Jump to content
TNC-TR

DivaneTR

Üye
 • Content count

  1960
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  12

DivaneTR last won the day on September 29 2014

DivaneTR had the most liked content!

Community Reputation

14 Good

4 Followers

About DivaneTR

 • Rank
  TNC Akustik

İletişim Bilgileri

 • Facebook
  DivaneOnline

Profile Information

 • Male
 • Aydın
 • Sex, Alcohol, Rock'n Roll

Recent Profile Visitors

8781 profile views
 1. Sürekli tekrarlanması gereken görevlerde sleep kullanmak bir hatadır, sleep süresince scriptin kilitlenmesine sebebiyet verir. Bunun yerine AdlibRegister kullanmak en doğrusudur.
 2. DivaneTR

  Guide Bir Fonksiyonu Başlattığımda Durduramıyorum

  Sleep kullandığın için problem yaşıyorsun. Block butonuna bastığından andan itibaren script sonsuz sleep içine giriyor. Bunun yerine AdlibRegister kullanarak bu sorunu aşabilirsin. Farklı şekilde de döngüyü break edebilirsin ama AdlibRegister bu iş için en iyisi. #include <ButtonConstants.au3> #include <ComboConstants.au3> #include <GUIConstantsEx.au3> #include <WindowsConstants.au3> Opt("GUIOnEventMode", 1) Opt("TrayAutoPause", 0) ;ikona basınca durdur olmaz Opt("WinTitleMatchMode", 2) ;Bu komutla onu kaldırabilirsin. Opt("TrayOnEventMode", 1) Opt("TrayAutoPause", 0) ;Eğer menününde olmamasını istiyorsan alttaki kodu kullan. Opt("TrayMenuMode", 1) $gostertry = TrayCreateItem("Menüyü Göster") ;ileti bu TrayItemSetOnEvent(-1, "goster") ; görevi "goster" functionunu calıstırmak ;~ TrayCreateItem("") $gizletry = TrayCreateItem("Menüyü Gizle") ;ileti bu TrayItemSetOnEvent(-1, "gizle") ; görevi "gizle" functionunu calıstırmak ;~ TrayCreateItem("") $config_tray = TrayCreateItem("..:Hakkımda:..") ;ileti bu TrayItemSetOnEvent(-1, "mms") ; görevi "mms" functionunu calıstırmak ;~ TrayCreateItem("") $exit_tray = TrayCreateItem(" Çıkış") TrayItemSetOnEvent(-1, "exxit") TraySetState() ;--------------------------- #Region ### START Koda GUI section ### Form= ;~ HotKeySet("{ESC}" ,"Kapat") ;kısayol gui kapat $Form1 = GUICreate("Win Tasker v.1.0", 236, 101, 728, 461) GUISetBkColor(0x4DBFD5) GUISetOnEvent($GUI_EVENT_CLOSE, "exxit") HotKeySet("{ESC}", "gizle") ;kısayol gui gizle $Combo1 = GUICtrlCreateCombo("", 8, 10, 170, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN, $CBS_AUTOHSCROLL)) ;combo ollusturdum $var = WinList() Dim $winfirst For $i = 1 To $var[0][0] GUICtrlSetOnEvent($Combo1, "Combo1Change") ;combo görevi If $var[$i][0] <> "" And IsVisible($var[$i][1]) Then ;eger pencereler varsa GUICtrlSetData(-1, $var[$i][0], "") ;bunu comboya ekle EndIf Next $Button1 = GUICtrlCreateButton("Show", 8, 63, 42, 35) GUICtrlSetOnEvent($Button1, "Button1Click") $Button2 = GUICtrlCreateButton("Hide", 50, 63, 42, 35) GUICtrlSetOnEvent($Button2, "Button2Click") $Button3 = GUICtrlCreateButton("Reflesh", 185, 10, 46, 25) GUICtrlSetOnEvent($Button3, "Button3Click") $Button4 = GUICtrlCreateButton("Block", 92, 63, 42, 35) GUICtrlSetOnEvent($Button4, "Button4Click") $Button5 = GUICtrlCreateButton("Gizle", 134, 63, 46, 35) GUICtrlSetOnEvent($Button5, "gizle") $Button7 = GUICtrlCreateButton("Unblock", 185, 63, 46, 25) GUICtrlSetOnEvent($Button7, "Unblock") $Button6 = GUICtrlCreateButton("Rename", 185, 40, 46, 25) GUICtrlSetOnEvent($Button6, "Button6Click") $Combo2 = GUICtrlCreateCombo("", 8, 40, 170, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN, $CBS_AUTOHSCROLL)) ;combo ollusturdum GUISetState(@SW_SHOW) While 1 Sleep(100) WEnd Func Button1Click() $hWnd = (GUICtrlRead($Combo1)) WinSetState($hWnd, "", @SW_SHOW) WinActivate($Form1) EndFunc ;==>Button1Click Func Button2Click() $hWnd = (GUICtrlRead($Combo1)) WinSetState($hWnd, "", @SW_HIDE) EndFunc ;==>Button2Click Func Button3Click() If @Compiled = 1 Then Run(FileGetShortName(@ScriptFullPath)) Else Run(FileGetShortName(@AutoItExe) & " " & FileGetShortName(@ScriptFullPath)) EndIf Exit EndFunc ;==>Button3Click Func Combo1Change() EndFunc ;==>Combo1Change Func Form1Close() Exit EndFunc ;==>Form1Close Func IsVisible($handle) If BitAND(WinGetState($handle), 2) Then Return 1 Else Return 0 EndIf EndFunc ;==>IsVisible Func Button6Click() $winfirst = GUICtrlRead($Combo1) $winsecond = GUICtrlRead($Combo2) WinSetTitle($winfirst, "", $winsecond) EndFunc ;==>Button6Click Func Button4Click() $winfirst = (GUICtrlRead($Combo1)) AdlibRegister("_WinKill") EndFunc ;==>Button4Click Func _WinKill() WinKill($winfirst) EndFunc ;==>_WinKill Func mms() ;hakkımda try MsgBox(64, "Win Tasker v.1.0", "Yapımcı :" & @CRLF & "Adem SEZGİN") EndFunc ;==>mms Func goster() ;menuyu goster try GUISetState(@SW_SHOW) EndFunc ;==>goster Func Unblock() ;menuyu goster try AdlibUnRegister("_WinKill") ;Exit EndFunc ;==>Unblock Func exxit() ;exit try Exit EndFunc ;==>exxit Func gizle() ;menuyu goster try GUISetState(@SW_HIDE) EndFunc ;==>gizle
 3. DivaneTR

