Jump to content

darendeli

Üye
 • Content Count

  40
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

4 Neutral

About darendeli

 • Rank
  Yeni üye

Recent Profile Visitors

676 profile views
 1. ini degilde input olusturalım ne yazarsan o kullanıcı adı ve sifreyi yazsın Olurmu
 2. ConsolWrite Aynı Yazıları Listbox Aktarmak BOŞ 1 1X 2 1X 1X BOŞ Gibi Yazılar Var Bunları ListBox Aktarmaya Çalısıyorum Ama Aynılarını Yazmıyor Sadece 1 kere Aktarıyor.. Mesela 1X 3 tane var ama 1 Tane Listeye Aktarıyor Hepsini Consolda Yazdıgı Sırayla Nasıl Aktarabilirim...
 3. Sitede Butona Arka Planta Tıklatma Bir Sitede Arka Planda Butona Tıklatmak istiyorum <a href="javascript:void(0);" onclick="opensite('529040');" class="visit_button"> İzle </a> Butonun Oldugu Bölüm Ama Cözemedim Yapması Gereken 1 kac islemi Arka planda Yaptırmaya Calısıyorum Video izleyip Sürekli Sıradaki Videoya Gececek #region HotKeySet("{ESC}", "_Exit") #region Func _Au3RecordSetup() Opt('WinWaitDelay',100) Opt('WinDetectHiddenText',1) Opt('MouseCoordMode',0) Local $aResult = DllCall('User32.dll', 'int', 'GetKeyboardLayoutNameW', 'wstr', '') If $aResult[1] <> '0000041F' Then MsgBox(64, 'Uyarı', 'Kayıt farklı bir Klavye düzeninde yapıldı' & @CRLF & '(0000041F->' & $aResult[1] & ')') EndIf EndFunc Func _WinWaitActivate($title,$text,$timeout=0) WinWait($title,$text,$timeout) If Not WinActive($title,$text) Then WinActivate($title,$text) WinWaitActive($title,$text,$timeout) EndFunc _AU3RecordSetup() #endregion While 1 _WinWaitActivate("Youtube Abone,İzlenme,Beğeni Arttırma Platformu - Google Chrome","") ControlClick("Youtube Abone,İzlenme,Beğeni Arttırma Platformu - Google Chrome", "", "[CLASS:Chrome_RenderWidgetHostHWND; INSTANCE:1]","LEFT",1, 711, 710) Sleep(3000) ControlClick("Youtube Abone,İzlenme,Beğeni Arttırma Platformu - Google Chrome", "", "[CLASS:Chrome_RenderWidgetHostHWND; INSTANCE:1]","LEFT",1, 711, 669) Sleep(3000) ControlClick("Youtube Abone,İzlenme,Beğeni Arttırma Platformu - Google Chrome", "", "[CLASS:Chrome_RenderWidgetHostHWND; INSTANCE:1]","LEFT",1, 757, 395) Sleep(1000*45) ControlClick("Youtube Abone,İzlenme,Beğeni Arttırma Platformu - Google Chrome", "", "[CLASS:Chrome_RenderWidgetHostHWND; INSTANCE:1]","LEFT",1, 741, 232) Sleep(3000) WEnd #endregion Func _Exit() Exit 0 EndFunc Boyle Birsey Denedim Pek Randıman Alamadım
 4. darendeli

  Lotto

  Daha once soyle bir gelistirme denemistim loto hakkında #Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI **** #AutoIt3Wrapper_icon=E:\İCO,PNG,BMP\icolar\3035.ico #AutoIt3Wrapper_UseUpx=n #AutoIt3Wrapper_Res_Comment=SAYISAL LOTO T. #AutoIt3Wrapper_Res_Description=Coder #AutoIt3Wrapper_Res_LegalCopyright= #EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI **** #include <Array.au3> ;-----------sayısalloto------------- Dim $Sayilar[6] Global $_BUTTON = False Local $GUI = GUICreate("Loto Tahmini", 365, 500) Local $LABEL = GUICtrlCreateLabel("Sayısal Loto Tahmini için Sayı Üret: [6/49]", 20, 10) Local $GENERATE = GUICtrlCreateButton("Sayı Üret", 10, 30, 210, 20) GUICtrlSetTip(-1,"Sayısal Loto Tahmini icin Sayı üretiliyor...") $Group1 = GUICtrlCreateGroup("", 3, 0, 223, 85) GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1) Global $I[6] For $N = 0 To 5 $I[$N] = GUICtrlCreateInput("", 10 + 35 * ($N), 60, 30, 20) Next ;-----------sayısalloto------------- ;-----------süperloto------------- Dim $Sayilar1[6] Global $_BUTTON1 = False Local $LABEL1 = GUICtrlCreateLabel("Süper Loto Tahmini için Sayı Üret: [6/54]", 25, 90) Local $GENERATE1 = GUICtrlCreateButton("Sayı Üret", 10, 110, 210, 20) GUICtrlSetTip(-1,"Süper Loto Tahmini icin Sayı üretiliyor...") $Group1 = GUICtrlCreateGroup("", 3, 79, 223, 87) GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1) Global $sayI[6] For $SP = 0 To 5 $sayI[$SP] = GUICtrlCreateInput("", 10 + 35 * ($SP), 140, 30, 20) Next ;-----------süperloto------------- ;-----------On Numara------------- Dim $Sayilar2[10] Global $_BUTTON2 = False Local $LABEL2 = GUICtrlCreateLabel("On Numara Tahmini için Sayı Üret: [1/80]", 25, 170) Local $GENERATE2 = GUICtrlCreateButton("Sayı Üret", 10, 190, 210, 20) GUICtrlSetTip(-1,"On Numara Tahmini icin Sayı üretiliyor...") $Group1 = GUICtrlCreateGroup("", 3, 79, 223, 87) GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1) Global $sayI1[10] For $ON = 0 To 9 $sayI1[$ON] = GUICtrlCreateInput("",10 + 35 * ($ON), 220, 30, 20) Next ;-----------On Numara------------- ; ---------ortak ürün :D---------- Local $EXIT = GUICtrlCreateButton("Kapat", 10, 470, 210, 20) GUISetState() ; ---------ortak ürün :D---------- While 1 $MSG = GUIGetMsg() ;-----------sayısalloto------------- Select Case $MSG = -3 Or $MSG = $EXIT Exit Case $MSG = $GENERATE If $_BUTTON = False Then $_BUTTON = True Else $_BUTTON = False EndIf If $_BUTTON = True Then GUICtrlSetData($GENERATE, 'Dur') AdlibRegister('_SK_RANDOM_NUMBER', 50) EndIf If $_BUTTON = False Then GUICtrlSetData($GENERATE, 'Sayı Üret') _ArraySort($Sayilar) For $N = 0 To 5 GUICtrlSetData($I[$N], $Sayilar[$N]) Next AdlibUnRegister('_SK_RANDOM_NUMBER') EndIf EndSelect ;-----------sayısalloto------------- ;-----------süperloto------------- Select Case $MSG = $GENERATE1 If $_BUTTON1 = False Then $_BUTTON1 = True Else $_BUTTON1 = False EndIf If $_BUTTON1 = True Then GUICtrlSetData($GENERATE1, 'Dur') AdlibRegister('_SP_RANDOM_NUMBER', 50) EndIf If $_BUTTON1 = False Then GUICtrlSetData($GENERATE1, 'Sayı Üret') _ArraySort($Sayilar1) For $SP = 0 To 5 GUICtrlSetData($sayI[$SP], $Sayilar1[$SP]) Next AdlibUnRegister('_SP_RANDOM_NUMBER') EndIf EndSelect ;-----------süperloto------------- ;-----------On Numara------------- Select Case $MSG = $GENERATE2 If $_BUTTON2 = False Then $_BUTTON2 = True Else $_BUTTON2 = False EndIf If $_BUTTON2 = True Then GUICtrlSetData($GENERATE2, 'Dur') AdlibRegister('_ON_RANDOM_NUMBER', 50) EndIf If $_BUTTON2 = False Then GUICtrlSetData($GENERATE2, 'Sayı Üret') _ArraySort($Sayilar2) For $ON = 0 To 9 GUICtrlSetData($sayI1[$ON], $Sayilar2[$ON]) Next AdlibUnRegister('_ON_RANDOM_NUMBER') EndIf EndSelect ;-----------On Numara------------- WEnd ;-----------sayısalloto------------- Func _SK_RANDOM_NUMBER() For $N = 0 To 5 $Sayilar[$N] = Random(1, 49, 1) GUICtrlSetData($I[$N], $Sayilar[$N]) Next EndFunc ;==>_SK_RANDOM_NUMBER ;-----------sayısalloto------------- ;-----------süperloto------------- Func _SP_RANDOM_NUMBER() For $SP = 0 To 5 $Sayilar1[$SP] = Random(1, 54, 1) GUICtrlSetData($sayI[$SP], $Sayilar1[$SP]) Next EndFunc ;==>_SK_RANDOM_NUMBER ;-----------süperloto------------- ;-----------On Numara------------- Func _ON_RANDOM_NUMBER() For $ON = 0 To 9 $Sayilar2[$ON] = Random(1, 80, 1) GUICtrlSetData($sayI1[$ON], $Sayilar2[$ON]) Next EndFunc ;==>_SK_RANDOM_NUMBER ;-----------On Numara-------------
 5. Herkesin Bayramı Mubarek olsun Hala Yardımcı olabilecek Birini Bekliyorum Listeye Aktarmak icin
 6. Söyle Biraz Daha ilerlettim Ama listeye Hala Alamıyorum Ben liste Olarak Ayarladım ama Text Dosyasına Alınıp Analiz Ettirilebilirse Daha iyi olur Liste Olarak Hem Yer Kaplamaz #include <GUIConstantsEx.au3> #include <GuiListView.au3> $gui = GUICreate("Maç Listesi", 425, 238, 192, 124) Local $idListview = GUICtrlCreateListView("Sıra | Ev Sahibi Takım | Deplasman Takımı ", 10, 10, 450, 100) ;,$LVS_SORTDESCENDING) Local $idItem1 = GUICtrlCreateListViewItem("||", $idListview) Local $idItem2 = GUICtrlCreateListViewItem("||", $idListview) Local $idItem3 = GUICtrlCreateListViewItem("||", $idListview) GUISetState(@SW_SHOW) GUICtrlSetData($idItem2, "||") GUICtrlSetData($idItem3, "||") GUICtrlDelete($idItem1) $buton = GUICtrlCreateButton("Maçları Listele", 100, 150, 200, 30) GUISetState() While 1 Switch GUIGetMsg() Case -3 Exit Case $buton $read = InetRead("http://www.statarea.com/predictions", 1) If Not(@error) Then $read = BinaryToString ($read, 4) $exp = StringRegExp($read, '<div class="hostteam">(.*?)</div>', 3) $exp1 = StringRegExp($read, '<div class="guestteam">(.*?)</div>', 3) If Not(@error) Then GUICtrlSetData($idItem2, $exp[0]&'||'&$exp1[0]) EndIf EndIf EndSwitch WEnd
 7. Tamam ilgin icin Tesekkürler Listeyi Yapmadan olmayacak isimler uyusmuyor sonuc alınamıyor Kısa zamanda Haber bekliyorum inşallah Kolay Gelsin Hayırlı Calısmalar
 8. Tamam dır oldu Soyle Bir Sorun daha Var yoksa olmuyor sitedeki takımların ismini listeye aktara bilirmiyiz atıyorum brazilya türkiye gibi KArsılasmaları listeye aktarmak gerek cunku sitedeki Gibi takım isimleri Yazılmassa Sonucu cıkartmıyor
 9. Mehmet Cok saol Yalnız soyle bir Sıkıntı var birinciyi Yazıyor 2. Macı aktarmıyor yenileme yapmıyor yani
 10. Tip Yazısının Altındaki 1X Verisi
