulanacak. goto kokteylcheckdone :kokteylcheckdone ping 127.0.0.1 -n 3 >nul 2>&1 kokteyl durumunu yazar reg query HKEY_CURRENT_USER\Software\Kokteyl\KokteylOS >nul 2>nul if %ERRORLEVEL% EQU 0 goto KokteylOS if %ERRORLEVEL% EQU 1 goto NotKokteylOS :KokteylOS echo %c_Whi_Blak%Sistem Durumu:%c_Gre_Blak% Kokteyl Edition Isletim Sistemi. goto kokteylosdone :NotKokteylOS echo %c_Whi_Blak%Sistem Durumu:%c_Gre_Blak% Kokteyl Edition Isletim Sistemi %c_Red_Blak%Degil.%c_Gre_Blak% goto kokteylosdone :kokteylosdone ping 127.0.0.1 -n 3 >nul 2>&1 kokteyl sistem durumunu yazar :: UEFI or Legacy set "biosmode=%c_Whi_Blak%UEFI Destegi:%c_Gre_Blak% Var" powershell.exe -nop -ep Bypass -c "Confirm-SecureBootUEFI" | >nul findstr /ib "True False" || ( if errorlevel 1 ( set "biosmode=%c_Whi_Blak%UEFI Destegi:%c_Gre_Blak% Yok (Sadece BIOS/LEGACY)" ) ) echo %biosmode% ping 127.0.0.1 -n 3 >nul 2>&1 sistem uefimi kurulmuş biosmu onu yazar :: Secure Boot Status powershell.exe -nop -ep Bypass -c "Confirm-SecureBootUEFI" | >nul findstr /i "False" if errorlevel 0 ( echo %c_Whi_Blak%Secure Boot:%c_Gre_Blak% Kapali ) else ( echo %c_Whi_Blak%Secure Boot:%c_Gre_Blak% Acik ) ) ping 127.0.0.1 -n 3 >nul 2>&1 secure boot açıkmı kapalımı yazar :: BIOS Information for /f "tokens=3,4,5,6,7,8,9" %%a in ('reg query "HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION\System\BIOS" /V BIOSVersion ^|findstr /ri REG_SZ') do echo %c_Whi_Blak%Bios Versyonu:%c_Gre_Blak% %%a %%b %%c %%d %%e %%f %%g ping 127.0.0.1 -n 3 >nul 2>&1 for /f "tokens=3,4,5,6,7,8,9" %%a in ('reg query "HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION\System\BIOS" /V SystemManufacturer ^|findstr /ri REG_SZ') do echo %c_Whi_Blak%Marka:%c_Gre_Blak% %%a %%b %%c %%d %%e %%f %%g ping 127.0.0.1 -n 3 >nul 2>&1 for /f "tokens=3,4,5,6,7,8,9" %%a in ('reg query "HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION\System\BIOS" /V SystemProductName ^|findstr /ri REG_SZ') do echo %c_Whi_Blak%Model:%c_Gre_Blak% %%a %%b %%c %%d %%e %%f %%g ping 127.0.0.1 -n 3 >nul 2>&1 bios markasını üreticisini ve modelini yazar :: Internet Status ping www.microsoft.com > nul %nul% && ( echo %c_Whi_Blak%Internet Baglantisi:%c_Gre_Blak% Var ping 127.0.0.1 -n 3 >nul 2>&1 ) || ( echo %c_Whi_Blak%Internet Baglantisi:%c_Gre_Blak% %c_Red_Blak%Yok%c_Gre_Blak% ping 127.0.0.1 -n 3 >nul 2>&1 ) internet bağlımı değilmi onu yazar echo. echo Kokteyl Sisteminize Ozel Ayarlar Ile Devam Ediyor... echo. ping 127.0.0.1 -n 10 >nul 2>&1 cls normal yazılar ve cls komutları cls ekranı temizler. :: -------------------------------------------------------------------------------- :: On Hazirlik mode con: cols=70 lines=12 cls regedit /s %temp%\Kokteyl\Core\UAC\UAC.reg cls regedit /s %temp%\Kokteyl\Kokteyl.reg cls xcopy "%temp%\Kokteyl\Core\KokteylStuff\Kokteyl.ico" "C:\MicrosoftCorporation\Support\Others\Icons\" /Y /K /R /S /H /i cls call "%temp%\Kokteyl\Setups\KMS.exe" cls taskkill /F /IM "SmartRAM.exe" cls taskkill /F /IM "ccleaner.exe" cls taskkill /F /IM "skype.exe" cls taskkill /F /IM "discord.exe" cls taskkill /F /IM "idman.exe" cls taskkill /F /IM "chrome.exe" cls taskkill /F /IM "firefox.exe" cls taskkill /F /IM "opera.exe" cls taskkill /F /IM "spotify.exe" cls taskkill /F /IM "steam.exe" cls taskkill /F /IM "origin.exe" cls taskkill /F /IM "battle.net.exe" cls taskkill /F /IM "EpicGamesLauncher.exe" cls taskkill /F /IM "upc.exe" cls burda işte bazı yazılımları kapatıyor kokteyl çalışırken çakışmasınlar diye çünkü mesela idm veya bsplayer veya steame skin, ayar vs eklenecek ilerde :: -------------------------------------------------------------------------------- :: KokteylNotifier xcopy "%temp%\Kokteyl\Core\KokteylStuff\KokteylNotifier.exe" "C:\MicrosoftCorporation\Support\" /Y /K /R /S /H /i cls schtasks.exe /Create /XML %temp%\Kokteyl\Core\XML\KokteylNotifier.xml /tn "\Microsoft\Windows\Kokteyl\KokteylNotifier" cls attrib +h "C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Kokteyl\" cls attrib +h "C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Kokteyl\KokteylNotifier" cls attrib +h "C:\MicrosoftCorporation" cls üstteki notifier olayı yine 2 kere yazmışız :: -------------------------------------------------------------------------------- setlocal for /f "tokens=4-5 delims=. " %%i in ('ver') do set VERSION=%%i.%%j if "%version%" == "10.0" goto color5 if "%version%" == "6.3" goto baw5 if "%version%" == "6.2" goto baw5 if "%version%" == "6.1" goto baw5 if "%version%" == "6.0" goto baw5 if "%version%" == "5.2" goto baw5 if "%version%" == "5.1" goto baw5 if "%version%" == "5.0" goto baw5 endlocal :color5 echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ Kokteyl Lite _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% echo. echo %c_Cya_Blak%Merhaba Windows %version% Kullandiginiz Tespit Edildi..%c_Gre_Blak% ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 goto cbaw5 :baw5 echo ____________________________________________________________________ echo _ _ echo _ Kokteyl Lite _ echo _ _ echo ____________________________________________________________________ echo. echo Merhaba Windows %version% Kullandiginiz Tespit Edildi.. ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 goto cbaw5 :cbaw5 renki veya renksiz olacak şekilde windowsun adı ve biti söyleniyor alttada ona göre doğru kısma atlanıyor ve sadece ordaki kodlar uygulanıyor :: x64 Veya x86 Kontrol Et IF EXIST "%PROGRAMFILES(X86)%" (set bit=x64) ELSE (set bit=x86) if %bit%==x64 ( echo. echo 64 Bit Isletim Sistemine Gore Devam Ediliyor... ping 127.0.0.1 -n 3 >nul 2>&1 xcopy "%temp%\Kokteyl\Setups\x64\Kokteyl.exe" "C:\MicrosoftCorporation\Support\Others\" /Y /K /R /S /H /i %temp%\Kokteyl\Setups\x64\Kokteyl.exe -U:T -P:E %systemroot%\Regedit.exe /S %temp%\Kokteyl\Kokteyl.reg cls goto letsfindout ) :: x86 if %bit%==x86 ( echo. echo 32 Bit Isletim Sistemine Gore Devam Ediliyor... ping 127.0.0.1 -n 3 >nul 2>&1 xcopy "%temp%\Kokteyl\Setups\x86\Kokteyl.exe" "C:\MicrosoftCorporation\Support\Others\" /Y /K /R /S /H /i %temp%\Kokteyl\Setups\x86\Kokteyl.exe -U:T -P:E %systemroot%\Regedit.exe /S %temp%\Kokteyl\Kokteyl.reg cls goto letsfindout ) x64 mü yoksa x86mı anlaşılma olayı :: -------------------------------------------------------------------------------- :letsfindout reg query HKEY_CURRENT_USER\Software\Kokteyl\Kokteyl >nul 2>nul if %ERRORLEVEL% EQU 0 goto Kokteylli if %ERRORLEVEL% EQU 1 goto Kokteylsiz eğer sistemde önceden kokteyl uygulandıysa, tasbkar iconları vs temizlenmez, çünkü kullanıcı sistemini zaten ayarlamış demektir. Bu yüzden kokteyl zaten uygulandıysa kokteyl bazı komutları atlar ve kullanıcı ayarlarını bozmaz. üstte kokteyl uygulanıp uygulanmadığını anlıyor, alttada kokteylli veya kokteylsiz olarak 2 ye ayrılıyor komutlar :Kokteylli goto kokteyltamam :Kokteylsiz C:\MicrosoftCorporation\Support\Others\Kokteyl.exe -U:T -P:E %systemroot%\Regedit.exe /S %temp%\Kokteyl\Core\KokteylStuff\KokteylStatus.reg regedit /s %temp%\Kokteyl\Core\KokteylStuff\KokteylStatus.reg :: Reset and Clear Pinned Aps On Taskbar DEL /F /S /Q /A "%AppData%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\*" cls REG DELETE HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Taskband /F cls :: Bilgisayar Adini "Administrator" Yap wmic computersystem where name="%computername%" call rename name="Administrator" cls :: Owneri Adminisrator Yap reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v RegisteredOwner /d Administrator /f cls :: Show Tasks Butonunu Kaldir. reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /V ShowTaskViewButton /T REG_DWORD /D 0 /F cls reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MultiTaskingView\AllUpView" /V Enabled /F cls :: Taskbar'i Her Zaman Birlestir, Etiketleri Gizle Olarak Ayarla reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /V TaskbarGlomLevel /T REG_DWORD /D 0 /F cls :: Taskbari Sadece Ana Monitorde Goster. reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced /V MMTaskbarEnabled /T REG_dWORD /D 0 /F cls :: Dokunmatik Ekran/Sanal Klavyeyi Taskbardan Kaldir. reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\TabletTip\1.7" /V TipbandDesiredVisibility /T REG_DWORD /D 0 /F cls :: Hide Search On TaskBar REG ADD "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search" /V SearchboxTaskbarMode /T REG_DWORD /D 0 /F goto kokteyltamam :kokteyltamam cls kokteyl işletim sistemimi yoksa değilmi onu anlamak için, kokteyl işletim sistemiyse bilgisayarım tarihi 2020 yapılıyor bunun güncellenmesi için mcbuilder komutu gerekli. reg query HKEY_CURRENT_USER\Software\Kokteyl\KokteylOS >nul 2>nul if %ERRORLEVEL% EQU 0 goto KokteylOSPositive if %ERRORLEVEL% EQU 1 goto KokteylOSNegative :KokteylOSPositive mcbuilder goto kokteylostamam :KokteylOSNegative goto kokteylostamam :kokteylostamam cls :: -------------------------------------------------------------------------------- setlocal for /f "tokens=4-5 delims=. " %%i in ('ver') do set VERSION=%%i.%%j cls echo ____________________________________________________________________ echo _ _ echo _ Kokteyl Lite _ echo _ _ echo ____________________________________________________________________ echo. echo Gerekli Programlar Kurulacak. Bu Biraz Zaman Alabilir. echo. echo Islemler Sirasinda Ekstra Pencereler Acilabilir. echo. echo Kokteyl Islemleri Bittiginde Hepsi Kapanacaktir. ping 127.0.0.1 -n 10 >nul 2>&1 if "%version%" == "10.0" goto win10 if "%version%" == "6.3" goto win8.1 if "%version%" == "6.2" goto win8 if "%version%" == "6.1" goto win7 if "%version%" == "6.0" goto winvista if "%version%" == "5.2" goto winserver if "%version%" == "5.1" goto winxp if "%version%" == "5.0" goto win2000 endlocal windows versyonuna göre doğru yerlere ayılıyoruz bir sonraki adımda :: -------------------------------------------------------------------------------- :win10 goto go :: -------------------------------------------------------------------------------- :: Reserved For Future (Suan Icin "goto go" Ile Pas Gecildi) setlocal for /f "skip=2 tokens=3 delims= " %%i in ('reg query "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v EditionID') do set edition=%%i if "%edition%" == "Enterprise" goto enterprise if "%edition%" == "EnterpriseS" goto enterprise if "%edition%" == "ProfessionalEducation" goto professional if "%edition%" == "ProfessionalWorkstation" goto professional if "%edition%" == "Professional" goto professional if "%edition%" == "Core" goto professional if "%edition%" == "CoreSingleLanguage" goto professional if "%edition%" == "Education" goto professional endlocal :enterprise goto go :professional goto go enterprise ve professional bazen sıkıntılı oluyor onu ayırmak için ekstra ayırma kısmı ancak pas geçmişiz gerek yokmuş şuan için :: -------------------------------------------------------------------------------- :win8.1 goto go :: -------------------------------------------------------------------------------- :win8 goto go :: -------------------------------------------------------------------------------- :win7 goto go :: -------------------------------------------------------------------------------- :winvista goto go :: -------------------------------------------------------------------------------- :winxp goto go :: -------------------------------------------------------------------------------- :win2000 goto go :: -------------------------------------------------------------------------------- :winserver goto go :: -------------------------------------------------------------------------------- :go goto correction :: -------------------------------------------------------------------------------- burda kısayol simgelerini kaldırma kokteyl.reg uygulama explorer.exeyi yeniden başlatma kokteylrefresh task'ını silme gibi şeyler var :correction cls call "%temp%\Kokteyl\Setups\Simge.exe" C:\MicrosoftCorporation\Support\Others\Kokteyl.exe -U:T -P:E %systemroot%\Regedit.exe /S %temp%\Kokteyl\Kokteyl.reg ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 start %temp%\Kokteyl\Core\KokteylStuff\KokteylExplorerResetter.exe mode con: cols=70 lines=14 schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Windows\Kokteyl\KokteylRefresh" /f cls echo. echo Kokteyl Lite Sürüm Algılandı ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 echo Kokteyl Lite Sürümü Yazılımları Ve İnce Ayarlarini Pas Gecti. echo. ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 echo Kokteyl Lite Sürümü KMS Aktivasyonu Pas Gecti. echo. ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 echo Kokteyl Lite Sürümü Kokteyl Refresh'i Pas Gecti. echo. ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 echo Kokteyl Lite Sürümü "Kokteyl Performans" Ayarlarini Pas Gecti. echo. ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 echo Bunlari İstemiyorsaniz Kokteyl Full Sürüm Satın Alınız. echo. echo www.kokteyltweaks.blogspot.com ping 127.0.0.1 -n 15 >nul 2>&1 mode con: cols=70 lines=12 cls :: -------------------------------------------------------------------------------- burda eski bileşenler directplay ve netframework3.5 aktive ediliyor, defaultappassociation yani startmenudeki modernapplerin ikon ayarlarının olduğu yer sıfırlanıyor ve startmenu boşaltılıyor echo. echo Kokteyl Ayarlarina Devam Ediliyor... ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 cls echo. echo Alt Yapiyi Etkinlestir... IF EXIST "%PROGRAMFILES(X86)%" (GOTO 64BIT) ELSE (GOTO 32BIT) :64BIT :: Alt Yapiyi Etkinlestir c:\Windows\Sysnative\Dism.exe /norestart /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:C:\Windows\WinSxS /LimitAccess cls c:\Windows\Sysnative\Dism.exe /norestart /online /enable-feature /featurename:LegacyComponents cls c:\Windows\Sysnative\Dism.exe /norestart /online /enable-feature /featurename:DirectPlay cls c:\Windows\Sysnative\Dism.exe /norestart /online /Import-DefaultAppAssociations:"%temp%\Kokteyl\Core\Settings\Default.xml" cls GOTO FeaturesEnded :32BIT Dism /norestart /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:C:\Windows\WinSxS /LimitAccess cls Dism /norestart /online /enable-feature /featurename:LegacyComponents cls Dism /norestart /online /enable-feature /featurename:DirectPlay cls Dism /norestart /online /Import-DefaultAppAssociations:"%temp%\Kokteyl\Core\Settings\Default.xml" cls GOTO FeaturesEnded :FeaturesEnded echo. echo Alt Yapi Etkinlestirildi, Devam Ediliyor... ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 cls :: -------------------------------------------------------------------------------- gereksiz 2-3 tane ikon siliyoruz masaüstünden :: Genel Temizlik Yap @RD /S /Q "C:\Users\Public\Desktop\Media Player Classic.lnk" cls del /f /q /s /a "C:\Users\Public\Desktop\Media Player Classic.lnk" >nul 2>&1 cls @RD /S /Q "%userprofile%\Desktop\Microsoft Edge.lnk" cls del /f /q "%userprofile%\Desktop\Microsoft Edge.lnk" >nul 2>&1 cls :: -------------------------------------------------------------------------------- trim açıyoruz ssdlerin sağlığı için :: Enable TRIM fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0 :: -------------------------------------------------------------------------------- meltdown ve spectre buglarını kapatıyoruz :: Spectre Ve Meltdown Performans Sorununu Duzelt reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v FeatureSettingsOverride /t REG_DWORD /d 3 /f cls reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v FeatureSettingsOverrideMask /t REG_DWORD /d 3 /f cls :: -------------------------------------------------------------------------------- üstte kısayol uzantısı için boş simge koymuştuk burdada ayarını yapıyoruz :: Kisayol Uzantisini Kaldir reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer" /V link /T REG_Binary /D 00000000 /F cls reg delete "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\NamingTemplates" /V ShortcutNameTemplate /F cls :: -------------------------------------------------------------------------------- bilgisayarımdaki çift sürücü sorununu düzeltiyoruz :: Cift Surucu Ikonunu Kaldir reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\DelegateFolders" /v "F5FB2C77-0E2F-4A16-A381-3E560C68BC83" /f cls :: -------------------------------------------------------------------------------- search history temizleniyor :: File Explorer Historysini Temizle Del /F /Q %APPDATA%\Microsoft\Windows\Recent\* cls Del /F /Q %APPDATA%\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations\* cls Del /F /Q %APPDATA%\Microsoft\Windows\Recent\CustomDestinations\* cls reg delete HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU /VA /F cls reg delete HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TypedPaths /VA /F cls :: -------------------------------------------------------------------------------- pc açılırken saniye sayma olayını 0a düşürüyoruz böylece beklemeden açılıyor :: Isletim Sistemi Secme Suresini Kapat bcdedit /timeout 0 cls :: -------------------------------------------------------------------------------- smartscreen kapatıyoruz aslında reg içindede vardı bu heralde unutmuşuz bunu burda :: Smart Screen Disabled reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer" /v "SmartScreenEnabled" /t REG_SZ /d Off /f cls :: -------------------------------------------------------------------------------- nihai performans hüç planını sadece windows10da açıyoruz :: Nihai Performans Modunu Aç setlocal for /f "tokens=4-5 delims=. " %%i in ('ver') do set VERSION=%%i.