Jump to content
TNC-TR

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Rancho

C# Timer Kullanımı

Recommended Posts

[font='trebuchet ms', helvetica, sans-serif]Windows'un sayacını temsil eder Sayaç çalışmaya başladığı zaman, belirli zaman aralıklarında Tick olayı gerçekleşir.

Sayacı başlatmak için
timer1.Start();
 
Sayacı durdurmak için 
timer1.Stop();
 
İnterval Özelliği:  Timer’ın çalışacağı zaman bölümüdür. Zaman mili saniye cinsindedir. Mesela her 1 saniyede kodları çalıştırmak istersek interval 1000, her 2 saniyede kodları çalıştırmak için interval’i 2000 yapmamız gerekir.

Enabled özelliği : enable özelliği true ise tick içerisindeki kodlar çalışır false ise çalışmaz .
 
Tick özelliği : Bu özelliğe yazılan kodlar interval ile belirlenen zamanda tekrar eder.
 
Örnek Program
 
Programda belirtilen süreden yine belirtilen süreye kadar geçen süreyi label1 e yazdırıyor ve belirtilen süre bitince ekrana süre doldu yazdırıyor.
 [/font]
   int basla;
        int bit;
        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
        {
 
           
                basla++;
                label1.Text = basla.ToString();
                if (basla == bit)
                {
                    timer1.Enabled = false;
                    MessageBox.Show("Süreniz Doldu");
                }
            
 
        }
        private void Form1_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
        {
            timer1.Stop();
        }
 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            timer1.Interval =  1000;
            timer1.Start();
            basla = Convert.ToInt32(textBoxbasla.Text);
            bit = Convert.ToInt32(textBoxbit.Text);
            if (basla > bit)
            {
                timer1.Stop();
                MessageBox.Show("Başlangıç değeri bitiş değerinden büyük olamaz!");
                
            }
        }

1GB6KJc.png
 
İndir: https://www.dropbox.com/s/w6ddpjhtj7gu4x1/Timer.rar?dl=0[/font]

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×