 11. #include <GUIConstantsEx.au3> #include <GuiListView.au3> $gui = GUICreate("Maç Listesi", 425, 238, 192, 124) Local $idListview = GUICtrlCreateListView("Sıra | Ev Sahibi Takım | Deplasman Takımı ", 10, 10, 450, 100) ;,$LVS_SORTDESCENDING) Local $idItem1 = GUICtrlCreateListViewItem("||", $idListview) Local $idItem2 = GUICtrlCreateListViewItem("||", $idListview) Local $idItem3 = GUICtrlCreateListViewItem("||", $idListview) GUISetState(@SW_SHOW) GUICtrlSetData($idItem2, "||") GUICtrlSetData($idItem3, "||") GUICtrlDelete($idItem1) $buton = GUICtrlCreateButton("Maçları Listele", 100, 150, 200, 30) GUISetState() While 1 Switch GUIGetMsg() Case -3 Exit Case $buton $read = InetRead("http://www.statarea.com/predictions", 1) If Not(@error) Then $read = BinaryToString ($read, 4) $exp = StringRegExp($read, '<div class="hostteam">(.*?)</div>', 3) $exp1 = StringRegExp($read, '<div class="guestteam">(.*?)</div>', 3) If Not(@error) Then GUICtrlSetData($idItem2, $exp[0]&'||'&$exp1[0]) EndIf EndIf EndSwitch WEnd
 12. Yapmak istedigim guideki inputa Yazılanı Arka planda sitedeki inputa Yazdırıp Sonucunu Guide Gostermek
 13. #NoTrayIcon #Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI **** #AutoIt3Wrapper_Icon=include\robot-icono-9322.ico #AutoIt3Wrapper_Outfile=m.exe #AutoIt3Wrapper_Compression=4 #AutoIt3Wrapper_Res_Fileversion=0.0.0.64 #AutoIt3Wrapper_Res_Fileversion_AutoIncrement=y #EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI **** #cs ---------------------------------------------------------------------------- AutoIt Version: 3.3.8.1 Author: loop88 Script Function: Pixel Bot Para DarkOrbit #ce ---------------------------------------------------------------------------- ; Script Start - Add your code below here #include <Misc.au3> #include <EditConstants.au3> #include <windowsconstants.au3> #include <ButtonConstants.au3> #include <GUIConstantsEx.au3> #include <StaticConstants.au3> #include <ImageSearch.au3> #include <MsgBoxConstants.au3> #include <ComboConstants.au3> #include <GuiStatusBar.au3> #include <Process.au3> #include <INet.au3> #include <MD5.au3> #include <Array.au3> HotKeySet("{F2}", "_exit") HotKeySet("{PAUSE}", "_pause") HotKeySet("{ESC}", "_exitbot") ;Version Global $ver = "0.0.13" ;------- Global $msga, $msgb, $msgc ; variables a declarar==START ;_Pausa Global $pausa Global $EXITBOT = 0 ;_GUI_set Global $fraction ;_donated_version Global $username_info ;_run_bot Global $jump = 1 Global $palladium_sleeptime = 1500 Global $box_sleeptime = 400 ;_screen_coordinates Global $screencoordinates12_x1, $screencoordinates12_y1, $screencoordinates12_x2, $screencoordinates12_y2, $a, $b Global $screencoordinates11_x1, $screencoordinates11_y1, $screencoordinates11_x2, $screencoordinates11_y2 Global $screencoordinates10_x1, $screencoordinates10_y1, $screencoordinates10_x2, $screencoordinates10_y2 Global $screencoordinates9_x1, $screencoordinates9_y1, $screencoordinates9_x2, $screencoordinates9_y2 Global $screencoordinates8_x1, $screencoordinates8_y1, $screencoordinates8_x2, $screencoordinates8_y2 Global $screencoordinates7_x1, $screencoordinates7_y1, $screencoordinates7_x2, $screencoordinates7_y2 Global $screencoordinates6_x1, $screencoordinates6_y1, $screencoordinates6_x2, $screencoordinates6_y2 Global $screencoordinates5_x1, $screencoordinates5_y1, $screencoordinates5_x2, $screencoordinates5_y2 Global $screencoordinates4_x1, $screencoordinates4_y1, $screencoordinates4_x2, $screencoordinates4_y2 Global $screencoordinates3_x1, $screencoordinates3_y1, $screencoordinates3_x2, $screencoordinates3_y2 Global $screencoordinates2_x1, $screencoordinates2_y1, $screencoordinates2_x2, $screencoordinates2_y2 Global $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2 Global $screencoordinates_x1, $screencoordinates_y1, $screencoordinates_x2, $screencoordinates_y2 ;_map_coordinates Global $map_coordinates_up_x Global $map_coordinates_up_y Global $map_coordinates_down_x Global $map_coordinates_down_y Global $map_search_state_up_x Global $map_search_state_up_y Global $map_search_state_down_x Global $map_search_state_down_y ; cordenadas resultado Global $found_x, $found_y, $found_x_fire, $found_y_fire, $found_x_npc, $found_y_npc ;imagenes Global $bonusboxIMG = "src/collect/bonusbox.bmp" Global $cargoboxIMG = "src/collect/cargobox.bmp" Global $neweventboxIMG = "src/collect/helixbox.bmp" Global $helixboxIMG = "src/collect/helixbox.bmp" Global $greenbootyIMG = "src/collect/greenbooty.bmp" Global $yellowbootyIMG = "src/collect/yellowbooty.bmp" Global $bluebootyIMG = "src/collect/bluebooty.bmp" Global $redbootyIMG = "src/collect/redbooty.bmp" Global $cargofullIMG = "src/collect/cargofull.bmp" Global $fountcargoIMG = "src/collect/fountcargo.bmp" Global $palladiumIMG = "src/collect/palladium.bmp" Global $shipstatusIMG = "src/shipstatus.bmp" Global $mapcoordinatesIMG = "src/map/select_map_coordinates.bmp" Global $mapsearchstateIMG = "src/map/map_search_state.bmp" Global $mapgateIMG = "src/map/gate.bmp" Global $mapopenIMG = "src/map/open_map.bmp" Global $fleex2shipIMG = "src/map/ship.bmp" Global $1enemieIMG = "src/map/1enemie.bmp" Global $2enemieIMG = "src/map/2enemie.bmp" Global $3enemieIMG = "src/map/3enemie.bmp" Global $4enemieIMG = "src/map/4enemie.bmp" Global $5enemieIMG = "src/map/5enemie.bmp" Global $map21IMG = "src/map/2-1.bmp" Global $map22IMG = "src/map/2-2.bmp" Global $map23IMG = "src/map/2-3.bmp" Global $map24IMG = "src/map/2-4.bmp" Global $aegislife10IMG = "src/aegis/life10.bmp" Global $aegislife20IMG = "src/aegis/life20.bmp" Global $aegislife30IMG = "src/aegis/life30.bmp" Global $aegislife40IMG = "src/aegis/life40.bmp" Global $aegislife50IMG = "src/aegis/life50.bmp" Global $aegislife60IMG = "src/aegis/life60.bmp" Global $aegislife70IMG = "src/aegis/life70.bmp" Global $aegislife80IMG = "src/aegis/life80.bmp" Global $aegislife90IMG = "src/aegis/life90.bmp" Global $aegislife100IMG = "src/aegis/life100.bmp" Global $aegisshield10IMG = "src/aegis/shield10.bmp" Global $aegisshield20IMG = "src/aegis/shield20.bmp" Global $aegisshield30IMG = "src/aegis/shield30.bmp" Global $aegisshield40IMG = "src/aegis/shield40.bmp" Global $aegisshield50IMG = "src/aegis/shield50.bmp" Global $aegisshield60IMG = "src/aegis/shield60.bmp" Global $aegisshield70IMG = "src/aegis/shield70.bmp" Global $aegisshield80IMG = "src/aegis/shield80.bmp" Global $aegisshield90IMG = "src/aegis/shield90.bmp" Global $aegisshield100IMG = "src/aegis/shield100.bmp" Global $lifeIMG = "src/aegis/life.bmp" Global $shieldIMG = "src/aegis/shield.bmp" Global $beaconIMG = "src/aegis/beacon.bmp" Global $x1IMG = "src/npc/x1.bmp" Global $x2IMG = "src/npc/x2.bmp" Global $x3IMG = "src/npc/x3.bmp" Global $x4IMG = "src/npc/x4.bmp" Global $muni1IMG = "src/npc/muni1.bmp" Global $muni2IMG = "src/npc/muni2.bmp" Global $muni3IMG = "src/npc/muni3.bmp" Global $muni4IMG = "src/npc/muni4.bmp" Global $palladium_npcIMG = "src/npc/palladiumnpc.bmp" Global $npc_lordakiaIMG = "src/npc/npc_lordakia.bmp" Global $npc_streunerIMG = "src/npc/npc_streuner.bmp" Global $npc_bosslordakiaIMG = "src/npc/npc_bosslordakia.bmp" Global $npc_bossstreunerIMG = "src/npc/npc_bossstreuner.bmp" Global $npcfireIMG = "src/npc/npcfire.bmp" Global $npcmapIMG = "src/npc/npcmap.bmp" Global $npc_mordonIMG = "src/npc/npc_mordon.bmp" Global $npc_bossmordonIMG = "src/npc/npc_bossmordon.bmp" Global $npc_saimonIMG = "src/npc/npc_saimon.bm" Global $npc_bosssaimonIMG = "src/npc/npc_bosssaimon.bmp" Global $petantibugIMG = "src/pet/petantibug.bmp" Global $petopenIMG = "src/pet/petopen.bmp" Global $petrepairIMG = "src/pet/petrepair.bmp" Global $petmenuIMG = "src/pet/petmenu.bmp" Global $petcloseIMG = "src/pet/petclose.bmp" Global $petlootIMG = "src/pet/petloot.bmp" Global $petresIMG = "src/pet/petres.bmp" Global $petoptionIMG = "src/pet/petoption.bmp" Global $petmapIMG = "src/pet/petmap.bmp" Global $petlootstatusIMG = "src/pet/petlootstatus.bmp" Global $petresstatusIMG = "src/pet/petresstatus.bmp" Global $kloakcpu10IMG = "src/kloakcpu10.bmp" Global $kloakcpu50IMG = "src/kloakcpu50.bmp" Global $kloakedcpu10IMG = "src/kloakedcpu10.bmp" Global $kloakedcpu50IMG = "src/kloakedcpu50.bmp" Global $spearheadreconIMG = "src/spearhead/recon.bmp" Global $spearheadcloakingIMG = "src/spearhead/cloaking.bmp" Global $rapairgateIMG = "src/repair/rapairgate.bmp" Global $repairbaseIMG = "src/repair/repairbase.bmp" Global $repairspotIMG = "src/repair/repairspot.bmp" Global $repairbottonIMG = "src/repair/repairbotton.bmp" Global $connectionlostIMG = "src/repair/connectionlost.bmp" ;INI Global $filesettingsINI = @ScriptDir & "\src\settings.ini" ;GUI_read Global $collect_bonusbox, $collect_cargobox, $green_booty, $collect_palladium, $kill_palladium_npc, $killnpc, $blue_booty, $red_booty, $yellow_booty