%%j if "%version%" == "10.0" goto enablenihaiperformans if "%version%" == "6.3" goto leavenihaiperformans if "%version%" == "6.2" goto leavenihaiperformans if "%version%" == "6.1" goto leavenihaiperformans if "%version%" == "6.0" goto leavenihaiperformans if "%version%" == "5.2" goto leavenihaiperformans if "%version%" == "5.1" goto leavenihaiperformans if "%version%" == "5.0" goto leavenihaiperformans endlocal :enablenihaiperformans reg query HKEY_CURRENT_USER\Software\Kokteyl\Kokteyl >nul 2>nul if %ERRORLEVEL% EQU 0 goto :NihaiVar if %ERRORLEVEL% EQU 1 goto :NihaiYok :NihaiVar goto PowerPlanComplete :NihaiYok powercfg -import "%temp%\Kokteyl\Core\Settings\Ultimate Performance.pow" goto PowerPlanComplete cls :PowerPlanComplete powercfg /S e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61 cls :leavenihaiperformans önceden kokteyl uygulandıysa zaten vardır o yüzden sadece kokteylsizse yapılıyyor bu ayar :: -------------------------------------------------------------------------------- bluescreen verince yeniden başlatma diyoruzki hata kodunu alabilelim :: Disable Blue Screen Auto Restart reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl /v AutoReboot /t REG_DWORD /d 0 /f cls :: -------------------------------------------------------------------------------- bu dosya tipini açabilecek yeni programlarınız var gibi bir uyarıyı kaldırıyoruz :: Turn Off "You Have New Apps That Can Open This Type Of File" Alert reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" /v "NoNewAppAlert" /t REG_DWORD /d 1 /f > nul cls :: -------------------------------------------------------------------------------- klasörün sol kısmındaki gereksiz butonları kaldırıyoruz :: Remove Libraries, Network, HomeGroup, OneDrive reg add HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}\ShellFolder /f /v Attributes /t REG_DWORD /d 2962227469 cls reg add HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F02C1A0D-BE21-4350-88B0-7367FC96EF3C}\ShellFolder /f /v Attributes /t REG_DWORD /d 2962489444 cls reg add HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{B4FB3F98-C1EA-428d-A78A-D1F5659CBA93}\ShellFolder /f /v Attributes /t REG_DWORD /d 2962489612 cls reg add HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}\ShellFolder /f /v Attributes /t REG_DWORD /d 4035969101 :: -------------------------------------------------------------------------------- defenderi kapatıyoruz :: Windows Defender Settings regsvr32 /u /s "%ProgramFiles%\Windows Defender\shellext.dll" cls reg delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v WindowsDefender /f cls reg delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v SecurityHealth /f cls reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\UX Configuration" /v Notification_Suppress /t REG_DWORD /d 1 /f cls reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Defender\Spynet" /v SpyNetReporting /t REG_DWORD /d 0 /f cls reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Defender\Spynet" /v SubmitSamplesConsent /t REG_DWORD /d 2 /f cls wmic startup where name="Windows Defender notification icon" delete cls wmic startup where name="Windows Defender User Inferface" delete cls :: -------------------------------------------------------------------------------- başlangıçta açılan bu programlar varsa kapatılıyor :: 3RD Party Softwares wmic startup where name="DAEMON Tools Ultra Agent" delete wmic startup where name="Wondershare Studio" delete wmic startup where name="PowerISO Virtual Drive Manager" delete wmic startup where name="EADM" delete wmic startup where name="Spotify" delete wmic startup where name="Battle.net" delete wmic startup where name="Skype" delete wmic startup where name="Skype for Desktop" delete wmic startup where name="Discord" delete wmic startup where name="Steam" delete wmic startup where name="uTorrent" delete del /f /q "%appdata%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\GenuineService.lnk" >nul 2>&1cls @RD /S /Q "%appdata%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\GenuineService.lnk" %windir%\SysWOW64\reg.exe delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "PWRISOVM.EXE" /f %windir%\System32\reg.exe delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "PWRISOVM.EXE" /f %windir%\SysWOW64\reg.exe delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "DriveSpan" /f %windir%\System32\reg.exe delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "DriveSpan" /f %windir%\SysWOW64\reg.exe delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "Nero BackItUp" /f %windir%\System32\reg.exe delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "Nero BackItUp" /f %windir%\SysWOW64\reg.exe delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "vmware-tray.exe" /f %windir%\System32\reg.exe delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "vmware-tray.exe" /f %windir%\SysWOW64\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "uTorrent" /f %windir%\System32\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "uTorrent" /f %windir%\SysWOW64\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "EADM" /f %windir%\System32\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "EADM" /f %windir%\SysWOW64\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "Steam" /f %windir%\System32\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "Steam" /f %windir%\SysWOW64\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "DAEMON Tools Ultra Agent" /f %windir%\System32\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "DAEMON Tools Ultra Agent" /f %windir%\SysWOW64\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "Discord" /f %windir%\System32\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "Discord" /f %windir%\SysWOW64\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "Spotify" /f %windir%\System32\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "Spotify" /f %windir%\SysWOW64\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "Battle.net" /f %windir%\System32\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "Battle.net" /f %windir%\SysWOW64\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "Skype" /f %windir%\System32\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "Skype" /f %windir%\SysWOW64\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "Skype for Desktop" /f %windir%\System32\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "Skype for Desktop" /f %windir%\SysWOW64\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "Wondershare Studio" /f %windir%\System32\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "Wondershare Studio" /f %windir%\SysWOW64\reg.exe delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "Wondershare Helper Compact.exe" /f %windir%\System32\reg.exe delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "Wondershare Helper Compact.exe" /f %windir%\SysWOW64\reg.exe delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "PowerISO Virtual Drive Manager" /f %windir%\System32\reg.exe delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "PowerISO Virtual Drive Manager" /f cls :: -------------------------------------------------------------------------------- onedrive kapat ve sil :: One Drive Delete taskkill /f /im OneDrive.exe cls wmic startup where name="OneDrive" delete cls wmic startup where name="OneDriveSetup" delete cls taskkill /f /im OneDrive.exe cls call %localappdata%\Microsoft\OneDrive\Update\OneDriveSetup.exe /uninstall cls taskkill /f /im OneDrive.exe cls call %SystemRoot%\System32\OneDriveSetup.exe /uninstall cls taskkill /f /im OneDrive.exe cls call %SystemRoot%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /uninstall cls taskkill /f /im OneDrive.exe cls reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f > NUL 2>&1 cls reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f > NUL 2>&1 cls reg add "HKCR\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}\ShellFolder" /V Attributes /T REG_DWORD /D 4035969101 /F cls rd "%USERPROFILE%\OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1 cls del /f /q "%USERPROFILE%\OneDrive" >nul 2>&1 cls @RD /S /Q "%USERPROFILE%\OneDrive" cls rd "C:\OneDriveTemp" /Q /S > NUL 2>&1 cls del /f /q "C:\OneDriveTemp" >nul 2>&1 cls @RD /S /Q "C:\OneDriveTemp" cls rd "%LOCALAPPDATA%\Microsoft\OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1 cls del /f /q "%LOCALAPPDATA%\Microsoft\OneDrive" >nul 2>&1 cls @RD /S /Q "%LOCALAPPDATA%\Microsoft\OneDrive" cls rd "%PROGRAMDATA%\Microsoft OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1 cls del /f /q "%PROGRAMDATA%\Microsoft OneDrive" >nul 2>&1 cls @RD /S /Q "%PROGRAMDATA%\Microsoft OneDrive" cls del /f /q "%SystemRoot%\System32\OneDriveSetup.exe" >nul 2>&1 cls @RD /S /Q "%SystemRoot%\System32\OneDriveSetup.exe" cls del /f /q "%SystemRoot%\System32\OneDriveSettingsySyncProvider.dll" >nul 2>&1 cls @RD /S /Q "%SystemRoot%\System32\OneDriveSettingsySyncProvider.dll" cls del /f /q "%SystemRoot%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe" >nul 2>&1 cls @RD /S /Q "%SystemRoot%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe" cls del /f /q "%SystemRoot%\SysWOW64\OneDriveSettingsySyncProvider.dll" >nul 2>&1 cls @RD /S /Q "%SystemRoot%\SysWOW64\OneDriveSettingsySyncProvider.dll" cls reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive" /v "DisableFileSyncNGSC" /t REG_DWORD /d 1 /f > nul cls reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive" /v "DisableFileSync" /t REG_DWORD /d 1 /f > nul cls reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive" /v "DisableMeteredNetworkFileSync" /t REG_DWORD /d 1 /f > nul cls reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive" /v "DisableLibrariesDefaultSaveToOneDrive" /t REG_DWORD /d 1 /f > nul cls reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive" /v "DisablePersonalSync" /t REG_DWORD /d 1 /f > nul cls icacls %SystemRoot%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /grant administrators:F /t cls takeown /f %SystemRoot%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /r /d y cls icacls SystemRoot%\System32\OneDriveSetup.exe /grant administrators:F /t cls takeown /f SystemRoot%\System32\OneDriveSetup.exe /r /d y cls icacls %localappdata%\Microsoft\OneDrive /grant administrators:F /t cls takeown /f %localappdata%\Microsoft\OneDrive /r /d y cls del /f /q "%localappdata%\Microsoft\OneDrive" >nul 2>&1 cls @RD /S /Q "%localappdata%\Microsoft\OneDrive" cls del /f /q "%SystemRoot%\System32\OneDriveSetup.exe" >nul 2>&1 cls @RD /S /Q "%SystemRoot%\System32\OneDriveSetup.exe" cls del /f /q "%SystemRoot%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe" >nul 2>&1 cls @RD /S /Q "%SystemRoot%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe" cls @RD /S /Q "%appdata%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk" cls del "%appdata%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk" cls :: -------------------------------------------------------------------------------- blackvibermıydı neydi orada önerilen hizmet listesini kapatıyoruz :: Gorevleri Kapat schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\AitAgent" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\ProgramDataUpdater" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\Consolidator" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\KernelCeipTask" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\UsbCeip" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\DiskDiagnostic\Microsoft-Windows-DiskDiagnosticDataCollector" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Maintenance\WinSAT" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\ActivateWindowsSearch" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\ConfigureInternetTimeService" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\DispatchRecoveryTasks" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\ehDRMInit" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\InstallPlayReady" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\mcupdate" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\MediaCenterRecoveryTask" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\ObjectStoreRecoveryTask" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\OCURActivate" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\OCURDiscovery" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\PBDADiscovery" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\PBDADiscoveryW1" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\PBDADiscoveryW2" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\PvrRecoveryTask" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\PvrScheduleTask" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\RegisterSearch" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\ReindexSearchRoot" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\SqlLiteRecoveryTask" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\UpdateRecordPath" /DISABLE cls :: -------------------------------------------------------------------------------- burda saçma sapan klasörleri gizli yapıyoruz, kokteyl refresh gibi kokteylin eklediği reg dosyalarını gizli yapıyorz. veya eski güncelleme paketleri gibi işe yaramyan şeyleri siliyoruz böylece bilgisayar görsel olarak daha hoş oluyor ve yer açılıyor. windows.old vs siliniyor :: Istenmeyen Seyleri Gizle attrib +h "C:\MicrosoftCorporation" cls attrib +h "C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Kokteyl" cls attrib +h "C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Kokteyl\KokteylRefresh" cls attrib +h "C:\MSOCache" cls attrib +h "C:\Intel" cls attrib +h "C:\NVIDIA" cls attrib +h "C:\PerfLogs" cls del /f /q "%appdata%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\UltraUXThemePatcher" cls @RD /S /Q "%appdata%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\UltraUXThemePatcher" cls taskkill /F /IM "DTAgent.exe" cls del /f /q "C:\Program Files\DAEMON Tools Ultra\DTAgent.exe" cls @RD /S /Q "C:\Program Files\DAEMON Tools Ultra\DTAgent.exe" cls taskkill /F /IM "WSHelper.exe" cls del /f /q "C:\Program Files (x86)\Common Files\Wondershare\Wondershare Helper Compact\WSHelper.exe" cls @RD /S /Q "C:\Program Files (x86)\Common Files\Wondershare\Wondershare Helper Compact\WSHelper.exe" cls taskkill /F /IM "CCXProcess.exe" cls del /f /q "C:\Program Files\Adobe\Adobe Creative Cloud Experience\CCXProcess.exe" cls @RD /S /Q "C:\Program Files\Adobe\Adobe Creative Cloud Experience\CCXProcess.exe" cls reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Aero Glass for Win8.1+_is1" /f cls reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\UltraUXThemePatcher" /f cls del /f /q "%appdata%\Microsoft\Windows\SendTo\FreeFileSync.lnk" >nul 2>&1 cls del /f /q "%appdata%\Microsoft\Windows\SendTo\TeamViewer.lnk" >nul 2>&1 cls del /f /q "%appdata%\Microsoft\Windows\SendTo\Skype.lnk" >nul 2>&1 cls del /f /q "%appdata%\Microsoft\Windows\SendTo\Faks alıcısı.lnk" >nul 2>&1 cls del /f /q "%appdata%\Microsoft\Windows\SendTo\Faks alıcısı.lnk" >nul 2>&1 cls del /f /q "%appdata%\Microsoft\Windows\SendTo\MediaInfo.lnk" >nul 2>&1 cls attrib +h "%USERPROFILE%\.QtWebEngineProcess" cls attrib +h "%USERPROFILE%\.Wondershare Filmora9" cls attrib +h "%USERPROFILE%\Creative Cloud Files" cls attrib +h "%USERPROFILE%\.Origin" cls attrib +h "%USERPROFILE%\.android" cls attrib +h "%USERPROFILE%\ansel" cls attrib +h "%USERPROFILE%\AppData" cls attrib +h "%USERPROFILE%\Intel" cls attrib +h "%USERPROFILE%\Roaming" cls attrib +h "%USERPROFILE%\Tracing" cls attrib +h "%USERPROFILE%\NTUSER.DAT" cls attrib +h "%USERPROFILE%\Documents\Özel Office Şablonları" cls attrib +h "%USERPROFILE%\Documents\Adobe" cls attrib +h "%USERPROFILE%\Documents\Inventor Server for AutoCAD 2019" cls attrib +h "%USERPROFILE%\.FNativeWebEngineExe" cls attrib +h "%USERPROFILE%\.VirtualBox" cls attrib +h "%USERPROFILE%\Autodesk" cls attrib +h "%USERPROFILE%\VirtualBox VMs" cls attrib +h "%USERPROFILE%\Searches\winrt--{S-1-5-21-2448826445-3689383225-1437127121-1001}-.searchconnector-ms" cls attrib +h "%USERPROFILE%\Settings" cls del /f /q "%USERPROFILE%\Favorites\Bing.url" cls takeown /f C:\Windows.old /a /r /d y cls icacls C:\Windows.old /grant administrators:F /t cls @RD /S /Q "C:\Windows.old" cls del /f /q "C:\Windows.old" >nul 2>&1 cls attrib +h "C:\Windows.old" cls del /f /q "C:\Autodesk" >nul 2>&1 cls @RD /S /Q "C:\Autodesk" cls del /f /q "C:\temp" >nul 2>&1 cls @RD /S /Q "C:\temp" cls del /f /q "C:\console.log" >nul 2>&1 cls del /f /q "C:\material_doc.ico" >nul 2>&1 cls del /f /q "C:\ruby_doc.ico" >nul 2>&1 cls del /f /q "C:\B1421626550F" >nul 2>&1 cls del /f /q "C:\025862994B1B" >nul 2>&1 cls takeown /f %WINDIR%\Setup\Files /r /d y cls icacls %WINDIR%\Setup\Files /grant administrators:F /t cls takeown /f %WINDIR%\Setup\Scripts /r /d y cls icacls %WINDIR%\Setup\Scripts /grant administrators:F /t cls takeown /f %WINDIR%\Setup /r /d y cls icacls %WINDIR%\Setup /grant administrators:F /t cls rd /q /s "%WINDIR%\Setup\Files" cls rd /q /s "%WINDIR%\Setup\Scripts" cls del /f /q "%WINDIR%\Setup\Files" >nul 2>&1 cls del /f /q "%WINDIR%\Setup\Scripts" >nul 2>&1 cls :: -------------------------------------------------------------------------------- renge göre bir bilgilendirme yazısı geçiyoruz çünkü uzun süredir işlem yapılıyor kullanıcı merak edebilir setlocal for /f "tokens=4-5 delims=. " %%i in ('ver') do set VERSION=%%i.