Jump to content
TNC-TR
ugur4721

Sistem Temizleme, Hızlandırma Baltazar Clean Tool

Recommended Posts

Sistem Temizleme, Hızlandırma Baltazar Clean Tool

Baltazar Clean Tool | UĞUR ABATAN

Bir abimin isteği üzerini temp klasöründen cookie'lere prefect'ten önbelleğe sistemi silkeleyip atacak bir uygulama hazırladım kodların bir kısmını internet üzerinden edindim kalan kısmını iste ben yazdım,

Haftada bir çalıştırıldığında gözle görülür bir iyileşme olduğunu söyledi abim bende bunun üzerine belki böyle birşey arayan arkadaşlar vardır diye paylaşmak istedim kodlar bat uzantılı olarak hazırlandı hem kod demetini veriyorum isteyen not belgesine yapıştırıp farklı kaydettten ".bat" uzantılı olarak kaydedebilir isteyenler de exe halini direk indirebilir.

işlem bittikten sonra yeniden başlatma komutunu ekledim'ki buna gerek duyuyor. yenkiden başlatma istemeyenler son satırdaki "shutdown -r -t 1" komutunu silebilir.

Kod demeti;

Spoiler

title  UGUR  ABATAN   CLEANER  TOOL 
color 0c
cls
@echo off
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
del /f /q %userprofile%\cookies\*.*
del /f /q %userprofile%\recent\*.*
del /f /s /q “%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*”
del /f /s /q “%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*”
del /f /s /q “%userprofile%\recent\*.*”
del /f /s /q “%systemdrive%\recycled\*.*”


taskkill /F /IM explorer.exe
cls
echo Temizlik yapiliyor, Lutfen bekleyin...
del /f /q /s %SystemDrive%\*.old
cls
echo Temizlik yapiliyor, Lutfen bekleyin...
del /f /q /s %SystemDrive%\*.bak
cls
echo Temizlik yapiliyor, Lutfen bekleyin...
del /f /q /s %SystemDrive%\*.log
cls
echo Temizlik yapiliyor, Lutfen bekleyin...
del /f /q /s %SystemDrive%\*.tmp
cls
echo Temizlik yapiliyor, Lutfen bekleyin...
del /f /q /s %SystemDrive%\*.chk
cls
echo Temizlik yapiliyor, Lutfen bekleyin...
del /f /q /s %WinDir%\Temp\*.*
cls
echo Temizlik yapiliyor, Lutfen bekleyin...
del /f /q /s %TEMP%\*.*
cls
echo Temizlik yapiliyor, Lutfen bekleyin...
del /f /q /s %WinDir%\Prefetch\*.*
cls
echo Temizlik yapiliyor, Lutfen bekleyin...
del /f /q /s %WinDir%\Driver Cache\i386\*.*
cls
echo Temizlik yapiliyor, Lutfen bekleyin...
del /f /q /s %WinDir%\system32\dllcache\*.*
cls
echo Temizlik yapiliyor, Lutfen bekleyin...
del /f /q /s  %systemdrive%\WINDOWS\$hf_mig$\*.*
cls
echo Temizlik yapiliyor, Lutfen bekleyin...
del /f /q /s  %systemdrive%\WINDOWS\Driver Cache\*.*
cls
echo Lutfen Bekleyiniz...Temizlik Yapiliyor...
del /f /q /s  %systemdrive%\WINDOWS\addins\*.*
cls
echo Temizlik yapiliyor, Lutfen bekleyin...
del /f /q /s  %systemdrive%\WINDOWS\LastGood\*.*
cls
echo Temizlik yapiliyor, Lutfen bekleyin...
del /f /q /s  %systemdrive%\WINDOWS\Offline Web Pages\*.*
cls
echo Temizlik yapiliyor, Lutfen bekleyin...
del /f /q /s  %systemdrive%\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\*.*
cls
echo Temizlik yapiliyor, Lutfen bekleyin...
del /f /q /s  %systemdrive%\WINDOWS\Provisioning\*.*
cls
echo Temizlik yapiliyor, Lutfen bekleyin...
del /f /q /s  %systemdrive%\WINDOWS\ServicePackFiles\*.*
cls
echo Temizlik yapiliyor, Lutfen bekleyin...
del /f /q /s %systemdrive%\WINDOWS\Web klasörü\*.*
cls
echo Temizlik yapiliyor, Lutfen bekleyin...
del /f /q /s  %systemdrive%\WINDOWS\Connection Wizard\*.*
cls
echo Temizlik yapiliyor, Lutfen bekleyin...
del /f /q /s  %systemdrive%\WINDOWS\EHome\*.*
cls
echo Temizlik yapiliyor, Lutfen bekleyin...
del /f /q /s %systemdrive%\WINDOWS\Assembly\*.*
cls
echo Temizlik yapiliyor, Lutfen bekleyin...
del /f /q /s  %systemdrive%\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\*.*
cls
echo Temizlik yapiliyor, Lutfen bekleyin...
del /f /q /s %systemdrive%\WINDOWS\mui\*.*
cls
echo Temizlik yapiliyor, Lutfen bekleyin...
del /f /q /s %systemdrive%\WINDOWS\Config\*.*
cls
echo Temizlik yapiliyor, Lutfen bekleyin...
del /f /q /s %systemdrive%\WINDOWS\msapps\*.*
cls
echo Temizlik yapiliyor, Lutfen bekleyin...
del /f /q /s  %systemdrive%\RECYCLER*.*
cls
echo Lutfen Bekleyiniz...Temizlik Yapiliyor...
cls
del "%tmp%\*.*" /s /q /fFOR /d %%p IN ("%tmp%\*.*") DO rmdir "%%p" /s /q
cls