  Shellexecute Ile Cmd Komut çalıştırma

  $Param = "youtube-dl -o " & '"' & "C:\Users\X\Videos\YoutubeDLG/%(playlist)s/%(playlist_index)s. %(title)s.%(ext)s" & '"' $Param &= " --sub-lang en,tr --write-sub --write-auto-sub --convert-subtitles srt --continue --ignore-errors --embed-subs " $Param &= "-f " & '"' & "299+bestaudio[ext=m4a]/137+bestaudio[ext=m4a]/37/298+bestaudio[ext=m4a]/22/136+bestaudio[ext=m4a]/135+bestaudio[ext=m4a]/59/78/134+bestaudio[ext=m4a]/18/133+bestaudio[ext=m4a]/160+bestaudio[ext=m4a]" & '"' $Param &= " --add-metadata --merge-output-format mp4" ShellExecute(@ComSpec, "/C " & $Param, @ScriptDir)
 4. DivaneTR

  Bilgisayarıma Git Komutu

  Administrative Tools "::{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}" Briefcase "::{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}" Control Panel "::{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002b30309d}" Fonts "::{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524152}" History "::{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}" Inbox "::{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}" Microsoft Network "::{00028B00-0000-0000-C000-000000000046}" My Computer "::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}" My Documents "::{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}" My Network Places "::{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}" Network Computers "::{1f4de370-d627-11d1-ba4f-00a0c91eedba}" Network Connections "::{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}" Printers and Faxes "::{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}" Programs Folder "::{7be9d83c-a729-4d97-b5a7-1b7313c39e0a}" Recycle Bin "::{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}" Scanners and Cameras "::{E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD}" Scheduled Tasks "::{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}" Start Menu Folder "::{48e7caab-b918-4e58-a94d-505519c795dc}" Temporary Internet Files "::{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}" Web Folders "::{BDEADF00-C265-11d0-BCED-00A0C90AB50F}"
 5. DivaneTR

  Bozulan Microsd 16gb Sorunu

  Diskpart ile denediniz mi? Daha önce MacOS için boot ettiğim flash belleğim windows ortamında raw olarak görünmüştü. Diskpart yardımıyla sıfırlamıştım.
 6. DivaneTR

  Okey Salonlarına Girilmiyor

  Tarayıcının java servisine izin verdiğinden emin olun. Firefox için örneğin;
 7. DivaneTR

  Tnc Fotoğrafçılar Kulübü

  Canon 1200D   [spoiler][/spoiler]
 8. DivaneTR

  System Tray Right-Click Menu

  http://www.tnctr.com/topic/189128-goerev-cubudhu-sadh-tyk-dedhithtirme/
 9. DivaneTR

  Guı Create Biçimleri...

  Floor(28.4)+1
 10. DivaneTR

  Guı Create Biçimleri...

  #include <GUIConstantsEx.au3> Const $WM_SYSCOMMAND = 0x0112 Const $SC_MOVE = 0xF010 $gui = GUICreate("Stuck Here") GUISetState() GUIRegisterMsg($WM_SYSCOMMAND, "On_WM_SYSCOMMAND") While GUIGetMsg() <> -3 WinSetOnTop($gui,"",1) WEnd Func On_WM_SYSCOMMAND($hWnd, $Msg, $wParam, $lParam) If BitAND($wParam, 0xFFF0) = $SC_MOVE Then Return False;stop moves Return $GUI_RUNDEFMSG EndFunc Bu şekilde de bir dener misiniz.
 11. DivaneTR

  Guı Create Biçimleri...

  #include <GUIConstantsEx.au3> Const $WM_SYSCOMMAND = 0x0112 Const $SC_MOVE = 0xF010 $gui = GUICreate("Stuck Here") GUISetState() GUIRegisterMsg($WM_SYSCOMMAND, "On_WM_SYSCOMMAND") WinSetOnTop($gui,"",1) While GUIGetMsg() <> -3 WEnd Func On_WM_SYSCOMMAND($hWnd, $Msg, $wParam, $lParam) If BitAND($wParam, 0xFFF0) = $SC_MOVE Then Return False;stop moves Return $GUI_RUNDEFMSG EndFunc Autoit forumunda böyle bir şey buldum, işini görür.
 12. DivaneTR

  Birden Fazla Zaman Sayacı...

  AdlibRegister ( "function" [, time = 250] ) Bu komut ile belirlediğin fonksiyonu istediğin sıklıkta tekrarlatabilirsin.
 13. DivaneTR

  Windows 7 Orijinallik Sorunu

  AutoKMS varsa kaldırın, Remove WAT programı ile yüklü olan lisansları temizleyin. Sonra tekrar lisans anahtarınızı girin.
 14. DivaneTR

  Verilerimi Nasıl Kurtarabilirim?

  Kurtarma süresi bilgisayarın performansı ile ters orantılıdır. Kurtarma aracı olarak tavsiyem EASEUS Data Recovery.
×