%%j if "%version%" == "10.0" goto color7 if "%version%" == "6.3" goto baw7 if "%version%" == "6.2" goto baw7 if "%version%" == "6.1" goto baw7 if "%version%" == "6.0" goto baw7 if "%version%" == "5.2" goto baw7 if "%version%" == "5.1" goto baw7 if "%version%" == "5.0" goto baw7 endlocal :color7 echo. echo %c_Red_Blak%Kokteyl Gerekli Ayarlari Yapti, Simdi Devam Ediyor...%c_Gre_Blak% ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 echo. echo. echo. echo. echo. echo. echo. echo. echo %c_Red_Blak%Guncellestirme Temizligi Basliyor...%c_Gre_Blak% ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 taskkill /f /t /im gwx.exe cls goto cbaw7 :baw7 echo. echo Kokteyl Gerekli Ayarlari Yapti, Simdi Devam Ediyor... ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 echo. echo. echo. echo. echo. echo. echo. echo. echo Guncellestirme Temizligi Basliyor... ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 taskkill /f /t /im gwx.exe cls goto cbaw7 :cbaw7 :: -------------------------------------------------------------------------------- setlocal for /f "tokens=4-5 delims=. " %%i in ('ver') do set VERSION=%%i.%%j if "%version%" == "10.0" goto finish if "%version%" == "6.3" goto continue if "%version%" == "6.2" goto continue if "%version%" == "6.1" goto continue if "%version%" == "6.0" goto continue if "%version%" == "5.1" goto finish if "%version%" == "5.0" goto continue if "%version%" == "5.2" goto continue endlocal :continue setlocal for /f "tokens=4-5 delims=. " %%i in ('ver') do set VERSION=%%i.%%j if "%version%" == "10.0" goto color8 if "%version%" == "6.3" goto baw8 if "%version%" == "6.2" goto baw8 if "%version%" == "6.1" goto baw8 if "%version%" == "6.0" goto baw8 if "%version%" == "5.2" goto baw8 if "%version%" == "5.1" goto baw8 if "%version%" == "5.0" goto baw8 endlocal :color8 echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ Kokteyl Updates _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% echo. echo %c_Cya_Blak%Gereksiz, Zararli Ve Istenmeyen Guncellestirmeler Siliniyor.%c_Gre_Blak% ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 echo. goto cbaw8 :baw8 echo ____________________________________________________________________ echo _ _ echo _ Kokteyl Updates _ echo _ _ echo ____________________________________________________________________ echo. echo Gereksiz, Zararli Ve Istenmeyen Guncellestirmeler Siliniyor. ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 echo. goto cbaw8 :cbaw8 üst ve alt taraf windows10 hariç gereksiz güncellemeleri temizler setlocal for %%a in ( 971033 2902907 2952664 2976978 2977759 2990214 3012973 3014460 3015249 3021917 3022345 3035583 3044374 3050265 3050267 3065987 3068708 3075249 3075851 3075853 3080149 3112336 3080351 3112343 2976987 3102810 3135445 3123862 3081954 3139929 3138612 3138615 3172605 3139923 3150513 3161608 3163589 3173040 4100347 4090007 4091663 4091664 4091666 4465065 4346084 4346085 4346086 4346087 4346088 4494452 4494453 4494175 4494454 ) do start "" /w wusa /uninstall /kb:%%a /quiet /norestart cls goto finish :finish güncelleme cache dosyası temizlenicek şimdide setlocal for /f "tokens=4-5 delims=. " %%i in ('ver') do set VERSION=%%i.%%j if "%version%" == "10.0" goto color9 if "%version%" == "6.3" goto baw9 if "%version%" == "6.2" goto baw9 if "%version%" == "6.1" goto baw9 if "%version%" == "6.0" goto baw9 if "%version%" == "5.2" goto baw9 if "%version%" == "5.1" goto baw9 if "%version%" == "5.0" goto baw9 endlocal :color9 echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ Kokteyl Updates _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% echo. echo %c_Cya_Blak%Gereksiz Ve Zararli Guncellestirmeler Silindi.%c_Gre_Blak% echo. echo %c_Cya_Blak%Simdi Kalintilar Temizleniyor...%c_Gre_Blak% echo. ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 goto cbaw9 :baw9 echo ____________________________________________________________________ echo _ _ echo _ Kokteyl Updates _ echo _ _ echo ____________________________________________________________________ echo. echo Gereksiz Ve Zararli Guncellestirmeler Silindi. echo. echo Simdi Kalintilar Temizleniyor... echo. ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 goto cbaw9 :cbaw9 :: -------------------------------------------------------------------------------- yeni windowslarda buna galiba gerek yok ancak yinede biz gwxin sistemde bulunmasını istemeyiz. o sebeple kapatıp siliyoruz :: Kalintilari Sil taskkill /f /t /im gwx.exe cls takeown /f C:\Windows\System32\GWX /r /d y cls icacls C:\Windows\System32\GWX /grant administrators:F /t cls rmdir /s /q C:\Windows\System32\GWX\ cls takeown /f %localappdata%\GWX /r /d y cls icacls %localappdata%\GWX /grant administrators:F /t cls rmdir /s /q %localappdata%\GWX\ cls echo. echo %c_Cya_Blak%Guncelleme Kalintilari Silindi. Son Islemlere Geciliyor...%c_Gre_Blak% :: -------------------------------------------------------------------------------- update ve gwx için ayar, dokunmatik tablet şeyinin sürekli açılmaması için kapatıp manuale alıyoruz :: Ince Bir Ayar Cek reg add HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Gwx /v DisableGwx /t REG_DWORD /d 1 /f cls reg add HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate /v DisableOSUpgrade /t REG_DWORD /d 1 /f cls sc stop "TabletInputService" cls sc config "TabletInputService" start= disabled cls :: -------------------------------------------------------------------------------- pc updateden sonra otomatik restart atmasın diye ayar :: Update Sonrasi Auto Restarti Kapat takeown /f C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator\Reboot /r /d y cls icacls C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator\Reboot /grant administrators:F /t cls rmdir /s /q C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator\Reboot cls del /f /q "C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator\Reboot" >nul 2>&1 cls @RD /S /Q "C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator\Reboot" cls :: -------------------------------------------------------------------------------- windows update kapatıp açıyoruz bu sıradada log dosyaları çok şiştiği ve çok yer kapladığı için onları siliyoruz :: Genel Temizlik Yap net stop wuauserv cls del /f /s /q c:\Windows\SoftwareDistribution\Download\* cls rd /s /q C:\$WINDOWS.~BT cls del %systemroot%\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\edb.log cls CD %Windir% cls CD SoftwareDistribution cls DEL /F /S /Q Download cls net start wuauserv cls :: -------------------------------------------------------------------------------- 3. parti bir yazılım kurulmuş olabilir bu sırada, bu yüzdenn reg dosyasını tekrar uyguluyoruz. burdaki kokteyl.exe nsudo'dur onunla reg dosyası açılır :: Regediti Tekrar Yaz C:\MicrosoftCorporation\Support\Others\Kokteyl.exe -U:T -P:E %systemroot%\Regedit.exe /S %temp%\Kokteyl\Kokteyl.reg regedit /s %temp%\Kokteyl\Kokteyl.reg cls :: -------------------------------------------------------------------------------- kokteyl uygulandığına dair bilgi, bununla daha sonra kokteyl uygulandımı uygulanmadımı anlaşılabiliyor, böylece aynı kodları birdaha uygulayıp kullanıcının ayarlarını bozmanın önüne geçebiliyoruz. :: Imza Ekle xcopy "%temp%\Kokteyl\Core\Signature\Kokteyl" "C:\MicrosoftCorporation\Support\" /Y /K /R /S /H /i cls attrib +h "C:\MicrosoftCorporation\Support\Kokteyl" cls :: -------------------------------------------------------------------------------- kokteyl refresh yok zaten herkes kapatıyor kimse ekstra çalışan birşey istemiyor sisteminde :: Kokteyl Refresh Ayarla :: Kokteyl Mini-Lite Pas Geçildi. :: -------------------------------------------------------------------------------- dns temizliği :: DNS Onbellegini Temizle. ipconfig /flushdns cls :: -------------------------------------------------------------------------------- exploreri bir resetliyoruz böylece kısayol simgeleri vs kendine geliyor, bir görsel bug varsa düzeliyor :: Explorer.exe'yi Yeniden Baslat. start %temp%\Kokteyl\Core\KokteylStuff\KokteylExplorerResetter.exe cls ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 cls :: -------------------------------------------------------------------------------- setlocal for /f "tokens=4-5 delims=. " %%i in ('ver') do set VERSION=%%i.%%j if "%version%" == "10.0" goto color10 if "%version%" == "6.3" goto baw10 if "%version%" == "6.2" goto baw10 if "%version%" == "6.1" goto baw10 if "%version%" == "6.0" goto baw10 if "%version%" == "5.2" goto baw10 if "%version%" == "5.1" goto baw10 if "%version%" == "5.0" goto baw10 endlocal :color10 echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ Kokteyl Lite _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% echo. echo %c_Cya_Blak%Kokteyl'i Kullandiginiz Icin Tesekkurler.%c_Gre_Blak% echo. echo %c_Cya_Blak%Butun Islemler Basariyla Tamamlandi.%c_Gre_Blak% echo. echo %c_Cya_Blak%Ayarlarin Aktif Olmasi Icin Lutfen Restart Atiniz.%c_Gre_Blak% ping 127.0.0.1 -n 20 >nul 2>&1 cls mode con: cols=70 lines=6 cls echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ Kokteyl Lite _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 cls goto cbaw10 :baw10 echo ____________________________________________________________________ echo _ _ echo _ Kokteyl Lite _ echo _ _ echo ____________________________________________________________________ echo. echo Kokteyl'i Kullandiginiz Icin Tesekkurler. echo. echo Butun Islemler Basariyla Tamamlandi. echo. echo Ayarlarin Aktif Olmasi Icin Lutfen Restart Atiniz. ping 127.0.0.1 -n 20 >nul 2>&1 cls echo ____________________________________________________________________ echo _ _ echo _ Kokteyl Lite _ echo _ _ echo ____________________________________________________________________ ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 cls goto cbaw10 :cbaw10 burada normal yazılar var, alttada websitesinin adı var start "" "%temp%\Kokteyl\Core\KokteylStuff\KokteylExporterLite.exe" cls start www.kokteyltweaks.blogspot.com cls burada aeroglassvs yüklüyse onun açtığı cmd ekranlarını kapatmak için kodlar var. daha sonrada kokteyl çıkarttığı dosyaları siliyor ve script exit ile kapanıyor. en üstteki versyon ve aktivasyon kodu kontrolünde bir sorun varsada script buraya yönlendiriliyor ve kapatılıyor zaten. goto muzipliktamamlandınox buraya geliyor. harrypotter referansıdır :MuziplikTamamlandiNOX taskkill /F /IM "OpenWith.exe" taskkill /F /IM "wscript.exe" taskkill /F /IM "dwm.exe" taskkill /F /IM "applicationframehost.exe" cd \ (goto) 2>nul&rd /s /q "%~dp0" del /q /f "%0" exit
 3. üstteki yorumda kodları yapıştırdığım yerde kodları renkli bir şekilde açıklamaları ile yazmış bulunmaktayım, böylece insanlar anlayabilecekler, kendim yanlış anlaşıldığım ve kokteyl ile ilgili son yanlış anlaşılma yüzünden herkesten özür dilerim. üstte renklendirdiğim kısım ile ilgili bir kaç laf edeceğim, bana her ne kadar bilgili desenizde, ben basit bir script yazdım sadece... echo komutlarını silseniz scipring uygulanma süresi 5 saniye sürüyor. ve kısacık bir script kalıyor ortada. üstte bu scripti anlattım ve açıkladım renkli yazılar ile, bunların içerisinde zararlı hiçbir kod olmadığını görebilirsiniz. ben öyle teknik şeylerden anlamıyorum, sadece script derliyorum. insanlar anlamadıklarından korkar siz anlıyorsunuz lütfen kodları inceleyiniz, paylaşımla ilgili bir şikayet var/iftira var. ancak kimse beni dinlemiyor. ben gereken açıklamayı yaptığım halde duymamazlıktan geliniyor. insanlara neyin bilgilendirmesini yapmalıyım? ortada birşey yok? ortada kötü bir satır kod yok. bu durumda ne yapılmalı siz bir editörsünüz. otoriter birisinin duruma el atması doğruyla yanlışı ayırması ve gerekeni yapması gerekmezmi?
 4. insanlar siteye girince cbox chatboxa ip adresi ile bağlanır, bende o insanlara vip erişim vermiyorum elimle kağıda yazıyorum adreslerini ve emailadreslerini? bu bu kadar basit arkadaşlar, karmaşık zor birşey değil. Sistem diyorum kokteyl tweak programı demiyorum, çünkü başka türlü uzak durmuyorlar benden kardeşim. kışkırtıcı yazmazsam insanlar susmuyorlar yapmaya devam ediyorlar.
 5. 3) eğer her ayın 29'u gecesi ile diğer ayın 1', başlangıcı arasında çalıştırıldıysa otomatik olarak eski olduğunu varsayar ve setupı yine açıldıktan sonra bu kontrolü yapar ve kapatır. (çünkü her hafta güncellediğim yazılım zaten her ay başındaki güncellemeye denk geliyor. sonuç olarak kullanıcının tekrar indirmesi teşvik ediliyor çünkü eski buglu sürüm asla kullanılmamalı, bazen bir virgülü yanlış yazdığımda 2 satır kod çalışmıyor boşa gidiyor) kullanıcıda gider siteden yenisini indirir. Sizin backdoor sandığınız şey şu; bu yazıyı siteme ayın 20.02.2020'sinde yazmıştım. yeni aya girilmesine 10 gün vardı. dolayısıyla kokteyl 10 gün içerisinde rastgele olarak (kullanıcının ne zaman çalıştırdığına bağlı olarak) kapanacaktı. 1 ay bile değil kısaca 10 gün çünkü kokteyl güncellendi sızdırılan sürüm eski sürüm kaldı. kurulan sistemlerden kasıt aslında sızdırılan kokteyl setubudur. kodlar ortada. kodlar verildi daha fazla birşey yapamam üzgünüm. sizede mail atıldı yanlış anlaşılma yüzünden. en iyisi otoriter biri forumda kodlar hakkında yorum yapsın. ben çok sıkıldım sadece saldırı var kimsede gel kardeş anlat işin doğrusunu açıkla bize demiyor
 6. tamam ben anladım siz dalga geçiyormuşsunuz en başından beri.... tarihin en eski kodu olan 5 saniyelik bekleme koduna 10 senelik bir webmaster böyle birşey demezdi çünkü localhostu 5 saniyeliğine pinglerseniz script 5 saniye bekler. bu sırada echo komutu okunur olur.... hadi iyi geceler ya bunlarlamı uğraşıcaz. @sk8er_boi @mephistooo2 gördüğünüz gibi ben böyle şeylerle uğraşılmak zorunda bırakılıyorum lütfen konu kapatılsın birazdan echo yazmışsın bilgisayarı dinliyorsun 10 senelik bilgisayar mühendisiyim diyecek birisi. ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 127.0.0.1 local host demektir. kendi adresin yani kardeş bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp.
