Jump to content
TNC-TR

blackman12

Moderator
 • Content count

  5333
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

211 Excellent

About blackman12

 • Rank
  Big Brother is following you!

Profile Information

 • Male

Recent Profile Visitors

9812 profile views
 1. blackman12

  Sitedeki Input Ve Butonu Kullanmak

  onun yerine o sayfası programa gömüp girişleri program üzerinden gönderip veriyi de yine aynı yolla çekmeyi denemelisin.
 2. RSSden çektiğin veriyi, ve bastığın kodu görmeden yorum yapamayız.
 3. blackman12

  Çalışan Bir Programı Tamamen Sonlandırmak

  Taskkill.exe nin sorunu çözmesi gerek. metin2 nin ekstra bir özelliği mi var ki?
 4. girilendeger = Input.GetText("Input1"); ogren = INIFile.GetValue("AutoPlay\\Docs\\settings.ini", "Preferences", girilendeger); orjinalegetir = String.Lower(ogren); aynimi = String.Compare(ogren, orjinalegetir); if ogren == "1" && aynimi == "0" then Dialog.Message("Doğru","Doğru"); else Dialog.Message("Yanlış","Yanlış"); end anladığım kadarıyla girilen değer değişken olabilir ayara göre fakat yine de sen ini dosyana bir standart koymalısın. örneğin ben tüm ayar isimlerinin küçük harfle olacağına dair bir kural koydum kafamdan. Sonra girilen değeri aldım ve harflerini küçültüp yeni bir değere atadım, sonra girilen değerle dönüştürülen değer arasında fark var mı kontrol ettim. eğer yoksa adam gerçekten "deneme" girmiş demektir. varsa "Deneme" gibi birşey girmiştir. Kodları site içerisinde yazdım ve ams kodlamasına bakmayalı yıllar oldu syntax de hata olabilir o kısımları sen düzeltirsin ben sadece mantığı anlatmaya çalıştım. Kolay gelsin.
 5. blackman12

  _Havadurumu Udf

  Hatayı belirtiseniz çözmeye çalışırım.
 6. SIM'in bir kurulum paket hazırlayıcı olduğunu söylemiştim eğitimde. dolayısıyla registration ile ilgili kayıtları thinapp gibi bir programla yakalayıp paketin içine entegre etmeniz gerekiyor.
 7. blackman12

  Katılımsız Hazırlama Aracı 1.4

  Windows 10 bir bilgisayarda denemem için biraz süreye ihtiyacım var. Deneyip size geri dönüş yapacağım. v1.5 maalesef yapılmayacak aslında çok güzel fikirlerim vardı ama artık zaman ayıramıyorum eskisi kadar.
 8. Merhaba, Bahsettiğin sitelerin API destekleri var. https://github.com/CrossRef/rest-api-doc Şuradan API'nin detaylı kullanımını inceleyebilirsin. Gönderdiğin arama kriterlerine göre linki oluşturup dönen veriyi çekip işlemek yeterli olacak. Fakat bunu yapabilmek için benim Excel bilgim yetersiz, başka bir platformda yapmayı düşünürsen yardımcı olabilirim.
 9. blackman12

  Bat Dosyası % Karakteri

  set /p var= "H3gY!*pA79fK5%%1|clip" olarak kullanırsan sorun olmaz.
 10. blackman12

  Program Arkaplan Resmi Değiştirme

  Launcher'ın ikonunu editlemek istiyor. Reshacker gibi bir programla deneyebilirsiniz ama amacınız nedir ki? Ayrıca konunuzun yeri burası değil.
 11. blackman12

  Foreach Ve Değer Kontrolü

  Eklediğin şıkkın görünür olmasına gerek yok. tipini hidden yaparsın. daha daha ilkel yolu: css ile .hidden classı yaratıp gizleyebilirsin
 12. blackman12

  Winsxs Dosyaları Nedir ?

  Microsoft'un konu ile ilgili makalesi: https://support.microsoft.com/tr-tr/help/2795190/how-to-address-disk-space-issues-that-are-caused-by-a-large-windows-co Ayrıca Google'da aradığında pek çok sonuç ve yöntem çıkıyor. Fakat bende silmeni önermeyengillerdenim.
 13. blackman12

