Portable Programlar

Flash bellek vs'den direk çalıştırılabilen uygulamalar


Portable Programlar Bölümü Kurallarý

Portable bölümümüzde konu açarken aþaðýda belirtilen kurallara uyunuz.

1.Paylaþmak istediðiniz konuyu bölümde aratýnýz.Eðer program için konu açýlmýþsa o konu içinde paylaþým yapýnýz.

Eðer program ile ilgili bir konu yoksa yeni konu açýp paylaþmýnýzý yapýnýz.

2.Yeni konu açtýðýnýzda programýn adýný ve sürümünü belirtiniz.Ayrýca programýn boyutu ne iþe yaradýðý gibi bilgileri de konu içinde veriniz.

Proðrama ait bir resim de eklemeyi unutmayýnýz.Programýn indirme linklerini de tabiiki eklemelisiniz.

3.Sitemizin genel kurallarý burada da geçerlidir.Bu kurallara uymayan konular doðrudan silinecektir.Israrla kurallara uymayan olursa ceza vermek zorunda kalacaðýz.

4.Ayný programýn birden fazla konusunu gördüðünüzde Raporla butonunu kullanarak yardýmcý olursanýz memnun oluruz.

2700 topics in this forum

  • 60 replies
  • 16233 views
  • 4 replies
  • 2864 views
  • 57 replies
  • 12817 views
  • 111 replies
  • 27472 views
  • 45 replies
  • 17366 views
  • 18 replies
  • 9773 views
  • 4 replies
  • 8524 views
  • 24 replies
  • 2960 views
  • 0 replies
  • 29 views
  • 0 replies
  • 34 views
  • 0 replies
  • 64 views
  • 0 replies
  • 82 views
  • 0 replies
  • 76 views
  • 0 replies
  • 45 views
  • 0 replies
  • 27 views
  • 0 replies
  • 50 views
  • 0 replies
  • 28 views
  • 3 replies
  • 1631 views
  • 2 replies
  • 97 views
  • 0 replies
  • 64 views
  • 0 replies
  • 37 views
  • 0 replies
  • 76 views
  • 0 replies
  • 73 views
  • 0 replies
  • 41 views
  • 0 replies
  • 40 views