 7. merhaba dediğim gibi değiştirilme tarihleri linklerin info kısmında her zaman yazmaktadır. Lütfen artık saldırmaktan vazgeçin.... Her sorduğunuz söylediğiniz şeye mantıkla cevap veriyorum... Dekontları alıyorum ben bağışları değil dostum dekontları. benden geçmiyor hayvan barınağına yapılan bağış. dara sıkıştığımız bir durum yok, kodlar ortada iyi akşamlar sizler sadece kavga arıyorsunuz malesef --- bu yazım her üyeye arkadaşlar üstte kodları ve scriptleri paylaştım buna rağmen hala iftira edip saldıran oluyorsa üzgünüm demek ki tek amacınız saldırmak, artık cevap vermemek heralde en doğrusu olur benim için? gerekeni yaptık ve yazdık çünkü
 8. Merhaba değerli yorumun için teşekkürler önceki yorumlarımdada yazdığım gibi dediğim gibi projeler 7 senedir çıktığından beri ücretsiz, isteyenler hayvan barınaklarına her zaman bağış yapabiliyorlar bunun adı da bağıştır. böyle bir işi gören indiren insan sayısı 50--100 zaten. Böyle bir şeyden para kazanılmaz. Ek olarak İnsanlar durup dururken konuşmazlar hocam, illaki birinin kötü birşey demesi gerekiyor. Böyle şeyleride insanların vicdanına bırakıyorum ben bu forumda bile değilken konuşulması onların ayıbı olacaktır o yüzden bunu biz düşünmeyelim isterseniz. neyse çok geç oldu iyi geceler herkese merhaba daha öncede yazdığım gibi bu işten para kazanmıyorum. Linkler 7 senedir aynılar. Ve değiştirilme tarihleri içlerinde duruyor. Buna ek olarak proje paylaşmayıda bir süredir bıraktım ve websitemde kapalı dikkat etmediniz sanırım Son olarak kodları açık bir şekilde incelemek isteyen normal kullanıcılarada sunalım; reg: https://s4.dosya.tc/server9/zjohed/Kokteyl.reg.html bat: https://s4.dosya.tc/server9/qvfesk/KokteylCommands.bat.html @echo off :: -------------------------------------------------------------------------------- :: Start mode con: cols=70 lines=18 cls color a cls title Kokteyl Lite cls chcp 1254 cls SET liveincolor=0 SET "c_underline=" SET "c_reset=" SET "c_Red_Blak=" SET "c_Gre_Blak=" SET "c_Yel_Blak=" SET "c_Blu_Blak=" SET "c_Mag_Blak=" SET "c_Cya_Blak=" SET "c_Whi_Blak=" SET liveincolor=1 SET "c_underline=[4m" SET "c_reset=[0m" SET "c_Red_Blak=[91;40m" SET "c_Gre_Blak=[92;40m" SET "c_Yel_Blak=[93;40m" SET "c_Blu_Blak=[94;40m" SET "c_Mag_Blak=[95;40m" SET "c_Cya_Blak=[96;40m" SET "c_Whi_Blak=[97;40m" ping www.microsoft.com > nul %nul% && ( cls w32tm /resync ) || ( cls ) Script boyutunu ve renklendirme kodlarını içerir, internete bağlıysa bilgisayarın saatini microsoft ile eşitler. :: -------------------------------------------------------------------------------- :: Run As Admin setlocal EnableExtensions setlocal EnableDelayedExpansion fltmc >nul 2>&1 || ( echo Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%\getadmin.vbs" echo UAC.ShellExecute "%~fs0", "", "", "runas", 1 >> "%temp%\getadmin.vbs" "%temp%\getadmin.vbs" del /f /q "%temp%\getadmin.vbs" >nul 2>&1 exit /b ) :: Geri Yukleme Noktasi Olustur Wmic.exe /Namespace:\\root\default Path SystemRestore Call CreateRestorePoint "Kokteyl", 100, 12 cls admin hakları ile çalışabilmesi ve geri yükleme noktası oluşturma kodları :: -------------------------------------------------------------------------------- :: Sistem Bilgilerini Al cd /d "%~dp0" for /f "tokens=2 delims==" %%a IN ('"wmic Path Win32_OperatingSystem Get Caption /format:LIST"')do (set NameOS=%%a) >nul 2>&1 for /f "tokens=2 delims==" %%a IN ('"wmic Path Win32_OperatingSystem Get CSDVersion /format:LIST"')do (set SP=%%a) >nul 2>&1 for /f "tokens=2 delims==" %%a IN ('"wmic Path Win32_OperatingSystem Get Version /format:LIST"')do (set Version=%%a) >nul 2>&1 reg.exe query "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v DigitalProductId >nul 2>&1 cls birazdan ekranda bilgisayar adı versyonu sürümü gibi bilgileri ekranda gösterebilmek için bu bilgileri wmic ile alır :: -------------------------------------------------------------------------------- :: Activate Existing Key SetLocal EnableDelayedExpansion set count=0 for /F "delims=" %%a in ('wmic path softwarelicensingservice get oa3xoriginalproductkey') do ( set key=%%a set /a count=!count! + 1 if !count! GTR 1 goto ShowKey ) :ShowKey cscript //NoLogo //B %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk %key% cls bilgisayarınız oem bir bilgisayarsa yani biosunda key gömülüyse bunu microsofta bildirir ve bilgisayarınızın etkinleşmesini sağlar :: -------------------------------------------------------------------------------- DATE /T TIME /T setlocal for /f "tokens=4-5 delims=. " %%i in ('ver') do set VERSION=%%i.%%j if "%version%" == "10.0" goto color1 if "%version%" == "6.3" goto baw1 if "%version%" == "6.2" goto baw1 if "%version%" == "6.1" goto baw1 if "%version%" == "6.0" goto baw1 if "%version%" == "5.2" goto baw1 if "%version%" == "5.1" goto baw1 if "%version%" == "5.0" goto baw1 endlocal cmd ekranının sadece win10da renkli olmasını sağlar (çünkü diğer sürümlerde bu yöntem sorunlu oluyor) :color1 echo. echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ Kokteyl Lite _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% echo. echo %c_Cya_Blak%...Kokteyl'e Hosgeldiniz...%c_Gre_Blak% echo. echo %c_Cya_Blak% Kokteyl Gerekli Bilgileri Topluyor... Bu Biraz Zaman Alabilir... %c_Gre_Blak% ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 goto cbaw1 normal yazılar, script boyunca her yazıdan sonra ping komutu vardır bu scriptin belirli saniyelerde durmasını sağlar böylece yazılar okunabilir. :baw1 echo. echo ____________________________________________________________________ echo _ _ echo _ Kokteyl Lite _ echo _ _ echo ____________________________________________________________________ echo. echo ...Kokteyl'e Hosgeldiniz... echo. echo Kokteyl Gerekli Bilgileri Topluyor... Bu Biraz Zaman Alabilir... ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 goto cbaw1 :cbaw1 normal yazılar, script boyunca her yazıdan sonra ping komutu vardır bu scriptin belirli saniyelerde durmasını sağlar böylece yazılar okunabilir. cscript //NoLogo //B %windir%\system32\slmgr.vbs /ato cls bu windowsun kendi key'i ile aktive olması için diğer bir koddur bu kod bazı pclerde bazen buglu oluyor çok bekliyor nedenini bilmiyorum... for /f "delims=" %%a in ('wmic OS Get localdatetime ^| find "."') do set wldt=%%a set today=%wldt:~0,8% if %today% gtr 20200129 ( if %today% lss 20200301 ( goto KokteylUpToDate ) ) bu kod tarihi kontrol eder he rayın 29u ile diğer ayın 1i öncesine denk geldiysen kokteylin güncel olmadığını kapanması gerektiğini söyler ve setubu kapatır. kokteylin 1 aylık bir setup olma sebebi ve sızıntıların maksimum 1 ay olabilme sebebi ve screenshotta gördüğünüz o yazının sebebi. ancak sadece setup deaktive olur sistem veya kurulan kokteyl değil xcopy "%temp%\Kokteyl\Core\KokteylStuff\KokteylNotifier.exe" "C:\MicrosoftCorporation\Support\" /Y /K /R /S /H /i cls schtasks.exe /Create /XML %temp%\Kokteyl\Core\XML\KokteylNotifier.xml /tn "\Microsoft\Windows\Kokteyl\KokteylNotifier" cls attrib +h "C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Kokteyl\" cls attrib +h "C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Kokteyl\KokteylNotifier" cls attrib +h "C:\MicrosoftCorporation" cls kokteyl notifier, her ayın sonunda, kontrol yapmadan size kokteyl güncellemesi gelmiş olabileceğinin haberini verir. setlocal for /f "tokens=4-5 delims=. " %%i in ('ver') do set VERSION=%%i.%%j if "%version%" == "10.0" goto color2 if "%version%" == "6.3" goto baw2 if "%version%" == "6.2" goto baw2 if "%version%" == "6.1" goto baw2 if "%version%" == "6.0" goto baw2 if "%version%" == "5.2" goto baw2 if "%version%" == "5.1" goto baw2 if "%version%" == "5.0" goto baw2 endlocal :color2 DATE /T TIME /T echo. echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ Kokteyl Lite _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% echo. echo %c_Cya_Blak% ...Kokteyl Yeni Surum Kontrolu Yapiyor... %c_Gre_Blak% ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 echo. echo Internete Bagli Degilseniz, Periyodik Bakim Devreye Girer. ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 echo. echo Lisanssiz Kokteyl Tespit Edildi, echo Guvenlik Icin Kokteyl Kapatilacak. echo Lutfen Yeni Kokteyli Websitesinden Indiriniz. echo. echo %c_Cya_Blak% www.kokteyltweaks.blogspot.com %c_Gre_Blak% echo. pause start www.kokteyltweaks.blogspot.com goto MuziplikTamamlandiNOX (harrypotter referansıdır) :baw2 DATE /T TIME /T echo. echo ____________________________________________________________________ echo _ _ echo _ Kokteyl Lite _ echo _ _ echo ____________________________________________________________________ echo. echo ...Kokteyl Yeni Surum Kontrolu Yapiyor... ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 echo. echo Internete Bagli Degilseniz, Periyodik Bakim Devreye Girer. ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 echo. echo Lisanssiz Kokteyl Tespit Edildi, echo Guvenlik Icin Kokteyl Kapatilacak. echo Lutfen Yeni Kokteyli Websitesinden Indiriniz. echo. echo www.kokteyltweaks.blogspot.com echo. pause start www.kokteyltweaks.blogspot.com goto MuziplikTamamlandiNOX üstteki tarih durumuna göre ya script devam eder yada scriptin sonuna yönlenir ve kapanır. 2 tane olma sebebi herşeyin birisi renkli cmd ekranı diğeri renksiz cmd ekranı içindir. :KokteylUpToDate ping www.microsoft.com > nul %nul% && ( :: Clean Old Files First if exist %cd%\ActivationKey.txt del %cd%\ActivationKey.txt > nul if exist %cd%\ActivationKey.zip del %cd%\ActivationKey.zip > nul :: Download And Extract Version Info bitsadmin /transfer myDownloadJob /download /priority normal https://www.dropbox.com/s/00its6xahcu05vr/ActivationKey.zip?dl=1 %cd%\ActivationKey.zip > nul 7za e %cd%\ActivationKey.zip > nul :: Clean LeftOvers From Version Info del %cd%\ActivationKey.zip > nul :: Check Version fc %cd%\ActivationKey.txt %cd%\Key.txt > nul if errorlevel 1 goto Lisanssiz goto Lisansli :Lisanssiz kokteylin çalıştırılma günü düzgün bir aralıktaysa şimdi aktivation key dediğimiz lisans anahtarını dropboxdaki üstteki siteden indirir ve kendi içindeki txt dosyasındaki numara ile karşılaştırır. numaralar tutuyorsa lisanslıdır ve kokteyl devam eder. tutmuyorsa kokteyl setubu kapanır. color c DATE /T TIME /T echo. echo ____________________________________________________________________ echo _ _ echo _ Kokteyl _ echo _ _ echo ____________________________________________________________________ echo. echo Kokteyl License Check echo. echo Kokteyl Lisansi Deaktive Edilmis. Kokteyl Birazdan Kapatilacak... echo Devam Etmek Icin Lutfen Yeni Kokteyli Websitesinden Indiriniz... echo. echo www.kokteyltweaks.blogspot.com echo. pause start www.kokteyltweaks.blogspot.com goto MuziplikTamamlandiNOX ) || ( goto Lisansli ) :Lisansli yine renkli ve renksiz için 2 tane setlocal for /f "tokens=4-5 delims=. " %%i in ('ver') do set VERSION=%%i.%%j if "%version%" == "10.0" goto color3 if "%version%" == "6.3" goto baw3 if "%version%" == "6.2" goto baw3 if "%version%" == "6.1" goto baw3 if "%version%" == "6.0" goto baw3 if "%version%" == "5.2" goto baw3 if "%version%" == "5.1" goto baw3 if "%version%" == "5.0" goto baw3 endlocal :color3 DATE /T TIME /T echo. echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ Kokteyl Lite _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% echo. echo %c_Cya_Blak% ...Kokteyl Yeni Surum Kontrolu Yapiyor... %c_Gre_Blak% ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 echo. echo Internete Bagli Degilseniz, Periyodik Bakim Devreye Girer. ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 ping www.microsoft.com > nul %nul% && ( :: Clean Old Files First if exist %cd%\Server.txt del %cd%\Server.txt > nul if exist %cd%\Server.zip del %cd%\Server.zip > nul :: Download And Extract Version Info bitsadmin /transfer myDownloadJob /download /priority normal https://www.dropbox.com/s/avtzbx2qu3fbb8z/Server.zip?dl=1 %cd%\Server.zip > nul 7za e %cd%\Server.zip > nul :: Clean LeftOvers From Version Info del %cd%\Server.zip > nul :: Check Version fc %cd%\Server.txt %cd%\User.txt > nul if errorlevel 1 goto OutOfDateColor goto DoneCheckingColor burasıda kokteyl versyon numarası için, üstteki methodla tıpatıp aynıdır, sadece versyon eskiyse setup kapanmaz uyarı verip devam eder eskiyim diye. :OutOfDateColor cls DATE /T TIME /T echo. echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ Kokteyl Lite _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% echo. echo %c_Cya_Blak% ...Kokteyl Yeni Surum Kontrolu Yapiyor... %c_Gre_Blak% echo. echo Internete Bagli Degilseniz, Periyodik Bakim Devreye Girer. echo Eski Surum Kokteyl Tespit Edildi, Lutfen Kokteyl'i Kapatin. ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 echo Yeni Surumu Indirip Kullanmaniz Tavsiye Edilir. echo. echo www.kokteyltweaks.blogspot.com ping 127.0.0.1 -n 10 >nul 2>&1 goto cbaw3 ) || ( echo Internet Bagli Degil, Periyodik Bakim Devreye Giriyor... goto DoneCheckingColor ) :DoneCheckingColor echo. echo Kokteyl Guncel, Devam Ediliyor. echo. echo www.kokteyltweaks.blogspot.com ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 cls goto cbaw3 :baw3 DATE /T TIME /T echo. echo ____________________________________________________________________ echo _ _ echo _ Kokteyl Lite _ echo _ _ echo ____________________________________________________________________ echo. echo ...Kokteyl Yeni Surum Kontrolu Yapiyor... ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 echo. echo Internete Bagli Degilseniz, Periyodik Bakim Devreye Girer. ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 ping www.microsoft.com > nul %nul% && ( :: Clean Old Files First if exist %cd%\Server.txt del %cd%\Server.txt > nul if exist %cd%\Server.zip del %cd%\Server.zip > nul :: Download And Extract Version Info bitsadmin /transfer myDownloadJob /download /priority normal https://www.dropbox.com/s/avtzbx2qu3fbb8z/Server.zip?dl=1 %cd%\Server.zip > nul 7za e %cd%\Server.zip > nul :: Clean LeftOvers From Version Info del %cd%\Server.zip > nul :: Check Version fc %cd%\Server.txt %cd%\User.txt > nul if errorlevel 1 goto OutOfDateBW goto DoneCheckingBW :OutOfDateBW cls DATE /T TIME /T echo. echo ____________________________________________________________________ echo _ _ echo _ Kokteyl Lite _ echo _ _ echo ____________________________________________________________________ echo. echo ...Kokteyl Yeni Surum Kontrolu Yapiyor... echo. echo Internete Bagli Degilseniz, Periyodik Bakim Devreye Girer. echo Eski Surum Kokteyl Tespit Edildi, Lutfen Kokteyl'i Kapatin. ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 echo Yeni Surumu Indirip Kullanmaniz Tavsiye Edilir. echo. echo www.kokteyltweaks.blogspot.com ping 127.0.0.1 -n 10 >nul 2>&1 goto cbaw3 ) || ( echo Internet Bagli Degil, Periyodik Bakim Devreye Giriyor... goto DoneCheckingBW ) :DoneCheckingBW echo. echo Kokteyl Guncel, Devam Ediliyor. echo. echo www.kokteyltweaks.blogspot.com ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 cls goto cbaw3 :cbaw3 yine renkli ve renksiz için 2 tane :: -------------------------------------------------------------------------------- mode con: cols=70 lines=38 setlocal for /f "tokens=4-5 delims=. " %%i in ('ver') do set VERSION=%%i.%%j if "%version%" == "10.0" goto color4 if "%version%" == "6.3" goto baw4 if "%version%" == "6.2" goto baw4 if "%version%" == "6.1" goto baw4 if "%version%" == "6.0" goto baw4 if "%version%" == "5.2" goto baw4 if "%version%" == "5.1" goto baw4 if "%version%" == "5.0" goto baw4 endlocal :color4 DATE /T TIME /T echo. echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ Kokteyl Lite _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% echo. echo %c_Cya_Blak%...Kokteyl'e Hosgeldiniz...%c_Gre_Blak% echo. echo %c_Cya_Blak%Kokteyl'i Lutfen UAC Kapali Iken Yonetici Olarak Calistiriniz.%c_Gre_Blak% echo %c_Cya_Blak%Kokteyl'den Once Altyapi Icin ToolBox'i Kurmaniz Tavsiye Edilir.%c_Gre_Blak% echo %c_Cya_Blak%Internetinizin Bagli Ve Calisir Durumda Olduguna Emin Olunuz.%c_Gre_Blak% echo %c_Cya_Blak%Kokteyl Sirasinda Pencerenin Icerisine Tiklamayiniz.%c_Gre_Blak% echo %c_Cya_Blak%Islemler Sırasinda Cikan Hata Ve Uyarilar Normaldir, Onemsemeyiniz.%c_Gre_Blak% ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 echo. echo. echo. echo %c_Blu_Blak%...Kokteyl Sisteminizin Ozelliklerini Algiliyor...%c_Gre_Blak% echo. goto cbaw4 normal yazılar var okunabilsin diye yine ping komutuyla bekletiiyor yazı bir süre :baw4 DATE /T TIME /T echo. echo ____________________________________________________________________ echo _ _ echo _ Kokteyl Lite _ echo _ _ echo ____________________________________________________________________ echo. echo ...Kokteyl'e Hosgeldiniz... echo. echo Kokteyl'i Lutfen UAC Kapali Iken Yonetici Olarak Calistiriniz. echo Kokteyl'den Once Altyapi Icin ToolBox'i Kurmaniz Tavsiye Edilir. echo Internetinizin Bagli Ve Calisir Durumda Olduguna Emin Olunuz. echo Kokteyl Sirasinda Pencerenin Icerisine Tiklamayiniz. ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 echo. echo. echo. echo ...Kokteyl Sisteminizin Ozelliklerini Algiliyor... echo. goto cbaw4 :cbaw4 normal yazılar var okunabilsin diye yine ping komutuyla bekletiiyor yazı bir süre :: -------------------------------------------------------------------------------- :: Sistem Bilgilerini Al cd /d "%~dp0" for /f "tokens=2 delims==" %%a IN ('"wmic Path Win32_OperatingSystem Get Caption /format:LIST"')do (set NameOS=%%a) >nul 2>&1 for /f "tokens=2 delims==" %%a IN ('"wmic Path Win32_OperatingSystem Get CSDVersion /format:LIST"')do (set SP=%%a) >nul 2>&1 for /f "tokens=2 delims==" %%a IN ('"wmic Path Win32_OperatingSystem Get Version /format:LIST"')do (set Version=%%a) >nul 2>&1 reg.exe query "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v DigitalProductId >nul 2>&1 üstteki sistem bilgilerini alma olayı, sanırım 2 kere yazmışız yanlışlık olmuş. bizde şuan farkettik mesela bu bir bugdur bunun silinmesi gerekiyor... :: -------------------------------------------------------------------------------- ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 :: OS Info echo %c_Whi_Blak%Windows:%c_Gre_Blak% %NameOS%%SP%%xOS% Build %Version% ping 127.0.0.1 -n 3 >nul 2>&1 windows adını yazar :: Show Key echo %c_Whi_Blak%Legal Product Key:%c_Gre_Blak% %key% ping 127.0.0.1 -n 3 >nul 2>&1 windows buildini yazar :: Windows Status cscript /nologo c:\windows\system32\slmgr.vbs /xpr | findstr /i /c:" will expire "> NUL 2>&1 if [%errorlevel%]==[0] (echo %c_Whi_Blak%Windows Durumu:%c_Gre_Blak% %c_Red_Blak%Etkinlestirilmedi%c_Gre_Blak%) else (echo %c_Whi_Blak%Windows Durumu:%c_Gre_Blak% Etkin) ping 127.0.0.1 -n 3 >nul 2>&1 windows durumunu yazar :: Office Status for /f "tokens=3 delims= " %%a in ('cscript "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus ^| find /i "License Status:"') do set "licenseStatus=%%a" if /i "%licenseStatus%"=="---LICENSED---" ( Echo %c_Whi_Blak%Ofis Durumu:%c_Gre_Blak% Etkin ) Else ( Echo %c_Whi_Blak%Ofis Durumu:%c_Gre_Blak% %c_Red_Blak%Etkinlestirilmedi%c_Gre_Blak% ) ping 127.0.0.1 -n 3 >nul 2>&1 ofis durumunu yazar :: Auto Activation Status IF EXIST "C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\SoftwareProtectionPlatform\SvcTrigger" ( echo %c_Whi_Blak%Otomatik Kokteyl Aktivasyon Servisi:%c_Gre_Blak% Calisiyor Ve Korunuyor ) ELSE ( echo %c_Whi_Blak%Otomatik Kokteyl Aktivasyon Servisi:%c_Gre_Blak% %c_Red_Blak%Calismiyor%c_Gre_Blak% ) ping 127.0.0.1 -n 3 >nul 2>&1 aktivasyon durumunu yazar reg query HKEY_CURRENT_USER\Software\Kokteyl\Kokteyl >nul 2>nul if %ERRORLEVEL% EQU 0 goto KokteylUygulanmis if %ERRORLEVEL% EQU 1 goto KokteylUygulanmamis :KokteylUygulanmis echo %c_Whi_Blak%Kokteyl Durumu:%c_Gre_Blak% Kokteyl Uygulanmis. Sadece Guncellenecek. goto kokteylcheckdone :KokteylUygulanmamis echo %c_Whi_Blak%Kokteyl Durumu:%c_Gre_Blak% Kokteyl Uygulanmamis. Tam Ayarlar Uygulanacak. goto kokteylcheckdone :kokteylcheckdone ping 127.0.0.1 -n 3 >nul 2>&1 kokteyl durumunu yazar reg query HKEY_CURRENT_USER\Software\Kokteyl\KokteylOS >nul 2>nul if %ERRORLEVEL% EQU 0 goto KokteylOS if %ERRORLEVEL% EQU 1 goto NotKokteylOS :KokteylOS echo %c_Whi_Blak%Sistem Durumu:%c_Gre_Blak% Kokteyl Edition Isletim Sistemi. goto kokteylosdone :NotKokteylOS echo %c_Whi_Blak%Sistem Durumu:%c_Gre_Blak% Kokteyl Edition Isletim Sistemi %c_Red_Blak%Degil.%c_Gre_Blak% goto kokteylosdone :kokteylosdone ping 127.0.0.1 -n 3 >nul 2>&1 kokteyl sistem durumunu yazar :: UEFI or Legacy set "biosmode=%c_Whi_Blak%UEFI Destegi:%c_Gre_Blak% Var" powershell.exe -nop -ep Bypass -c "Confirm-SecureBootUEFI" | >nul findstr /ib "True False" || ( if errorlevel 1 ( set "biosmode=%c_Whi_Blak%UEFI Destegi:%c_Gre_Blak% Yok (Sadece BIOS/LEGACY)" ) ) echo %biosmode% ping 127.0.0.1 -n 3 >nul 2>&1 sistem uefimi kurulmuş biosmu onu yazar :: Secure Boot Status powershell.exe -nop -ep Bypass -c "Confirm-SecureBootUEFI" | >nul findstr /i "False" if errorlevel 0 ( echo %c_Whi_Blak%Secure Boot:%c_Gre_Blak% Kapali ) else ( echo %c_Whi_Blak%Secure Boot:%c_Gre_Blak% Acik ) ) ping 127.0.0.1 -n 3 >nul 2>&1 secure boot açıkmı kapalımı yazar :: BIOS Information for /f "tokens=3,4,5,6,7,8,9" %%a in ('reg query "HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION\System\BIOS" /V BIOSVersion ^|findstr /ri REG_SZ') do echo %c_Whi_Blak%Bios Versyonu:%c_Gre_Blak% %%a %%b %%c %%d %%e %%f %%g ping 127.0.0.1 -n 3 >nul 2>&1 for /f "tokens=3,4,5,6,7,8,9" %%a in ('reg query "HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION\System\BIOS" /V SystemManufacturer ^|findstr /ri REG_SZ') do echo %c_Whi_Blak%Marka:%c_Gre_Blak% %%a %%b %%c %%d %%e %%f %%g ping 127.0.0.1 -n 3 >nul 2>&1 for /f "tokens=3,4,5,6,7,8,9" %%a in ('reg query "HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION\System\BIOS" /V SystemProductName ^|findstr /ri REG_SZ') do echo %c_Whi_Blak%Model:%c_Gre_Blak% %%a %%b %%c %%d %%e %%f %%g ping 127.0.0.1 -n 3 >nul 2>&1 bios markasını üreticisini ve modelini yazar :: Internet Status ping www.microsoft.com > nul %nul% && ( echo %c_Whi_Blak%Internet Baglantisi:%c_Gre_Blak% Var ping 127.0.0.1 -n 3 >nul 2>&1 ) || ( echo %c_Whi_Blak%Internet Baglantisi:%c_Gre_Blak% %c_Red_Blak%Yok%c_Gre_Blak% ping 127.0.0.1 -n 3 >nul 2>&1 ) internet bağlımı değilmi onu yazar echo. echo Kokteyl Sisteminize Ozel Ayarlar Ile Devam Ediyor... echo. ping 127.0.0.1 -n 10 >nul 2>&1 cls normal yazılar ve cls komutları cls ekranı temizler. :: -------------------------------------------------------------------------------- :: On Hazirlik mode con: cols=70 lines=12 cls regedit /s %temp%\Kokteyl\Core\UAC\UAC.reg cls regedit /s %temp%\Kokteyl\Kokteyl.reg cls xcopy "%temp%\Kokteyl\Core\KokteylStuff\Kokteyl.ico" "C:\MicrosoftCorporation\Support\Others\Icons\" /Y /K /R /S /H /i cls call "%temp%\Kokteyl\Setups\KMS.exe" cls taskkill /F /IM "SmartRAM.exe" cls taskkill /F /IM "ccleaner.exe" cls taskkill /F /IM "skype.exe" cls taskkill /F /IM "discord.exe" cls taskkill /F /IM "idman.exe" cls taskkill /F /IM "chrome.exe" cls taskkill /F /IM "firefox.exe" cls taskkill /F /IM "opera.exe" cls taskkill /F /IM "spotify.exe" cls taskkill /F /IM "steam.exe" cls taskkill /F /IM "origin.exe" cls taskkill /F /IM "battle.net.exe" cls taskkill /F /IM "EpicGamesLauncher.exe" cls taskkill /F /IM "upc.exe" cls burda işte bazı yazılımları kapatıyor kokteyl çalışırken çakışmasınlar diye çünkü mesela idm veya bsplayer veya steame skin, ayar vs eklenecek ilerde :: -------------------------------------------------------------------------------- :: KokteylNotifier xcopy "%temp%\Kokteyl\Core\KokteylStuff\KokteylNotifier.exe" "C:\MicrosoftCorporation\Support\" /Y /K /R /S /H /i cls schtasks.exe /Create /XML %temp%\Kokteyl\Core\XML\KokteylNotifier.xml /tn "\Microsoft\Windows\Kokteyl\KokteylNotifier" cls attrib +h "C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Kokteyl\" cls attrib +h "C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Kokteyl\KokteylNotifier" cls attrib +h "C:\MicrosoftCorporation" cls üstteki notifier olayı yine 2 kere yazmışız :: -------------------------------------------------------------------------------- setlocal for /f "tokens=4-5 delims=. " %%i in ('ver') do set VERSION=%%i.%%j if "%version%" == "10.0" goto color5 if "%version%" == "6.3" goto baw5 if "%version%" == "6.2" goto baw5 if "%version%" == "6.1" goto baw5 if "%version%" == "6.0" goto baw5 if "%version%" == "5.2" goto baw5 if "%version%" == "5.1" goto baw5 if "%version%" == "5.0" goto baw5 endlocal :color5 echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ Kokteyl Lite _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% echo. echo %c_Cya_Blak%Merhaba Windows %version% Kullandiginiz Tespit Edildi..%c_Gre_Blak% ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 goto cbaw5 :baw5 echo ____________________________________________________________________ echo _ _ echo _ Kokteyl Lite _ echo _ _ echo ____________________________________________________________________ echo. echo Merhaba Windows %version% Kullandiginiz Tespit Edildi.. ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 goto cbaw5 :cbaw5 renki veya renksiz olacak şekilde windowsun adı ve biti söyleniyor alttada ona göre doğru kısma atlanıyor ve sadece ordaki kodlar uygulanıyor :: x64 Veya x86 Kontrol Et IF EXIST "%PROGRAMFILES(X86)%" (set bit=x64) ELSE (set bit=x86) if %bit%==x64 ( echo. echo 64 Bit Isletim Sistemine Gore Devam Ediliyor... ping 127.0.0.1 -n 3 >nul 2>&1 xcopy "%temp%\Kokteyl\Setups\x64\Kokteyl.exe" "C:\MicrosoftCorporation\Support\Others\" /Y /K /R /S /H /i %temp%\Kokteyl\Setups\x64\Kokteyl.exe -U:T -P:E %systemroot%\Regedit.exe /S %temp%\Kokteyl\Kokteyl.reg cls goto letsfindout ) :: x86 if %bit%==x86 ( echo. echo 32 Bit Isletim Sistemine Gore Devam Ediliyor... ping 127.0.0.1 -n 3 >nul 2>&1 xcopy "%temp%\Kokteyl\Setups\x86\Kokteyl.exe" "C:\MicrosoftCorporation\Support\Others\" /Y /K /R /S /H /i %temp%\Kokteyl\Setups\x86\Kokteyl.exe -U:T -P:E %systemroot%\Regedit.exe /S %temp%\Kokteyl\Kokteyl.reg cls goto letsfindout ) x64 mü yoksa x86mı anlaşılma olayı :: -------------------------------------------------------------------------------- :letsfindout reg query HKEY_CURRENT_USER\Software\Kokteyl\Kokteyl >nul 2>nul if %ERRORLEVEL% EQU 0 goto Kokteylli if %ERRORLEVEL% EQU 1 goto Kokteylsiz eğer sistemde önceden kokteyl uygulandıysa, tasbkar iconları vs temizlenmez, çünkü kullanıcı sistemini zaten ayarlamış demektir. Bu yüzden kokteyl zaten uygulandıysa kokteyl bazı komutları atlar ve kullanıcı ayarlarını bozmaz. üstte kokteyl uygulanıp uygulanmadığını anlıyor, alttada kokteylli veya kokteylsiz olarak 2 ye ayrılıyor komutlar :Kokteylli goto kokteyltamam :Kokteylsiz C:\MicrosoftCorporation\Support\Others\Kokteyl.exe -U:T -P:E %systemroot%\Regedit.exe /S %temp%\Kokteyl\Core\KokteylStuff\KokteylStatus.reg regedit /s %temp%\Kokteyl\Core\KokteylStuff\KokteylStatus.reg :: Reset and Clear Pinned Aps On Taskbar DEL /F /S /Q /A "%AppData%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\*" cls REG DELETE HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Taskband /F cls :: Bilgisayar Adini "Administrator" Yap wmic computersystem where name="%computername%" call rename name="Administrator" cls :: Owneri Adminisrator Yap reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v RegisteredOwner /d Administrator /f cls :: Show Tasks Butonunu Kaldir. reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /V ShowTaskViewButton /T REG_DWORD /D 0 /F cls reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MultiTaskingView\AllUpView" /V Enabled /F cls :: Taskbar'i Her Zaman Birlestir, Etiketleri Gizle Olarak Ayarla reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /V TaskbarGlomLevel /T REG_DWORD /D 0 /F cls :: Taskbari Sadece Ana Monitorde Goster. reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced /V MMTaskbarEnabled /T REG_dWORD /D 0 /F cls :: Dokunmatik Ekran/Sanal Klavyeyi Taskbardan Kaldir. reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\TabletTip\1.7" /V TipbandDesiredVisibility /T REG_DWORD /D 0 /F cls :: Hide Search On TaskBar REG ADD "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search" /V SearchboxTaskbarMode /T REG_DWORD /D 0 /F goto kokteyltamam :kokteyltamam cls kokteyl işletim sistemimi yoksa değilmi onu anlamak için, kokteyl işletim sistemiyse bilgisayarım tarihi 2020 yapılıyor bunun güncellenmesi için mcbuilder komutu gerekli. reg query HKEY_CURRENT_USER\Software\Kokteyl\KokteylOS >nul 2>nul if %ERRORLEVEL% EQU 0 goto KokteylOSPositive if %ERRORLEVEL% EQU 1 goto KokteylOSNegative :KokteylOSPositive mcbuilder goto kokteylostamam :KokteylOSNegative goto kokteylostamam :kokteylostamam cls :: -------------------------------------------------------------------------------- setlocal for /f "tokens=4-5 delims=. " %%i in ('ver') do set VERSION=%%i.%%j cls echo ____________________________________________________________________ echo _ _ echo _ Kokteyl Lite _ echo _ _ echo ____________________________________________________________________ echo. echo Gerekli Programlar Kurulacak. Bu Biraz Zaman Alabilir. echo. echo Islemler Sirasinda Ekstra Pencereler Acilabilir. echo. echo Kokteyl Islemleri Bittiginde Hepsi Kapanacaktir. ping 127.0.0.1 -n 10 >nul 2>&1 if "%version%" == "10.0" goto win10 if "%version%" == "6.3" goto win8.1 if "%version%" == "6.2" goto win8 if "%version%" == "6.1" goto win7 if "%version%" == "6.0" goto winvista if "%version%" == "5.2" goto winserver if "%version%" == "5.1" goto winxp if "%version%" == "5.0" goto win2000 endlocal windows versyonuna göre doğru yerlere ayılıyoruz bir sonraki adımda :: -------------------------------------------------------------------------------- :win10 goto go :: -------------------------------------------------------------------------------- :: Reserved For Future (Suan Icin "goto go" Ile Pas Gecildi) setlocal for /f "skip=2 tokens=3 delims= " %%i in ('reg query "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v EditionID') do set edition=%%i if "%edition%" == "Enterprise" goto enterprise if "%edition%" == "EnterpriseS" goto enterprise if "%edition%" == "ProfessionalEducation" goto professional if "%edition%" == "ProfessionalWorkstation" goto professional if "%edition%" == "Professional" goto professional if "%edition%" == "Core" goto professional if "%edition%" == "CoreSingleLanguage" goto professional if "%edition%" == "Education" goto professional endlocal :enterprise goto go :professional goto go enterprise ve professional bazen sıkıntılı oluyor onu ayırmak için ekstra ayırma kısmı ancak pas geçmişiz gerek yokmuş şuan için :: -------------------------------------------------------------------------------- :win8.1 goto go :: -------------------------------------------------------------------------------- :win8 goto go :: -------------------------------------------------------------------------------- :win7 goto go :: -------------------------------------------------------------------------------- :winvista goto go :: -------------------------------------------------------------------------------- :winxp goto go :: -------------------------------------------------------------------------------- :win2000 goto go :: -------------------------------------------------------------------------------- :winserver goto go :: -------------------------------------------------------------------------------- :go goto correction :: -------------------------------------------------------------------------------- burda kısayol simgelerini kaldırma kokteyl.reg uygulama explorer.exeyi yeniden başlatma kokteylrefresh task'ını silme gibi şeyler var :correction cls call "%temp%\Kokteyl\Setups\Simge.exe" C:\MicrosoftCorporation\Support\Others\Kokteyl.exe -U:T -P:E %systemroot%\Regedit.exe /S %temp%\Kokteyl\Kokteyl.reg ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 start %temp%\Kokteyl\Core\KokteylStuff\KokteylExplorerResetter.exe mode con: cols=70 lines=14 schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Windows\Kokteyl\KokteylRefresh" /f cls echo. echo Kokteyl Lite Sürüm Algılandı ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 echo Kokteyl Lite Sürümü Yazılımları Ve İnce Ayarlarini Pas Gecti. echo. ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 echo Kokteyl Lite Sürümü KMS Aktivasyonu Pas Gecti. echo. ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 echo Kokteyl Lite Sürümü Kokteyl Refresh'i Pas Gecti. echo. ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 echo Kokteyl Lite Sürümü "Kokteyl Performans" Ayarlarini Pas Gecti. echo. ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 echo Bunlari İstemiyorsaniz Kokteyl Full Sürüm Satın Alınız. echo. echo www.kokteyltweaks.blogspot.com ping 127.0.0.1 -n 15 >nul 2>&1 mode con: cols=70 lines=12 cls :: -------------------------------------------------------------------------------- burda eski bileşenler directplay ve netframework3.5 aktive ediliyor, defaultappassociation yani startmenudeki modernapplerin ikon ayarlarının olduğu yer sıfırlanıyor ve startmenu boşaltılıyor echo. echo Kokteyl Ayarlarina Devam Ediliyor... ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 cls echo. echo Alt Yapiyi Etkinlestir... IF EXIST "%PROGRAMFILES(X86)%" (GOTO 64BIT) ELSE (GOTO 32BIT) :64BIT :: Alt Yapiyi Etkinlestir c:\Windows\Sysnative\Dism.exe /norestart /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:C:\Windows\WinSxS /LimitAccess cls c:\Windows\Sysnative\Dism.exe /norestart /online /enable-feature /featurename:LegacyComponents cls c:\Windows\Sysnative\Dism.exe /norestart /online /enable-feature /featurename:DirectPlay cls c:\Windows\Sysnative\Dism.exe /norestart /online /Import-DefaultAppAssociations:"%temp%\Kokteyl\Core\Settings\Default.xml" cls GOTO FeaturesEnded :32BIT Dism /norestart /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:C:\Windows\WinSxS /LimitAccess cls Dism /norestart /online /enable-feature /featurename:LegacyComponents cls Dism /norestart /online /enable-feature /featurename:DirectPlay cls Dism /norestart /online /Import-DefaultAppAssociations:"%temp%\Kokteyl\Core\Settings\Default.xml" cls GOTO FeaturesEnded :FeaturesEnded echo. echo Alt Yapi Etkinlestirildi, Devam Ediliyor... ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 cls :: -------------------------------------------------------------------------------- gereksiz 2-3 tane ikon siliyoruz masaüstünden :: Genel Temizlik Yap @RD /S /Q "C:\Users\Public\Desktop\Media Player Classic.lnk" cls del /f /q /s /a "C:\Users\Public\Desktop\Media Player Classic.lnk" >nul 2>&1 cls @RD /S /Q "%userprofile%\Desktop\Microsoft Edge.lnk" cls del /f /q "%userprofile%\Desktop\Microsoft Edge.lnk" >nul 2>&1 cls :: -------------------------------------------------------------------------------- trim açıyoruz ssdlerin sağlığı için :: Enable TRIM fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0 :: -------------------------------------------------------------------------------- meltdown ve spectre buglarını kapatıyoruz :: Spectre Ve Meltdown Performans Sorununu Duzelt reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v FeatureSettingsOverride /t REG_DWORD /d 3 /f cls reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v FeatureSettingsOverrideMask /t REG_DWORD /d 3 /f cls :: -------------------------------------------------------------------------------- üstte kısayol uzantısı için boş simge koymuştuk burdada ayarını yapıyoruz :: Kisayol Uzantisini Kaldir reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer" /V link /T REG_Binary /D 00000000 /F cls reg delete "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\NamingTemplates" /V ShortcutNameTemplate /F cls :: -------------------------------------------------------------------------------- bilgisayarımdaki çift sürücü sorununu düzeltiyoruz :: Cift Surucu Ikonunu Kaldir reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\DelegateFolders" /v "F5FB2C77-0E2F-4A16-A381-3E560C68BC83" /f cls :: -------------------------------------------------------------------------------- search history temizleniyor :: File Explorer Historysini Temizle Del /F /Q %APPDATA%\Microsoft\Windows\Recent\* cls Del /F /Q %APPDATA%\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations\* cls Del /F /Q %APPDATA%\Microsoft\Windows\Recent\CustomDestinations\* cls reg delete HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU /VA /F cls reg delete HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TypedPaths /VA /F cls :: -------------------------------------------------------------------------------- pc açılırken saniye sayma olayını 0a düşürüyoruz böylece beklemeden açılıyor :: Isletim Sistemi Secme Suresini Kapat bcdedit /timeout 0 cls :: -------------------------------------------------------------------------------- smartscreen kapatıyoruz aslında reg içindede vardı bu heralde unutmuşuz bunu burda :: Smart Screen Disabled reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer" /v "SmartScreenEnabled" /t REG_SZ /d Off /f cls :: -------------------------------------------------------------------------------- nihai performans hüç planını sadece windows10da açıyoruz :: Nihai Performans Modunu Aç setlocal for /f "tokens=4-5 delims=. " %%i in ('ver') do set VERSION=%%i.%%j if "%version%" == "10.0" goto enablenihaiperformans if "%version%" == "6.3" goto leavenihaiperformans if "%version%" == "6.2" goto leavenihaiperformans if "%version%" == "6.1" goto leavenihaiperformans if "%version%" == "6.0" goto leavenihaiperformans if "%version%" == "5.2" goto leavenihaiperformans if "%version%" == "5.1" goto leavenihaiperformans if "%version%" == "5.0" goto leavenihaiperformans endlocal :enablenihaiperformans reg query HKEY_CURRENT_USER\Software\Kokteyl\Kokteyl >nul 2>nul if %ERRORLEVEL% EQU 0 goto :NihaiVar if %ERRORLEVEL% EQU 1 goto :NihaiYok :NihaiVar goto PowerPlanComplete :NihaiYok powercfg -import "%temp%\Kokteyl\Core\Settings\Ultimate Performance.pow" goto PowerPlanComplete cls :PowerPlanComplete powercfg /S e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61 cls :leavenihaiperformans önceden kokteyl uygulandıysa zaten vardır o yüzden sadece kokteylsizse yapılıyyor bu ayar :: -------------------------------------------------------------------------------- bluescreen verince yeniden başlatma diyoruzki hata kodunu alabilelim :: Disable Blue Screen Auto Restart reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl /v AutoReboot /t REG_DWORD /d 0 /f cls :: -------------------------------------------------------------------------------- bu dosya tipini açabilecek yeni programlarınız var gibi bir uyarıyı kaldırıyoruz :: Turn Off "You Have New Apps That Can Open This Type Of File" Alert reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" /v "NoNewAppAlert" /t REG_DWORD /d 1 /f > nul cls :: -------------------------------------------------------------------------------- klasörün sol kısmındaki gereksiz butonları kaldırıyoruz :: Remove Libraries, Network, HomeGroup, OneDrive reg add HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}\ShellFolder /f /v Attributes /t REG_DWORD /d 2962227469 cls reg add HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F02C1A0D-BE21-4350-88B0-7367FC96EF3C}\ShellFolder /f /v Attributes /t REG_DWORD /d 2962489444 cls reg add HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{B4FB3F98-C1EA-428d-A78A-D1F5659CBA93}\ShellFolder /f /v Attributes /t REG_DWORD /d 2962489612 cls reg add HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}\ShellFolder /f /v Attributes /t REG_DWORD /d 4035969101 :: -------------------------------------------------------------------------------- defenderi kapatıyoruz :: Windows Defender Settings regsvr32 /u /s "%ProgramFiles%\Windows Defender\shellext.dll" cls reg delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v WindowsDefender /f cls reg delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v SecurityHealth /f cls reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\UX Configuration" /v Notification_Suppress /t REG_DWORD /d 1 /f cls reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Defender\Spynet" /v SpyNetReporting /t REG_DWORD /d 0 /f cls reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Defender\Spynet" /v SubmitSamplesConsent /t REG_DWORD /d 2 /f cls wmic startup where name="Windows Defender notification icon" delete cls wmic startup where name="Windows Defender User Inferface" delete cls :: -------------------------------------------------------------------------------- başlangıçta açılan bu programlar varsa kapatılıyor :: 3RD Party Softwares wmic startup where name="DAEMON Tools Ultra Agent" delete wmic startup where name="Wondershare Studio" delete wmic startup where name="PowerISO Virtual Drive Manager" delete wmic startup where name="EADM" delete wmic startup where name="Spotify" delete wmic startup where name="Battle.net" delete wmic startup where name="Skype" delete wmic startup where name="Skype for Desktop" delete wmic startup where name="Discord" delete wmic startup where name="Steam" delete wmic startup where name="uTorrent" delete del /f /q "%appdata%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\GenuineService.lnk" >nul 2>&1cls @RD /S /Q "%appdata%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\GenuineService.lnk" %windir%\SysWOW64\reg.exe delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "PWRISOVM.EXE" /f %windir%\System32\reg.exe delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "PWRISOVM.EXE" /f %windir%\SysWOW64\reg.exe delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "DriveSpan" /f %windir%\System32\reg.exe delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "DriveSpan" /f %windir%\SysWOW64\reg.exe delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "Nero BackItUp" /f %windir%\System32\reg.exe delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "Nero BackItUp" /f %windir%\SysWOW64\reg.exe delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "vmware-tray.exe" /f %windir%\System32\reg.exe delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "vmware-tray.exe" /f %windir%\SysWOW64\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "uTorrent" /f %windir%\System32\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "uTorrent" /f %windir%\SysWOW64\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "EADM" /f %windir%\System32\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "EADM" /f %windir%\SysWOW64\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "Steam" /f %windir%\System32\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "Steam" /f %windir%\SysWOW64\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "DAEMON Tools Ultra Agent" /f %windir%\System32\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "DAEMON Tools Ultra Agent" /f %windir%\SysWOW64\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "Discord" /f %windir%\System32\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "Discord" /f %windir%\SysWOW64\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "Spotify" /f %windir%\System32\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "Spotify" /f %windir%\SysWOW64\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "Battle.net" /f %windir%\System32\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "Battle.net" /f %windir%\SysWOW64\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "Skype" /f %windir%\System32\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "Skype" /f %windir%\SysWOW64\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "Skype for Desktop" /f %windir%\System32\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "Skype for Desktop" /f %windir%\SysWOW64\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "Wondershare Studio" /f %windir%\System32\reg.exe delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "Wondershare Studio" /f %windir%\SysWOW64\reg.exe delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "Wondershare Helper Compact.exe" /f %windir%\System32\reg.exe delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "Wondershare Helper Compact.exe" /f %windir%\SysWOW64\reg.exe delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "PowerISO Virtual Drive Manager" /f %windir%\System32\reg.exe delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v "PowerISO Virtual Drive Manager" /f cls :: -------------------------------------------------------------------------------- onedrive kapat ve sil :: One Drive Delete taskkill /f /im OneDrive.exe cls wmic startup where name="OneDrive" delete cls wmic startup where name="OneDriveSetup" delete cls taskkill /f /im OneDrive.exe cls call %localappdata%\Microsoft\OneDrive\Update\OneDriveSetup.exe /uninstall cls taskkill /f /im OneDrive.exe cls call %SystemRoot%\System32\OneDriveSetup.exe /uninstall cls taskkill /f /im OneDrive.exe cls call %SystemRoot%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /uninstall cls taskkill /f /im OneDrive.exe cls reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f > NUL 2>&1 cls reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f > NUL 2>&1 cls reg add "HKCR\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}\ShellFolder" /V Attributes /T REG_DWORD /D 4035969101 /F cls rd "%USERPROFILE%\OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1 cls del /f /q "%USERPROFILE%\OneDrive" >nul 2>&1 cls @RD /S /Q "%USERPROFILE%\OneDrive" cls rd "C:\OneDriveTemp" /Q /S > NUL 2>&1 cls del /f /q "C:\OneDriveTemp" >nul 2>&1 cls @RD /S /Q "C:\OneDriveTemp" cls rd "%LOCALAPPDATA%\Microsoft\OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1 cls del /f /q "%LOCALAPPDATA%\Microsoft\OneDrive" >nul 2>&1 cls @RD /S /Q "%LOCALAPPDATA%\Microsoft\OneDrive" cls rd "%PROGRAMDATA%\Microsoft OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1 cls del /f /q "%PROGRAMDATA%\Microsoft OneDrive" >nul 2>&1 cls @RD /S /Q "%PROGRAMDATA%\Microsoft OneDrive" cls del /f /q "%SystemRoot%\System32\OneDriveSetup.exe" >nul 2>&1 cls @RD /S /Q "%SystemRoot%\System32\OneDriveSetup.exe" cls del /f /q "%SystemRoot%\System32\OneDriveSettingsySyncProvider.dll" >nul 2>&1 cls @RD /S /Q "%SystemRoot%\System32\OneDriveSettingsySyncProvider.dll" cls del /f /q "%SystemRoot%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe" >nul 2>&1 cls @RD /S /Q "%SystemRoot%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe" cls del /f /q "%SystemRoot%\SysWOW64\OneDriveSettingsySyncProvider.dll" >nul 2>&1 cls @RD /S /Q "%SystemRoot%\SysWOW64\OneDriveSettingsySyncProvider.dll" cls reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive" /v "DisableFileSyncNGSC" /t REG_DWORD /d 1 /f > nul cls reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive" /v "DisableFileSync" /t REG_DWORD /d 1 /f > nul cls reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive" /v "DisableMeteredNetworkFileSync" /t REG_DWORD /d 1 /f > nul cls reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive" /v "DisableLibrariesDefaultSaveToOneDrive" /t REG_DWORD /d 1 /f > nul cls reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive" /v "DisablePersonalSync" /t REG_DWORD /d 1 /f > nul cls icacls %SystemRoot%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /grant administrators:F /t cls takeown /f %SystemRoot%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /r /d y cls icacls SystemRoot%\System32\OneDriveSetup.exe /grant administrators:F /t cls takeown /f SystemRoot%\System32\OneDriveSetup.exe /r /d y cls icacls %localappdata%\Microsoft\OneDrive /grant administrators:F /t cls takeown /f %localappdata%\Microsoft\OneDrive /r /d y cls del /f /q "%localappdata%\Microsoft\OneDrive" >nul 2>&1 cls @RD /S /Q "%localappdata%\Microsoft\OneDrive" cls del /f /q "%SystemRoot%\System32\OneDriveSetup.exe" >nul 2>&1 cls @RD /S /Q "%SystemRoot%\System32\OneDriveSetup.exe" cls del /f /q "%SystemRoot%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe" >nul 2>&1 cls @RD /S /Q "%SystemRoot%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe" cls @RD /S /Q "%appdata%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk" cls del "%appdata%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk" cls :: -------------------------------------------------------------------------------- blackvibermıydı neydi orada önerilen hizmet listesini kapatıyoruz :: Gorevleri Kapat schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\AitAgent" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\ProgramDataUpdater" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\Consolidator" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\KernelCeipTask" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\UsbCeip" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\DiskDiagnostic\Microsoft-Windows-DiskDiagnosticDataCollector" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Maintenance\WinSAT" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\ActivateWindowsSearch" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\ConfigureInternetTimeService" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\DispatchRecoveryTasks" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\ehDRMInit" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\InstallPlayReady" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\mcupdate" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\MediaCenterRecoveryTask" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\ObjectStoreRecoveryTask" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\OCURActivate" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\OCURDiscovery" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\PBDADiscovery" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\PBDADiscoveryW1" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\PBDADiscoveryW2" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\PvrRecoveryTask" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\PvrScheduleTask" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\RegisterSearch" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\ReindexSearchRoot" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\SqlLiteRecoveryTask" /DISABLE cls schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\UpdateRecordPath" /DISABLE cls :: -------------------------------------------------------------------------------- burda saçma sapan klasörleri gizli yapıyoruz, kokteyl refresh gibi kokteylin eklediği reg dosyalarını gizli yapıyorz. veya eski güncelleme paketleri gibi işe yaramyan