c:
cd c:\windows\temp
del *.* /f/q/s
cd c:\windows\prefetch
del *.* /f/q/s
cd ..
cd..
del *.tmp /f/q/s
del *.bak /f/q/s
del *.old /f/q/s
del *.log /f/q/s
cls

RD /q /s %TEMP%         
del /f /q /s %WinDir%Prefetch*.*         
del /f /q /s %SystemDrive%*.tmp         
del /f /q /s %WinDir%system32dllcache*.*
cls

@taskkill /im explorer.exe /f
@taskkill /im wscript.exe
@taskkill /im Boot.exe /f /t
@taskkill /im SE2010.exe /f /t
@taskkill /im WSscript.exe /f /t
@taskkill /im WinForm.exe /f /t
@taskkill /im activexdebugger32.exe /f /t
@taskkill /im ahnsbsb.exe /f /t
@taskkill /im amo.exe /f /t
@taskkill /im amva.exe /f /t
@taskkill /im amvo.exe /f /t
@taskkill /im antivirusxp.exe /f /t
@taskkill /im aspimgr.exe /f /t
@taskkill /im autorun.exe /f /t
@taskkill /im autorun.vbs.exe /f /t
@taskkill /im avpo.exe /f /t
@taskkill /im bittorrent.exe /f /t
@taskkill /im command.exe /f /t
@taskkill /im copy.exe /f /t
@taskkill /im fooool.exe /f /t
@taskkill /im herss.exe /f /t
@taskkill /im host.exe /f /t
@taskkill /im ie.exe /f /t
@taskkill /im is2010.exe /f /t
@taskkill /im kamsoft.exe /f /t
@taskkill /im kavo0.exe /f /t
@taskkill /im kxvo.exe /f /t
@taskkill /im meex.exe /f /t
@taskkill /im next1.exe /f /t
@taskkill /im next2.exe /f /t
@taskkill /im next3.exe /f /t
@taskkill /im nhbivui.exe /f /t
@taskkill /im nodqq.exe /f /t
@taskkill /im olhrwef.exe /f /t
@taskkill /im oufddh.exe /f /t
@taskkill /im quit.exe /f /t
@taskkill /im r6r.exe /f /t
@taskkill /im recycler.exe /f /t
@taskkill /im semo2x.exe /f /t
@taskkill /im sxs.exe /f /t
@taskkill /im tavo.exe /f /t
@taskkill /im temp0.exe /f /t
@taskkill /im temp1.exe /f /t
@taskkill /im temp2.exe /f /t
@taskkill /im winfile.exe /f /t
@taskkill /im xnxlufi.exe /f /t
@taskkill /im yyjnldu.exe /f /t
cls