  Timer Tipi Program

  _Sayac(0,10) Func _Sayac($CountDown = 0,$Sayi = 15) Local $Son = $Sayi, $Yon = "Yönü Değiştir: Yukarı", $Varsayilan = $Sayi if not $CountDown Then $Yon = "Yönü Değiştir: Aşağı" if not $CountDown Then $Son = 0 Local $TIMER_1[6] = [TimerInit(), 0, 0, $Son,True,$Varsayilan] Local $Form1 = GUICreate("Sayaç Örneği by BlueLife", 300, 170, -1, -1, 0x00080000) Local $ChangeCounter = GUICtrlCreateButton($Yon,5,20,200,25,0x0001) Local $Input = GUICtrlCreateInput("",215,18,60,Default,0x2000) GUICtrlSetLimit(-1,2) Local $Button1 = GUICtrlCreateButton($TIMER_1[3] & " Saniye", 5, 110, 285, 25, 0x0001) GUISetState(@SW_SHOW,$Form1) While 1 $nMsg = GUIGetMsg() ;Guiden gelen mesajları algılamak için gerekli komut Switch $nMsg Case -3 ExitLoop ;Döngüden çıkma komutu Case $Button1 if $TIMER_1[4] Then $TIMER_1[4] = False GUICtrlSetData($Button1,"Durduruldu - ["&$TIMER_1[3]&"]") Else $TIMER_1[4] = True EndIf Case $ChangeCounter if $Yon = "Yönü Değiştir: Yukarı" Then $Yon = "Yönü Değiştir: Aşağı" $CountDown = 0 if Number(GUICtrlRead($Input)) > 0 Then $Sayi = Number(GUICtrlRead($Input)) Else $Sayi = $TIMER_1[5] EndIf Else $Yon = "Yönü Değiştir: Yukarı" $CountDown = 1 $Sayi = 0 EndIf GUICtrlSetData($ChangeCounter,$Yon) EndSwitch if $TIMER_1[4] Then If $CountDown And $TIMER_1[3] <= 0 Then ExitLoop ;Süre bitmişse döngüden çıkış yapıyoruz if not $CountDown And $TIMER_1[3] >= $Sayi Then ExitLoop $TIMER_1[1] = Round(TimerDiff($TIMER_1[0]) / 1000) If $TIMER_1[1] <> $TIMER_1[2] Then $TIMER_1[2] = $TIMER_1[1] if $CountDown Then $TIMER_1[3] -= 1;Bir azaltıyoruz if not $CountDown Then $TIMER_1[3] += 1;Bir azaltıyoruz GUICtrlSetData($Button1, $TIMER_1[3] & " Saniye") ;Bu komut ile butondaki yazıyı değiştiriyoruz EndIf EndIf WEnd GUIDelete($Form1) EndFunc Yıllar önce AutoIT'te yazdığım bir sayaç kodu basit bir değişiklikle istediğini yapabilirsin. _Sayac(0,10) => Buradan süreyi belirleyebilirsin _Sayac(0,60*20) dersen mesela 20 dakika olur. Bu satırın hemen altına da Beep(500, 1000) gibi bir kod eklerseniz ses elde edersiniz.
 14. blackman12

  çekiliş Programı

  Yaşlılıktan $katilimcisayisi = Number(_GUICtrlListView_GetItemCount($list)) $secilecekkisisayisi = Number(GUICtrlRead($input2)) if $secilecekkisisayisi > $katilimcisayisi Then MsgBox(0,"Hata","Seçilecek kişi sayısı katılımcıdan fazla olmamalı.") Else Local $secilenler[$secilecekkisisayisi+1] $secilenler[0] = "" Local $secilenlerisim[$secilecekkisisayisi] for $i = 1 to $secilecekkisisayisi Do $simdisecilen = Random(1,$katilimcisayisi,1) Until _ArraySearch($secilenler,$simdisecilen) = -1 $secilenler[$i] = $simdisecilen $secilenlerisim[$i-1] = _GUICtrlListView_GetItemText($list,$simdisecilen-1,1) Next GUICtrlSetData($List2,_ArrayToString($secilenlerisim)) endif Case $Button2 yi bu kod ile değiştir.
 15. blackman12