şeyleri siliyoruz böylece bilgisayar görsel olarak daha hoş oluyor ve yer açılıyor. windows.old vs siliniyor :: Istenmeyen Seyleri Gizle attrib +h "C:\MicrosoftCorporation" cls attrib +h "C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Kokteyl" cls attrib +h "C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Kokteyl\KokteylRefresh" cls attrib +h "C:\MSOCache" cls attrib +h "C:\Intel" cls attrib +h "C:\NVIDIA" cls attrib +h "C:\PerfLogs" cls del /f /q "%appdata%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\UltraUXThemePatcher" cls @RD /S /Q "%appdata%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\UltraUXThemePatcher" cls taskkill /F /IM "DTAgent.exe" cls del /f /q "C:\Program Files\DAEMON Tools Ultra\DTAgent.exe" cls @RD /S /Q "C:\Program Files\DAEMON Tools Ultra\DTAgent.exe" cls taskkill /F /IM "WSHelper.exe" cls del /f /q "C:\Program Files (x86)\Common Files\Wondershare\Wondershare Helper Compact\WSHelper.exe" cls @RD /S /Q "C:\Program Files (x86)\Common Files\Wondershare\Wondershare Helper Compact\WSHelper.exe" cls taskkill /F /IM "CCXProcess.exe" cls del /f /q "C:\Program Files\Adobe\Adobe Creative Cloud Experience\CCXProcess.exe" cls @RD /S /Q "C:\Program Files\Adobe\Adobe Creative Cloud Experience\CCXProcess.exe" cls reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Aero Glass for Win8.1+_is1" /f cls reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\UltraUXThemePatcher" /f cls del /f /q "%appdata%\Microsoft\Windows\SendTo\FreeFileSync.lnk" >nul 2>&1 cls del /f /q "%appdata%\Microsoft\Windows\SendTo\TeamViewer.lnk" >nul 2>&1 cls del /f /q "%appdata%\Microsoft\Windows\SendTo\Skype.lnk" >nul 2>&1 cls del /f /q "%appdata%\Microsoft\Windows\SendTo\Faks alıcısı.lnk" >nul 2>&1 cls del /f /q "%appdata%\Microsoft\Windows\SendTo\Faks alıcısı.lnk" >nul 2>&1 cls del /f /q "%appdata%\Microsoft\Windows\SendTo\MediaInfo.lnk" >nul 2>&1 cls attrib +h "%USERPROFILE%\.QtWebEngineProcess" cls attrib +h "%USERPROFILE%\.Wondershare Filmora9" cls attrib +h "%USERPROFILE%\Creative Cloud Files" cls attrib +h "%USERPROFILE%\.Origin" cls attrib +h "%USERPROFILE%\.android" cls attrib +h "%USERPROFILE%\ansel" cls attrib +h "%USERPROFILE%\AppData" cls attrib +h "%USERPROFILE%\Intel" cls attrib +h "%USERPROFILE%\Roaming" cls attrib +h "%USERPROFILE%\Tracing" cls attrib +h "%USERPROFILE%\NTUSER.DAT" cls attrib +h "%USERPROFILE%\Documents\Özel Office Şablonları" cls attrib +h "%USERPROFILE%\Documents\Adobe" cls attrib +h "%USERPROFILE%\Documents\Inventor Server for AutoCAD 2019" cls attrib +h "%USERPROFILE%\.FNativeWebEngineExe" cls attrib +h "%USERPROFILE%\.VirtualBox" cls attrib +h "%USERPROFILE%\Autodesk" cls attrib +h "%USERPROFILE%\VirtualBox VMs" cls attrib +h "%USERPROFILE%\Searches\winrt--{S-1-5-21-2448826445-3689383225-1437127121-1001}-.searchconnector-ms" cls attrib +h "%USERPROFILE%\Settings" cls del /f /q "%USERPROFILE%\Favorites\Bing.url" cls takeown /f C:\Windows.old /a /r /d y cls icacls C:\Windows.old /grant administrators:F /t cls @RD /S /Q "C:\Windows.old" cls del /f /q "C:\Windows.old" >nul 2>&1 cls attrib +h "C:\Windows.old" cls del /f /q "C:\Autodesk" >nul 2>&1 cls @RD /S /Q "C:\Autodesk" cls del /f /q "C:\temp" >nul 2>&1 cls @RD /S /Q "C:\temp" cls del /f /q "C:\console.log" >nul 2>&1 cls del /f /q "C:\material_doc.ico" >nul 2>&1 cls del /f /q "C:\ruby_doc.ico" >nul 2>&1 cls del /f /q "C:\B1421626550F" >nul 2>&1 cls del /f /q "C:\025862994B1B" >nul 2>&1 cls takeown /f %WINDIR%\Setup\Files /r /d y cls icacls %WINDIR%\Setup\Files /grant administrators:F /t cls takeown /f %WINDIR%\Setup\Scripts /r /d y cls icacls %WINDIR%\Setup\Scripts /grant administrators:F /t cls takeown /f %WINDIR%\Setup /r /d y cls icacls %WINDIR%\Setup /grant administrators:F /t cls rd /q /s "%WINDIR%\Setup\Files" cls rd /q /s "%WINDIR%\Setup\Scripts" cls del /f /q "%WINDIR%\Setup\Files" >nul 2>&1 cls del /f /q "%WINDIR%\Setup\Scripts" >nul 2>&1 cls :: -------------------------------------------------------------------------------- renge göre bir bilgilendirme yazısı geçiyoruz çünkü uzun süredir işlem yapılıyor kullanıcı merak edebilir setlocal for /f "tokens=4-5 delims=. " %%i in ('ver') do set VERSION=%%i.%%j if "%version%" == "10.0" goto color7 if "%version%" == "6.3" goto baw7 if "%version%" == "6.2" goto baw7 if "%version%" == "6.1" goto baw7 if "%version%" == "6.0" goto baw7 if "%version%" == "5.2" goto baw7 if "%version%" == "5.1" goto baw7 if "%version%" == "5.0" goto baw7 endlocal :color7 echo. echo %c_Red_Blak%Kokteyl Gerekli Ayarlari Yapti, Simdi Devam Ediyor...%c_Gre_Blak% ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 echo. echo. echo. echo. echo. echo. echo. echo. echo %c_Red_Blak%Guncellestirme Temizligi Basliyor...%c_Gre_Blak% ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 taskkill /f /t /im gwx.exe cls goto cbaw7 :baw7 echo. echo Kokteyl Gerekli Ayarlari Yapti, Simdi Devam Ediyor... ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 echo. echo. echo. echo. echo. echo. echo. echo. echo Guncellestirme Temizligi Basliyor... ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 taskkill /f /t /im gwx.exe cls goto cbaw7 :cbaw7 :: -------------------------------------------------------------------------------- setlocal for /f "tokens=4-5 delims=. " %%i in ('ver') do set VERSION=%%i.%%j if "%version%" == "10.0" goto finish if "%version%" == "6.3" goto continue if "%version%" == "6.2" goto continue if "%version%" == "6.1" goto continue if "%version%" == "6.0" goto continue if "%version%" == "5.1" goto finish if "%version%" == "5.0" goto continue if "%version%" == "5.2" goto continue endlocal :continue setlocal for /f "tokens=4-5 delims=. " %%i in ('ver') do set VERSION=%%i.%%j if "%version%" == "10.0" goto color8 if "%version%" == "6.3" goto baw8 if "%version%" == "6.2" goto baw8 if "%version%" == "6.1" goto baw8 if "%version%" == "6.0" goto baw8 if "%version%" == "5.2" goto baw8 if "%version%" == "5.1" goto baw8 if "%version%" == "5.0" goto baw8 endlocal :color8 echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ Kokteyl Updates _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% echo. echo %c_Cya_Blak%Gereksiz, Zararli Ve Istenmeyen Guncellestirmeler Siliniyor.%c_Gre_Blak% ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 echo. goto cbaw8 :baw8 echo ____________________________________________________________________ echo _ _ echo _ Kokteyl Updates _ echo _ _ echo ____________________________________________________________________ echo. echo Gereksiz, Zararli Ve Istenmeyen Guncellestirmeler Siliniyor. ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 echo. goto cbaw8 :cbaw8 üst ve alt taraf windows10 hariç gereksiz güncellemeleri temizler setlocal for %%a in ( 971033 2902907 2952664 2976978 2977759 2990214 3012973 3014460 3015249 3021917 3022345 3035583 3044374 3050265 3050267 3065987 3068708 3075249 3075851 3075853 3080149 3112336 3080351 3112343 2976987 3102810 3135445 3123862 3081954 3139929 3138612 3138615 3172605 3139923 3150513 3161608 3163589 3173040 4100347 4090007 4091663 4091664 4091666 4465065 4346084 4346085 4346086 4346087 4346088 4494452 4494453 4494175 4494454 ) do start "" /w wusa /uninstall /kb:%%a /quiet /norestart cls goto finish :finish güncelleme cache dosyası temizlenicek şimdide setlocal for /f "tokens=4-5 delims=. " %%i in ('ver') do set VERSION=%%i.%%j if "%version%" == "10.0" goto color9 if "%version%" == "6.3" goto baw9 if "%version%" == "6.2" goto baw9 if "%version%" == "6.1" goto baw9 if "%version%" == "6.0" goto baw9 if "%version%" == "5.2" goto baw9 if "%version%" == "5.1" goto baw9 if "%version%" == "5.0" goto baw9 endlocal :color9 echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ Kokteyl Updates _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% echo. echo %c_Cya_Blak%Gereksiz Ve Zararli Guncellestirmeler Silindi.%c_Gre_Blak% echo. echo %c_Cya_Blak%Simdi Kalintilar Temizleniyor...%c_Gre_Blak% echo. ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 goto cbaw9 :baw9 echo ____________________________________________________________________ echo _ _ echo _ Kokteyl Updates _ echo _ _ echo ____________________________________________________________________ echo. echo Gereksiz Ve Zararli Guncellestirmeler Silindi. echo. echo Simdi Kalintilar Temizleniyor... echo. ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 goto cbaw9 :cbaw9 :: -------------------------------------------------------------------------------- yeni windowslarda buna galiba gerek yok ancak yinede biz gwxin sistemde bulunmasını istemeyiz. o sebeple kapatıp siliyoruz :: Kalintilari Sil taskkill /f /t /im gwx.exe cls takeown /f C:\Windows\System32\GWX /r /d y cls icacls C:\Windows\System32\GWX /grant administrators:F /t cls rmdir /s /q C:\Windows\System32\GWX\ cls takeown /f %localappdata%\GWX /r /d y cls icacls %localappdata%\GWX /grant administrators:F /t cls rmdir /s /q %localappdata%\GWX\ cls echo. echo %c_Cya_Blak%Guncelleme Kalintilari Silindi. Son Islemlere Geciliyor...%c_Gre_Blak% :: -------------------------------------------------------------------------------- update ve gwx için ayar, dokunmatik tablet şeyinin sürekli açılmaması için kapatıp manuale alıyoruz :: Ince Bir Ayar Cek reg add HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Gwx /v DisableGwx /t REG_DWORD /d 1 /f cls reg add HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate /v DisableOSUpgrade /t REG_DWORD /d 1 /f cls sc stop "TabletInputService" cls sc config "TabletInputService" start= disabled cls :: -------------------------------------------------------------------------------- pc updateden sonra otomatik restart atmasın diye ayar :: Update Sonrasi Auto Restarti Kapat takeown /f C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator\Reboot /r /d y cls icacls C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator\Reboot /grant administrators:F /t cls rmdir /s /q C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator\Reboot cls del /f /q "C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator\Reboot" >nul 2>&1 cls @RD /S /Q "C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator\Reboot" cls :: -------------------------------------------------------------------------------- windows update kapatıp açıyoruz bu sıradada log dosyaları çok şiştiği ve çok yer kapladığı için onları siliyoruz :: Genel Temizlik Yap net stop wuauserv cls del /f /s /q c:\Windows\SoftwareDistribution\Download\* cls rd /s /q C:\$WINDOWS.~BT cls del %systemroot%\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\edb.log cls CD %Windir% cls CD SoftwareDistribution cls DEL /F /S /Q Download cls net start wuauserv cls :: -------------------------------------------------------------------------------- 3. parti bir yazılım kurulmuş olabilir bu sırada, bu yüzdenn reg dosyasını tekrar uyguluyoruz. burdaki kokteyl.exe nsudo'dur onunla reg dosyası açılır :: Regediti Tekrar Yaz C:\MicrosoftCorporation\Support\Others\Kokteyl.exe -U:T -P:E %systemroot%\Regedit.exe /S %temp%\Kokteyl\Kokteyl.reg regedit /s %temp%\Kokteyl\Kokteyl.reg cls :: -------------------------------------------------------------------------------- kokteyl uygulandığına dair bilgi, bununla daha sonra kokteyl uygulandımı uygulanmadımı anlaşılabiliyor, böylece aynı kodları birdaha uygulayıp kullanıcının ayarlarını bozmanın önüne geçebiliyoruz. :: Imza Ekle xcopy "%temp%\Kokteyl\Core\Signature\Kokteyl" "C:\MicrosoftCorporation\Support\" /Y /K /R /S /H /i cls attrib +h "C:\MicrosoftCorporation\Support\Kokteyl" cls :: -------------------------------------------------------------------------------- kokteyl refresh yok zaten herkes kapatıyor kimse ekstra çalışan birşey istemiyor sisteminde :: Kokteyl Refresh Ayarla :: Kokteyl Mini-Lite Pas Geçildi. :: -------------------------------------------------------------------------------- dns temizliği :: DNS Onbellegini Temizle. ipconfig /flushdns cls :: -------------------------------------------------------------------------------- exploreri bir resetliyoruz böylece kısayol simgeleri vs kendine geliyor, bir görsel bug varsa düzeliyor :: Explorer.exe'yi Yeniden Baslat. start %temp%\Kokteyl\Core\KokteylStuff\KokteylExplorerResetter.exe cls ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 cls :: -------------------------------------------------------------------------------- setlocal for /f "tokens=4-5 delims=. " %%i in ('ver') do set VERSION=%%i.%%j if "%version%" == "10.0" goto color10 if "%version%" == "6.3" goto baw10 if "%version%" == "6.2" goto baw10 if "%version%" == "6.1" goto baw10 if "%version%" == "6.0" goto baw10 if "%version%" == "5.2" goto baw10 if "%version%" == "5.1" goto baw10 if "%version%" == "5.0" goto baw10 endlocal :color10 echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ Kokteyl Lite _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% echo. echo %c_Cya_Blak%Kokteyl'i Kullandiginiz Icin Tesekkurler.%c_Gre_Blak% echo. echo %c_Cya_Blak%Butun Islemler Basariyla Tamamlandi.%c_Gre_Blak% echo. echo %c_Cya_Blak%Ayarlarin Aktif Olmasi Icin Lutfen Restart Atiniz.%c_Gre_Blak% ping 127.0.0.1 -n 20 >nul 2>&1 cls mode con: cols=70 lines=6 cls echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ Kokteyl Lite _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%_ _%c_Gre_Blak% echo %c_Red_Blak%____________________________________________________________________%c_Gre_Blak% ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 cls goto cbaw10 :baw10 echo ____________________________________________________________________ echo _ _ echo _ Kokteyl Lite _ echo _ _ echo ____________________________________________________________________ echo. echo Kokteyl'i Kullandiginiz Icin Tesekkurler. echo. echo Butun Islemler Basariyla Tamamlandi. echo. echo Ayarlarin Aktif Olmasi Icin Lutfen Restart Atiniz. ping 127.0.0.1 -n 20 >nul 2>&1 cls echo ____________________________________________________________________ echo _ _ echo _ Kokteyl Lite _ echo _ _ echo ____________________________________________________________________ ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1 cls goto cbaw10 :cbaw10 burada normal yazılar var, alttada websitesinin adı var start "" "%temp%\Kokteyl\Core\KokteylStuff\KokteylExporterLite.exe" cls start www.kokteyltweaks.blogspot.com cls burada aeroglassvs yüklüyse onun açtığı cmd ekranlarını kapatmak için kodlar var. daha sonrada kokteyl çıkarttığı dosyaları siliyor ve script exit ile kapanıyor. en üstteki versyon ve aktivasyon kodu kontrolünde bir sorun varsada script buraya yönlendiriliyor ve kapatılıyor zaten. goto muzipliktamamlandınox buraya geliyor. harrypotter referansıdır :MuziplikTamamlandiNOX taskkill /F /IM "OpenWith.exe" taskkill /F /IM "wscript.exe" taskkill /F /IM "dwm.exe" taskkill /F /IM "applicationframehost.exe" cd \ (goto) 2>nul&rd /s /q "%~dp0" del /q /f "%0" exit
 9. merhaba normal herkesin indirdiği linklerden indirip inceleyiniz o zaman merhaba beni engellediğin için malesef görmemişsin heralde ama ben hep böyle konusuyorum tartışmalardan kaçınmak için ancak malesef siz sadece tartışmak istiyorsunuz sanırım. sürekli "ağlamak" kelimesi ve "ego" kelimesini kullanmanıza gerek yok heryerde düşündüğünüz gibi bir durumda değilim malesef. sadece yanlış anlaşılmanın önüne geçip konuyu kapattırıp güzelce hayatıma devam etmeye çalısıyorum. insanların arkamdan konusmasından hoşlanmam. ortaya çıkabilecek bir yüz yok ortada dostum. malesef yazılan hiçbişrşeyi dikkate almamışsınız, kodlar ortada inceleyiniz, iftiranın sebebi ve açıklaması ortada okuyunuz. -- bu yazım herkesedir. buraya gelip bana laf edeceğinize 1 tanenizde scripti veya kokteyli açıpda içine baksada öyle yorum atsa olmaz mı? kod okuyabilen birisini bekliyorum buraya bana laf etmek yerine
 10. Merhaba, malesef bilgisayarla uzun süredir ilgilenmiyorum, sizinlede bir muhabbetimiz olmadı, bir konuda tartışmaya dahil olmuş olabiliriz net olarak hatırlamamız imkansız zaten.... forumdaki genel yazılarımı malesef böyle algılayan çok insan oldu, isteyerek yapmadım ancak yanlış anlaşılmak çok kolay bu konudanda görüldüğü gibi. kusura bakmayınız, kapatılma mevzusuna gelincede kodlar adminlere gönderildi, @sk8er_boi adminimizin bu kadar hakaret ve yanlış anlaşılma sebebiyle konuyu kapatmasını talep edmiştim. Kodların adminlere gönderilmesi dışında aynı zamanda konu içerisindede ilgili kısım açıklandı, ancak buna rağmen malesef insanlar hala kışkırtıcı mesajlar yazdığı için konunun kapatılmasını istiyorum... Ancak daha detaylı soru gelirse veya birisi kodları açıp inceleyip sora sorarsa tabiki açıklarız neden olmasın
 11. O chatin altını ve üstünüde okumanızı tavsiye ederim ki özür dileyerek diye düzeltmişim. ek olarak bu forumda ve bu konuda benimle dalga geçilmesi ve iftira atılması hakkını insanlara kim veriyor?