@attrib -a -s -r -h "C:\RECYCLER\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "C:\RECYCLER\*.*"
@attrib -a -s -r -h "D:\RECYCLER\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "D:\RECYCLER\*.*"
@attrib -a -s -r -h "E:\RECYCLER\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "E:\RECYCLER\*.*"
@attrib -a -s -r -h "F:\RECYCLER\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "F:\RECYCLER\*.*"
@attrib -a -s -r -h "G:\RECYCLER\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "G:\RECYCLER\*.*"
@attrib -a -s -r -h "H:\RECYCLER\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "H:\RECYCLER\*.*"
@attrib -a -s -r -h "I:\RECYCLER\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "I:\RECYCLER\*.*"
@attrib -a -s -r -h "J:\RECYCLER\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "J:\RECYCLER\*.*"
@attrib -a -s -r -h "K:\RECYCLER\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "K:\RECYCLER\*.*"
@attrib -a -s -r -h "C:\RECYCLE.BIN\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "C:\RECYCLE.BIN\*.*"
@attrib -a -s -r -h "D:\RECYCLE.BIN\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "D:\RECYCLE.BIN\*.*"
@attrib -a -s -r -h "E:\RECYCLE.BIN\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "E:\RECYCLE.BIN\*.*"
@attrib -a -s -r -h "F:\RECYCLE.BIN\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "F:\RECYCLE.BIN\*.*"
@attrib -a -s -r -h "G:\RECYCLE.BIN\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "G:\RECYCLE.BIN\*.*"
@attrib -a -s -r -h "H:\RECYCLE.BIN\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "H:\RECYCLE.BIN\*.*"
@attrib -a -s -r -h "I:\RECYCLE.BIN\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "I:\RECYCLE.BIN\*.*"
@attrib -a -s -r -h "J:\RECYCLE.BIN\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "J:\RECYCLE.BIN\*.*"
@attrib -a -s -r -h "K:\RECYCLE.BIN\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "K:\RECYCLE.BIN\*.*"

@attrib -a -s -r -h "C:\Bifrost\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "C:\Bifrost\*.*"
@attrib -a -s -r -h "D:\Bifrost\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "D:\Bifrost\*.*"
@attrib -a -s -r -h "E:\Bifrost\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "E:\Bifrost\*.*"
@attrib -a -s -r -h "F:\Bifrost\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "F:\Bifrost\*.*"
@attrib -a -s -r -h "G:\Bifrost\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "G:\Bifrost\*.*"
@attrib -a -s -r -h "H:\Bifrost\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "H:\Bifrost\*.*"
@attrib -a -s -r -h "I:\Bifrost\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "I:\Bifrost\*.*"
@attrib -a -s -r -h "J:\Bifrost\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "J:\Bifrost\*.*"
@attrib -a -s -r -h "K:\Bifrost\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "K:\Bifrost\*.*"
@attrib -a -s -r -h "C:\BifroXx\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "C:\BifroXx\*.*"
@attrib -a -s -r -h "D:\BifroXx\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "D:\BifroXx\*.*"
@attrib -a -s -r -h "E:\BifroXx\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "E:\BifroXx\*.*"
@attrib -a -s -r -h "F:\BifroXx\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "F:\BifroXx\*.*"
@attrib -a -s -r -h "G:\BifroXx\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "G:\BifroXx\*.*"
@attrib -a -s -r -h "H:\BifroXx\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "H:\BifroXx\*.*"
@attrib -a -s -r -h "I:\BifroXx\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "I:\BifroXx\*.*"
@attrib -a -s -r -h "J:\BifroXx\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "J:\BifroXx\*.*"
@attrib -a -s -r -h "K:\BifroXx\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "K:\BifroXx\*.*"

@attrib -a -s -r -h "C:\Extract\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "C:\Extract\*.*"
@attrib -a -s -r -h "D:\Extract\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "D:\Extract\*.*"
@attrib -a -s -r -h "E:\Extract\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "E:\Extract\*.*"
@attrib -a -s -r -h "F:\Extract\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "F:\Extract\*.*"
@attrib -a -s -r -h "G:\Extract\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "G:\Extract\*.*"
@attrib -a -s -r -h "H:\Extract\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "H:\Extract\*.*"
@attrib -a -s -r -h "I:\Extract\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "I:\Extract\*.*"
@attrib -a -s -r -h "J:\Extract\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "J:\Extract\*.*"
@attrib -a -s -r -h "K:\Extract\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "K:\Extract\*.*"
@attrib -a -s -r -h "C:\Extracts\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "C:\Extracts\*.*"
@attrib -a -s -r -h "D:\Extracts\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "D:\Extracts\*.*"
@attrib -a -s -r -h "E:\Extracts\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "E:\Extracts\*.*"
@attrib -a -s -r -h "F:\Extracts\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "F:\Extracts\*.*"
@attrib -a -s -r -h "G:\Extracts\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "G:\Extracts\*.*"
@attrib -a -s -r -h "H:\Extracts\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "H:\Extracts\*.*"
@attrib -a -s -r -h "I:\Extracts\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "I:\Extracts\*.*"
@attrib -a -s -r -h "J:\Extracts\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "J:\Extracts\*.*"
@attrib -a -s -r -h "K:\Extracts\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "K:\Extracts\*.*"

