Jump to content
TNC-TR
FeritEtemSinBin

Zil Programı Yarıda Tıkandım

Recommended Posts

sa merhaba okulum için zil programı yapıyorum yarıda tıkandım normalde ini dosyasından değerleri okutması felan kaldı onları yaparım ama ondan önce ptesid1() ptesid2() funclarını açıklamada österdiğim gibi çalıştırmam lazım 1 ile 2 olursa diğerlerini de yapıcam ama nasıl yapıcam aklıma fikir gelmedi okulumuzda kullanıcaz çoğu kısmı bitti bu bu kaldı (bu sadece bi parçacık ayarlar ekranı verileri tuttuğum ini dosyası felan da var burası biterse gerisine bağlıcam bu kodları)

Spoiler
#include <StaticConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#Include <GuiButton.au3>
#include <ComboConstants.au3>
#include <AutoItConstants.au3>
$ptesi = GUICreate("P.Tesi",361,609,-1,-1,-1,-1)

$hgun = ""
	If @WDAY = 1 Then
		$hgun = "Pazar"

	ElseIf @WDAY = 2 Then
		$hgun = "P.Tesi"

	ElseIf @WDAY = 3 Then
		$hgun = "Salı"

	ElseIf @WDAY = 4 Then
		$hgun = "Çarşamba"

	ElseIf @WDAY = 5 Then
		$hgun = "Perşembe"

	ElseIf @WDAY = 6 Then
		$hgun = "Cuma"

	Else
		$hgun = "C.Tesi"

	EndIf
	$saat = GUICtrlCreateLabel("Saat : " & @HOUR & ":" & @MIN & ":" & @SEC & " Tarih : " & @MDAY & "." & @MON & "." & @YEAR & " Gün : "&$hgun, 55, 595)

