Jump to content
TNC-TR

Portable Programlar

Flash bellek vs'den direk çalıştırılabilen uygulamalar


Portable Programlar Bölümü Kurallarý

Portable bölümümüzde konu açarken aþaðýda belirtilen kurallara uyunuz.

1.Paylaþmak istediðiniz konuyu bölümde aratýnýz.Eðer program için konu açýlmýþsa o konu içinde paylaþým yapýnýz.

Eðer program ile ilgili bir konu yoksa yeni konu açýp paylaþmýnýzý yapýnýz.

2.Yeni konu açtýðýnýzda programýn adýný ve sürümünü belirtiniz.Ayrýca programýn boyutu ne iþe yaradýðý gibi bilgileri de konu içinde veriniz.

Proðrama ait bir resim de eklemeyi unutmayýnýz.Programýn indirme linklerini de tabiiki eklemelisiniz.

3.Sitemizin genel kurallarý burada da geçerlidir.Bu kurallara uymayan konular doðrudan silinecektir.Israrla kurallara uymayan olursa ceza vermek zorunda kalacaðýz.

4.Ayný programýn birden fazla konusunu gördüðünüzde Raporla butonunu kullanarak yardýmcý olursanýz memnun oluruz.

2717 topics in this forum

  • 61 replies
  • 17775 views
  • 4 replies
  • 3081 views
  • 57 replies
  • 14033 views
  • 111 replies
  • 28894 views
  • 45 replies
  • 18537 views
  • 18 replies
  • 10867 views
  • 4 replies
  • 9526 views
  • 0 replies
  • 105 views
  • 1 reply
  • 205 views
  • 26 replies
  • 3371 views
  • 14 replies
  • 4464 views
  • 1 reply
  • 171 views
  • 0 replies
  • 135 views
  • 9 replies
  • 1260 views
  • 1 reply
  • 225 views
  • 0 replies
  • 112 views
  • 1 reply
  • 205 views
  • 60 replies
  • 24316 views
  • 62 replies
  • 13342 views
  • 0 replies
  • 78 views
  • 11 replies
  • 1013 views
  • 2 replies
  • 448 views
  • 0 replies
  • 85 views
  • 6 replies
  • 1123 views
  • 7 replies
  • 578 views
×