Global $disconnect_after_time, $time_calc, $disconnect_after_select, $time_msg Global $antiban, $mouse_time, $aegislife, $aegisbeacon, $aegisshield ;GUI_set Global $fleex2, $usepet, $fleex2_enemies, $fleex2IMG, $repairpet, $autolooterpet, $resoursepet, $kloakcpu ;aegis Global $useaegis, $aegisbeaconrepair, $aegisliferepair, $aegisshieldrepair, $aegislifeIMG, $aegisshieldIMG, $aegisbeaconIMG, $notuseship Global $usespearhead, $spearheadautocloaking, $spearheadcloaking, $spearheadnocloaking, $spearheadrecon, $spearheadnorecon, $cloaking, $recon Global $repairbase, $repairgate, $repairspot, $maxrepairtimes, $maxrepaircounter, $reviveship, $revivewaittime, $revive_calc ;killnpc Global $fire2, $npc, $lordakia, $boss_lordakia, $streuner, $boss_streuner, $saimon, $boss_saimon, $mordon, $boss_mordon Global $npc1, $npc2, $npc3, $npc4, $npc5, $npc6, $npc7, $npc8 Global $map1, $map2 ; variables a declarar==END Func _exit() ;para el bot GUISetState(@SW_RESTORE) _bot_menu() EndFunc ;==>_exit Func _exitbot() ;cierra el bot Exit EndFunc ;==>_exitbot Func _pause() ;Para el programa asta nuevo aviso $pausa = Not $pausa EndFunc ;==>_pause _start() Func _start() FileInstall('C:\Users\loop\Desktop\m_XZ\include\sr c.zip', @ScriptDir & '\src.zip', 1) FileInstall('C:\Users\loop\Desktop\m_XZ\include\7z .dll', @ScriptDir & '\7z.dll', 1) FileInstall('C:\Users\loop\Desktop\m_XZ\include\7z .exe', @ScriptDir & '\7z.exe', 1) $unzip = "7z x -aoa " $archiv = "src.zip" _RunDos($unzip & $archiv) FileDelete("src.zip") FileDelete("7z.dll") FileDelete("7z.exe") IniWrite($filesettingsINI, "update", "version", '"' & $ver & '"') If Not FileExists(@ScriptDir & "\ImageSearchDLL.dll") Then FileInstall('C:\Users\loop\Desktop\m_XZ\ImageSearc hDLL.dll', @ScriptDir & '\ImageSearchDLL.dll', 1) EndIf If FileExists($filesettingsINI) Then $fraction = Int(IniRead($filesettingsINI, "user_fraction", "fraction", 0)) If Not ($fraction = 1 Or $fraction = 2 Or $fraction = 3) Then _select_fraction() EndIf Else _select_fraction() EndIf _update() EndFunc ;==>_start Func _select_fraction() #Region ### START Koda GUI section ### Form= $Form3 = GUICreate("Select you Fraction | Do bot", 413, 281, 191, 124) $Pic1 = GUICtrlCreatePic("src/fraction/MMO_Mascot.bmp", 8, 8, 124, 212) $Pic2 = GUICtrlCreatePic("src/fraction/EIC_Mascot.bmp", 141, 9, 124, 212) $Pic3 = GUICtrlCreatePic("src/fraction/VRU_Mascot.bmp", 277, 9, 124, 212) $mmo = GUICtrlCreateRadio("MMO", 40, 232, 81, 25) GUICtrlSetFont(-1, 12, 800, 0, "MS Sans Serif") $eic = GUICtrlCreateRadio("EIC", 176, 232, 81, 25) GUICtrlSetFont(-1, 12, 800, 0, "MS Sans Serif") $vru = GUICtrlCreateRadio("VRU", 312, 232, 81, 25) GUICtrlSetFont(-1, 12, 800, 0, "MS Sans Serif") GUISetState(@SW_SHOW) #EndRegion ### END Koda GUI section ### While 1 $nMsg = GUIGetMsg() Switch $nMsg Case $GUI_EVENT_CLOSE Exit Case $mmo $fraction = 1 IniWrite($filesettingsINI, "user_fraction", "fraction", $fraction) GUIDelete($Form3) ExitLoop Case $eic $fraction = 2 IniWrite($filesettingsINI, "user_fraction", "fraction", $fraction) GUIDelete($Form3) ExitLoop Case $vru $fraction = 3 IniWrite($filesettingsINI, "user_fraction", "fraction", $fraction) GUIDelete($Form3) ExitLoop EndSwitch WEnd EndFunc ;==>_select_fraction #Region ### START Koda GUI section ### Form=C:\Users\loop\Documents\Form1_1.kxf $Form1 = GUICreate("Do bot", 591, 419, 322, 151) $MenuItem1 = GUICtrlCreateMenu("&Menu") $m_save_settings = GUICtrlCreateMenuItem("Save Settings" & @TAB & "Alt+NUMERO 5", $MenuItem1) $m_start_bot = GUICtrlCreateMenuItem("- Start Bot -" & @TAB & "Shift+Ctrl+Alt+,", $MenuItem1) $MenuItem4 = GUICtrlCreateMenu("&Aboud") $MenuItem3 = GUICtrlCreateMenuItem("Do Bot" & @TAB & "Alt+H", $MenuItem4) $MenuItem5 = GUICtrlCreateMenuItem("Help" & @TAB & "Alt+ALT", $MenuItem4) $Tab1 = GUICtrlCreateTab(0, 0, 585, 393) $TabSheet1 = GUICtrlCreateTabItem("Home") $l_welcome = GUICtrlCreateLabel("Welcome to Do bot", 128, 26, 336, 28) GUICtrlSetFont(-1, 16, 800, 2, "Arial") GUICtrlSetColor(-1, 0x008000) $NEWS = GUICtrlCreateEdit("", 8, 62, 273, 305) GUICtrlSetData(-1, "") GUICtrlSetFont(-1, 8, 400, 0, "Arial") $TabSheet2 = GUICtrlCreateTabItem("Collect") $checkbox_bonusbox = GUICtrlCreateCheckbox("Bonus and Eventboxes", 16, 46, 153, 17) GUICtrlSetFont(-1, 10, 400, 0, "Arial") $checkbox_cargobox = GUICtrlCreateCheckbox("Cargoboxes", 16, 78, 137, 17) GUICtrlSetFont(-1, 10, 400, 0, "Arial") $Group2 = GUICtrlCreateGroup("Booty", 20, 113, 137, 145) GUICtrlSetFont(-1, 10, 400, 0, "Arial") $checkbox_y_booty = GUICtrlCreateCheckbox("Yellow Booty", 46, 166, 105, 17) $checkbox_g_booty = GUICtrlCreateCheckbox("Green Booty", 46, 134, 105, 17) $checkbox_r_booty = GUICtrlCreateCheckbox("Red Booty", 46, 198, 105, 17) $checkbox_b_booty = GUICtrlCreateCheckbox("Blue Booty", 46, 230, 105, 17) GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1) $Group4 = GUICtrlCreateGroup("Maps", 196, 41, 353, 193) GUICtrlSetFont(-1, 8, 400, 0, "Arial") $combo_map1 = GUICtrlCreateCombo("", 212, 105, 121, 25, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_COMBO, $CBS_SIMPLE)) $combo_map2 = GUICtrlCreateCombo("", 404, 105, 121, 25, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_COMBO, $CBS_SIMPLE)) $Label4 = GUICtrlCreateLabel("Map 1", 260, 81, 33, 18) $Label5 = GUICtrlCreateLabel("Map 2", 444, 81, 33, 18) $input_switch_map_time = GUICtrlCreateInput("", 285, 169, 87, 22) $combo_switch_map_time = GUICtrlCreateCombo("", 400, 169, 81, 25, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_COMBO, $CBS_SIMPLE)) $Label6 = GUICtrlCreateLabel("<--->", 356, 105, 24, 18) $Checkbox_switch_map = GUICtrlCreateCheckbox("Switch map", 324, 145, 89, 17) $Label7 = GUICtrlCreateLabel("Every", 228, 169, 35, 18) GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1) $TabSheet4 = GUICtrlCreateTabItem("Npc Killer") $checkbox_kill_npc = GUICtrlCreateCheckbox("Kill NPC", 8, 22, 81, 25) GUICtrlSetFont(-1, 8, 400, 0, "Arial") $checkbox_streuner = GUICtrlCreateCheckbox("Streuner", 8, 54, 81, 25) GUICtrlSetFont(-1, 8, 400, 0, "Arial") $checkbox_boss_streuner = GUICtrlCreateCheckbox("Boss Streuner", 8, 86, 89, 17) GUICtrlSetFont(-1, 8, 400, 0, "Arial") $checkbox_lordakia = GUICtrlCreateCheckbox("Lordakia", 8, 118, 89, 17) GUICtrlSetFont(-1, 8, 400, 0, "Arial") $checkbox_boss_lordakia = GUICtrlCreateCheckbox("Boss Lordakia", 9, 146, 89, 17) GUICtrlSetFont(-1, 8, 400, 0, "Arial") $checkbox_saimon = GUICtrlCreateCheckbox("Saimon", 106, 57, 81, 25) GUICtrlSetFont(-1, 8, 400, 0, "Arial") $checkbox_boss_saimon = GUICtrlCreateCheckbox("Boss Saimon", 106, 89, 89, 17) GUICtrlSetFont(-1, 8, 400, 0, "Arial") $checkbox_mordon = GUICtrlCreateCheckbox("Mordon", 106, 121, 89, 17) GUICtrlSetFont(-1, 8, 400, 0, "Arial") $checkbox_boss_mordon = GUICtrlCreateCheckbox("Boss Mordon", 107, 149, 89, 17) GUICtrlSetFont(-1, 8, 400, 0, "Arial") $Label13 = GUICtrlCreateLabel("Warning slow and buggy, use at your own risk !!", 28, 313, 501, 31) GUICtrlSetFont(-1, 14, 800, 0, "Arial Black") GUICtrlSetColor(-1, 0xFF0000) $TabSheet6 = GUICtrlCreateTabItem("Settings") $Group5 = GUICtrlCreateGroup("Disconnect after", 12, 29, 225, 65) GUICtrlSetFont(-1, 8, 400, 0, "Arial") $input_disconnect_after = GUICtrlCreateInput("", 28, 53, 97, 22, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_INPUT, $ES_NUMBER)) $combo_disconnect_after = GUICtrlCreateCombo("", 140, 53, 81, 25, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_COMBO, $CBS_SIMPLE)) GUICtrlSetData(-1, "Off|Minutes|Hours") GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1) $Group6 = GUICtrlCreateGroup("Flee x2", 12, 107, 313, 81) GUICtrlSetFont(-1, 8, 400, 0, "Arial") $checkbox_fleex2 = GUICtrlCreateCheckbox("Flee on", 36, 139, 57, 17) $l_fleex2 = GUICtrlCreateLabel("", 92, 139, 21, 18) $combo_fleex2 = GUICtrlCreateCombo("", 236, 131, 81, 25, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_COMBO, $CBS_SIMPLE)) GUICtrlSetData(-1, "1|2|3|4|5") $Label9 = GUICtrlCreateLabel("when enemies on map", 116, 139, 113, 18) GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1) $Group7 = GUICtrlCreateGroup("Reconnect after", 244, 29, 225, 65) GUICtrlSetFont(-1, 8, 400, 0, "Arial") $input_reconnect_after = GUICtrlCreateInput("", 260, 53, 97, 22, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_INPUT, $ES_NUMBER)) $combo_reconnect_after = GUICtrlCreateCombo("", 372, 53, 81, 25, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_COMBO, $CBS_SIMPLE)) GUICtrlSetData(-1, "Minutes|Hours") GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1) $Group8 = GUICtrlCreateGroup("Anti Ban", 333, 116, 145, 65) GUICtrlSetFont(-1, 8, 