;~ -------
GUICtrlCreateLabel("Aktiflik :",23,30,50,15,-1,-1)
GUICtrlCreateLabel("Giriş Zili :",108,16,50,15,-1,-1)
GUICtrlCreateLabel("Saat :",90,31,34,15,-1,-1)
GUICtrlCreateLabel("Dakika :",155,31,50,15,-1,-1)
GUICtrlCreateLabel("Müzik :",241,31,36,15,-1,-1)
GUICtrlCreateLabel("Mola :",321,31,36,15,-1,-1)
GUICtrlCreateLabel("P.Tesi",21,555,300,32,$SS_CENTER,-1)
GUICtrlSetFont(-1,25,400,0)
;~ -------
$ptesid1 = GUICtrlCreateCheckbox("1.Ders",10,50,55,20)
$ptesid2 = GUICtrlCreateCheckbox("2.ders",10,80,55,20)
$ptesid3 = GUICtrlCreateCheckbox("3.ders",10,110,55,20)
$ptesid4 = GUICtrlCreateCheckbox("4.ders",10,140,55,20)
$ptesid5 = GUICtrlCreateCheckbox("5.ders",10,170,55,20)
$ptesid6 = GUICtrlCreateCheckbox("6.ders",10,200,55,20)
$ptesid7 = GUICtrlCreateCheckbox("7.ders",10,230,55,20)
$ptesid8 = GUICtrlCreateCheckbox("8.ders",10,260,55,20)
$ptesid9 = GUICtrlCreateCheckbox("9.ders",10,290,55,20)
$ptesid10 = GUICtrlCreateCheckbox("10.ders",10,320,55,20)
$ptesid11 = GUICtrlCreateCheckbox("11.ders",10,350,55,20)
$ptesid12 = GUICtrlCreateCheckbox("12.ders",10,380,55,20)
$ptesid13 = GUICtrlCreateCheckbox("13.ders",10,410,55,20)
$ptesid14 = GUICtrlCreateCheckbox("14.ders",10,440,55,20)
$ptesid15 = GUICtrlCreateCheckbox("15.ders",10,470,55,20)
$ptesid16 = GUICtrlCreateCheckbox("16.ders",10,500,55,20)
;~ -------
$ptesisaatd1 = GUICtrlCreateCombo("",75,50,60,20)
$ptesisaatd2 = GUICtrlCreateCombo("",75,80,60,20,-1,-1)
$ptesisaatd3 = GUICtrlCreateCombo("",75,110,60,20,-1,-1)
$ptesisaatd4 = GUICtrlCreateCombo("",75,140,60,20,-1,-1)
$ptesisaatd5 = GUICtrlCreateCombo("",75,170,60,20,-1,-1)
$ptesisaatd6 = GUICtrlCreateCombo("",75,200,60,20,-1,-1)
$ptesisaatd7 = GUICtrlCreateCombo("",75,230,60,20,-1,-1)
$ptesisaatd8 = GUICtrlCreateCombo("",75,260,60,20,-1,-1)
$ptesisaatd9 = GUICtrlCreateCombo("",75,290,60,20,-1,-1)
$ptesisaatd10 = GUICtrlCreateCombo("",75,320,60,20,-1,-1)
$ptesisaatd11 = GUICtrlCreateCombo("",75,350,60,20,-1,-1)
$ptesisaatd12 = GUICtrlCreateCombo("",75,380,60,20,-1,-1)
$ptesisaatd13 = GUICtrlCreateCombo("",75,410,60,20,-1,-1)
$ptesisaatd14 = GUICtrlCreateCombo("",75,440,60,20,-1,-1)
$ptesisaatd15 = GUICtrlCreateCombo("",75,470,60,20,-1,-1)
$ptesisaatd16 = GUICtrlCreateCombo("",75,500,60,20,-1,-1)
;~ -------
$topsaat="!!!|00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24"
GUICtrlSetData($ptesisaatd1,$topsaat)
GUICtrlSetData($ptesisaatd2,$topsaat)
GUICtrlSetData($ptesisaatd3,$topsaat)
GUICtrlSetData($ptesisaatd4,$topsaat)
GUICtrlSetData($ptesisaatd5,$topsaat)
GUICtrlSetData($ptesisaatd6,$topsaat)
GUICtrlSetData($ptesisaatd7,$topsaat)
GUICtrlSetData($ptesisaatd8,$topsaat)
GUICtrlSetData($ptesisaatd9,$topsaat)
GUICtrlSetData($ptesisaatd10,$topsaat)
GUICtrlSetData($ptesisaatd11,$topsaat)
GUICtrlSetData($ptesisaatd12,$topsaat)
GUICtrlSetData($ptesisaatd13,$topsaat)
GUICtrlSetData($ptesisaatd14,$topsaat)
GUICtrlSetData($ptesisaatd15,$topsaat)
GUICtrlSetData($ptesisaatd16,$topsaat)
;~ -------
$ptesidakikad1 = GUICtrlCreateCombo("",145,50,65,20,-1,-1)
$ptesidakikad2 = GUICtrlCreateCombo("",145,80,65,20,-1,-1)
$ptesidakikad3 = GUICtrlCreateCombo("",145,110,65,20,-1,-1)
$ptesidakikad4 = GUICtrlCreateCombo("",145,140,65,20,-1,-1)
$ptesidakikad5 = GUICtrlCreateCombo("",145,170,65,20,-1,-1)
$ptesidakikad6 = GUICtrlCreateCombo("",145,200,65,20,-1,-1)
$ptesidakikad7 = GUICtrlCreateCombo("",145,230,65,20,-1,-1)
$ptesidakikad8 = GUICtrlCreateCombo("",145,260,65,20,-1,-1)
$ptesidakikad9 = GUICtrlCreateCombo("",145,290,65,20,-1,-1)
$ptesidakikad10 = GUICtrlCreateCombo("",145,320,65,20,-1,-1)
$ptesidakikad11 = GUICtrlCreateCombo("",145,350,65,20,-1,-1)
$ptesidakikad12 = GUICtrlCreateCombo("",145,380,65,20,-1,-1)
$ptesidakikad13 = GUICtrlCreateCombo("",145,410,65,20,-1,-1)
$ptesidakikad14 = GUICtrlCreateCombo("",145,440,65,20,-1,-1)
$ptesidakikad15 = GUICtrlCreateCombo("",145,470,65,20,-1,-1)
$ptesidakikad16 = GUICtrlCreateCombo("",145,500,65,20,-1,-1)
;~ -------
$topdak="!!!|00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59"
GUICtrlSetData($ptesidakikad1,$topdak)
GUICtrlSetData($ptesidakikad2,$topdak)
GUICtrlSetData($ptesidakikad3,$topdak)
GUICtrlSetData($ptesidakikad4,$topdak)
GUICtrlSetData($ptesidakikad5,$topdak)
GUICtrlSetData($ptesidakikad6,$topdak)
GUICtrlSetData($ptesidakikad7,$topdak)
GUICtrlSetData($ptesidakikad8,$topdak)
GUICtrlSetData($ptesidakikad9,$topdak)
GUICtrlSetData($ptesidakikad10,$topdak)
GUICtrlSetData($ptesidakikad11,$topdak)
GUICtrlSetData($ptesidakikad12,$topdak)
GUICtrlSetData($ptesidakikad13,$topdak)
GUICtrlSetData($ptesidakikad14,$topdak)
GUICtrlSetData($ptesidakikad15,$topdak)
GUICtrlSetData($ptesidakikad16,$topdak)

;~ -------
$ptesimuzikd1 = GUICtrlCreateCombo("",220,50,90,20,-1,-1)
$ptesimuzikd2 = GUICtrlCreateCombo("",220,80,90,20,-1,-1)
$ptesimuzikd3 = GUICtrlCreateCombo("",220,110,90,20,-1,-1)
$ptesimuzikd4 = GUICtrlCreateCombo("",220,140,90,20,-1,-1)
$ptesimuzikd5 = GUICtrlCreateCombo("",220,170,90,20,-1,-1)
$ptesimuzikd6 = GUICtrlCreateCombo("",220,200,90,20,-1,-1)
$ptesimuzikd7 = GUICtrlCreateCombo("",220,230,90,20,-1,-1)
$ptesimuzikd8 = GUICtrlCreateCombo("",220,260,90,20,-1,-1)
$ptesimuzikd9 = GUICtrlCreateCombo("",220,290,90,20,-1,-1)
$ptesimuzikd10 = GUICtrlCreateCombo("",220,320,90,20,-1,-1)
$ptesimuzikd11 = GUICtrlCreateCombo("",220,350,90,20,-1,-1)
$ptesimuzikd12 = GUICtrlCreateCombo("",220,380,90,20,-1,-1)
$ptesimuzikd13 = GUICtrlCreateCombo("",220,410,90,20,-1,-1)
$ptesimuzikd14 = GUICtrlCreateCombo("",220,440,90,20,-1,-1)
$ptesimuzikd15 = GUICtrlCreateCombo("",220,470,90,20,-1,-1)
$ptesimuzikd16 = GUICtrlCreateCombo("",220,500,90,20,-1,-1)
;~ -------
$topmuz="Müzik Yok|Müzik 1|Müzik 2|Müzik 3|Müzik 4|Müzik 5|Müzik 6|Müzik 7|Müzik 8|Müzik 9|Müzik 10|Müzik 11|Müzik 12|Müzik 13|Müzik 14|Müzik 15|Müzik 16"