@attrib -a -s -r -h "C:\TEMP\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "C:\TEMP\*.*"
@attrib -a -s -r -h "D:\TEMP\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "D:\TEMP\*.*"
@attrib -a -s -r -h "E:\TEMP\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "E:\TEMP\*.*"
@attrib -a -s -r -h "F:\TEMP\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "F:\TEMP\*.*"
@attrib -a -s -r -h "G:\TEMP\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "G:\TEMP\*.*"
@attrib -a -s -r -h "H:\TEMP\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "H:\TEMP\*.*"
@attrib -a -s -r -h "I:\TEMP\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "I:\TEMP\*.*"
@attrib -a -s -r -h "J:\TEMP\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "J:\TEMP\*.*"
@attrib -a -s -r -h "K:\TEMP\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "K:\TEMP\*.*"
@attrib -a -s -r -h "C:\TMP\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "C:\TMP\*.*"
@attrib -a -s -r -h "D:\TMP\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "D:\TMP\*.*"
@attrib -a -s -r -h "E:\TMP\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "E:\TMP\*.*"
@attrib -a -s -r -h "F:\TMP\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "F:\TMP\*.*"
@attrib -a -s -r -h "G:\TMP\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "G:\TMP\*.*"
@attrib -a -s -r -h "H:\TMP\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "H:\TMP\*.*"
@attrib -a -s -r -h "I:\TMP\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "I:\TMP\*.*"
@attrib -a -s -r -h "J:\TMP\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "J:\TMP\*.*"
@attrib -a -s -r -h "K:\TMP\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "K:\TMP\*.*"

@attrib -a -s -r -h "C:\RECYCLER.BIN\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "C:\RECYCLER.BIN\*.*"
@attrib -a -s -r -h "D:\RECYCLER.BIN\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "D:\RECYCLER.BIN\*.*"
@attrib -a -s -r -h "E:\RECYCLER.BIN\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "E:\RECYCLER.BIN\*.*"
@attrib -a -s -r -h "F:\RECYCLER.BIN\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "F:\RECYCLER.BIN\*.*"
@attrib -a -s -r -h "G:\RECYCLER.BIN\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "G:\RECYCLER.BIN\*.*"
@attrib -a -s -r -h "H:\RECYCLER.BIN\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "H:\RECYCLER.BIN\*.*"
@attrib -a -s -r -h "I:\RECYCLER.BIN\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "I:\RECYCLER.BIN\*.*"
@attrib -a -s -r -h "J:\RECYCLER.BIN\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "J:\RECYCLER.BIN\*.*"
@attrib -a -s -r -h "K:\RECYCLER.BIN\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "K:\RECYCLER.BIN\*.*"

@if exist C:\autorun.* attrib -a -s -r -h C:\autorun.*&del C:\autorun.*
@if exist D:\autorun.* attrib -a -s -r -h D:\autorun.*&del D:\autorun.*
@if exist E:\autorun.* attrib -a -s -r -h E:\autorun.*&del E:\autorun.*
@if exist F:\autorun.* attrib -a -s -r -h F:\autorun.*&del F:\autorun.*
@if exist G:\autorun.* attrib -a -s -r -h G:\autorun.*&del G:\autorun.*
@if exist H:\autorun.* attrib -a -s -r -h H:\autorun.*&del H:\autorun.*
@if exist I:\autorun.* attrib -a -s -r -h I:\autorun.*&del I:\autorun.*
@if exist J:\autorun.* attrib -a -s -r -h J:\autorun.*&del J:\autorun.*
@if exist K:\autorun.* attrib -a -s -r -h K:\autorun.*&del K:\autorun.*
@if exist L:\autorun.* attrib -a -s -r -h L:\autorun.*&del L:\autorun.*
@if exist M:\autorun.* attrib -a -s -r -h M:\autorun.*&del M:\autorun.*

