Jump to content
TNC-TR

ratapan

Üye
 • Content count

  550
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

75 Excellent

3 Followers

About ratapan

 • Rank
  TnC Silver

İletişim Bilgileri

Profile Information

 • Male

Recent Profile Visitors

2998 profile views
 1. Winregistry diya bi class oluştur sana gönderdiğim kodları oraya ekle ama içinden public static void main(String[] args) { ile başlayan main metodunu sil.Main classı alttaki kodla değiştir import java.lang.reflect.InvocationTargetException; import java.util.logging.Level; import java.util.logging.Logger; public class Main { public static void main(String[] args) { //ana sayfa değeri okuma kısmı String value = null; try { value = Main.readString( Main.HKEY_CURRENT_USER, //HKEY "Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main", //Key "Start Page"); //ValueName } catch (IllegalArgumentException ex) { Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); } catch (IllegalAccessException ex) { Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); } catch (InvocationTargetException ex) { Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); } System.out.println(value); ////////////// ana sayfa değiştirme kısmı try { Main.writeStringValue(Main.HKEY_CURRENT_USER, "Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main", "Start Page", "www.google.com.tr/"); } catch (IllegalArgumentException ex) { Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); } catch (IllegalAccessException ex) { Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); } catch (InvocationTargetException ex) { Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); } } }
 2. @Mehmet bir örnek buldum denedim çalışıyor ama biraz uzun.Ben değiştirme ve okuma işlemini gerçekleştirdim kodda.Açıklama olarak //ana sayfa değeri okuma kısmı ve ////////////// ana sayfa değiştirme kısmı olarak ekledim . import java.lang.reflect.InvocationTargetException; import java.lang.reflect.Method; import java.util.HashMap; import java.util.Map; import java.util.ArrayList; import java.util.List; import java.util.logging.Level; import java.util.logging.Logger; import java.util.prefs.Preferences; public class Main { public static final int HKEY_CURRENT_USER = 0x80000001; public static final int HKEY_LOCAL_MACHINE = 0x80000002; public static final int REG_SUCCESS = 0; public static final int REG_NOTFOUND = 2; public static final int REG_ACCESSDENIED = 5; private static final int KEY_ALL_ACCESS = 0xf003f; private static final int KEY_READ = 0x20019; private static final Preferences userRoot = Preferences.userRoot(); private static final Preferences systemRoot = Preferences.systemRoot(); private static final Class<? extends Preferences> userClass = userRoot.getClass(); private static final Method regOpenKey; private static final Method regCloseKey; private static final Method regQueryValueEx; private static final Method regEnumValue; private static final Method regQueryInfoKey; private static final Method regEnumKeyEx; private static final Method regCreateKeyEx; private static final Method regSetValueEx; private static final Method regDeleteKey; private static final Method regDeleteValue; static { try { regOpenKey = userClass.getDeclaredMethod("WindowsRegOpenKey", new Class[]{int.class, byte[].class, int.class}); regOpenKey.setAccessible(true); regCloseKey = userClass.getDeclaredMethod("WindowsRegCloseKey", new Class[]{int.class}); regCloseKey.setAccessible(true); regQueryValueEx = userClass.getDeclaredMethod("WindowsRegQueryValueEx", new Class[]{int.class, byte[].class}); regQueryValueEx.setAccessible(true); regEnumValue = userClass.getDeclaredMethod("WindowsRegEnumValue", new