 12. malesef insanlar yanlış anlamışlar, kimse hiçbirşeyi kapatamaz kapatmıyorda, burda sadece kokteylin eski sürüm yeni sürüm kontrolünden bahsediliyor. kodları incelememişler konuyu açarken ve bana kimse ulaşmadı veya mail mesaj atmadı, direkt olarak suçlanmışım. açıklamamı kanıtları ile beraber yaptım, kodları yazı formatında adminlere gönderdim ve konunun incelenip kapatılmasını bekliyorum. keşke kodları açsaydı birisi inceleseydi.
 13. değerli yorumun için teşekkür ederim
 14. merhaba, Kokteyl kodları forum sahibine ve adminlere gönderilmiştir, ki zaten kokteyl açık kaynak kodlu bir yazılımdır, kokteyl 7 senedir açık kaynak kodludur ve zaten her güncellemede kullananlar tarafından incelenir. Sizde inceleyebilirsiniz. Not defteri ile açabilirsiniz. Konunun silinmesinin istenme sebebi, içine sokulduğum yanlış anlaşılma sonucu mağduriyettir. İftiralara cevap verilmiş ve açıklanılmıştır. Düzgün başlıkla düzgün bir konu açılsın programın her kodu tek tek açıklanılsın. sorun değil. her soruyu ve satırı açıklarım ancak bu şekilde davranılması ve buna müsade edilmesi yanlış.
 15. Yorumunuz için teşekkürler yeni üyemiz, banlanabilirim sorun değil ancak konunun silinmesini bekliyorum. Satın aldığımız toollar için vergimizi ödüyoruz ntlite vb gibi, bunun dışında yaptığım veya paylaştığım herşey ücretsizdi. Bana bağış yapmak insanların kendi tercihidir. Ancak merak etmeyiniz zaten öyle bir sistemde yok bir süredir. Bağışda kabul etmiyorum.
 16. arkadaşlar ben program yazmıyorum, script yazıyorum. lite sürümler senelerce ücretsiz paylaşıldı, vip sürümlerde hayvan barınaklarına bağış karşılığı BAĞIŞ yapan arkadaşlara verildi. bu arkadaşlar bağışları hayvan barınaklarına yapıp bana dekontta yolladılar isteyenler şahsımada yolladılar. Kimse bu işlerden para kazanmaz forumlar hariç. Burası gibi. Şuanda hala şahsıma hala laf edildiği için buradayım konu kapatıldığında gideceğim merak etmeyiniz. adminlerin kapatmasını bekliyorum. Sizlerden ricam bunca açıklamama kodları göstermeme yanlış anlaşılmayı gidermeme rağmen hala üzerime gelmemenizdir. Gitmek istiyorum.
 17. Sistemlere müdahale etmiyorum nasıl edeyim, açıkladım kokteylin sunucudan kontrol ettiği versyon numarasını sunucuda güncelliyorum. ve kokteyl setubu açılınca sunucudaki numaradan eski bir numara olduğu için kapanıyor. setup kapanıyor. öylesine yanlış anlaşılmışızki. ayrıca herşey açık kaynak kodlu ama bakan yok malesef açık kaynak kodlu olmasına rağmen kodları artık sağdan soldan kendiniz toplayıp açarsınız zaten arkadaşlar sorun yok
 18. Kokteyl setubu çift tıklandıktan sonra, üstteki yöntem ile sürüm numarasını sunucudaki numara ile eşleştirir. Eğer farklılık varsa eski sürüm anlamına gelir ve kokteyl setubu kapanır. Yeni sürüm indirilmesi gerekilir. Malesef bunu bilgisayar kapanır, sistem kapanır, sistem çöker ve kullanılmaz hale gelir olarak yorumlayarak şahsıma ağır iftiralarda bulunuldu ve konudaki farklı insanlar tarafından bir algı operasyonu yapılıyor. Kokteyl senelerdir bilgisayarınıza ince ayar çekiyor ve tüm kodları yukarıdaki bat dosyası içerisinde. herkes indirip baksın lütfen. buna rağmen incelemeye rağmen bu konuya kötü birşey yazabiliyorsanız o zaman siz kod okuyamıyorsunuz sadece bana zarar vermek için yazıyorsunuz demektir. Bu sebeple konunun kapatılmasını talep ediyorum. değerli @sk8er_boi reklam ve para konusunda ise tekrar yazmak istiyorum; artık paylaşım yapmıyorum reklam benim ne işime yarayacak? ayrıca böyle berbat reklam kampanyasımıı olur? projeler 7 senedir ücretsizdi, para para kazandı yasadışı iş diyen arkadaşlara diyeceğim şu ki isteyen herkes istediği herkese bağış yapabilir bunun adı bağıştır. Ben bağışda kabul etmiyorum, isteyen varsa hayvan barınaklarına bağış yapsın dedim senelerce. Ve dediğim gibi bir süredir paylaşımda yapmıyorum ne kendi sitemde ne burada. elveda, hepinize iyi paylaşımlar dilerim. isteğiniz üzere artık paylaşım yapmayacağım. kötü yorum yazmadan önce açık kaynak kodlu bir yazılımı incelemenizi öneririm..
 19. Gerçekten üzülüyorum artık, senelerdir bu bana yapılıyor. Senelerdir ya. Bırakıcam gidicem arkadaşlar merak etmeyin... Arada bakıyorum zaten burayada işte şahsıma yine küfür hakaret varmı diye.
 20. Merhaba "insanlar", Birkaç gündür ilgilenemedim, konuyu açan arkadaş eski vip abonemiz sanırım. Sistemi internet cafeciler grubuna paylaştığı için arkadaşın vip aboneliğini sonlandırmıştık, kendiside intikam alıyor aklınca anlaşılan. Bizim "insanımız" bir olayı abartıp ortalığı velveleye vermeyi çok sever. Ve malesef ne elinin altındakini araştırır, nede bilen birisine sorar, önce lafını esirgemeden söyler sonra haksız olduğu ispatlanıncada inanmaz ve küfür eder, 3-5 gün sonrada unutur gider. Sizler bu forumda zamanında kokteyl programını kullanmayı denemiş ve benimle iyi geçinememiş veya burada benimle herhangi başka bir sebepten tartışmaya mağruz kalmış insanlarsınız. Aranızda moderatör/editörlerin bile forum üyesine saldırmasından zaten sizlerle neden tartışılmayacağını çok net görüyorum. Çünkü bu konu açıldığınca bana ö.m atabilir/mail atabilir/arayabilir/evime gelebilir ve bana direkt olarak yüz yüze bu konuyu sorabilirdiniz. "HAK YiYEN _OK YESiN !" diyen arkadaşlar veya sözde müslüman olan ancak tek yaptığı insanları itham altında bırakıp iftira atmak olan insanlar olarak ben hakkımı hiçbirinize helal etmiyorum. Vicdansız insanlarsınız, insanlar yerine hayvanlar için bağış toplamamın tek sebebi sizler gibi çirkin kalpli insanlardı. Bunları yazdım, eminimki moderatörler editleyecek ve/veya silecekler yorumumu. Sonuçta bu sitede adalet sistemi olmadığını zaten biliyoruz. Bu arada P.U.S.T bir kısaltmadır, ve ben ve birkaç arkadaşım için bir açılımı vardır. 15 senedir kullandığım oyun nicki. Bundan sizene? Ancak sizler ne isterseniz zaten onu yazmakta özgürsünüz, moderatörsünüz nasıl olsa... Ayıp değil mi? Kokteyl ve Kokteyl OS konusuna gelince; Önce kokteyl osdan bahsedelim çünkü daha kısa olacak açıklaması; kokteyl os popüler veya son sürüm windows işletim sistemlerinin UUP Dump sitesinden elde edilen baz iso üzerine editlenmesiyle oluşur. Bu editleme her ay son sürüm premium sürüm ntlite business lisansı ile yapılır. Çünkü home lisansı insanlarla paylaşmamıza izin vermiyor. Ben windowsu baştan yaratmıyorum, bunu hiçbir zaman söylemedim ancak nedense bana saldıran herkes yeni bir windows yaratıyormuşumda onu sunuyormuşum diyip öyle saldırıyor. Böyle birşey yok, ben senelerce biriktirdiğim ve bana düzgün/mantıklı gelen editleri yapıyorum, ve bunlarıda araştırarak doğru yollarla (güncel yöntemler ile) yapıyorum. Bu yöntemleri bulmak için rusça/ingilizce veya herhangi bir dilde birçok sitede günlerce araştırma yaptığımda olabiliyor. Sonucunda ise hafif ve stabil senelerdir aynı kalitede süregelen sistemler ortaya çıkıyor. Sizler ister beğenin isterseniz beğenmeyin belirli bir kitle bu sistemleri beğeniyor ve senelerdir değişmediği içinde kullanmaya devam ediyor. Paylaşım iznine gelirsek bildiğiniz üzere dism gibi şeyler microsoftun kendi toolları, en nihayetinde editleri yapabilmemizi ve hatta iyi birşey ortaya çıkartıksak tüm haklarına sahip olup onu sistemlerine ekleyebilmelerine yarıyor. ISO ların ise dağıtımı içerisinde lisans gömülü olmadığı sürece legal zaten oradada bir sıkıntı yok. Bütün siteler bu sitede dahil olmak üzere ve bu sitedeki onlarca üye windows paylaşıyor lisans gömülü halde. He birde şunada değinelim; %300-%400 performans olayına gelecek olursak, feedbacklere göre yazdığımı görmeyen arkadaşlar var sanırım, sitemde referanslar bölümünde %350 performans artışı yaşadığını söyleyen "berke" ismindeki arkadaşın maili üzerine bu ibare koyulmuştur. Bu herkeste olmayacak tabiki, bazı insanlarda belki %1 bile oynamayacak, Berke isimli arkadaşın sistemi zamanında ne kadar kötü durumdaysa belkide ilk formatını bizimle attı. Kokteyl konusuna gelince; Zamanında ss sitesinde vip aboneydim, Seyho adında bir dostumuz orada birkaç scripte ve reg dosyasına ihtiyaç duymuştu işlerini kolaylaştırmak için (6-7 sene önce) Merakım öyle başladı, onu ekle bunu ekle derken kocaman bir reg dosyası ve kocaman bir bat dosyası elimizde birikti. 2 ayrı dosyayı sırayla çalıştırmak yerine ikisini birleştirelim dedik, adıda kokteyl olsun dedik. Kokteyl 7 sene önce bir sitenin chatboxunda doğdu sadece reg ve bat içeriyordu. Daha sonra seneler boyunca onu ekle bunu ekle bu işler devam etti ve bu haline geldi, İçerisindeki 3. parti yazılımlar ise freeware paylaşılabilen yazılımlardır veya 1 dolarlık lisansına 100 dolar ödeyip commercial olarak paylaşmak için izin aldığım yazılımlardır. StartIsBacki katılımsız koyduğum halde gidip lisansını ayrıca satın alıyorum mesela... Sizlerin anlamadığı (çünkü bakmadığı) şey şu; Kokteyl her açılışında 2 tane işlem yapar. 1) versyonunu kontrol eder, sunucudaki numara ile uyuşmazsa, eski demektir ve eski versyonum diye uyarı verir ancak daha sonra yinede işleme devam eder. ve kullanıcıda gider siteden yenisini indirir 2) aktivasyon numarasını kontrol eder, sunucu ile uyuşmazsa, lisansım deaktive der ve kapanır, kullanıcıda gider siteden yenisini indirir 3) eğer her ayın 29'u gecesi ile diğer ayın 1', başlangıcı arasında çalıştırıldıysa otomatik olarak eski olduğunu varsayar ve setupı yine açıldıktan sonra bu kontrolü yapar ve kapatır. (çünkü her hafta güncellediğim yazılım zaten her ay başındaki güncellemeye denk geliyor. sonuç olarak kullanıcının tekrar indirmesi teşvik ediliyor çünkü eski buglu sürüm asla kullanılmamalı, bazen bir virgülü yanlış yazdığımda 2 satır kod çalışmıyor boşa gidiyor) kullanıcıda gider siteden yenisini indirir 4) hee birde sistem başında 1sn içinde çalışan görev zamanlayıcısı kokteylrefresh.reg dir. Kokteylin normal reg dosyasını açar, kokteyl uygulanınca açılan reg dosyası işte update sonrası ayarlar bozulunca tekrar yapsın diye. onuda açıp bakın içine. Sizin backdoor sandığınız şey şu; bu yazıyı siteme ayın 20.02.2020'sinde yazmıştım. yeni aya girilmesine 10 gün vardı. dolayısıyla kokteyl 10 gün içerisinde rastgele olarak (kullanıcının ne zaman çalıştırdığına bağlı olarak) kapanacaktı. Dünya üzerinde bunu backdoor ile yapabilen varsa veya bir backdoor nasıl açılır bir virüs nasıl yazılır bilen birisi gerçekten varsa bize de açıklasın bilelim. Ben yazılım yazmayı bilmiyorum bile, mimarım ben. Ben script kod yazıyorum. Bu arada bu açıklamaya gerek var mıydı? sitede onlarca sistem yapan veya script yazan mükemmel insanlar yok muydu? Kokteyl açık kaynak kodlu bir yazılım sistemde öyle, neden açıp da bakmadınız? Kokteyl kendisini %temp% klasörüne çıkartır reg ve bat dosyaları orada. Zamanınca çalıp burada kendi projeniz gibi paylaşıyordunuz. O zaman bakarken iyiydi şimdi backdoor var diyip bakmıyorsunuz değil mi? Komikmiş. Açık kaynak kodlu bu projeler. Bunun anlamı istersen yazıcıdan kodları çıktı alıp satır satır okuyabilirsin demek. Bir şeyi anlamadığınızda insanların hakkına girip insanlara saldırmayın derim, konuşmak tartışmak güzelde sizin yaptıklarınız sadece utanılacak şeyler. Ben bu siteye girip hakkımda küfür edilmişmi veya yanlış şeyler yazılmışmı diye kontrol etmek zorundamıyım? Değilim. Bu sitenin adminleri üyeler arasında böyle şeylere müsade etmelimiydi? etmemeliydi. Herkes azıcık insan olsa ve görevini hakkıyla yapsa böyle sorunlar olmazdı. Yazık etmişsiniz, yine. Düzgünce soru sorarsanız cevaplarım, onun dışında istediğiniz yere kadar yolunuz var. Bunları ister kıskançlıkla ister nefretle ister sevgiyle yapıyor olun ama insanlıkla yapıyor olamazsınız.
 21. https://forums.mydigitallife.net/threads/bypass-windows-7-extended-security-updates-eligibility.80606/
 22. EgeGrkn

  Lumion 9 Pro

  Konunun yeri biraz garip olmuş birde lumion 10 çıktı
 23. Ryzen 7 RTX2060lı olanın ram mhzsını yükselt. ve onu seç. amd sistemler ram ne kadar performanslıysa o kadar iyi olurlar. 3200 az. 3600 iyi olacaktır. birde rami seçerken anakartın modelinin sitesine gir ve uyumlu olduğu ram markalarına bak
×
×
 • Create New...