@if exist C:\*.inf attrib -a -s -r -h C:\*.inf&del C:\*.inf
@if exist C:\*.pif attrib -a -s -r -h C:\*.pif&del C:\*.pif
@if exist C:\*.vbs attrib -a -s -r -h C:\*.vbs&del C:\*.vbs
@if exist C:\*.cmd attrib -a -s -r -h C:\*.cmd&del C:\*.cmd
@if exist D:\*.inf attrib -a -s -r -h D:\*.inf&del D:\*.inf
@if exist D:\*.pif attrib -a -s -r -h D:\*.pif&del D:\*.pif
@if exist D:\*.vbs attrib -a -s -r -h D:\*.vbs&del D:\*.vbs
@if exist D:\*.cmd attrib -a -s -r -h D:\*.cmd&del D:\*.cmd
@if exist E:\*.inf attrib -a -s -r -h E:\*.inf&del E:\*.inf
@if exist E:\*.pif attrib -a -s -r -h E:\*.pif&del E:\*.pif
@if exist E:\*.vbs attrib -a -s -r -h E:\*.vbs&del E:\*.vbs
@if exist E:\*.cmd attrib -a -s -r -h E:\*.cmd&del E:\*.cmd
@if exist F:\*.inf attrib -a -s -r -h F:\*.inf&del F:\*.inf
@if exist F:\*.pif attrib -a -s -r -h F:\*.pif&del F:\*.pif
@if exist F:\*.vbs attrib -a -s -r -h F:\*.vbs&del F:\*.vbs
@if exist F:\*.cmd attrib -a -s -r -h F:\*.cmd&del F:\*.cmd
@if exist G:\*.inf attrib -a -s -r -h G:\*.inf&del G:\*.inf
@if exist G:\*.pif attrib -a -s -r -h G:\*.pif&del G:\*.pif
@if exist G:\*.vbs attrib -a -s -r -h G:\*.vbs&del G:\*.vbs
@if exist G:\*.cmd attrib -a -s -r -h G:\*.cmd&del G:\*.cmd
@if exist H:\*.inf attrib -a -s -r -h H:\*.inf&del H:\*.inf
@if exist H:\*.pif attrib -a -s -r -h H:\*.pif&del H:\*.pif
@if exist H:\*.vbs attrib -a -s -r -h H:\*.vbs&del H:\*.vbs
@if exist H:\*.cmd attrib -a -s -r -h H:\*.cmd&del H:\*.cmd
@if exist I:\*.inf attrib -a -s -r -h I:\*.inf&del I:\*.inf
@if exist I:\*.pif attrib -a -s -r -h I:\*.pif&del I:\*.pif
@if exist I:\*.vbs attrib -a -s -r -h I:\*.vbs&del I:\*.vbs
@if exist I:\*.cmd attrib -a -s -r -h I:\*.cmd&del I:\*.cmd
@if exist J:\*.inf attrib -a -s -r -h J:\*.inf&del J:\*.inf
@if exist J:\*.pif attrib -a -s -r -h J:\*.pif&del J:\*.pif
@if exist J:\*.vbs attrib -a -s -r -h J:\*.vbs&del J:\*.vbs
@if exist J:\*.cmd attrib -a -s -r -h J:\*.cmd&del J:\*.cmd
@if exist K:\*.inf attrib -a -s -r -h K:\*.inf&del K:\*.inf
@if exist K:\*.pif attrib -a -s -r -h K:\*.pif&del K:\*.pif
@if exist K:\*.vbs attrib -a -s -r -h K:\*.vbs&del K:\*.vbs
@if exist K:\*.cmd attrib -a -s -r -h K:\*.cmd&del K:\*.cmd
@if exist L:\*.inf attrib -a -s -r -h L:\*.inf&del L:\*.inf
@if exist L:\*.pif attrib -a -s -r -h L:\*.pif&del L:\*.pif
@if exist L:\*.vbs attrib -a -s -r -h L:\*.vbs&del L:\*.vbs
@if exist L:\*.cmd attrib -a -s -r -h L:\*.cmd&del L:\*.cmd
@if exist M:\*.inf attrib -a -s -r -h M:\*.inf&del M:\*.inf
@if exist M:\*.pif attrib -a -s -r -h M:\*.pif&del M:\*.pif
@if exist M:\*.vbs attrib -a -s -r -h M:\*.vbs&del M:\*.vbs
@if exist M:\*.cmd attrib -a -s -r -h M:\*.cmd&del M:\*.cmd

@attrib -a -s -r -h "%APPDATA%\*.tmp" /S /D&del /f /q "%APPDATA%\*.tmp"
@attrib -a -s -r -h "%APPDATA%\*.bat" /S /D&del /f /q "%APPDATA%\*.bat"
@attrib -a -s -r -h "%APPDATA%\*.pif" /S /D&del /f /q "%APPDATA%\*.pif"
@attrib -a -s -r -h "%APPDATA%\*.vbs" /S /D&del /f /q "%APPDATA%\*.vbs"
@attrib -a -s -r -h "%APPDATA%\*.inf" /S /D&del /f /q "%APPDATA%\*.inf"
@attrib -a -s -r -h "%APPDATA%\*.cmd" /S /D&del /f /q "%APPDATA%\*.cmd"
@attrib -a -s -r -h "%APPDATA%\*.htm" /S /D&del /f /q "%APPDATA%\*.htm"
@attrib -a -s -r -h "%APPDATA%\*.html" /S /D&del /f /q "%APPDATA%\*.html"
@attrib -a -s -r -h "%APPDATA%\*.exe" /S /D&del /f /q "%APPDATA%\*.exe"