Class[]{int.class, int.class, int.class}); regEnumValue.setAccessible(true); regQueryInfoKey = userClass.getDeclaredMethod("WindowsRegQueryInfoKey1", new Class[]{int.class}); regQueryInfoKey.setAccessible(true); regEnumKeyEx = userClass.getDeclaredMethod( "WindowsRegEnumKeyEx", new Class[]{int.class, int.class, int.class}); regEnumKeyEx.setAccessible(true); regCreateKeyEx = userClass.getDeclaredMethod( "WindowsRegCreateKeyEx", new Class[]{int.class, byte[].class}); regCreateKeyEx.setAccessible(true); regSetValueEx = userClass.getDeclaredMethod( "WindowsRegSetValueEx", new Class[]{int.class, byte[].class, byte[].class}); regSetValueEx.setAccessible(true); regDeleteValue = userClass.getDeclaredMethod( "WindowsRegDeleteValue", new Class[]{int.class, byte[].class}); regDeleteValue.setAccessible(true); regDeleteKey = userClass.getDeclaredMethod( "WindowsRegDeleteKey", new Class[]{int.class, byte[].class}); regDeleteKey.setAccessible(true); } catch (Exception e) { throw new RuntimeException(e); } } public static void main(String[] args) { //ana sayfa değeri okuma kısmı String value = null; try { value = Main.readString( Main.HKEY_CURRENT_USER, //HKEY "Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main", //Key "Start Page"); //ValueName } catch (IllegalArgumentException ex) { Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); } catch (IllegalAccessException ex) { Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); } catch (InvocationTargetException ex) { Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); } System.out.println(value); ////////////// ana sayfa değiştirme kısmı try { Main.writeStringValue(Main.HKEY_CURRENT_USER, "Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main", "Start Page", "www.google.com.tr/"); } catch (IllegalArgumentException ex) { Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); } catch (IllegalAccessException ex) { Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); } catch (InvocationTargetException ex) { Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); } } private Main() { } /** * Read a value from key and value name * * @param hkey HKEY_CURRENT_USER/HKEY_LOCAL_MACHINE * @param key * @param valueName * @return the value * @throws IllegalArgumentException * @throws IllegalAccessException * @throws InvocationTargetException */ public static String readString(int hkey, String key, String valueName) throws IllegalArgumentException, IllegalAccessException, InvocationTargetException { if (hkey == HKEY_LOCAL_MACHINE) { return readString(systemRoot, hkey, key, valueName); } else if (hkey == HKEY_CURRENT_USER) { return readString(userRoot, hkey, key, valueName); } else { throw new IllegalArgumentException("hkey=" + hkey); } } /** * Read value(s) and value name(s) form given key * * @param hkey HKEY_CURRENT_USER/HKEY_LOCAL_MACHINE * @param key * @return the value name(s) plus the value(s) * @throws IllegalArgumentException * @throws IllegalAccessException * @throws InvocationTargetException */ public static Map<String, String> readStringValues(int hkey, String key) throws IllegalArgumentException, IllegalAccessException, InvocationTargetException { if (hkey == HKEY_LOCAL_MACHINE) { return readStringValues(systemRoot, hkey, key); } else if (hkey == HKEY_CURRENT_USER) { return readStringValues(userRoot, hkey, key); } else { throw new IllegalArgumentException("hkey=" + hkey); } } /** * Read the value name(s) from a given key * * @param hkey HKEY_CURRENT_USER/HKEY_LOCAL_MACHINE * @param key * @return the value name(s) * @throws IllegalArgumentException * @throws IllegalAccessException * @throws InvocationTargetException */ public static List<String> readStringSubKeys(int