GUICtrlSetData($ptesimuzikd1,$topmuz)
GUICtrlSetData($ptesimuzikd2,$topmuz)
GUICtrlSetData($ptesimuzikd3,$topmuz)
GUICtrlSetData($ptesimuzikd4,$topmuz)
GUICtrlSetData($ptesimuzikd5,$topmuz)
GUICtrlSetData($ptesimuzikd6,$topmuz)
GUICtrlSetData($ptesimuzikd7,$topmuz)
GUICtrlSetData($ptesimuzikd8,$topmuz)
GUICtrlSetData($ptesimuzikd9,$topmuz)
GUICtrlSetData($ptesimuzikd10,$topmuz)
GUICtrlSetData($ptesimuzikd11,$topmuz)
GUICtrlSetData($ptesimuzikd12,$topmuz)
GUICtrlSetData($ptesimuzikd13,$topmuz)
GUICtrlSetData($ptesimuzikd14,$topmuz)
GUICtrlSetData($ptesimuzikd15,$topmuz)
GUICtrlSetData($ptesimuzikd16,$topmuz)
;~ -------
$ptesimolad1 = GUICtrlCreateRadio("",324,50,20,20,-1,-1)
$ptesimolad2 = GUICtrlCreateRadio("",324,80,20,20,-1,-1)
$ptesimolad3 = GUICtrlCreateRadio("",324,110,20,20,-1,-1)
$ptesimolad4 = GUICtrlCreateRadio("",324,140,20,20,-1,-1)
$ptesimolad5 = GUICtrlCreateRadio("",324,170,20,20,-1,-1)
$ptesimolad6 = GUICtrlCreateRadio("",324,200,20,20,-1,-1)
$ptesimolad7 = GUICtrlCreateRadio("",324,230,20,20,-1,-1)
$ptesimolad8 = GUICtrlCreateRadio("",324,260,20,20,-1,-1)
$ptesimolad9 = GUICtrlCreateRadio("",324,290,20,20,-1,-1)
$ptesimolad10 = GUICtrlCreateRadio("",324,320,20,20,-1,-1)
$ptesimolad11 = GUICtrlCreateRadio("",324,350,20,20,-1,-1)
$ptesimolad12 = GUICtrlCreateRadio("",324,380,20,20,-1,-1)
$ptesimolad13 = GUICtrlCreateRadio("",324,410,20,20,-1,-1)
$ptesimolad14 = GUICtrlCreateRadio("",324,440,20,20,-1,-1)
$ptesimolad15 = GUICtrlCreateRadio("",324,470,20,20,-1,-1)
$ptesimolad16 = GUICtrlCreateRadio("",324,500,20,20,-1,-1)
$ptesimolayok = GUICtrlCreateRadio("",324,533,20,20,-1,-1)
;~ -------
$kopyalanacak = GUICtrlCreateCombo("",23,534,158,21,-1,-1)
GUICtrlSetData(-1,"P.Tesi|Salı|Çarşamba|Perşembe|Cuma")
$ptesikopyala = GUICtrlCreateButton("Kopyala",222,533,80,22,-1,-1)

GUISetState(@SW_SHOW,$ptesi)

$mod=1 ; 1 : 1 ders 40 dk 2 : 1 ders 80 dk 40.dk de ara zil
$ogretmensure=5 ; öğrenci zilinden 5 dk sonra öğretmen zili çalcak
$ara=40 ;mod 2 ise öğretmen zilinden 40 dk sonra zil çalcak
$ders=80 ; 1 ders kaç dakika


Func ptesid1()
	If $mod=1 Then
		if GUICtrlGetState($ptesimolad1) = 80 then
		;~ 17:55 ogrenci giris 18:00 ogretmen giris 18:40 cikis 18:40~41 seçilen müziği başlat programı 20 dk dondur
		Else
		;~ 17:55 ogrenci giris 18:00 ogretmen giris 18:40 cikis 18:40~41 seçilen müzik
		EndIf
	Else
		if GUICtrlGetState($ptesimolad1) = 80 then
		;~ 17:55 ogrenci giris 18:00 ogretmen giris 18:40 ara 19:20 cikis 19:20~21 seçilen müziği başlat 20 dk dondur
		Else
		;~ 17:55 ogrenci giris 18:00 ogretmen giris 18:40 ara 19:20 cikis 19:20~21 seçilen müzik
		EndIf
	EndIf
EndFunc  ;==>ptesid1

