Jump to content

Registry Victor V5.7.1.20


TEAM-Full

Recommended Posts

Registry Victor v5.7.1.20 TEAM-Full-Portable

scanning_big.jpg

En iyi ikinci ile kayıt tehlikeye atmayın!

Registry Victor™ is an advanced multi-language registry cleaner in pc diagnosis and repair. Kayıt Victor ™ gelişmiş çoklu dil kayıt pc tanı ve tamir temiz olduğunu. It can do a complete scan of the pc errors such as system slowdown, freezing, crashing and deadlock. Bir sistemi yavaşlama, donma, çökme ve kilitlenme gibi pc hataların taranması yapabilirsiniz. Safely optimize the speed of the system and set your PC in a fantastic performance! Güvenle sistemin hızını optimize etmek ve harika bir performans PC seti!

100% İndir Registry Victor ™ Now Ücretsiz Tarama!

Registry Victor™ is a top-ranking error-resolution registry cleaner which will fix the computer errors and optimize the system speed. Kayıt Victor ™ bir üst düzey hata çözünürlüklü kayıt olan bilgisayar hataları düzeltme ve sistem hızı optimize temizler. In normal use, various annoying registry errors will gradually creep into your system, causing problems such as slow speed, crashing or freezing, blue screens, deadlock, error messages etc. Normal kullanım, çeşitli sinir bozucu kayıt hataları yavaş yavaş sisteme, yavaş hızı gibi sorunlara neden, çökmesini veya donma sünme olacak, mavi ekran, kilitlenme, hata mesajları vb

Registry Victor™ uses the most advanced technology to scan your hard driver and give you a comprehensive diagnosis in seconds. Kayıt Victor ™ sabit sürücü tarama ve size saniye kapsamlı bir tanı vermek en gelişmiş teknolojisini kullanır. Once the problems have been identified, Registry Victor offers you a professional and highly efficient solution, which will keep your computer functioning perfectly. Bir kez sorunları tespit edilmiştir, Kayıt Defteri Victor hangi bilgisayarınızı mükemmel işleyen tutacak çözüm, geniş ve yüksek verimli profesyonel sunmaktadır. By using Registry Victor regularly, your system should not only be more stable but it will also help streamline your pc registry without expensive hardware upgrades. Düzenli olarak Kayıt Defteri Victor kullanarak, sistem yalnızca daha kararlı olmamalı ama o da pahalı donanım yükseltmeleri olmadan pc kayıt düzene yardımcı olacaktır.

Registry Victor ™ Hakkında

Current Version: 5.7 Güncel Versiyon: 5.7

File Size: 2.44M Boyut: 2.44m

Operating System: Windows NT/2000/2003/XP/ Vista/7 İşletim Sistemi: Windows NT/2000/2003/XP / Vista / 7

Release Date: January 20, 2010 Yayın Tarihi: 20 Ocak 2010

Protection Against: blue screens, freezing, crashing, error messages etc. Karşı Koruma: mavi ekran, donma vb hata mesajları kilitleniyor

Önemli ölçüde hız ve PC kararlılığı artırın.

Registry Optimizer Registry Optimizer

Performs an all-around scan of your Windows registry to detect and fix invalid references and incorrect errors, which also helps streamline your pc registry without expensive hardware upgrades. Bir all-etrafında Windows Kayıt algılamak ve aynı zamanda pahalı donanım yükseltmeleri olmadan pc kayıt düzene yardımcı geçersiz referanslar ve yanlış hataları düzeltmek tarama yapar. Your pc will perform like new and run much faster after using this tool. Senin pc yeni gibi gerçekleştirir ve çok daha hızlı bu aracı kullandıktan sonra çalıştırın.

Privacy Safeguard Gizlilik Safeguard

Protects your privacy by ensuring all traces of your online Internet and computer activities are permanently erased and unrecoverable, which speeds up system performance and retrieves more hard drive space. Online Internet ve bilgisayar faaliyetleri kalıcı olarak silinir ve kurtarılamayan, hangi sistem performansı hızlandırır ve daha fazla sabit disk alanı alır bütün izlerini sağlayarak gizliliğinizi korur.

Junk File Remover Junk File Remover

Scans and removes almost all junk files from system to provide more free space on your hard drive and allow applications to run faster and more efficiently. Tarar ve sistem sabit diskinizde daha fazla boş alan sağlamak ve uygulamaları daha hızlı ve verimli çalışmasına izin neredeyse tüm gereksiz dosyaları kaldırır. This tool will help to keep your system free of clutter and clean up all the unwanted data and information. Bu araç sistem karmaşasını ücretsiz tutmaya yardımcı olacak ve istenmeyen tüm veri ve bilgileri temiz.

File Shredder File Shredder

With three different shredding levels, file shredder will shred or destroy unwanted files beyond recovery. Üç farklı parçalama düzeyleri, parçalayıcı olacaktır shred dosya veya kurtarma ötesinde istenmeyen dosyaları yok. It completely removes a file or more files from your computer, making it nearly impossible to recover. Tamamen, neredeyse imkansız hale kurtarmak için bilgisayarınıza bir dosya veya daha fazla dosya kaldırır.

PC Optimizer PC Doktoru

PC Optimizer Is an optimizer toolkit containing Startup Manager, Uninstall Manager, System Optimizer,Service Optimizer and Memory Optimizer. PC Doktoru bir eniyileyici araç Doktoru Startup Manager, Uninstall Manager, System Optimizer, Servis Doktoru ve Hafıza içeren. Besides monitoring the startup and un-install programs, it also optimizes network speed, disk, desktop, files, system service and Memory to peak performance. Programları başlatma ve un-install izleme yanında, aynı zamanda ağ hızı, disk, masaüstü, dosyalar, sistem hizmeti ve en yüksek performansı için Memory sağlar.