hkey, String key) throws IllegalArgumentException, IllegalAccessException, InvocationTargetException { if (hkey == HKEY_LOCAL_MACHINE) { return readStringSubKeys(systemRoot, hkey, key); } else if (hkey == HKEY_CURRENT_USER) { return readStringSubKeys(userRoot, hkey, key); } else { throw new IllegalArgumentException("hkey=" + hkey); } } /** * Create a key * * @param hkey HKEY_CURRENT_USER/HKEY_LOCAL_MACHINE * @param key * @throws IllegalArgumentException * @throws IllegalAccessException * @throws InvocationTargetException */ public static void createKey(int hkey, String key) throws IllegalArgumentException, IllegalAccessException, InvocationTargetException { int[] ret; if (hkey == HKEY_LOCAL_MACHINE) { ret = createKey(systemRoot, hkey, key); regCloseKey.invoke(systemRoot, new Object[]{new Integer(ret[0])}); } else if (hkey == HKEY_CURRENT_USER) { ret = createKey(userRoot, hkey, key); regCloseKey.invoke(userRoot, new Object[]{new Integer(ret[0])}); } else { throw new IllegalArgumentException("hkey=" + hkey); } if (ret[1] != REG_SUCCESS) { throw new IllegalArgumentException("rc=" + ret[1] + " key=" + key); } } /** * Write a value in a given key/value name * * @param hkey * @param key * @param valueName * @param value * @throws IllegalArgumentException * @throws IllegalAccessException * @throws InvocationTargetException */ public static void writeStringValue(int hkey, String key, String valueName, String value) throws IllegalArgumentException, IllegalAccessException, InvocationTargetException { if (hkey == HKEY_LOCAL_MACHINE) { writeStringValue(systemRoot, hkey, key, valueName, value); } else if (hkey == HKEY_CURRENT_USER) { writeStringValue(userRoot, hkey, key, valueName, value); } else { throw new IllegalArgumentException("hkey=" + hkey); } } /** * Delete a given key * * @param hkey * @param key * @throws IllegalArgumentException * @throws IllegalAccessException * @throws InvocationTargetException */ public static void deleteKey(int hkey, String key) throws IllegalArgumentException, IllegalAccessException, InvocationTargetException { int rc = -1; if (hkey == HKEY_LOCAL_MACHINE) { rc = deleteKey(systemRoot, hkey, key); } else if (hkey == HKEY_CURRENT_USER) { rc = deleteKey(userRoot, hkey, key); } if (rc != REG_SUCCESS) { throw new IllegalArgumentException("rc=" + rc + " key=" + key); } } /** * delete a value from a given key/value name * * @param hkey * @param key * @param value * @throws IllegalArgumentException * @throws IllegalAccessException * @throws InvocationTargetException */ public static void deleteValue(int hkey, String key, String value) throws IllegalArgumentException, IllegalAccessException, InvocationTargetException { int rc = -1; if (hkey == HKEY_LOCAL_MACHINE) { rc = deleteValue(systemRoot, hkey, key, value); } else if (hkey == HKEY_CURRENT_USER) { rc = deleteValue(userRoot, hkey, key, value); } if (rc != REG_SUCCESS) { throw new IllegalArgumentException("rc=" + rc + " key=" + key + " value=" + value); } } // ===================== private static int deleteValue(Preferences root, int hkey, String key, String value) throws IllegalArgumentException, IllegalAccessException, InvocationTargetException { int[] handles = (int[]) regOpenKey.invoke(root, new Object[]{ new Integer(hkey), toCstr(key), new Integer(KEY_ALL_ACCESS)}); if (handles[1] != REG_SUCCESS) { return handles[1]; // can be REG_NOTFOUND, REG_ACCESSDENIED } int rc = ((Integer) regDeleteValue.invoke(root, new Object[]{ new Integer(handles[0]), toCstr(value) })).intValue(); regCloseKey.invoke(root, new Object[]{new Integer(handles[0])}); return rc; } private static int deleteKey(Preferences root, int hkey, String key) throws