400, 0, "Arial") $combo_antiban = GUICtrlCreateCombo("", 342, 142, 129, 25, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_COMBO, $CBS_SIMPLE)) GUICtrlSetData(-1, "Off|Low|High") GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1) $Group11 = GUICtrlCreateGroup("Cloaking CPU", 12, 195, 193, 73) GUICtrlSetFont(-1, 8, 400, 0, "Arial") $combo_kloakcpu = GUICtrlCreateCombo("", 106, 234, 81, 25, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_COMBO, $CBS_SIMPLE)) GUICtrlSetData(-1, "Off|1|2|3|4|5|6|7|8|9|0") $Label28 = GUICtrlCreateLabel("Quickslot bar", 20, 235, 67, 18) $Label23 = GUICtrlCreateLabel("Cloak if not Cloaked", 52, 213, 98, 18) GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1) $Group16 = GUICtrlCreateGroup("Revive", 12, 269, 401, 105) GUICtrlSetFont(-1, 8, 400, 0, "Arial") $checkbox_reviveship = GUICtrlCreateCheckbox("Revive when being destroyed", 28, 285, 177, 17) $radio_repairbase = GUICtrlCreateRadio("At Base", 52, 309, 89, 25) $radio_repairgate = GUICtrlCreateRadio("At Gate", 156, 309, 97, 25) $radio_repairspot = GUICtrlCreateRadio("On Spot", 284, 309, 97, 25) $Label29 = GUICtrlCreateLabel("Maximun", 204, 285, 46, 18) $Label30 = GUICtrlCreateLabel("times", 356, 285, 29, 18) $input_maxrepairtimes = GUICtrlCreateInput("0", 260, 285, 81, 22) $Label31 = GUICtrlCreateLabel("After Being destroyed wait", 68, 341, 135, 18) $combo_revivewaittime = GUICtrlCreateCombo("", 220, 339, 97, 25, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_COMBO, $CBS_SIMPLE)) GUICtrlSetData(-1, "10 seconds|20 seconds|30 seconds|40 seconds|50 seconds|1 Minustes|2 Minustes|3 Minustes") GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1) $TabSheet7 = GUICtrlCreateTabItem("Palladium") $checkbox_palladium = GUICtrlCreateCheckbox("Collect palladium", 204, 149, 137, 25) GUICtrlSetFont(-1, 10, 400, 0, "Arial") $checkbox_palladium_npc = GUICtrlCreateCheckbox("Kill Palladium NPC", 204, 181, 137, 25) GUICtrlSetFont(-1, 10, 400, 0, "Arial") $TabSheet3 = GUICtrlCreateTabItem("Ship Abilities") $Group9 = GUICtrlCreateGroup("Ship", 116, 37, 113, 129) GUICtrlSetFont(-1, 8, 400, 0, "Arial") $radio_aegis = GUICtrlCreateRadio("Aegis", 132, 53, 81, 17) $radio_spearhea = GUICtrlCreateRadio("Spearhead", 132, 77, 81, 17) $radio_notuse = GUICtrlCreateRadio("Not use", 132, 101, 81, 17) GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1) $Group10 = GUICtrlCreateGroup("Aegis", 68, 203, 217, 145) GUICtrlSetFont(-1, 8, 400, 0, "Arial") $combo_aegis_life = GUICtrlCreateCombo("", 76, 243, 57, 25, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_COMBO, $CBS_SIMPLE)) GUICtrlSetData(-1, "1|2|3|4|5|6|7|8|9|0") $combo_aegis_shield = GUICtrlCreateCombo("", 76, 275, 57, 25, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_COMBO, $CBS_SIMPLE)) GUICtrlSetData(-1, "1|2|3|4|5|6|7|8|9|0") $combo_aegis_beacon = GUICtrlCreateCombo("", 76, 307, 57, 25, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_COMBO, $CBS_SIMPLE)) GUICtrlSetData(-1, "1|2|3|4|5|6|7|8|9|0") $combo_aegislife_repair = GUICtrlCreateCombo("", 204, 307, 57, 25, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_COMBO, $CBS_SIMPLE)) GUICtrlSetData(-1, "10|20|30|40|50|60|70|80|90|100") $combo_aegisshield_repair = GUICtrlCreateCombo("", 204, 275, 57, 25, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_COMBO, $CBS_SIMPLE)) GUICtrlSetData(-1, "10|20|30|40|50|60|70|80|90|100") $combo_aegisbeacon_repair = GUICtrlCreateCombo("", 204, 243, 57, 25, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_COMBO, $CBS_SIMPLE)) GUICtrlSetData(-1, "10|20|30|40|50|60|70|80|90|100") $Label8 = GUICtrlCreateLabel("Hp", 152, 246, 22, 18) $Label10 = GUICtrlCreateLabel("Shield", 144, 278, 33, 18) $Label11 = GUICtrlCreateLabel("Pod", 152, 310, 25, 18) $Label12 = GUICtrlCreateLabel("Use when less x%", 180, 219, 85, 18) $Label26 = GUICtrlCreateLabel("Quickslot bar", 76, 219, 67, 18) GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1) $Group13 = GUICtrlCreateGroup("Spearhead", 356, 44, 185, 289) GUICtrlSetFont(-1, 8, 400, 0, "Arial") $Group14 = GUICtrlCreateGroup("Ultimate Cloaking", 360, 139, 177, 89) $radio_spearhead_autocloaking = GUICtrlCreateRadio("With enemy is near", 368, 155, 145, 17) $radio_spearhead_cloaking = GUICtrlCreateRadio("Use when can", 368, 171, 129, 25) $radio_spearhead_nocloaking = GUICtrlCreateRadio("Not use", 368, 195, 129, 17) GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1) $Group15 = GUICtrlCreateGroup("Recon", 360, 59, 177, 73) $radio_spearhead_recon = GUICtrlCreateRadio("Use when can", 384, 75, 129, 17) $radio_spearhead_norecon = GUICtrlCreateRadio("Not use", 384, 99, 129, 25) GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1) $combo_spearhead_recon = GUICtrlCreateCombo("", 368, 267, 65, 25, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_COMBO, $CBS_SIMPLE)) GUICtrlSetData(-1, "1|2|3|4|5|6|7|8|9|0") $combo_spearhead_cloaking = GUICtrlCreateCombo("", 368, 299, 65, 25, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_COMBO, $CBS_SIMPLE)) GUICtrlSetData(-1, "1|2|3|4|5|6|7|8|9|0") $Label24 = GUICtrlCreateLabel("Recon", 448, 267, 35, 18) $Label25 = GUICtrlCreateLabel("Ultimate Cloaking", 448, 299, 88, 18) $Label27 = GUICtrlCreateLabel("Quickslot bar", 365, 239, 67, 18) GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1) $TabSheet5 = GUICtrlCreateTabItem("P.E.T.") $Group3 = GUICtrlCreateGroup("P.E.T.", 127, 148, 297, 65) GUICtrlSetFont(-1, 10, 400, 0, "Arial") $checkbox_use_pet = GUICtrlCreateCheckbox("Use P.E.T.", 135, 164, 81, 17) $checkbox_repair_pet = GUICtrlCreateCheckbox("Repair P.E.T.", 135, 188, 81, 17) $radio_autolooter_pet = GUICtrlCreateRadio("Auto Looter", 255, 164, 153, 17) $radio_resourse_pet = GUICtrlCreateRadio("Resourse Collector", 255, 188, 113, 17) GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1) $TabSheet8 = GUICtrlCreateTabItem("Settings and Controls") $Label14 = GUICtrlCreateLabel("1. [Graphics] LOW", 8, 48, 150, 24) GUICtrlSetFont(-1, 12, 800, 0, "MS Sans Serif") $Label15 = GUICtrlCreateLabel("2. [Show Hp warning] OFF", 8, 80, 213, 24) GUICtrlSetFont(-1, 12, 800, 0, "MS Sans Serif") $Label16 = GUICtrlCreateLabel("3. [Display game performance messages] OFF", 8, 112, 373, 24) GUICtrlSetFont(-1, 12, 800, 0, "MS Sans Serif") $Label17 = GUICtrlCreateLabel("4. [Show minimap background] OFF", 8, 144, 288, 24) GUICtrlSetFont(-1, 12, 800, 0, "MS Sans Serif") $Label18 = GUICtrlCreateLabel("5. [Show drones] OFF", 8, 176, 178, 24) GUICtrlSetFont(-1, 12, 800, 0, "MS Sans Serif") $Label19 = GUICtrlCreateLabel("6. Set Minimap to SMALLEST", 8, 208, 241, 24) GUICtrlSetFont(-1, 12, 800, 0, "MS Sans Serif") $Label20 = GUICtrlCreateLabel("Hotkey [F2] Stop Bot", 191, 246, 172, 24) GUICtrlSetFont(-1, 12, 800, 0, "MS Sans Serif") GUICtrlSetColor(-1, 0xFF0000) $Label21 = GUICtrlCreateLabel("Hotkey [PAUSE] Pause Bot", 192, 281, 223, 24) GUICtrlSetFont(-1, 12, 800, 0, "MS Sans Serif") GUICtrlSetColor(-1, 0xFF0000) $Label22 = GUICtrlCreateLabel("Hotkey [ESC] Close Bot", 193, 312, 333, 24) GUICtrlSetFont(-1, 12, 800, 0, "MS Sans Serif") GUICtrlSetColor(-1, 0xFF0000) GUICtrlCreateTabItem("") GUISetState(@SW_SHOW) #EndRegion ### END Koda GUI section ### GUICtrlSetState($NEWS, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetData($combo_disconnect_after, "Off") GUICtrlSetData($combo_antiban, "Off") GUICtrlSetData($combo_kloakcpu, "Off") GUICtrlSetData($combo_revivewaittime, "40 seconds") GUICtrlSetState($radio_notuse, $GUI_CHECKED) ;desactivados GUICtrlSetState($input_reconnect_after, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($combo_reconnect_after, $GUI_DISABLE) #CS GUICtrlSetState($combo_map1, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($combo_map2, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($input_switch_map_time, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($Checkbox_switch_map, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($combo_switch_map_time, $GUI_DISABLE) #CE GUICtrlSetState($checkbox_fleex2, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($combo_fleex2, $GUI_DISABLE) ;--------------- $msg = "NEWS : Do bot 2015 by loop." $msg &= @CRLF & @CRLF $msg &= "Many improvements and new things." $msg &= @CRLF & @CRLF $msg &= "Helix boxes added. [18/06/2015]" $msg &= @CRLF $msg &= "[23/06/2015]" $msg &= @CRLF $msg &= "Blue and Red bootys added." $msg &= @CRLF $msg &= "Reconnection to lose the connection added." $msg &= @CRLF $msg &= "Connection lost System improved. [25/06/2015]" $msg &= @CRLF & @CRLF $msg &= "yellow bootys added. [26/06/2015]" $msg &= @CRLF & @CRLF $msg &= "Happy botig." GUICtrlSetData($NEWS, $msg) #CS