@if exist "%APPDATA%\Microsoft\*.exe" attrib -a -s -r -h "%APPDATA%\Microsoft\*.exe"&del /f /q "%APPDATA%\Microsoft\*.exe"
@if exist "%APPDATA%\Microsoft\*.dll" attrib -a -s -r -h "%APPDATA%\Microsoft\*.dll"&del /f /q "%APPDATA%\Microsoft\*.dll"
@if exist "%APPDATA%\Microsoft\*.pif" attrib -a -s -r -h "%APPDATA%\Microsoft\*.pif"&del /f /q "%APPDATA%\Microsoft\*.pif"
@if exist "%APPDATA%\Microsoft\*.bat" attrib -a -s -r -h "%APPDATA%\Microsoft\*.bat"&del /f /q "%APPDATA%\Microsoft\*.bat"
@if exist "%APPDATA%\Microsoft\*.cmd" attrib -a -s -r -h "%APPDATA%\Microsoft\*.cmd"&del /f /q "%APPDATA%\Microsoft\*.cmd"
@if exist "%APPDATA%\Microsoft\*.tmp" attrib -a -s -r -h "%APPDATA%\Microsoft\*.tmp"&del /f /q "%APPDATA%\Microsoft\*.tmp"
@if exist "%APPDATA%\Microsoft\*.scr" attrib -a -s -r -h "%APPDATA%\Microsoft\*.scr"&del /f /q "%APPDATA%\Microsoft\*.scr"
@if exist "%APPDATA%\Microsoft\*.sys" attrib -a -s -r -h "%APPDATA%\Microsoft\*.sys"&del /f /q "%APPDATA%\Microsoft\*.sys"

@if exist "%SYSTEMROOT%\images.*" attrib -a -s -r -h "%SYSTEMROOT%\images.*"&del "%SYSTEMROOT%\images.*"
@if exist "%SYSTEMROOT%\photos.*" attrib -a -s -r -h "%SYSTEMROOT%\photos.*"&del "%SYSTEMROOT%\photos.*"
@if exist "%SYSTEMROOT%\photo.*" attrib -a -s -r -h "%SYSTEMROOT%\photo.*"&del "%SYSTEMROOT%\photo.*"
@if exist "%SYSTEMROOT%\album.*" attrib -a -s -r -h "%SYSTEMROOT%\album.*"&del "%SYSTEMROOT%\album.*"
@if exist "%SYSTEMROOT%\picture.*" attrib -a -s -r -h "%SYSTEMROOT%\picture.*"&del "%SYSTEMROOT%\picture.*"
@if exist "%SYSTEMROOT%\pictures.*" attrib -a -s -r -h "%SYSTEMROOT%\pictures.*"&del "%SYSTEMROOT%\pictures.*"

@attrib -a -s -r -h "%ProgramFiles%\Bifrost\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "%ProgramFiles%\Bifrost\*.*"
@attrib -a -s -r -h "%SYSTEMROOT%\*.log"&del /f /q "%SYSTEMROOT%\*.log"
@attrib -a -s -r -h "%SYSTEMROOT%\Tasks\*.*"&del /f /q "%SYSTEMROOT%\Tasks\*.*"
@attrib -a -s -r -h "%USERPROFILE%\Local Settings\Temp\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "%USERPROFILE%\Local Settings\Temp\*.*"
@attrib -a -s -r -h "%TEMP%\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "%TEMP%\*.*"
@attrib -a -s -r -h "%SYSTEMROOT%\Temp\*.*" /S /D&del /f /s /a /q "%SYSTEMROOT%\Temp\*.*"