IE Doctor IE Doctor

Contains a vast number of useful tips and tricks to manage Internet Explorer's windows when surfing on Internet. Yararlı ipuçlarını geniş bir sayı içerir Internet Explorer pencerelerini internette sörf yönetmek için. It customizes your Internet properties, restores Internet files and manages browser help objects which greatly streamlines your surfing experience. Bu, geri Internet dosyaları Internet özellikleri uyarlar ve büyük ölçüde sörf deneyiminizi akıcılık tarayıcı yardımcı nesneleri yönetir.

Neden Kayıt Victor ™ kullanılır?

Registry is what Windows uses to store hardware and software configuration information, user preferences and setup information on your computer. Kayıt Defteri Windows'un bilgisayarınıza donanım ve yazılım yapılandırma bilgileri, kullanıcı tercihleri ve kurulum bilgileri saklamak için kullandığı. The longer you own your computer, the more errors and invalid entries your registry is likely to have. Artık bilgisayarınızı kendi, daha hataları ve geçersiz girişleri, kayıt olma ihtimali yüksektir. This leads to decreased system performance and an unstable computing environment. Bu azalma, sistem performansını ve kararsız bir bilgi işlem ortamı sağlar.

Your computer's speed will continuously decrease and you will experience more freezes and system crashes. Bilgisayarınızın hızını sürekli azalacak ve daha donuyor ve sistemi çöker yaşayacaksınız. Some computer users try to repair their registries manually end up making the problems worse. Bazı bilgisayar kullanıcıları el sorunları daha kötü sonunda kendi kayıtları onarmaya çalışın. Chances are that you wouldn't know where to begin, and even if you did, it would take you hours (maybe even days) to perform the tasks that Registry Victor can do in just a few minutes. Şansını size nereden başlayacağınızı bilemeyiz, ve hatta eğer sizin Kayıt Victor birkaç dakika içinde yapabileceği görevleri gerçekleştirmek için saat (hatta gün) alacağını yaptı

Önemli ölçüde hız ve PC kararlılığı artırın.

Kayıt Victor ™ kolayca artıracaktır korumak ve aşağıdaki senin pc onarım

•Check Invalid User Settings Geçersiz Kullanıcı Ayarları

•Check Invalid System Settings Geçersiz Sistem Ayarları

•Check Invalid Application Paths Geçersiz Başvuru Yolları

•Check Recently Used Files Son Dosya kullanılmış Check

•Check Invalid Class Keys Geçersiz Sınıf Keys

•Validate Active-X, OLE & COM Objects Doğrulamak Active-X, OLE ve COM nesneleri

•Check Uninstall Sections Kontrol Kaldır Bölümler

•Check Invalid Fonts Geçersiz Fonts

•Runtime Errors Runtime Hataları

•DLL Errors DLL Hataları

•Windows Startup Errors Windows Başlangıç Hataları

•Internet Explorer Errors Internet Explorer Hataları

•Java Errors Java Hataları

•JavaScript Errors JavaScript hatalarını

•Check Shared DLLs Kontrol Paylaşılan DLL

•Validate Startup Programs Validate Başlangıç Programları

•Check Invalid Shortcuts Geçersiz Kestirme

•Check Invalid File Associations Kontrol Geçersiz Dosya Dernekler

•Check Invalid Start Menu Items Geçersiz Başlat Menüsü Öğeleri

•Check Recently Used Files Son Dosya kullanılmış Check

•Delete Empty Registry Keys Sil Boş Kayıt Anahtarları

•Checks System Services Checks Sistem Hizmetleri

•Blue Screen Mavi Ekran

•Driver Errors Sürücü Hataları

•System Crashes Sistem Crashes

•Task Manager Related Görev Yöneticisi İlgili

•Most Registry Problems En Registry Sorunları

•Organize Quicker Startup Programs Organize Quicker Başlangıç Programları

•Fix Report Fix Raporu

•Auto-Backup & Full Backup Auto-Yedekleme & Tam Yedekleme

•Ignore List Ignore list

•Computer Management Bilgisayar Yönetimi

•Windows Update Windows Update

•System Properties Sistem Özellikleri

•Control Panel Kontrol Paneli

•Disk Defragmenter Disk Birleştiricisi

•Disk Cleanup Disk Temizleme

•Local Security Settings Yerel Güvenlik Ayarları

•Local Users and Groups Yerel Kullanıcılar ve Gruplar

•Group Policy Editor Grup İlkesi Düzenleyicisi

•Security Center Güvenlik Merkezi

•Device Manager Aygıt Yöneticisi

•Event View Olay Profili

•Disk Management Disk Yönetimi

•Performance Monitor Performans İzleyicisi

•Add/Remove Manager Ekle / Kaldır Yöneticisi

•BHO Manager BHO Yöneticisi

•Internet Options Internet Seçenekleri

•Scheduler Scheduler

•Load Windows Faster Load windows faster

•Run Applications Smoothly Run applications smoothly

•Regain More Disk Space Yeniden daha fazla disk alanı

•High-performance scanning Yüksek performanslı tarama

•Automatic Updates Otomatik Güncelleştirmeler

•Unlimited Free Technical Support Sınırsız Ücretsiz Teknik Destek

logo.gif

166j3ix.gifTürkçe Dil Destekli

http://www.tekdosya.com/files/SV36367ON/a05877445a4a351ef3f73e74b81e2e89/Registry.Victor.v5.7.1.20.exe.html[/CODE]

Link to comment
Share on other sites

  • 3 hafta sonra ...

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...