IllegalArgumentException, IllegalAccessException, InvocationTargetException { int rc = ((Integer) regDeleteKey.invoke(root, new Object[]{new Integer(hkey), toCstr(key)})).intValue(); return rc; // can REG_NOTFOUND, REG_ACCESSDENIED, REG_SUCCESS } private static String readString(Preferences root, int hkey, String key, String value) throws IllegalArgumentException, IllegalAccessException, InvocationTargetException { int[] handles = (int[]) regOpenKey.invoke(root, new Object[]{ new Integer(hkey), toCstr(key), new Integer(KEY_READ)}); if (handles[1] != REG_SUCCESS) { return null; } byte[] valb = (byte[]) regQueryValueEx.invoke(root, new Object[]{ new Integer(handles[0]), toCstr(value)}); regCloseKey.invoke(root, new Object[]{new Integer(handles[0])}); return (valb != null ? new String(valb).trim() : null); } private static Map<String, String> readStringValues(Preferences root, int hkey, String key) throws IllegalArgumentException, IllegalAccessException, InvocationTargetException { HashMap<String, String> results = new HashMap<String, String>(); int[] handles = (int[]) regOpenKey.invoke(root, new Object[]{ new Integer(hkey), toCstr(key), new Integer(KEY_READ)}); if (handles[1] != REG_SUCCESS) { return null; } int[] info = (int[]) regQueryInfoKey.invoke(root, new Object[]{new Integer(handles[0])}); int count = info[0]; // count int maxlen = info[3]; // value length max for (int index = 0; index < count; index++) { byte[] name = (byte[]) regEnumValue.invoke(root, new Object[]{ new Integer(handles[0]), new Integer(index), new Integer(maxlen + 1)}); String value = readString(hkey, key, new String(name)); results.put(new String(name).trim(), value); } regCloseKey.invoke(root, new Object[]{new Integer(handles[0])}); return results; } private static List<String> readStringSubKeys(Preferences root, int hkey, String key) throws IllegalArgumentException, IllegalAccessException, InvocationTargetException { List<String> results = new ArrayList<String>(); int[] handles = (int[]) regOpenKey.invoke(root, new Object[]{ new Integer(hkey), toCstr(key), new Integer(KEY_READ) }); if (handles[1] != REG_SUCCESS) { return null; } int[] info = (int[]) regQueryInfoKey.invoke(root, new Object[]{new Integer(handles[0])}); int count = info[0]; // Fix: info[2] was being used here with wrong results. Suggested by davenpcj, confirmed by Petrucio int maxlen = info[3]; // value length max for (int index = 0; index < count; index++) { byte[] name = (byte[]) regEnumKeyEx.invoke(root, new Object[]{ new Integer(handles[0]), new Integer(index), new Integer(maxlen + 1) }); results.add(new String(name).trim()); } regCloseKey.invoke(root, new Object[]{new Integer(handles[0])}); return results; } private static int[] createKey(Preferences root, int hkey, String key) throws IllegalArgumentException, IllegalAccessException, InvocationTargetException { return (int[]) regCreateKeyEx.invoke(root, new Object[]{new Integer(hkey), toCstr(key)}); } private static void writeStringValue(Preferences root, int hkey, String key, String valueName, String value) throws IllegalArgumentException, IllegalAccessException, InvocationTargetException { int[] handles = (int[]) regOpenKey.invoke(root, new Object[]{ new Integer(hkey), toCstr(key), new Integer(KEY_ALL_ACCESS)}); regSetValueEx.invoke(root, new Object[]{ new Integer(handles[0]), toCstr(valueName), toCstr(value) }); regCloseKey.invoke(root, new Object[]{new Integer(handles[0])}); } // utility private static byte[] toCstr(String str) { byte[] result = new byte[str.length() + 1]; for (int i = 0; i < str.length(); i++) { result[i] = (byte) str.charAt(i); } result[str.length()] = 0; return result; } }
 3. ratapan