GUICtrlSetState($checkbox_fleex2, $GUI_ENABLE) GUICtrlSetState($combo_fleex2, $GUI_DISABLE) #CE GUICtrlSetState($checkbox_g_booty, $GUI_ENABLE) GUICtrlSetState($checkbox_y_booty, $GUI_ENABLE) GUICtrlSetState($checkbox_r_booty, $GUI_ENABLE) GUICtrlSetState($checkbox_b_booty, $GUI_ENABLE) GUICtrlSetState($input_disconnect_after, $GUI_ENABLE) GUICtrlSetState($combo_disconnect_after, $GUI_ENABLE) GUICtrlSetState($m_save_settings, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($checkbox_use_pet, $GUI_ENABLE) GUICtrlSetState($checkbox_repair_pet, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($radio_autolooter_pet, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($radio_resourse_pet, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($combo_antiban, $GUI_ENABLE) GUICtrlSetState($checkbox_palladium, $GUI_ENABLE) GUICtrlSetState($checkbox_palladium_npc, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($combo_kloakcpu, $GUI_ENABLE) GUICtrlSetState($checkbox_reviveship, $GUI_ENABLE) GUICtrlSetState($radio_aegis, $GUI_ENABLE) GUICtrlSetState($radio_spearhea, $GUI_ENABLE) GUICtrlSetState($radio_notuse, $GUI_ENABLE) ;----------- _GUI_set() _bot_menu() Func _bot_menu() While 1 $nMsg = GUIGetMsg() Switch $nMsg Case $GUI_EVENT_CLOSE Exit Case $m_start_bot _GUI_read() If $collect_palladium = 1 And $collect_bonusbox = 1 Or ($collect_palladium = 1 And $killnpc = 1) Then MsgBox(0, "error", "Palladium and Bonusbox or Kill NPC already selected, disable any befor start") Else _start_bot() EndIf Case $checkbox_fleex2 _GUI_read() _GUI_set() Case $checkbox_use_pet _GUI_read() _GUI_set() Case $checkbox_palladium _GUI_read() _GUI_set() Case $checkbox_reviveship _GUI_read() _GUI_set() Case $radio_aegis _GUI_read() _GUI_set() Case $radio_spearhea _GUI_read() _GUI_set() Case $radio_notuse _GUI_read() _GUI_set() EndSwitch WEnd EndFunc ;==>_bot_menu Func _update() #CS $version = IniRead($filesettingsINI, "update", "version", 0) $get = _INetGetSource("........./ver.php") If Not ($get = $version) Then $msg = "Do bbot Update available" $msg &= @LF $msg &= @LF & "Current version : " & $version $msg &= @LF & "Available version : " & $get $msg &= @LF $msg &= @LF & "¿Download it?" $msgbox = MsgBox(36, "Update", $msg) If $msgbox = 6 Then ProgressOn("Update Download", "Downloadig...", "0%") $URL = "....../m.exe" $folder = @ScriptDir & "\update.exe" ;Set folder $hInet = InetGet($URL, $folder, 1, 1) ;Forces a reload from the remote site and return immediately and download in the background $FileSize = InetGetSize($URL) ;Get file size While Not InetGetInfo($hInet, 2) ;Loop until download is finished Sleep(500) ;Sleep for half a second to avoid flicker in the progress bar $BytesReceived = InetGetInfo($hInet, 0) ;Get bytes received $Pct = Int($BytesReceived / $FileSize * 100) ;Calculate percentage ProgressSet($Pct, $Pct & "%") ;Set progress bar WEnd ProgressOff() FileMove(@ScriptDir & '\update.exe', @TempDir & '\update.exe', 1) FileMove(@ScriptDir & '\m.exe', @TempDir & '\old.exe', 1) FileMove(@TempDir & '\update.exe', @ScriptDir & '\ma.exe', 1) Sleep(500) MsgBox(64, "Update", "Update completed") Run("m.exe") Exit EndIf EndIf #CE EndFunc ;==>_update Func _GUI_read() $collect_bonusbox = GUICtrlRead($checkbox_bonusbox) $collect_cargobox = GUICtrlRead($checkbox_cargobox) $collect_palladium = GUICtrlRead($checkbox_palladium) $kill_palladium_npc = GUICtrlRead($checkbox_palladium_npc) $yellow_booty = GUICtrlRead($checkbox_y_booty) $green_booty = GUICtrlRead($checkbox_g_booty) $red_booty = GUICtrlRead($checkbox_r_booty) $blue_booty = GUICtrlRead($checkbox_b_booty) $disconnect_after_time = GUICtrlRead($input_disconnect_after) $disconnect_after_select = GUICtrlRead($combo_disconnect_after) $fleex2 = GUICtrlRead($checkbox_fleex2) $fleex2_enemies = GUICtrlRead($combo_fleex2) $usepet = GUICtrlRead($checkbox_use_pet) $repairpet = GUICtrlRead($checkbox_repair_pet) $autolooterpet = GUICtrlRead($radio_autolooter_pet) $resoursepet = GUICtrlRead($radio_resourse_pet) $useaegis = GUICtrlRead($radio_aegis) $aegislife = GUICtrlRead($combo_aegis_life) $aegisshield = GUICtrlRead($combo_aegis_shield) $aegisbeacon = GUICtrlRead($combo_aegis_beacon) $aegisliferepair = GUICtrlRead($combo_aegislife_repair) $aegisshieldrepair = GUICtrlRead($combo_aegisshield_repair) $aegisbeaconrepair = GUICtrlRead($combo_aegisbeacon_repair) $kloakcpu = GUICtrlRead($combo_kloakcpu) $killnpc = GUICtrlRead($checkbox_kill_npc) $antiban = GUICtrlRead($combo_antiban) $streuner = GUICtrlRead($checkbox_streuner) $boss_streuner = GUICtrlRead($checkbox_boss_streuner) $lordakia = GUICtrlRead($checkbox_lordakia) $boss_lordakia = GUICtrlRead($checkbox_boss_lordakia) $saimon = GUICtrlRead($checkbox_saimon) $boss_saimon = GUICtrlRead($checkbox_boss_saimon) $mordon = GUICtrlRead($checkbox_mordon) $boss_mordon = GUICtrlRead($checkbox_boss_mordon) $usespearhead = GUICtrlRead($radio_spearhea) $spearheadautocloaking = GUICtrlRead($radio_spearhead_autocloaking) $spearheadcloaking = GUICtrlRead($radio_spearhead_cloaking) $spearheadnocloaking = GUICtrlRead($radio_spearhead_nocloaking) $spearheadrecon = GUICtrlRead($radio_spearhead_recon) $spearheadnorecon = GUICtrlRead($radio_spearhead_norecon) $cloaking = GUICtrlRead($combo_spearhead_cloaking) $recon = GUICtrlRead($combo_spearhead_recon) $repairbase = GUICtrlRead($radio_repairbase) $repairgate = GUICtrlRead($radio_repairgate) $repairspot = GUICtrlRead($radio_repairspot) $maxrepairtimes = GUICtrlRead($input_maxrepairtimes) $revivewaittime = GUICtrlRead($combo_revivewaittime) $reviveship = GUICtrlRead($checkbox_reviveship) $notuseship = GUICtrlRead($radio_notuse) $map1 = GUICtrlRead($combo_map1) $map2 = GUICtrlRead($combo_map2) EndFunc ;==>_GUI_read Func _GUI_set() If $fraction = 1 Then GUICtrlSetData($l_fleex2, "1-2") GUICtrlSetData($combo_map1, "1-1|1-2|1-3|1-4|1-8|1-7|1-6|1-5", "1-1") GUICtrlSetData($combo_map2, "1-1|1-2|1-3|1-4|1-8|1-7|1-6|1-5", "1-1") ElseIf $fraction = 2 Then GUICtrlSetData($l_fleex2, "2-2") GUICtrlSetData($combo_map1, "2-1|2-2|2-3|2-4|2-8|2-7|2-6|2-5", "2-1") GUICtrlSetData($combo_map2, "2-1|2-2|2-3|2-4|2-8|2-7|2-6|2-5", "2-1") ElseIf $fraction = 3 Then GUICtrlSetData($l_fleex2, "3-2") GUICtrlSetData($combo_map1, "3-1|3-2|3-3|3-4|3-8|3-7|3-6|3-5", "3-1") GUICtrlSetData($combo_map1, "3-1|3-2|3-3|3-4|3-8|3-7|3-6|3-5", "3-1") EndIf If $fleex2 = 1 Then GUICtrlSetState($checkbox_fleex2, $GUI_CHECKED) GUICtrlSetState($combo_fleex2, $GUI_ENABLE) Else GUICtrlSetState($checkbox_fleex2, $GUI_UNCHECKED) GUICtrlSetState($combo_fleex2, $GUI_DISABLE) EndIf If $repairpet = 1 Then GUICtrlSetState($checkbox_repair_pet, $GUI_CHECKED) GUICtrlSetState($checkbox_repair_pet, $GUI_ENABLE) Else GUICtrlSetState($checkbox_repair_pet, $GUI_UNCHECKED) GUICtrlSetState($checkbox_repair_pet, $GUI_ENABLE) EndIf If $autolooterpet = 1 Then GUICtrlSetState($radio_autolooter_pet, $GUI_CHECKED) GUICtrlSetState($radio_autolooter_pet, $GUI_ENABLE) GUICtrlSetState($radio_resourse_pet, $GUI_UNCHECKED) GUICtrlSetState($radio_resourse_pet, $GUI_ENABLE) EndIf If $resoursepet = 1 Then GUICtrlSetState($radio_autolooter_pet, $GUI_UNCHECKED) GUICtrlSetState($radio_autolooter_pet, $GUI_ENABLE) GUICtrlSetState($radio_resourse_pet, $GUI_CHECKED) GUICtrlSetState($radio_resourse_pet, $GUI_ENABLE) EndIf If $usepet = 1 Then GUICtrlSetState($checkbox_use_pet, $GUI_ENABLE) GUICtrlSetState($checkbox_use_pet, $GUI_CHECKED) GUICtrlSetState($checkbox_repair_pet, $GUI_ENABLE) GUICtrlSetState($radio_autolooter_pet, $GUI_ENABLE) GUICtrlSetState($radio_resourse_pet, $GUI_ENABLE) Else GUICtrlSetState($checkbox_use_pet, $GUI_ENABLE) GUICtrlSetState($checkbox_repair_pet, $GUI_UNCHECKED) GUICtrlSetState($checkbox_repair_pet, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($radio_autolooter_pet, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($radio_autolooter_pet, $GUI_UNCHECKED) GUICtrlSetState($radio_resourse_pet, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($radio_resourse_pet, $GUI_UNCHECKED) EndIf If $collect_palladium = 1 Then GUICtrlSetState($checkbox_palladium_npc, $GUI_ENABLE) Else GUICtrlSetState($checkbox_palladium_npc, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($checkbox_palladium_npc, $GUI_UNCHECKED) EndIf If $reviveship = 1 Then GUICtrlSetState($checkbox_reviveship, $GUI_ENABLE) GUICtrlSetState($checkbox_reviveship, $GUI_CHECKED) GUICtrlSetState($radio_repairbase, $GUI_ENABLE) GUICtrlSetState($radio_repairgate, $GUI_ENABLE) GUICtrlSetState($radio_repairspot, $GUI_ENABLE) GUICtrlSetState($input_maxrepairtimes, $GUI_ENABLE) GUICtrlSetState($combo_revivewaittime, $GUI_ENABLE) Else