Func ptesid2()
	If $mod=1 Then
		if GUICtrlGetState($ptesimolad2) = 80 then
			;~ 18:50 ogrenci giris 18:55 ogretmen giris 19:35 cikis 19:35~36 seçilen müziği başlat 20 dk dondur
		Else
			;~ 18:50 ogrenci giris 18:55 ogretmen giris 19:35 cikis 19:35~36 seçilen müzik
		EndIf
	Else
		if GUICtrlGetState($ptesimolad2) = 80 then
		;~ 19:30 ogrenci giris 19:35 ogretmen giris 20:15 ara 20:55 cikis 20:55~56 seçilen müziği başlat 20 dk dondur
		Else
		;~ 19:30 ogrenci giris 19:35 ogretmen giris 20:15 ara 20:55 cikis 20:55~56 seçilen müzik
		EndIf
	EndIf
EndFunc  ;==>ptesid1

While 1
	if ( GUICtrlRead($ptesisaatd1) = @HOUR And GUICtrlRead($ptesidakikad1) [email protected] And GUICtrlRead($ptesid1) = 1 ) Then
		ptesid1()
	ElseIf ( GUICtrlRead($ptesisaatd2) = @HOUR And GUICtrlRead($ptesidakikad2) [email protected] And GUICtrlRead($ptesid2) = 1 ) Then
		ptesid2()
	ElseIf ( GUICtrlRead($ptesisaatd3) = @HOUR And GUICtrlRead($ptesidakikad3) [email protected] And GUICtrlRead($ptesid3) = 1 ) Then
;~ 		ptesid3()
	ElseIf ( GUICtrlRead($ptesisaatd4) = @HOUR And GUICtrlRead($ptesidakikad4) [email protected] And GUICtrlRead($ptesid4) = 1 ) Then
;~ 		ptesid4()
	ElseIf ( GUICtrlRead($ptesisaatd5) = @HOUR And GUICtrlRead($ptesidakikad5) [email protected] And GUICtrlRead($ptesid5) = 1 ) Then
;~ 		ptesid5()
	ElseIf ( GUICtrlRead($ptesisaatd6) = @HOUR And GUICtrlRead($ptesidakikad6) [email protected] And GUICtrlRead($ptesid6) = 1 ) Then
;~ 		ptesid6()
	ElseIf ( GUICtrlRead($ptesisaatd7) = @HOUR And GUICtrlRead($ptesidakikad7) [email protected] And GUICtrlRead($ptesid7) = 1 ) Then
;~ 		ptesi7()
	ElseIf ( GUICtrlRead($ptesisaatd8) = @HOUR And GUICtrlRead($ptesidakikad8) [email protected] And GUICtrlRead($ptesid8) = 1 ) Then
;~ 		ptesi8()
	ElseIf ( GUICtrlRead($ptesisaatd9) = @HOUR And GUICtrlRead($ptesidakikad9) [email protected] And GUICtrlRead($ptesid9) = 1 ) Then
;~ 		ptesi9()
	ElseIf ( GUICtrlRead($ptesisaatd10) = @HOUR And GUICtrlRead($ptesidakikad10) [email protected] And GUICtrlRead($ptesid10) = 1 ) Then
;~ 		ptesi10()
	ElseIf ( GUICtrlRead($ptesisaatd11) = @HOUR And GUICtrlRead($ptesidakikad11) [email protected] And GUICtrlRead($ptesid11) = 1 ) Then
;~ 		ptesi11()
	ElseIf ( GUICtrlRead($ptesisaatd12) = @HOUR And GUICtrlRead($ptesidakikad12) [email protected] And GUICtrlRead($ptesid12) = 1 ) Then
;~ 		ptesi12()
	ElseIf ( GUICtrlRead($ptesisaatd13) = @HOUR And GUICtrlRead($ptesidakikad13) [email protected] And GUICtrlRead($ptesid13) = 1 ) Then
;~ 		ptesi13()
	ElseIf ( GUICtrlRead($ptesisaatd14) = @HOUR And GUICtrlRead($ptesidakikad14) [email protected] And GUICtrlRead($ptesid14) = 1 ) Then
;~ 		ptesi14()
	ElseIf ( GUICtrlRead($ptesisaatd15) = @HOUR And GUICtrlRead($ptesidakikad15) [email protected] And GUICtrlRead($ptesid15) = 1 ) Then
;~ 		ptesi15()
	ElseIf ( GUICtrlRead($ptesisaatd16) = @HOUR And GUICtrlRead($ptesidakikad16) [email protected] And GUICtrlRead($ptesid16) = 1 ) Then
;~ 		ptesi16()
	EndIf
	
	$nMsg = GUIGetMsg()
	Switch $nMsg
		Case $GUI_EVENT_CLOSE
			Exit

	EndSwitch
WEnd

 

 

Edited by FeritEtemSinBin
kodlar düzenlendi

Share this post


Link to post
Share on other sites

autoitte veritabanı bağlantı vs eksiğim çok acces vt ile vb.net ile yaptım kullanici admin , sifre  admin  ücretsiz lisansız isterseniz

data adlı olan uzantısını sildiğim acces dosyası

adodb referanslardan ekleyin acces bağlantısı için

Windows mediaplayer referanslardan ekleyin mp3 leri çalmak için

FrmLogin.vb adında bir form oluşturun kodlar aşağıda

Option Explicit On
Public Class FrmLogin

  Private Sub GiriS_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles GiriS.Click
    Dim key As String
    On Error GoTo err_Renamed
    Dim no As Short