@attrib -a -s -r -h "%SYSTEMROOT%\*.log"&del /f /q "%SYSTEMROOT%\*.log"
@attrib -a -s -r -h "%SYSTEMROOT%\*.txt"&del /f /q "%SYSTEMROOT%\*.txt"
@attrib -a -s -r -h "%SYSTEMROOT%\*.inf"&del /f /q "%SYSTEMROOT%\*.inf"
@attrib -a -s -r -h "%SYSTEMROOT%\Tasks\*.*"&del /f /q "%SYSTEMROOT%\Tasks\*.*"
@attrib -a -s -r -h "%SYSTEMROOT%\Prefetch\*.*"&del /f /q "%SYSTEMROOT%\Prefetch\*.*"
@attrib -a -s -r -h "%SYSTEMROOT%\ravmonlog.*"&del /f /q "%SYSTEMROOT%\ravmonlog.*"
@attrib -a -s -r -h "%SYSTEMROOT%\SYSTEM\autorun.*"&del /f /q "%SYSTEMROOT%\SYSTEM\autorun.*"
@attrib -a -s -r -h "%SYSTEMROOT%\SYSTEM32\autorun.*"&del /f /q "%SYSTEMROOT%\SYSTEM32\autorun.*"
@attrib -a -s -r -h "%SYSTEMROOT%\SYSTEM32\ravmonlog.*"&del /f /q "%SYSTEMROOT%\SYSTEM32\ravmonlog.*"
@attrib -a -s -r -h "%SYSTEMROOT%\autorun.*"&del /f /q "%SYSTEMROOT%\autorun.*"

@if exist "%WINDIR%\Fonts\*.exe" attrib -a -s -r -h "%WINDIR%\Fonts\*.exe"&del /f /q "%WINDIR%\Fonts\*.exe"
@if exist "%WINDIR%\Fonts\*.dll" attrib -a -s -r -h "%WINDIR%\Fonts\*.dll"&del /f /q "%WINDIR%\Fonts\*.dll"
@if exist "%WINDIR%\Fonts\*.pif" attrib -a -s -r -h "%WINDIR%\Fonts\*.pif"&del /f /q "%WINDIR%\Fonts\*.pif"
@if exist "%WINDIR%\Fonts\*.bat" attrib -a -s -r -h "%WINDIR%\Fonts\*.bat"&del /f /q "%WINDIR%\Fonts\*.bat"
@if exist "%WINDIR%\Fonts\*.cmd" attrib -a -s -r -h "%WINDIR%\Fonts\*.cmd"&del /f /q "%WINDIR%\Fonts\*.cmd"
@if exist "%WINDIR%\Fonts\*.tmp" attrib -a -s -r -h "%WINDIR%\Fonts\*.tmp"&del /f /q "%WINDIR%\Fonts\*.tmp"
@if exist "%WINDIR%\Fonts\*.scr" attrib -a -s -r -h "%WINDIR%\Fonts\*.scr"&del /f /q "%WINDIR%\Fonts\*.scr"
@if exist "%WINDIR%\Fonts\*.sys" attrib -a -s -r -h "%WINDIR%\Fonts\*.sys"&del /f /q "%WINDIR%\Fonts\*.sys"
cls