GUICtrlSetState($checkbox_reviveship, $GUI_ENABLE) GUICtrlSetState($checkbox_reviveship, $GUI_UNCHECKED) GUICtrlSetState($radio_repairbase, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($radio_repairgate, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($radio_repairspot, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($input_maxrepairtimes, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($combo_revivewaittime, $GUI_DISABLE) EndIf If $useaegis = 1 Then GUICtrlSetState($combo_aegis_life, $GUI_ENABLE) GUICtrlSetState($combo_aegis_shield, $GUI_ENABLE) GUICtrlSetState($combo_aegis_beacon, $GUI_ENABLE) GUICtrlSetState($combo_aegislife_repair, $GUI_ENABLE) GUICtrlSetState($combo_aegisshield_repair, $GUI_ENABLE) GUICtrlSetState($combo_aegisbeacon_repair, $GUI_ENABLE) GUICtrlSetState($radio_spearhead_autocloaking, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($radio_spearhead_cloaking, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($radio_spearhead_nocloaking, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($radio_spearhead_recon, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($radio_spearhead_norecon, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($combo_spearhead_recon, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($combo_spearhead_cloaking, $GUI_DISABLE) ElseIf $usespearhead = 1 Then GUICtrlSetState($radio_spearhead_autocloaking, $GUI_ENABLE) GUICtrlSetState($radio_spearhead_cloaking, $GUI_ENABLE) GUICtrlSetState($radio_spearhead_nocloaking, $GUI_ENABLE) GUICtrlSetState($radio_spearhead_recon, $GUI_ENABLE) GUICtrlSetState($radio_spearhead_norecon, $GUI_ENABLE) GUICtrlSetState($combo_spearhead_recon, $GUI_ENABLE) GUICtrlSetState($combo_spearhead_cloaking, $GUI_ENABLE) GUICtrlSetState($combo_aegis_life, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($combo_aegis_shield, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($combo_aegis_beacon, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($combo_aegislife_repair, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($combo_aegisshield_repair, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($combo_aegisbeacon_repair, $GUI_DISABLE) ElseIf $notuseship = 1 Then GUICtrlSetState($radio_spearhead_autocloaking, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($radio_spearhead_cloaking, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($radio_spearhead_nocloaking, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($radio_spearhead_recon, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($radio_spearhead_norecon, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($combo_spearhead_recon, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($combo_spearhead_cloaking, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($combo_aegis_life, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($combo_aegis_shield, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($combo_aegis_beacon, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($combo_aegislife_repair, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($combo_aegisshield_repair, $GUI_DISABLE) GUICtrlSetState($combo_aegisbeacon_repair, $GUI_DISABLE) EndIf EndFunc ;==>_GUI_set Func _start_bot() GUISetState(@SW_MINIMIZE) _GUI_read() _screen_coordinates() _revive_time() _antiban() _fleex2_enemies() _disconnect_timer_calc() _aegis_life() _run_bot() EndFunc ;==>_start_bot Func _aegis_life() If $useaegis = 1 Then If $aegisliferepair = "10" Then $aegislifeIMG = $aegislife10IMG ElseIf $aegisliferepair = "20" Then $aegislifeIMG = $aegislife20IMG ElseIf $aegisliferepair = "30" Then $aegislifeIMG = $aegislife30IMG ElseIf $aegisliferepair = "40" Then $aegislifeIMG = $aegislife40IMG ElseIf $aegisliferepair = "50" Then $aegislifeIMG = $aegislife50IMG ElseIf $aegisliferepair = "60" Then $aegislifeIMG = $aegislife60IMG ElseIf $aegisliferepair = "70" Then $aegislifeIMG = $aegislife70IMG ElseIf $aegisliferepair = "80" Then $aegislifeIMG = $aegislife80IMG ElseIf $aegisliferepair = "90" Then $aegislifeIMG = $aegislife90IMG ElseIf $aegisliferepair = "100" Then $aegislifeIMG = $aegislife100IMG EndIf If $aegisshieldrepair = "10" Then $aegisshieldIMG = $aegisshield10IMG ElseIf $aegisshieldrepair = "20" Then $aegisshieldIMG = $aegisshield20IMG ElseIf $aegisshieldrepair = "30" Then $aegisshieldIMG = $aegisshield30IMG ElseIf $aegisshieldrepair = "40" Then $aegisshieldIMG = $aegisshield40IMG ElseIf $aegisshieldrepair = "50" Then $aegisshieldIMG = $aegisshield50IMG ElseIf $aegisshieldrepair = "60" Then $aegisshieldIMG = $aegisshield60IMG ElseIf $aegisshieldrepair = "70" Then $aegisshieldIMG = $aegisshield70IMG ElseIf $aegisshieldrepair = "80" Then $aegisshieldIMG = $aegisshield80IMG ElseIf $aegisshieldrepair = "90" Then $aegisshieldIMG = $aegisshield90IMG ElseIf $aegisshieldrepair = "100" Then $aegisshieldIMG = $aegisshield100IMG EndIf If $aegisbeaconrepair = "10" Then $aegisbeaconIMG = $aegislife10IMG ElseIf $aegisbeaconrepair = "20" Then $aegisbeaconIMG = $aegislife20IMG ElseIf $aegisbeaconrepair = "30" Then $aegisbeaconIMG = $aegislife30IMG ElseIf $aegisbeaconrepair = "40" Then $aegisbeaconIMG = $aegislife40IMG ElseIf $aegisbeaconrepair = "50" Then $aegisbeaconIMG = $aegislife50IMG ElseIf $aegisbeaconrepair = "60" Then $aegisbeaconIMG = $aegislife60IMG ElseIf $aegisbeaconrepair = "70" Then $aegisbeaconIMG = $aegislife70IMG ElseIf $aegisbeaconrepair = "80" Then $aegisbeaconIMG = $aegislife80IMG ElseIf $aegisbeaconrepair = "90" Then $aegisbeaconIMG = $aegislife90IMG ElseIf $aegisbeaconrepair = "100" Then $aegisbeaconIMG = $aegislife100IMG EndIf EndIf EndFunc ;==>_aegis_life Func _revive_time() If $revivewaittime = "10 seconds" Then $revive_calc = "10" ElseIf $revivewaittime = "20 seconds" Then $revive_calc = "20" ElseIf $revivewaittime = "30 seconds" Then $revive_calc = "30" ElseIf $revivewaittime = "40 seconds" Then $revive_calc = "40" ElseIf $revivewaittime = "50 seconds" Then $revive_calc = "50" ElseIf $revivewaittime = "1 Minustes" Then $revive_calc = "60" ElseIf $revivewaittime = "2 Minustes" Then $revive_calc = "120" ElseIf $revivewaittime = "3 Minustes" Then $revive_calc = "180" EndIf EndFunc ;==>_revive_time Func _antiban() If $antiban = "Off" Then $mouse_time = 0 ElseIf $antiban = "Low" Then $mouse_time = 5 ElseIf $antiban = "High" Then $mouse_time = 10 EndIf EndFunc ;==>_antiban Func _fleex2_enemies() If $fleex2_enemies = 1 Then $fleex2IMG = $1enemieIMG ElseIf $fleex2_enemies = 2 Then $fleex2IMG = $2enemieIMG ElseIf $fleex2_enemies = 3 Then $fleex2IMG = $3enemieIMG ElseIf $fleex2_enemies = 4 Then $fleex2IMG = $4enemieIMG ElseIf $fleex2_enemies = 5 Then $fleex2IMG = $5enemieIMG EndIf EndFunc ;==>_fleex2_enemies Func _disconnect_timer_calc() Global $disconnect_timer = TimerInit() If $disconnect_after_select = "Minutes" Then $time_calc = ($disconnect_after_time * 60000) ElseIf $disconnect_after_select = "Hours" Then $time_calc = ($disconnect_after_time * 3600000) EndIf $time_msg = $disconnect_after_select EndFunc ;==>_disconnect_timer_calc Func _screen_coordinates() $xwidth = @DesktopWidth / 2 $yheight = @DesktopHeight / 2 $screencoordinates1_x1 = $xwidth - $xwidth $screencoordinates1_y1 = $yheight - $yheight $screencoordinates1_x2 = $xwidth + $xwidth $screencoordinates1_y2 = $yheight + $yheight $a = $screencoordinates1_x2 - $screencoordinates1_x1 ; Largo de pantalla $b = $screencoordinates1_y2 - $screencoordinates1_y1; Alto de pantalla $screencoordinates2_x1 = $screencoordinates1_x1 + $a / 24 $screencoordinates2_y1 = $screencoordinates1_y1 + $b / 24 $screencoordinates2_x2 = $screencoordinates2_x1 + $a * 11 / 12 $screencoordinates2_y2 = $screencoordinates2_y1 + $b * 11 / 12 $screencoordinates3_x1 = $screencoordinates2_x1 + $a / 24 $screencoordinates3_y1 = $screencoordinates2_y1 + $b / 24 $screencoordinates3_x2 = $screencoordinates3_x1 + $a * 5 / 6 $screencoordinates3_y2 = $screencoordinates3_y1 + $b * 5 / 6 $screencoordinates4_x1 = $screencoordinates3_x1 + $a / 24 $screencoordinates4_y1 = $screencoordinates3_y1 + $b / 24 $screencoordinates4_x2 = $screencoordinates4_x1 + $a * 3 / 4 $screencoordinates4_y2 = $screencoordinates4_y1 + $b * 3 / 4 $screencoordinates5_x1 = $screencoordinates4_x1 + $a / 24 $screencoordinates5_y1 = $screencoordinates4_y1 + $b / 24 $screencoordinates5_x2 = $screencoordinates5_x1 + $a * 2 / 3 $screencoordinates5_y2 = $screencoordinates5_y1 + $b * 2 / 3 $screencoordinates6_x1 = $screencoordinates5_x1 + $a / 24 $screencoordinates6_y1 = $screencoordinates5_y1 + $b / 24 $screencoordinates6_x2 = $screencoordinates6_x1 + $a * 7 / 12 $screencoordinates6_y2 = $screencoordinates6_y1 + $b * 7 / 12 $screencoordinates7_x1 = $screencoordinates6_x1 + $a / 24 $screencoordinates7_y1 = $screencoordinates6_y1 + $b / 24 $screencoordinates7_x2 = $screencoordinates7_x1 + $a / 2 $screencoordinates7_y2 = $screencoordinates7_y1 + $b / 2 $screencoordinates8_x1 = $screencoordinates7_x1 + $a / 24 $screencoordinates8_y1 = $screencoordinates7_y1 + $b / 24 $screencoordinates8_x2 = $screencoordinates8_x1 + $a * 5 / 12 $screencoordinates8_y2 = $screencoordinates8_y1 + $b * 5 / 12 $screencoordinates9_x1 = $screencoordinates8_x1 + $a / 24 $screencoordinates9_y1 = $screencoordinates8_y1 + $b / 24 $screencoordinates9_x2 = $screencoordinates9_x1 + $a / 3 $screencoordinates9_y2 = $screencoordinates9_y1 + $b / 3 $screencoordinates10_x1 = $screencoordinates9_x1 + $a / 24 $screencoordinates10_y1 = $screencoordinates9_y1 + $b / 24 $screencoordinates10_x2 = $screencoordinates10_x1 + $a / 4 $screencoordinates10_y2 = $screencoordinates10_y1 + $b / 4 $screencoordinates11_x1 = $screencoordinates10_x1 + $a / 24 $screencoordinates11_y1 = $screencoordinates10_y1 + $b / 24 $screencoordinates11_x2 = $screencoordinates11_x1 + $a / 6 $screencoordinates11_y2 = $screencoordinates11_y1 + $b / 6 $screencoordinates12_x1 = $screencoordinates11_x1 + $a / 24 $screencoordinates12_y1 = $screencoordinates11_y1 + $b / 24 $screencoordinates12_x2 = $screencoordinates12_x1 + $a / 12 $screencoordinates12_y2 = $screencoordinates12_y1 + $b / 12 EndFunc ;==>_screen_coordinates Func _run_bot() Sleep(2000) MouseClick("left", $a / 2, $b / 2, 1, 0) Send("H") Sleep(3000) _map() While True If Not $pausa Then Select Case $jump = 1 _run_control() Case $jump = 2 ;_area1() $screencoordinates_x1 = $screencoordinates12_x1 $screencoordinates_y1 = $screencoordinates12_y1 $screencoordinates_x2 = $screencoordinates12_x2 $screencoordinates_y2 = $screencoordinates12_y2 _search_area() Case $jump = 3 ;_area2() $screencoordinates_x1 = $screencoordinates11_x1 $screencoordinates_y1 = $screencoordinates11_y1 $screencoordinates_x2 = $screencoordinates11_x2 $screencoordinates_y2 = $screencoordinates11_y2 _search_area() Case $jump = 4 ;_area3() $screencoordinates_x1 = $screencoordinates10_x1 $screencoordinates_y1 = $screencoordinates10_y1 $screencoordinates_x2 = $screencoordinates10_x2 $screencoordinates_y2 = $screencoordinates10_y2 _search_area() Case $jump = 5 ;_area4() $screencoordinates_x1 = $screencoordinates9_x1 $screencoordinates_y1 = $screencoordinates9_y1 $screencoordinates_x2 = $screencoordinates9_x2 $screencoordinates_y2 = $screencoordinates9_y2 _search_area() Case $jump = 6 ;_area5() $screencoordinates_x1 = $screencoordinates8_x1 $screencoordinates_y1 = $screencoordinates8_y1 $screencoordinates_x2 = $screencoordinates8_x2 $screencoordinates_y2 = $screencoordinates8_y2 _search_area() Case $jump = 7 ;_area6() $screencoordinates_x1 = $screencoordinates7_x1 $screencoordinates_y1 = $screencoordinates7_y1 $screencoordinates_x2 = $screencoordinates7_x2 $screencoordinates_y2 = $screencoordinates7_y2 _search_area() Case $jump = 8 ;_area7() $screencoordinates_x1 = $screencoordinates6_x1 $screencoordinates_y1 = $screencoordinates6_y1 $screencoordinates_x2 = $screencoordinates6_x2 $screencoordinates_y2 = $screencoordinates6_y2 _search_area() Case $jump = 9 ;_area8() $screencoordinates_x1 = $screencoordinates5_x1 $screencoordinates_y1 = $screencoordinates5_y1 $screencoordinates_x2 = $screencoordinates5_x2 $screencoordinates_y2 = $screencoordinates5_y2 _search_area() Case $jump = 10 ;_area9() $screencoordinates_x1 = $screencoordinates4_x1 $screencoordinates_y1 = $screencoordinates4_y1 $screencoordinates_x2 = $screencoordinates4_x2 $screencoordinates_y2 = $screencoordinates4_y2 _search_area() Case $jump = 11 ;_area10() $screencoordinates_x1 = $screencoordinates3_x1 $screencoordinates_y1 = $screencoordinates3_y1 $screencoordinates_x2 = $screencoordinates3_x2 $screencoordinates_y2 = $screencoordinates3_y2 _search_area() Case $jump = 12 ;_area11() $screencoordinates_x1 = $screencoordinates2_x1 $screencoordinates_y1 = $screencoordinates2_y1 $screencoordinates_x2 = $screencoordinates2_x2 $screencoordinates_y2 = $screencoordinates2_y2 _search_area() Case $jump = 13 ;_area12() $screencoordinates_x1 = $screencoordinates1_x1 $screencoordinates_y1 = $screencoordinates1_y1 $screencoordinates_x2 = $screencoordinates1_x2 $screencoordinates_y2 = $screencoordinates1_y2 _search_area() Case $jump = 14 _map_search() EndSelect EndIf WEnd EndFunc ;==>_run_bot Func _run_control() If $collect_cargobox = 1 Then _cargo_control() EndIf If $kill_palladium_npc = 1 Or $killnpc = 1 Then _npc_killer() EndIf _connection_lost() If $reviveship = 1 Then _repair() EndIf If Not ($disconnect_after_select = "Off") Then _disconnect_after_time() EndIf If $fleex2 = 1 Then _flee_x2() EndIf If $useaegis = 1 Then _aegis() EndIf If $usespearhead = 1 Then _spearhead() EndIf If $usepet = 1 Then _PET() EndIf If Not ($kloakcpu = "Off") Then _kloakcpu() EndIf $jump = 2 EndFunc ;==>_run_control Func _search_area() $jump = $jump + 1 If $collect_bonusbox = 1 Then $helixeventbox = _ImageSearchArea($helixboxIMG, 1, $screencoordinates_x1, $screencoordinates_y1, $screencoordinates_x2, $screencoordinates_y2, $found_x, $found_y, 50) $neweventbox = _ImageSearchArea($neweventboxIMG, 1, $screencoordinates_x1, $screencoordinates_y1, $screencoordinates_x2, $screencoordinates_y2, $found_x, $found_y, 50) If $neweventbox = 1 Or $helixeventbox = 1 Then MouseClick("left", $found_x, $found_y, 1, $mouse_time) Sleep($box_sleeptime) $jump = 1 EndIf EndIf If $collect_bonusbox = 1 Then $bonusbox = _ImageSearchArea($bonusboxIMG, 1, $screencoordinates_x1, $screencoordinates_y1, $screencoordinates_x2, $screencoordinates_y2, $found_x, $found_y, 50) If $bonusbox = 1 Then MouseClick("left", $found_x, $found_y, 1, $mouse_time) Sleep($box_sleeptime) $jump = 1 EndIf EndIf If $collect_cargobox = 1 Then $cargobox = _ImageSearchArea($cargoboxIMG, 1, $screencoordinates_x1, $screencoordinates_y1, $screencoordinates_x2, $screencoordinates_y2, $found_x, $found_y, 50) If $cargobox = 1 Then MouseClick("left", $found_x, $found_y, 1, $mouse_time) Sleep($box_sleeptime) $jump = 1 EndIf EndIf If $green_booty = 1 Then $g_booty = _ImageSearchArea($greenbootyIMG, 1, $screencoordinates_x1, $screencoordinates_y1, $screencoordinates_x2, $screencoordinates_y2, $found_x, $found_y, 50) If $g_booty = 1 Then MouseClick("left", $found_x, $found_y, 1, $mouse_time) Sleep(5000) $jump = 1 EndIf EndIf If $yellow_booty = 1 Then $g_booty = _ImageSearchArea($yellowbootyIMG, 1, $screencoordinates_x1, $screencoordinates_y1, $screencoordinates_x2, $screencoordinates_y2, $found_x, $found_y, 50) If $g_booty = 1 Then MouseClick("left", $found_x, $found_y, 1, $mouse_time) Sleep(5000) $jump = 1 EndIf EndIf If $blue_booty = 1 Then $b_booty = _ImageSearchArea($bluebootyIMG, 1, $screencoordinates_x1, $screencoordinates_y1, $screencoordinates_x2, $screencoordinates_y2, $found_x, $found_y, 50) If $b_booty = 1 Then MouseClick("left", $found_x, $found_y, 1, $mouse_time) Sleep(5000) $jump = 1 EndIf EndIf If $red_booty = 1 Then $r_booty = _ImageSearchArea($redbootyIMG, 1, $screencoordinates_x1, $screencoordinates_y1, $screencoordinates_x2, $screencoordinates_y2, $found_x, $found_y, 50) If $r_booty = 1 Then MouseClick("left", $found_x, $found_y, 1, $mouse_time) Sleep(5000) $jump = 1 EndIf EndIf If $collect_palladium = 1 Then $palladium = _ImageSearchArea($palladiumIMG, 1, $screencoordinates_x1, $screencoordinates_y1, $screencoordinates_x2, $screencoordinates_y2, $found_x, $found_y, 30) If $palladium = 1 Then MouseClick("left", $found_x, $found_y, 1, $mouse_time) Sleep($palladium_sleeptime) $jump = 1 EndIf EndIf If $killnpc = 1 Then $npc = _ImageSearchArea($palladium_npcIMG, 0, $screencoordinates7_x1, $screencoordinates7_y1, $screencoordinates7_x2, $screencoordinates7_y2, $found_x, $found_y, 40) If $npc = 1 Then _npc_killer() $jump = 1 EndIf EndIf EndFunc ;==>_search_area Func _repair() If $repairbase = 1 Or $repairgate = 1 Or $repairspot = 1 Then If $maxrepairtimes = $maxrepaircounter Then Sleep(2000) Send("l") MsgBox(0, "Ship destroyed and Disconnected", "ship Disconnected after " & $maxrepaircounter & " destructions", 0) _exit() EndIf EndIf If $repairbase = 1 Then $rep = _ImageSearchArea($repairbaseIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 40) If $rep = 1 Then $repbutton = _ImageSearchArea($repairbottonIMG, 1, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 40) Sleep(5000) ;Send("l") ;MsgBox(0, "Ship destroyed and Disconnected", "Ship destroyed and Disconnected", 0) _map() EndIf EndIf If $repairgate = 1 Then $rep = _ImageSearchArea($rapairgateIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 40) If $rep = 1 Then