Jump to content

DivaneTR

Üye
 • Posts

  1971
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  12

DivaneTR last won the day on September 29 2014

DivaneTR had the most liked content!

8 Followers

İletişim Bilgileri

 • Facebook
  DivaneOnline

Profile Information

 • Male
 • Aydın
 • Sex, Alcohol, Rock'n Roll

Recent Profile Visitors

11035 profile views

DivaneTR's Achievements

Rookie

Rookie (2/14)

 • Posting Machine Rare
 • First Post Rare
 • Collaborator Rare
 • Conversation Starter Rare
 • Week One Done Rare

Recent Badges

28

Reputation

 1. when marimba rhythms start to play.. 🙂

 2. @deli_petro06 Güzel derleme olmuş, emeğinize sağlık. Güncel Windows indirmek için foruma giriş yaptım ve tesadüf bu konuyu gördüm. Lite sistemlerle ilgilenmesem de sayenizde güncel ISO indirmenin pratik yolunu öğrenmiş oldum.
 3. File.Delete herhangi bir diyalog göstermeksizin siler hedef dosyayı.
 4. ProcessWait("CCleaner64.exe") ProcessClose("CCleaner64.exe") bu şekilde yazman gerekiyor. script, işlemin açılmasını bekleyip açılır açılmaz kapatır.
 5. Pardon! Ben yanlış anlamışım. Autoit kodlarına dönüştürmek çok kompleks iş. Bunun yerine en makul yol, bat dosyasını script içinden execute etmek. https://www.autoitscript.com/forum/topic/67799-running-a-batch-file-in-autoit/ AutoIt forumundaki bu konudan nasıl execute edeceğinize dair bilgi edinebilirsiniz.
 6. AutoIt forumunda paylaşılmıştı daha önce. Orjinal konuyu bulamadığım için dosyayı buradan paylaşıyorum. CmdBatCompiler.zip
 7. Build, projenin belirtilen seçenekler doğrultusunda derlenmesi demektir. Sadece yazılan ilacın isminin gelmesi için; if (dr["ilac-adi"].ToString() == textBox1.Text) { ListViewItem item = new ListViewItem(dr["id"].ToString()); item.SubItems.Add(dr["ilac-adi"].ToString()); item.SubItems.Add(dr["il"].ToString()); item.SubItems.Add(dr["eczaneler"].ToString()); listView1.Items.Add(item); }
 8. Build kısmından x64 yapınca sorun çözüldü. Proje Yönetimi.rar
 9. Kaynak kodlar eklenmiştir. QuickInstaller.rar
 10. Repackager uygulamarı registry takibi için kullanılabilir. Advanced Installer ile kolay bir şekilde yüklenen programın registry girdileri görülebilir.
 11. Sürekli tekrarlanması gereken görevlerde sleep kullanmak bir hatadır, sleep süresince scriptin kilitlenmesine sebebiyet verir. Bunun yerine AdlibRegister kullanmak en doğrusudur.
 12. Sleep kullandığın için problem yaşıyorsun. Block butonuna bastığından andan itibaren script sonsuz sleep içine giriyor. Bunun yerine AdlibRegister kullanarak bu sorunu aşabilirsin. Farklı şekilde de döngüyü break edebilirsin ama AdlibRegister bu iş için en iyisi. #include <ButtonConstants.au3> #include <ComboConstants.au3> #include <GUIConstantsEx.au3> #include <WindowsConstants.au3> Opt("GUIOnEventMode", 1) Opt("TrayAutoPause", 0) ;ikona basınca durdur olmaz Opt("WinTitleMatchMode", 2) ;Bu komutla onu kaldırabilirsin. Opt("TrayOnEventMode", 1) Opt("TrayAutoPause", 0) ;Eğer menününde olmamasını istiyorsan alttaki kodu kullan. Opt("TrayMenuMode", 1) $gostertry = TrayCreateItem("Menüyü Göster") ;ileti bu TrayItemSetOnEvent(-1, "goster") ; görevi "goster" functionunu calıstırmak ;~ TrayCreateItem("") $gizletry = TrayCreateItem("Menüyü Gizle") ;ileti bu TrayItemSetOnEvent(-1, "gizle") ; görevi "gizle" functionunu calıstırmak ;~ TrayCreateItem("") $config_tray = TrayCreateItem("..:Hakkımda:..") ;ileti bu TrayItemSetOnEvent(-1, "mms") ; görevi "mms" functionunu calıstırmak ;~ TrayCreateItem("") $exit_tray = TrayCreateItem(" Çıkış") TrayItemSetOnEvent(-1, "exxit") TraySetState() ;--------------------------- #Region ### START Koda GUI section ### Form= ;~ HotKeySet("{ESC}" ,"Kapat") ;kısayol gui kapat $Form1 = GUICreate("Win Tasker v.1.0", 236, 101, 728, 461) GUISetBkColor(0x4DBFD5) GUISetOnEvent($GUI_EVENT_CLOSE, "exxit") HotKeySet("{ESC}", "gizle") ;kısayol gui gizle $Combo1 = GUICtrlCreateCombo("", 8, 10, 170, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN, $CBS_AUTOHSCROLL)) ;combo ollusturdum $var = WinList() Dim $winfirst For $i = 1 To $var[0][0] GUICtrlSetOnEvent($Combo1, "Combo1Change") ;combo görevi If $var[$i][0] <> "" And IsVisible($var[$i][1]) Then ;eger pencereler varsa GUICtrlSetData(-1, $var[$i][0], "") ;bunu comboya ekle EndIf Next $Button1 = GUICtrlCreateButton("Show", 8, 63, 42, 35) GUICtrlSetOnEvent($Button1, "Button1Click") $Button2 = GUICtrlCreateButton("Hide", 50, 63, 42, 35) GUICtrlSetOnEvent($Button2, "Button2Click") $Button3 = GUICtrlCreateButton("Reflesh", 185, 10, 46, 25) GUICtrlSetOnEvent($Button3, "Button3Click") $Button4 = GUICtrlCreateButton("Block", 92, 63, 42, 35) GUICtrlSetOnEvent($Button4, "Button4Click") $Button5 = GUICtrlCreateButton("Gizle", 134, 63, 46, 35) GUICtrlSetOnEvent($Button5, "gizle") $Button7 = GUICtrlCreateButton("Unblock", 185, 63, 46, 25) GUICtrlSetOnEvent($Button7, "Unblock") $Button6 = GUICtrlCreateButton("Rename", 185, 40, 46, 25) GUICtrlSetOnEvent($Button6, "Button6Click") $Combo2 = GUICtrlCreateCombo("", 8, 40, 170, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN, $CBS_AUTOHSCROLL)) ;combo ollusturdum GUISetState(@SW_SHOW) While 1 Sleep(100) WEnd Func Button1Click() $hWnd = (GUICtrlRead($Combo1)) WinSetState($hWnd, "", @SW_SHOW) WinActivate($Form1) EndFunc ;==>Button1Click Func Button2Click() $hWnd = (GUICtrlRead($Combo1)) WinSetState($hWnd, "", @SW_HIDE) EndFunc ;==>Button2Click Func Button3Click() If @Compiled = 1 Then Run(FileGetShortName(@ScriptFullPath)) Else Run(FileGetShortName(@AutoItExe) & " " & FileGetShortName(@ScriptFullPath)) EndIf Exit EndFunc ;==>Button3Click Func Combo1Change() EndFunc ;==>Combo1Change Func Form1Close() Exit EndFunc ;==>Form1Close Func IsVisible($handle) If BitAND(WinGetState($handle), 2) Then Return 1 Else Return 0 EndIf EndFunc ;==>IsVisible Func Button6Click() $winfirst = GUICtrlRead($Combo1) $winsecond = GUICtrlRead($Combo2) WinSetTitle($winfirst, "", $winsecond) EndFunc ;==>Button6Click Func Button4Click() $winfirst = (GUICtrlRead($Combo1)) AdlibRegister("_WinKill") EndFunc ;==>Button4Click Func _WinKill() WinKill($winfirst) EndFunc ;==>_WinKill Func mms() ;hakkımda try MsgBox(64, "Win Tasker v.1.0", "Yapımcı :" & @CRLF & "Adem SEZGİN") EndFunc ;==>mms Func goster() ;menuyu goster try GUISetState(@SW_SHOW) EndFunc ;==>goster Func Unblock() ;menuyu goster try AdlibUnRegister("_WinKill") ;Exit EndFunc ;==>Unblock Func exxit() ;exit try Exit EndFunc ;==>exxit Func gizle() ;menuyu goster try GUISetState(@SW_HIDE) EndFunc ;==>gizle
 13. $Param = "youtube-dl -o " & '"' & "C:\Users\X\Videos\YoutubeDLG/%(playlist)s/%(playlist_index)s. %(title)s.%(ext)s" & '"' $Param &= " --sub-lang en,tr --write-sub --write-auto-sub --convert-subtitles srt --continue --ignore-errors --embed-subs " $Param &= "-f " & '"' & "299+bestaudio[ext=m4a]/137+bestaudio[ext=m4a]/37/298+bestaudio[ext=m4a]/22/136+bestaudio[ext=m4a]/135+bestaudio[ext=m4a]/59/78/134+bestaudio[ext=m4a]/18/133+bestaudio[ext=m4a]/160+bestaudio[ext=m4a]" & '"' $Param &= " --add-metadata --merge-output-format mp4" ShellExecute(@ComSpec, "/C " & $Param, @ScriptDir)
×
×
 • Create New...