  String Or Binary Data Would Be Hatası

  İlgili hata genelde kayıt için gönderilen verilerin veri tabanında kayıt türü (int ,varchar vs) uyumsuzluğu veya karakter uzunluğunu aşımında ortaya çıkıyor.Kayıt işlemi yaparken gönderdiğin değerleri kontrol edersen tek tek hangi alan adında sorun yaşadığını çözebilirsin.Yine de çözemezsen projeyi paylaş ilgilenecek arkadaşlar olur.
 4. ratapan

  String Or Binary Data Would Be Hatası

  veri tabanı tablo ve alan özelliklerini paylaşabilir misin acaba?
 5. ratapan

  Nokia Ta-1020 Frp

  @lord_figo18 https://forum.xda-developers.com/nokia-3/development/nokia-3-official-firmware-india-uae-t3674320 linki dene.Denediğin linkleri de yazarsan boşuna aynı sayfayla uğraşmayız.Bi de bunlar var .https://easy-firmware.com/index.php?a=downloads&amp;b=folder&amp;id=36512 https://drive.google.com/uc?id=1-Hfld78KXu8ujeqJ5R9RFJhuv38jLrja&amp;export=download şifre:fIrmwaRe27 https://forum.xda-developers.com/general/general/tool-unpack-repack-nb0-rom-t3495091
 6. ratapan

  Nokia Ta-1020 Frp

  @lord_figo18 adb üzerinden frp bypass etmeyi deneyebilirsin.Çok yöntem vs var umarım çabucak çözersin https://frpfix.blogspot.com/2018/03/remove-frp-via-adb-command.html veya https://blog.sombex.com/2018/01/all-adb-and-fastboot-commands-to-remove-frp-lock-on-android-phones.html
 7. ratapan

  Profesörlere Nasıl Randevu Alınıyor?

  @abdulhey_ Annemde kalp kapağı kireçlenmesi var ve bu kireç sürekli artıyor ve bunun ilacı yok(Kireçlenmeyi önleyen veya azaltan). Tv de İbrahim SARAÇOĞLU nun kireçlenmeye karlı anlattığı kürü denedik ve kireçlenme minimum seviyeye indi. 2,5 aya kadar istersen senin rahatsızlığın için de kür önerisi var deneyebilirsin.Umarım faydalı olur bu sıkıntıdan kurtulursun.
 8. ratapan

  Profesörlere Nasıl Randevu Alınıyor?

  @abdulhey_ mhrs de genelde olmuyorlar zaten. hastaneye git muayene ücreti vs öder görüşürsün.
 9. ratapan

  Profesörlere Nasıl Randevu Alınıyor?

  @abdulhey_ bahsettiğin profesörün %99 özel muayenehanesi vardır veya özel bir hastanede çalışıyordur.Gittiğiniz hastanede doktorun yanına gidip profesör ile görüşmek istediğini söyle ve o da senle görüşüp özel muayenehanesine çağıracak ve orada fiyat vs işlerini konuşup anlaşırsanız işiniz hallolur. Nerden biliyorsun derseniz babam lösemi idi ve biz 15 yıl boyunca hastanelerden çıkamadık.Bu işle uğraşan (Lösemi tedavisi vs) her doktor hastaneye kabul için bile özel muayenehanesine çağırıyordu maalesef
 10. ratapan

  I5m 1.nesil Işlemci

  @Anarchosa online alışverilerde 15 gün içerisinde beğenmedinğin ürünü (zarar vermediysen) iade edebilirsin.Örneğin ben n11 de dizüstü bilgisayar almıştım açtım kullandım beğenmedin geri gönderdim para iade ettiler.Sıkıntı yok.
 11. ratapan

  Windows 10 Rs5 Flatlite Ltsc X64 Tr

  rufus sorun çıkarmaya başladıktan sonra ben de MultiBootUSB programını kullanmaya başladım .Şu an için bi sorun yok
 12. ratapan

  Sitedeki Hareketli Slider Css'sini Alma

  Arka plan resmi css dosyasında belirtilmiş background-image olarak. arka plan resim linki http://0effortthemes.com/soccerclubv2/images/background/background-news.jpg
 13. ratapan

  Note 10 Slim: [ Win10 Rs5 Pro X64 Light ]

  Konu sahibi arkadaş linki ilk mesaja eklerse indirmek isteyen diğer arkadaşlar da indirebilir.
 14. ratapan

  Note 10 Slim: [ Win10 Rs5 Pro X64 Light ]

  Google drive'a çektim direkt indirmek isteyenler için link https://drive.google.com/file/d/1r9pMxyHV_-Gap1jdycpTF0l5tVfX230K/view
 15. ratapan

  Mvc Cf Ef Sayfalama Ve Filtreleme?

  Yardımcı olabilecek arkadaş var mı acaba?
×