Portable Programlar

Flash bellek vs'den direk çalıştırılabilen uygulamalar


Portable Programlar Bölümü Kurallarý

Portable bölümümüzde konu açarken aþaðýda belirtilen kurallara uyunuz.

1.Paylaþmak istediðiniz konuyu bölümde aratýnýz.Eðer program için konu açýlmýþsa o konu içinde paylaþým yapýnýz.

Eðer program ile ilgili bir konu yoksa yeni konu açýp paylaþmýnýzý yapýnýz.

2.Yeni konu açtýðýnýzda programýn adýný ve sürümünü belirtiniz.Ayrýca programýn boyutu ne iþe yaradýðý gibi bilgileri de konu içinde veriniz.

Proðrama ait bir resim de eklemeyi unutmayýnýz.Programýn indirme linklerini de tabiiki eklemelisiniz.

3.Sitemizin genel kurallarý burada da geçerlidir.Bu kurallara uymayan konular doðrudan silinecektir.Israrla kurallara uymayan olursa ceza vermek zorunda kalacaðýz.

4.Ayný programýn birden fazla konusunu gördüðünüzde Raporla butonunu kullanarak yardýmcý olursanýz memnun oluruz.

2705 topics in this forum

  • 60 replies
  • 16566 views
  • 4 replies
  • 2924 views
  • 57 replies
  • 13076 views
  • 111 replies
  • 27783 views
  • 45 replies
  • 17625 views
  • 18 replies
  • 10004 views
  • 4 replies
  • 8665 views
  • 1 reply
  • 199 views
  • 1 reply
  • 129 views
  • 13 replies
  • 1476 views
  • 1 reply
  • 1796 views
  • 4 replies
  • 584 views
 1. Symenu 5.10.6288 Final

  • 6 replies
  • 803 views
  • 0 replies
  • 52 views
  • 0 replies
  • 76 views
  • 8 replies
  • 953 views
  • 0 replies
  • 58 views
  • 0 replies
  • 74 views
  • 0 replies
  • 46 views
  • 0 replies
  • 69 views
  • 24 replies
  • 3035 views
  • 0 replies
  • 65 views
  • 0 replies
  • 85 views
  • 0 replies
  • 116 views
  • 0 replies
  • 121 views