  çekiliş Programı

  İstediğin bölümü yaptım, fakat kodun genelinde düzeltilmesi gereken noktalar var, belirtmeden geçemicem. #Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI **** #AutoIt3Wrapper_Compression=4 #AutoIt3Wrapper_UseUpx=y #AutoIt3Wrapper_Res_Language=1055 #AutoIt3Wrapper_Res_requestedExecutionLevel=requireAdministrator #EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI **** #include <ButtonConstants.au3> #include <EditConstants.au3> #include <GUIConstantsEx.au3> #include <GUIListBox.au3> #include <WindowsConstants.au3> #include <Array.au3> #include <GUIEdit.au3> #include <GuiListView.au3> #Region ### START Koda GUI section ### Form= $gui = GUICreate("Çekilis Pro", 615, 522, 192, 124) $input = GUICtrlCreateInput("", 312, 24, 201, 21) $Button2 = GUICtrlCreateButton("ÇEKİLİŞİ BAŞLAT", 16, 432, 587, 73) $Input2 = GUICtrlCreateInput("", 552, 24, 49, 21,0x2000) GUICtrlSetLimit(-1,1) $List2 = GUICtrlCreateList("", 312, 56, 289, 370, BitOR($WS_BORDER, $WS_VSCROLL)) $Button1 = GUICtrlCreateButton("KATILIMCI EKLE", 16, 2, 283, 23) $Button3 = GUICtrlCreateButton("KATILIMCI Sil", 16, 25, 283, 23) $Label1 = GUICtrlCreateLabel("Kullanıcı ismi", 380, 2, 283, 20) $Label2 = GUICtrlCreateLabel("Seçilecek Sayı", 540, 2, 283, 20) $list = _GUICtrlListView_Create($gui, "", 1, 50, 310, 379) _GUICtrlListView_SetExtendedListViewStyle($list, BitOR($LVS_EX_GRIDLINES, $LVS_EX_FULLROWSELECT, $LVS_EX_SUBITEMIMAGES, $WS_EX_CLIENTEDGE)) _GUICtrlListView_InsertColumn($list, 0, "SIRA") _GUICtrlListView_InsertColumn($list, 1, "ÇEKİLİŞE KATILAN KİŞİLER") If(FileExists(@ScriptDir & "\cekilis.ini")) Then $read_section = IniReadSectionNames(@ScriptDir & "\cekilis.ini") For $i = 1 To $read_section[0] $read = IniReadSection(@ScriptDir & "\cekilis.ini", $read_section[$i]) _GUICtrlListView_AddItem($list, $i) _GUICtrlListView_AddSubItem($list, ($i -1), $read_section[$i], 1) For $i2 = 1 To $read[0][0] If($read[$i2][0] == "ÇEKİLİŞE KATILAN KİŞİLER") Then _GUICtrlListView_AddSubItem($list, ($i -1), $read[$i2][1], 2) Next Next EndIf _center_list($list) _list_column_size($gui, $list) GUISetState() #EndRegion ### END Koda GUI section ### While 1 Switch GUIGetMsg() Case -3 Exit Case $Button1 IniWrite(@ScriptDir & "\filmler.ini", GUICtrlRead($input), "ÇEKİLİŞE KATILAN KİŞİLER", GUICtrlRead($input2)) $count = _GUICtrlListView_GetItemCount($list) _GUICtrlListView_AddItem($list, $count+1) _GUICtrlListView_AddSubItem($list, $count, GUICtrlRead($input), 1) _list_column_size($gui, $list) GUICtrlSetData($input, "") Case $Button3 ConfigRemData() Case $Button2 $katilimcisayisi = Number(_GUICtrlListView_GetItemCount($list)) $secilecekkisisayisi = Number(GUICtrlRead($input2)) if not ($secilecekkisisayisi > $katilimcisayisi) Then Local $secilenler[$secilecekkisisayisi+1] = [$secilecekkisisayisi] Local $secilenlerisim[$secilecekkisisayisi] for $i = 1 to $secilecekkisisayisi Do $simdisecilen = Random(1,$katilimcisayisi,1) Until _ArraySearch($secilenler,$simdisecilen) = -1 $secilenler[$i] = $simdisecilen $secilenlerisim[$i-1] = _GUICtrlListView_GetItemText($list,$simdisecilen-1,1) Next GUICtrlSetData($List2,_ArrayToString($secilenlerisim)) Else MsgBox(0,"Hata","Seçilecek kişi sayısı katılımcıdan fazla olmamalı.") endif EndSwitch WEnd Func ConfigRemData() DeleteSelectedItems() ;~ _GUICtrlListView_DeleteItemsSelected($list) EndFunc ;==>ConfigRemData Func DeleteSelectedItems() Local $SelectedItems = _GUICtrlListView_GetSelectedIndices($list,True) For $i = 1 To $SelectedItems[0] IniDelete(@ScriptDir & "\cekilis.ini",_GUICtrlListView_GetItemText($list,$SelectedItems[$i],1)) _GUICtrlListView_DeleteItem($list,$SelectedItems[$i]) Next Local $icerik = FileReadToArray(@ScriptDir & "\cekilis.ini") If @error Then;dosya boş olunca hata vereceği için bu kod bloğuna alıyorum FileDelete(@ScriptDir & "\cekilis.ini") EndIf EndFunc Func _center_list($list_handle) For $i = 0 To _GUICtrlListView_GetColumnCount($list_handle) - 1 _GUICtrlListView_JustifyColumn($list_handle, $i, 2) Next EndFunc ;==>_center_list Func _list_column_size($gui_handle, $list_handle) $iScroll_Allowance = 0 _GUICtrlListView_EnsureVisible($list_handle, _GUICtrlListView_GetItemCount($list_handle)) If _GUICtrlListView_GetTopIndex($list_handle) > 0 Then $iScroll_Allowance = 17 EndIf _GUICtrlListView_EnsureVisible($list_handle, 0) $iLV_Width = $iScroll_Allowance For $i = 0 To _GUICtrlListView_GetColumnCount($list_handle) - 1 _GUICtrlListView_SetColumnWidth($list_handle, $i, $LVSCW_AUTOSIZE_USEHEADER) $iHeader_Width = _GUICtrlListView_GetColumnWidth($list_handle, $i) _GUICtrlListView_SetColumnWidth($list_handle, $i, $LVSCW_AUTOSIZE) $iData_Width = _GUICtrlListView_GetColumnWidth($list_handle, $i) If $iHeader_Width > $iData_Width Then _GUICtrlListView_SetColumnWidth($list_handle, $i, $iHeader_Width) $iLV_Width += $iHeader_Width Else $iLV_Width += $iData_Width EndIf Next ;ControlMove($gui_handle, "", $list_handle, Default, Default, $iLV_Width) ;WinMove($gui_handle, "", Default, Default, $iLV_Width + 30) EndFunc ;==>_list_column_size
×