    BaGlaN()
    rS = cNn.Execute("select count(sn) from giris where (kullanici_adi='" & UseR.Text & "') and (sifre='" & PassworD.Text & "')") 'sayi değişkenine varianta giriş tablosundaki kullanici ad sifre yetki degerlerini tanımladım
    If rS.Fields(0).Value = 0 Then
      MsgBox("Kullanıcı Adı Şifenizi Kontrol Edin!", , "Kullanıcı")
      Exit Sub
    Else
      Me.Hide()
      FrmAjanDa.Show()
    End If

err_Renamed:
  End Sub

  Private Sub password_KeyPress(ByVal eventSender As System.Object, ByVal eventArgs As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles PassworD.KeyPress
    Dim KeyAscii As Short = Asc(eventArgs.KeyChar)
    If KeyAscii = 13 Then Call GiriS_Click(GiriS, New System.EventArgs()) 'enter tuşlanırsa ara butonuna tıkla
  End Sub

  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click

    Dim s As String
    Dim substring As String
    Dim sp() As String

    s = "this \text\ box \contains \value \(08:00-17:41).mp3"
    sp = s.Split("\")

    For Each substring In sp
      TextBox1.Text = substring

    Next

  End Sub

  Private Sub ipTaL_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles ipTaL.Click
    Application.Exit()
  End Sub
End Class

Frm.Ajanda.vb  adında bir form oluşturun kodlar aşağıda

Option Explicit On

Imports WMPLib
Public Class FrmAjanDa
  Dim appPath As String = Application.StartupPath()
  Dim WithEvents Player As New WMPLib.WindowsMediaPlayer
  Private Sub FrmAjanDa_FormClosed(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
    Application.Exit()
  End Sub

  Private Sub CmdRandevu_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles CmdRandevu.Click
    Dim saatS As String

    If ListBox1.SelectedItem IsNot Nothing = False Then
      MsgBox("Zil Sesi Seçin.")
      Exit Sub
    End If
    If ComboBox1.Text <> "" And TextBox2.Text <> "" And TextBox3.Text <> "" Then

      SaatKontrol()
      saatS = TextBox2.Text & ":" & TextBox3.Text
      sQl = "INSERT INTO randevu(adi,tarih,saat) VALUES('" & ListBox1.SelectedItem.ToString & "','" & ComboBox1.Text & "','" & saatS & "')"
      cNn.Execute(sQl)
      rS = Nothing
      MsgBox("Zil Saati Kaydedildi.")
      RanDevuGetir()
      TextBox2.Text = ""
      TextBox3.Text = ""
    Else
      MsgBox("Eksik Bilgi Girişi.")
    End If

  End Sub

  Private Sub TextBox2_KeyPress(ByVal eventSender As System.Object, ByVal eventArgs As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles TextBox2.KeyPress
    Dim KeyAscii As Short = Asc(eventArgs.KeyChar)
    If Not rakam(KeyAscii) Then KeyAscii = 0
    eventArgs.KeyChar = Chr(KeyAscii)
    If KeyAscii = 0 Then
      eventArgs.Handled = True
    End If

  End Sub
  Private Sub SaatKontrol()
    If TextBox2.Text = "1" Then TextBox2.Text = "01"
    If TextBox2.Text = "2" Then TextBox2.Text = "02"
    If TextBox2.Text = "3" Then TextBox2.Text = "03"
    If TextBox2.Text = "4" Then TextBox2.Text = "04"
    If TextBox2.Text = "5" Then TextBox2.Text = "05"
    If TextBox2.Text = "6" Then TextBox2.Text = "06"
    If TextBox2.Text = "7" Then TextBox2.Text = "07"
    If TextBox2.Text = "8" Then TextBox2.Text = "08"
    If TextBox2.Text = "9" Then TextBox2.Text = "09"
    If TextBox3.Text = "1" Then TextBox3.Text = "01"
    If TextBox3.Text = "2" Then TextBox3.Text = "02"
    If TextBox3.Text = "3" Then TextBox3.Text = "03"
    If TextBox3.Text = "4" Then TextBox3.Text = "04"
    If TextBox3.Text = "5" Then TextBox3.Text = "05"
    If TextBox3.Text = "6" Then TextBox3.Text = "06"
    If TextBox3.Text = "7" Then TextBox3.Text = "07"
    If TextBox3.Text = "8" Then TextBox3.Text = "08"
    If TextBox3.Text = "9" Then TextBox3.Text = "09"
  End Sub
  Private Sub TextBox1_KeyPress(ByVal eventSender As System.Object, ByVal eventArgs As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs)
    Dim KeyAscii As Short = Asc(eventArgs.KeyChar)
    Call buyut(KeyAscii)
    eventArgs.KeyChar = Chr(KeyAscii)
    If KeyAscii = 0 Then
      eventArgs.Handled = True
    End If
  End Sub

