Jump to content
TNC-TR

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Rancho

C# Text Şifreleme

Recommended Posts

Textbox a girilen veriyi şifreleme yöntemi
Şifrelenen veriyi kendisi kopyalıyor onu ctrl+v ye istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.
geri textbox içine yapıştırıp Şifreyi çöz butonuna basarsanız önceki yazdığınız yazıyı elde edersiniz.
D9KvnyE.png

Kodlar
 

using System;
using System.Windows.Forms;


namespace MD5Sifrele
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

static public string Sifrele(string veri)
{
// gelen veri byte dizisine aktarılıyor
byte[] veriByteDizisi = System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(veri);
// base64 şifreleme algoritmasına göre şifreleniyor.
string sifrelenmisVeri = System.Convert.ToBase64String(veriByteDizisi);
return sifrelenmisVeri;
}

static public string Coz(string cozVeri)
{
byte[] cozByteDizi = System.Convert.FromBase64String(cozVeri);
string orjinalVeri = System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetString(cozByteDizi);
return orjinalVeri;
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Parola Boşmu Kontrol Ediyoruz
if (textBox1.Text == "")
{
//Eğer boş ise uyarı veriyoruz
MessageBox.Show("TextBox Boş");
}
else
{
//Textboxa girilen değeri Şifreleyip
string sifrelenmis = Sifrele(textBox1.Text);
//Panoya Kopyalıyoruz
Clipboard.SetText(sifrelenmis);
textBox1.Clear();
//Sonrada Labele Yazdırıyoruz
label1.Text = sifrelenmis;
label2.Text = "Şifrelenen veri kopyalandı!";
label3.Text = "Ctrl+V ye basıp kodu yapıştırabilirsiniz.";
}

}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Parola Boşmu Kontrol Ediyoruz
if (textBox1.Text=="")
{
//Eğer boş ise uyarı veriyoruz
MessageBox.Show("TextBox Boş");
}
else
{
//Textboxa girilen değeri Çözüp
string coz = Coz(textBox1.Text);
//Panoya Kopyalıyoruz
Clipboard.SetText(coz);
textBox1.Clear();
//Sonrada Labele Yazdırıyoruz
label1.Text = coz;
}
}


}
}

 

 

İndirme linki : https://www.dropbox.com/s/2ofqlots4b1iedt/MD5Sifrele.rar?dl=0

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×