Jump to content
TNC-TR

Portable Programlar

Flash bellek vs'den direk çalıştırılabilen uygulamalar


Portable Programlar Bölümü Kurallarý

Portable bölümümüzde konu açarken aþaðýda belirtilen kurallara uyunuz.

1.Paylaþmak istediðiniz konuyu bölümde aratýnýz.Eðer program için konu açýlmýþsa o konu içinde paylaþým yapýnýz.

Eðer program ile ilgili bir konu yoksa yeni konu açýp paylaþmýnýzý yapýnýz.

2.Yeni konu açtýðýnýzda programýn adýný ve sürümünü belirtiniz.Ayrýca programýn boyutu ne iþe yaradýðý gibi bilgileri de konu içinde veriniz.

Proðrama ait bir resim de eklemeyi unutmayýnýz.Programýn indirme linklerini de tabiiki eklemelisiniz.

3.Sitemizin genel kurallarý burada da geçerlidir.Bu kurallara uymayan konular doðrudan silinecektir.Israrla kurallara uymayan olursa ceza vermek zorunda kalacaðýz.

4.Ayný programýn birden fazla konusunu gördüðünüzde Raporla butonunu kullanarak yardýmcý olursanýz memnun oluruz.

2712 topics in this forum

  • 60 replies
  • 17404 views
  • 4 replies
  • 3036 views
  • 57 replies
  • 13798 views
  • 111 replies
  • 28625 views
  • 45 replies
  • 18312 views
  • 18 replies
  • 10649 views
  • 4 replies
  • 9311 views
  • 2 replies
  • 362 views
  • 0 replies
  • 30 views
  • 6 replies
  • 1068 views
  • 7 replies
  • 535 views
  • 25 replies
  • 3212 views
  • 0 replies
  • 35 views
  • 10 replies
  • 1308 views
  • 2 replies
  • 258 views
  • 8 replies
  • 953 views
  • 18 replies
  • 2366 views
  • 6 replies
  • 1128 views
  • 2 replies
  • 421 views
  • 0 replies
  • 52 views
  • 10 replies
  • 1143 views
  • 57 replies
  • 22241 views
  • 3 replies
  • 780 views
  • 1 reply
  • 233 views
  • 3 replies
  • 294 views
×