  Private Sub List1_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles List1.MouseDown
    Dim xPos As Integer, yPos As Integer, i As Integer
    If e.Button = MouseButtons.Right Then
      xPos = e.X
      yPos = e.Y
      'MsgBox("The X Position is " & xPos & " The Y Position is " & yPos)
      If List1.FocusedItem.Selected Then
        i = List1.FocusedItem.Index
        If MsgBox(List1.Items(i).SubItems(1).Text & " Zil iptal edilecek. Emin misiniz?", vbApplicationModal + vbYesNo + vbQuestion) = vbNo Then Exit Sub
        cNn.Execute("DELETE FROM randevu WHERE (sn =" & List1.FocusedItem.SubItems(2).Text & ")")
        'List1.Items(i).Remove()
        RanDevuGetir()
      End If
    End If
  End Sub
  Private Sub List2_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles List2.MouseDown
    Dim xPos As Integer, yPos As Integer, i As Integer
    If e.Button = MouseButtons.Right Then
      xPos = e.X
      yPos = e.Y
      If List2.FocusedItem.Selected Then
        i = List2.FocusedItem.Index
        If MsgBox(List2.Items(i).SubItems(1).Text & " Zil iptal edilecek. Emin misiniz?", vbApplicationModal + vbYesNo + vbQuestion) = vbNo Then Exit Sub
        cNn.Execute("DELETE FROM randevu WHERE (sn =" & List2.FocusedItem.SubItems(2).Text & ")")
        RanDevuGetir()
      End If
    End If
  End Sub
  Private Sub List3_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles List3.MouseDown
    Dim xPos As Integer, yPos As Integer, i As Integer
    If e.Button = MouseButtons.Right Then
      xPos = e.X
      yPos = e.Y
      If List3.FocusedItem.Selected Then
        i = List3.FocusedItem.Index
        If MsgBox(List3.Items(i).SubItems(1).Text & " Zil iptal edilecek. Emin misiniz?", vbApplicationModal + vbYesNo + vbQuestion) = vbNo Then Exit Sub
        cNn.Execute("DELETE FROM randevu WHERE (sn =" & List3.FocusedItem.SubItems(2).Text & ")")
        RanDevuGetir()
      End If
    End If
  End Sub
  Private Sub List4_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles List4.MouseDown
    Dim xPos As Integer, yPos As Integer, i As Integer
    If e.Button = MouseButtons.Right Then
      xPos = e.X
      yPos = e.Y
      If List4.FocusedItem.Selected Then
        i = List4.FocusedItem.Index
        If MsgBox(List4.Items(i).SubItems(1).Text & " Zil iptal edilecek. Emin misiniz?", vbApplicationModal + vbYesNo + vbQuestion) = vbNo Then Exit Sub
        cNn.Execute("DELETE FROM randevu WHERE (sn =" & List4.FocusedItem.SubItems(2).Text & ")")
        RanDevuGetir()
      End If
    End If
  End Sub
  Private Sub List5_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles List5.MouseDown
    Dim xPos As Integer, yPos As Integer, i As Integer
    If e.Button = MouseButtons.Right Then
      xPos = e.X
      yPos = e.Y
      If List5.FocusedItem.Selected Then
        i = List5.FocusedItem.Index
        If MsgBox(List5.Items(i).SubItems(1).Text & " Zil iptal edilecek. Emin misiniz?", vbApplicationModal + vbYesNo + vbQuestion) = vbNo Then Exit Sub
        cNn.Execute("DELETE FROM randevu WHERE (sn =" & List5.FocusedItem.SubItems(2).Text & ")")
        RanDevuGetir()
      End If
    End If
  End Sub
  Private Sub List6_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles List6.MouseDown
    Dim xPos As Integer, yPos As Integer, i As Integer
    If e.Button = MouseButtons.Right Then
      xPos = e.X
      yPos = e.Y
      If List6.FocusedItem.Selected Then
        i = List6.FocusedItem.Index
        If MsgBox(List6.Items(i).SubItems(1).Text & " Zil iptal edilecek. Emin misiniz?", vbApplicationModal + vbYesNo + vbQuestion) = vbNo Then Exit Sub
        cNn.Execute("DELETE FROM randevu WHERE (sn =" & List6.FocusedItem.SubItems(2).Text & ")")
        RanDevuGetir()
      End If
    End If
  End Sub
  Private Sub List7_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles List7.MouseDown
    Dim xPos As Integer, yPos As Integer, i As Integer
    If e.Button = MouseButtons.Right Then
      xPos = e.X
      yPos = e.Y
      If List7.FocusedItem.Selected Then
        i = List7.FocusedItem.Index
        If MsgBox(List7.Items(i).SubItems(1).Text & " Zil iptal edilecek. Emin misiniz?", vbApplicationModal + vbYesNo + vbQuestion) = vbNo Then Exit Sub
        cNn.Execute("DELETE FROM randevu WHERE (sn =" & List7.FocusedItem.SubItems(2).Text & ")")
        RanDevuGetir()
      End If
    End If
  End Sub

  Private Sub FrmAjanDa_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
    RanDevuGetir()
    ListFiles()
    Button2.Text = "||"
    Button1.Text = "|>"

    Label11.Text = Format(Now, "HH:mm:ss")
    Label12.Text = Format(Now, "dddd")
    Label13.Text = Format(Now, "dd.MM.yyyy")


  End Sub

  Private Sub ListFiles()
    Dim folderPath As String
    ListBox1.Items.Clear()
    folderPath = appPath.ToString & "\Mp3\"
    Dim fileNames = My.Computer.FileSystem.GetFiles(
      folderPath, FileIO.SearchOption.SearchTopLevelOnly, "*.mp3")

    For Each fileName As String In fileNames
      ListBox1.Items.Add(fileName)
    Next
  End Sub