@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "autorun" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "winflash" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "windseven" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "regwintask" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "taskmid" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "amva" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "avpo" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "avpa" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "winfile" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "xnxlufi" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "kxvo" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "kamsoft" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "antivirusxp" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "bittorrent" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "olhrwef" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "oufddh" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "quit" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "recycler" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "semo" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "tavo" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "yyjnldu" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "meex" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "autorun" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "ahnsbsb" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "WinForm" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "activexdebugger32" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "SystemDrive" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "avp" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "kxva" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "kava" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "tava" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "TaskMonitor" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Realshade" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "cftmonn" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "vamsoft" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "kmmsoft" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "cdoosoft" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "dso32" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "cbvcs" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "jvsoft" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "ckvo" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "winconfig" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "csrcs" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "WinUpdater AutoRun" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "win.com" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Tok-Cirrhatus" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Bron-Spizaetus" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "SW20" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "SW24" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "ApnUpdater" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "UI0Detect" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "vds" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "WatAdminSvc" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "wbengine" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "forces_elite" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "StartCpl" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "dmehg.exe" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Microsoft Windows System" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "sound64" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "WTFCTF" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "wintcfg" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "adobemgr" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "SystemCheck" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "pmkjh" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Elite" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "MalWarrior" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "SpyFighterMonitor" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "SpyFighterUpdate" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "WinLogs" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "WinToch" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "WinYum" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "WinXn" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Java developer Script Browse" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Graphic Update" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "MSN Plus" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Debug" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "iPrint Tray" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Windows Service" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Microsoft Office" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Flash Player2" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "ValueX" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Servicee" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "iNotice" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Service Entry" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "DirectX9" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Master" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Firewall auto setup" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Microsoft Windows Automatic Updater" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Microsoft Windows Update" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Flash Driver" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Streams Drivers" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Firewall Administrating" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "4946550101" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Install" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Flashy Bot" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "svchostl" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Scxaxs" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "csrss.exe" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Zurik System" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Acrobat Reader" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Intel Corp" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Icxaxi" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Java Update" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Chrome" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "velyqyuf" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Smad" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "stubpath" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "LiveSp2" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Promix" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "myqaf" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Regedit32" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "mafi6whezj" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "patch.exe" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "iTunesHelper" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "VIPA" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Yahoo Messengger" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Intec Service Drivers" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "{3DFA1AE4-115C-AD7B-A6BA-A75086AF8442}" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "tarqen" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "{2C0BE568-4431-11DB-8C92-806D6172696F}" /f
@reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "{2C0BE568-4431-11DB-8C92-806D6172696F}" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "MicrosoftUpdateServices" /f
@reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "MicrosoftUpdateServices" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "snfob" /f
@reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "snfob" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "RegMon" /f
@reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "RegMon" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Run" /f
@reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Run" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "ortzz.exe" /f
@reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "ortzz.exe" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "RDSound" /f
@reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "RDSound" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "kwgoy" /f
@reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "kwgoy" /f
@reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "dso32" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "zaber0" /f
@reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "zaber0" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "zaber1" /f
@reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "zaber1" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "zaber2" /f
@reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "zaber2" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "zaber3" /f
@reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "zaber3" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "zaber4" /f
@reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "zaber4" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "zaber5" /f
@reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "zaber5" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "zaber6" /f
@reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "zaber6" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "zaber7" /f
@reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "zaber7" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "zaber8" /f
@reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "zaber8" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "zaber9" /f
@reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "zaber9" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Intel" /f
@reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Intel" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "updchecker" /f
@reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "updchecker" /f
@reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Minoral" /f
@reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "Minoral" /f
@reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "{3DFA1AE4-115C-AD7B-A6BA-A75086AF8442}" /f

@reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v DisableRegistryTools /t REG_DWORD /d 0 /f
@reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v DisableTaskMgr /t REG_DWORD /d 0 /f
@reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor" /V Start /T REG_DWORD /D 3 /F
@reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies" /V WriteProtect /T REG_DWORD /D 0 /F
@reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\Policies\Microsoft\Windows\System" /v "DisableCMD" /t REG_DWORD /d 0 /f
@reg add "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse" /v SwapMouseButtons /t REG_SZ /d 0 /f
@reg add "HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer" /v norun /t reg_dword /d 0 /f
@reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 0 /f

@IF EXIST %WINDIR%\SYSTEM32\DRIVERS\ETC\HOSTS*.* ATTRIB +A -H -R -S %WINDIR%\SYSTEM32\DRIVERS\ETC\HOSTS*.*>NUL
@IF EXIST %WINDIR%\SYSTEM32\DRIVERS\ETC\HOSTS REN %WINDIR%\SYSTEM32\DRIVERS\ETC\HOSTS HOSTS.bak>NUL
@echo 127.0.0.1  localhost > %WINDIR%\SYSTEM32\DRIVERS\ETC\HOSTS
@echo 127.0.0.1  mpa.one.microsoft.com >> %WINDIR%\SYSTEM32\DRIVERS\ETC\HOSTS
cls

@ipconfig.exe /release
@ipconfig.exe /renew
@ipconfig.exe /flushdns
@ipconfig.exe /registerdns


attrib -H -R -A "C:\WINDOWS\Prefetch\*.*" 
del "C:\WINDOWS\Prefetch\*.*"/f/a/s/q 
attrib -H -R -A "C:\WINDOWS\Temp\*.*" 
del "C:\WINDOWS\Temp\*.*"/f/a/s/q 
attrib -H -R -A "%userprofile%\local settings\temporary internet files\*.*" 
del "%userprofile%\local settings\temporary internet files\*.*"/f/a/s/q 
attrib -H -R -A "%userprofile%\local settings\temp\*.*" 
del "%userprofile%\local settings\temp\*.*"/f/a/s/q 
attrib -H -R -A "%userprofile%\Cookies\*.*" 
del "%USERPROFILE%"\Cookies\*.*"/f/a/s/q 
cls


DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
cls

@start explorer.exe
cls
echo temizlik tamamlandi FINISH!
shutdown -r -t 1
 

Download;

Google Drive

Baltazar Clean Tool 15.03.18.rar

Edited by ugur4721
içerik biçimini düzenleme (spoiler)
  • Like 3
  • Thanks 5

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×