  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    If ListBox1.SelectedItem IsNot Nothing = False Then
      MsgBox("Zil Sesi Seçin.")
      Exit Sub
    End If
    Player.URL = ListBox1.SelectedItem.ToString
    Player.controls.play()
    'Player.controls.play()

  End Sub  Sub Deve()
    Dim i As Integer
    If Label12.Text = "Pazartesi" Then
      For i = 0 To List1.Items.Count - 1
        If List1.Items(i).SubItems(0).Text & ":00" = Label11.Text Then
          Player.URL = List1.Items(i).SubItems(1).Text
          Player.controls.play()
        End If
      Next
    End If
    If Label12.Text = "Salı" Then
      For i = 0 To List2.Items.Count - 1
        If List2.Items(i).SubItems(0).Text & ":00" = Label11.Text Then
          Player.URL = List2.Items(i).SubItems(1).Text
          Player.controls.play()
        End If
      Next
    End If
    If Label12.Text = "Çarşamba" Then
      For i = 0 To List3.Items.Count - 1
        If List3.Items(i).SubItems(0).Text & ":00" = Label11.Text Then
          Player.URL = List3.Items(i).SubItems(1).Text
          Player.controls.play()
        End If
      Next
    End If
    If Label12.Text = "Perşembe" Then
      For i = 0 To List4.Items.Count - 1
        If List4.Items(i).SubItems(0).Text & ":00" = Label11.Text Then
          Player.URL = List4.Items(i).SubItems(1).Text
          Player.controls.play()
        End If
      Next
    End If
    If Label12.Text = "Cuma" Then
      For i = 0 To List5.Items.Count - 1
        If List5.Items(i).SubItems(0).Text & ":00" = Label11.Text Then
          Player.URL = List5.Items(i).SubItems(1).Text
          Player.controls.play()
        End If
      Next
    End If
    If Label12.Text = "Cumartesi" Then
      For i = 0 To List6.Items.Count - 1
        If List6.Items(i).SubItems(0).Text & ":00" = Label11.Text Then
          Player.URL = List6.Items(i).SubItems(1).Text
          Player.controls.play()
        End If
      Next
    End If
    If Label12.Text = "Pazar" Then
      For i = 0 To List7.Items.Count - 1
        If List7.Items(i).SubItems(0).Text & ":00" = Label11.Text Then
          Player.URL = List7.Items(i).SubItems(1).Text
          Player.controls.play()
        End If
      Next
    End If
  End Sub

  Private Sub Timer1_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer1.Tick

    Timer1.Interval = 1000

    Label11.Text = Format(Now, "HH:mm:ss")
    Label12.Text = Format(Now, "dddd")
    Label13.Text = Format(Now, "dd.MM.yyyy")
    Deve()

  End Sub

  Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
    Player.controls.stop()
  End Sub
End Class

ayar.vb adında bir modül oluşturun kodlar aşağıda

Option Explicit On
Imports System.Timers

Module ayar
  Public cNn As New ADODB.Connection
  Public rS As New ADODB.Recordset
  Public cnNStr As String
  Public sQl As String
  Public LiSanS As String
  Public dataLisans As String
  Public pIccLisasns As String
  Public BlnDemo As Boolean
  Public BlnTC As Boolean
  Public BlnHasta As Boolean
  Public blnHasT As Boolean
  Public RtaRiH As String
  Public HastaAdi As String
  Public ListeM As String

  Public Sub BaGlaN()
    If cNn.State = 1 Then cNn.Close()
    cnNStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=data;User ID=Admin;Jet OLEDB:Database;"
    cNn.Open(cnNStr)
  End Sub

  Public Sub buyut(ByRef tus As Short)

    '-------türkçe karakterler için küçükten büyük harfe----------------------
    If (tus = 231) Then tus = 199 ' Ç harfi
    If (tus = 253) Then tus = 73 ' I harfi
    If (tus = 105) Then tus = 221 ' İ harfi
    If (tus = 254) Then tus = 222 ' Ş harfi
    If (tus = 240) Then tus = 208 ' Ğ harfi
    If (tus = 252) Then tus = 220 ' Ü harfi
    If (tus = 246) Then
      tus = 214 ' Ö harfi
      Exit Sub
    ElseIf tus >= 97 And tus <= 122 Then 'Diğer karakterler
      tus = tus - 32
    End If
  End Sub

  Public Function rakam(ByRef KeyAscii As Short) As Boolean
    If KeyAscii <> 44 And KeyAscii <> 8 And KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57 Then ' delete ve numara ve enter değilse
      rakam = False
    Else
      rakam = True
    End If
  End Function

  Public Sub RanDevuGetir()
    FrmAjanDa.List1.Items.Clear()
    FrmAjanDa.List2.Items.Clear()
    FrmAjanDa.List3.Items.Clear()
    FrmAjanDa.List4.Items.Clear()
    FrmAjanDa.List5.Items.Clear()
    FrmAjanDa.List6.Items.Clear()
    FrmAjanDa.List7.Items.Clear()
    RtaRiH = "PAZARTESİ"
    rS = cNn.Execute("SELECT * FROM randevu WHERE tarih='" & RtaRiH & "' ORDER BY saat ASC")
    Do Until rS.EOF
      With FrmAjanDa.List1.Items.Add(rS(3).Value)
        If Not IsDBNull(rS(1).Value) Then .SubItems.Add(rS(1).Value)

        .SubItems.Add(rS(0).Value)
      End With
      rS.MoveNext()
    Loop
    rS = Nothing
    If FrmAjanDa.List1.Items.Count > 0 Then
      FrmAjanDa.List1.Enabled = True
    Else
      FrmAjanDa.List1.Enabled = False
    End If
    '2. liste
    RtaRiH = "SALI"
    rS = cNn.Execute("SELECT * FROM randevu WHERE tarih='" & RtaRiH & "' ORDER BY saat ASC")
    Do Until rS.EOF
      With FrmAjanDa.List2.Items.Add(rS(3).Value)
        If Not IsDBNull(rS(1).Value) Then .SubItems.add(rS(1).Value)
        .SubItems.Add(rS(0).Value)
      End With
      rS.MoveNext()
    Loop
    rS = Nothing
    If FrmAjanDa.List2.Items.Count > 0 Then
      FrmAjanDa.List2.Enabled = True
    Else
      FrmAjanDa.List2.Enabled = False
    End If
    '3. liste
    RtaRiH = "ÇARŞAMBA"
    rS = cNn.Execute("SELECT * FROM randevu WHERE tarih='" & RtaRiH & "' ORDER BY saat ASC")
    Do Until rS.EOF
      With FrmAjanDa.List3.Items.Add(rS(3).Value)
        If Not IsDBNull(rS(1).Value) Then .SubItems.Add(rS(1).Value)
        .SubItems.Add(rS(0).Value)
      End With
      rS.MoveNext()
    Loop
    rS = Nothing
    If FrmAjanDa.List3.Items.Count > 0 Then
      FrmAjanDa.List3.Enabled = True
    Else
      FrmAjanDa.List3.Enabled = False
    End If
    '4. liste
    RtaRiH = "PERŞEMBE"
    rS = cNn.Execute("SELECT * FROM randevu WHERE tarih='" & RtaRiH & "' ORDER BY saat ASC")
    Do Until rS.EOF
      With FrmAjanDa.List4.Items.Add(rS(3).Value)
        If Not IsDBNull(rS(1).Value) Then .SubItems.Add(rS(1).Value)
        .SubItems.Add(rS(0).Value)
      End With
      rS.MoveNext()
    Loop
    rS = Nothing
    If FrmAjanDa.List4.Items.Count > 0 Then
      FrmAjanDa.List4.Enabled = True
    Else
      FrmAjanDa.List4.Enabled = False
    End If
    '5. liste
    RtaRiH = "CUMA"
    rS = cNn.Execute("SELECT * FROM randevu WHERE tarih='" & RtaRiH & "' ORDER BY saat ASC")
    Do Until rS.EOF
      With FrmAjanDa.List5.Items.Add(rS(3).Value)
        If Not IsDBNull(rS(1).Value) Then .SubItems.Add(rS(1).Value)
        .SubItems.Add(rS(0).Value)
      End With
      rS.MoveNext()
    Loop
    rS = Nothing
    If FrmAjanDa.List5.Items.Count > 0 Then
      FrmAjanDa.List5.Enabled = True
    Else
      FrmAjanDa.List5.Enabled = False
    End If
    '6. liste
    RtaRiH = "CUMARTESİ"
    rS = cNn.Execute("SELECT * FROM randevu WHERE tarih='" & RtaRiH & "' ORDER BY saat ASC")
    Do Until rS.EOF
      With FrmAjanDa.List6.Items.Add(rS(3).Value)
        If Not IsDBNull(rS(1).Value) Then .SubItems.Add(rS(1).Value)
        .SubItems.Add(rS(0).Value)
      End With
      rS.MoveNext()
    Loop
    rS = Nothing
    If FrmAjanDa.List6.Items.Count > 0 Then
      FrmAjanDa.List6.Enabled = True
    Else
      FrmAjanDa.List6.Enabled = False
    End If
    '7. liste
    RtaRiH = "PAZAR"
    rS = cNn.Execute("SELECT * FROM randevu WHERE tarih='" & RtaRiH & "' ORDER BY saat ASC")
    Do Until rS.EOF
      With FrmAjanDa.List7.Items.Add(rS(3).Value)
        If Not IsDBNull(rS(1).Value) Then .SubItems.Add(rS(1).Value)
        .SubItems.Add(rS(0).Value)
      End With
      rS.MoveNext()
    Loop
    rS = Nothing
    If FrmAjanDa.List7.Items.Count > 0 Then
      FrmAjanDa.List7.Enabled = True
    Else
      FrmAjanDa.List7.Enabled = False
    End If
  End Sub

End Module

 

OkulZilProgrami.exe

içinde şimdi farkettim ajanda programı yapmıştım ondan kalan gereksiz bir kaç değişken kalmış sorun olmaz istersen silebilirsin. Bunu da sırf bu başlığı gördüm baktım webde bir çok uygulama var paralı bende ücretsizini yapayım eğitime katkım olsun dedim :) Okuyan 3 tane evladım olunca İyi günler İyi çalışmalar Tnctr ailesi

Ayrıca zil sesi olarak atanacak mp3 ler kurulduğu dizinde mp3 klasörüne atılmalı otomatik olarak görecektir.

Ekran Alıntısı.PNG

Ekran Alıntısı1.PNG

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×