Sleep(1000) MouseClick("left", $found_x, $found_y, 1, 0) Sleep(1000) $repbutton = _ImageSearchArea($repairbottonIMG, 1, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 40) If $repbutton = 1 Then _repair_menu() MouseClick("left", $found_x, $found_y, 1, 0) $maxrepaircounter = $maxrepaircounter + 1 EndIf EndIf EndIf If $repairspot = 1 Then $rep = _ImageSearchArea($repairspotIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 40) If $rep = 1 Then Sleep(1000) MouseClick("left", $found_x, $found_y, 1, 0) Sleep(1000) $repbutton = _ImageSearchArea($repairbottonIMG, 1, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 40) If $repbutton = 1 Then _repair_menu() MouseClick("left", $found_x, $found_y, 1, 0) $maxrepaircounter = $maxrepaircounter + 1 EndIf EndIf EndIf EndFunc ;==>_repair Func _repair_menu() #Region ### START Koda GUI section ### Form= $Form5 = GUICreate("Revive | Do Bot", 332, 50, 0, 886) $Label1 = GUICtrlCreateLabel("Time befor Revive :", 24, 8, 196, 28) GUICtrlSetFont(-1, 14, 800, 0, "MS Sans Serif") GUICtrlSetColor(-1, 0x0000FF) $l_time_revive = GUICtrlCreateLabel("", 240, 8, 58, 28) GUICtrlSetFont(-1, 14, 800, 0, "MS Sans Serif") GUICtrlSetColor(-1, 0xFF0000) GUISetState(@SW_SHOW) #EndRegion ### END Koda GUI section ### GUICtrlSetData($l_time_revive, $revive_calc) For $revive = $revive_calc To 0 Step -1 Sleep(1000) GUICtrlSetData($l_time_revive, $revive) Next GUIDelete($Form5) Sleep(1000) EndFunc ;==>_repair_menu Func _map() Local $sleepmap = 7000 _map_not_found() $map21 = _ImageSearchArea($map21IMG, 1, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 40) $map22 = _ImageSearchArea($map22IMG, 1, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 40) $map23 = _ImageSearchArea($map23IMG, 1, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 40) $map24 = _ImageSearchArea($map24IMG, 1, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 40) If $map21 = 1 Then ; Mapa 2-1 If $map1 = "2-2" Then _gate3() ElseIf $map1 = "2-3" Then _gate3() Sleep($sleepmap) _gate3() ElseIf $map1 = "2-4" Then _gate3() Sleep($sleepmap) _gate4() EndIf ElseIf $map22 = 1 Then ; Mapa 2-2 If $map1 = "2-3" Then _gate3() ElseIf $map1 = "2-4" Then _gate4() EndIf ElseIf $map23 = 1 Then ; Mapa 2-3 If $map1 = "2-2" Then _gate2() ElseIf $map1 = "2-4" Then _gate4() EndIf ElseIf $map24 = 1 Then ; Mapa 2-4 If $map1 = "2-2" Then _gate1() ElseIf $map1 = "2-3" Then _gate2() EndIf EndIf EndFunc ;==>_map Func _gate1() Sleep(1000) _map_not_found() Sleep(1000) $mapscoordinates = _ImageSearchArea($mapcoordinatesIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 50) MouseClick("left", $found_x - 153, $found_y + 41, 1, 0) While 1 Sleep(1000) $map_search_state = _ImageSearchArea($mapsearchstateIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 50) If $map_search_state = 0 Then ExitLoop EndIf WEnd Send("J") EndFunc ;==>_gate1 Func _gate2() Sleep(1000) _map_not_found() Sleep(1000) $mapscoordinates = _ImageSearchArea($mapcoordinatesIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 50) MouseClick("left", $found_x - 3, $found_y + 41, 1, 0) While 1 Sleep(1000) $map_search_state = _ImageSearchArea($mapsearchstateIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 50) If $map_search_state = 0 Then ExitLoop EndIf WEnd Send("J") EndFunc ;==>_gate2 Func _gate3() Sleep(1000) _map_not_found() Sleep(1000) $mapscoordinates = _ImageSearchArea($mapcoordinatesIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 50) MouseClick("left", $found_x - 153, $found_y + 127, 1, 0) While 1 Sleep(1000) $map_search_state = _ImageSearchArea($mapsearchstateIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 50) If $map_search_state = 0 Then ExitLoop EndIf WEnd Send("J") EndFunc ;==>_gate3 Func _gate4() Sleep(1000) _map_not_found() Sleep(1000) $mapscoordinates = _ImageSearchArea($mapcoordinatesIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 50) MouseClick("left", $found_x - 3, $found_y + 127, 1, 0) While 1 Sleep(1000) $map_search_state = _ImageSearchArea($mapsearchstateIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 50) If $map_search_state = 0 Then ExitLoop EndIf WEnd Send("J") EndFunc ;==>_gate4 Func _kloakcpu() $kloakedcpu10 = _ImageSearchArea($kloakedcpu10IMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 50) $kloakedcpu50 = _ImageSearchArea($kloakedcpu50IMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 50) If Not ($kloakedcpu10 = 1 Or $kloakedcpu50 = 1) Then $kloakcpu10 = _ImageSearchArea($kloakcpu10IMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 50) $kloakcpu50 = _ImageSearchArea($kloakcpu50IMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 50) If $kloakcpu10 = 1 Or $kloakcpu50 = 1 Then Send("{" & $kloakcpu & "}") EndIf EndIf EndFunc ;==>_kloakcpu Func _aegis() _life_control() Local $IMG1, $IMG2, $IMG3, $IMG4, $IMG5, $IMG6 $IMG1 = _ImageSearchArea($lifeIMG, 1, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 50) $IMG2 = _ImageSearchArea($shieldIMG, 1, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 50) $IMG3 = _ImageSearchArea($beaconIMG, 1, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 50) $IMG4 = _ImageSearchArea($aegislifeIMG, 1, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 50) $IMG5 = _ImageSearchArea($aegisshieldIMG, 1, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 50) $IMG6 = _ImageSearchArea($aegisbeaconIMG, 1, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 50) If Not $IMG4 = 1 And $IMG1 = 1 Then Send("{" & $aegislife & "}") EndIf If Not $IMG5 = 1 And $IMG2 = 1 Then Send("{" & $aegisshield & "}") EndIf If Not $IMG6 = 1 And $IMG3 = 1 Then Send("{" & $aegisbeacon & "}") Sleep(7000) EndIf EndFunc ;==>_aegis Func _spearhead() Local $IMG1, $IMG2, $IMG3 If $spearheadautocloaking = 1 Then $enemymap = _ImageSearchArea($npcmapIMG, 0, $map_coordinates_up_x, $map_coordinates_up_y, $map_coordinates_down_x, $map_coordinates_down_y, $found_x, $found_y, 20) If $enemymap = 1 Then $IMG1 = _ImageSearchArea($spearheadcloakingIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 1) If $IMG1 = 1 Then ;MsgBox(0,"cloak",$cloaking) Send("{" & $cloaking & "}") EndIf EndIf EndIf If $spearheadcloaking = 1 Then $IMG2 = _ImageSearchArea($spearheadcloakingIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 1) If $IMG2 = 1 Then ;MsgBox(0,"cloak","ok") Send("{" & $cloaking & "}") EndIf EndIf If $spearheadrecon = 1 Then $IMG3 = _ImageSearchArea($spearheadreconIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 1) If $IMG3 = 1 Then ;MsgBox(0,"recon",$recon) Send("{" & $recon & "}") EndIf EndIf EndFunc ;==>_spearhead Func _life_control() $fountcargo = _ImageSearchArea($fountcargoIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 50) If $fountcargo = 0 Then $shipstatus = _ImageSearchArea($shipstatusIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 50) MouseClick("left", $found_x, $found_y, 1, 0) Sleep(2000) EndIf EndFunc ;==>_life_control Func _cargo_control() $fountcargo = _ImageSearchArea($fountcargoIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 50) If $fountcargo = 1 Then $cargofull = _ImageSearchArea($cargofullIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 50) If $cargofull = 1 Then If $collect_cargobox = 1 Then $collect_cargobox = 0 EndIf EndIf Else $shipstatus = _ImageSearchArea($shipstatusIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 50) MouseClick("left", $found_x, $found_y, 1, 0) Sleep(2000) EndIf EndFunc ;==>_cargo_control Func _connection_lost() Local $IMG1, $time_conecction $IMG1 = _ImageSearchArea($connectionlostIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 40) If $IMG1 = 1 Then #Region ### START Koda GUI section ### Form= $Form5 = GUICreate("Connection lost | Do bot", 326, 122, 0, 812) $Label1 = GUICtrlCreateLabel("Time befor Reconnect :", 24, 8, 228, 28) GUICtrlSetFont(-1, 14, 800, 0, "MS Sans Serif") GUICtrlSetColor(-1, 0x0000FF) $l_time_connection = GUICtrlCreateLabel("40", 264, 8, 26, 28) GUICtrlSetFont(-1, 14, 800, 0, "MS Sans Serif") GUICtrlSetColor(-1, 0xFF0000) $Label3 = GUICtrlCreateLabel("Attempts :", 96, 88, 96, 28) GUICtrlSetFont(-1, 14, 800, 0, "MS Sans Serif") GUICtrlSetColor(-1, 0x0000FF) $l_attemps_connection = GUICtrlCreateLabel("0", 200, 88, 34, 28) GUICtrlSetFont(-1, 14, 800, 0, "MS Sans Serif") GUICtrlSetColor(-1, 0xFF0000) $Label2 = GUICtrlCreateLabel("Time for next attempt :", 16, 48, 252, 28) GUICtrlSetFont(-1, 14, 800, 0, "MS Sans Serif") GUICtrlSetColor(-1, 0x0000FF) $l_attemps_time = GUICtrlCreateLabel("10", 280, 48, 26, 28) GUICtrlSetFont(-1, 14, 800, 0, "MS Sans Serif") GUICtrlSetColor(-1, 0xFF0000) GUISetState(@SW_SHOW) #EndRegion ### END Koda GUI section ### $attemps_connection = 0 While 1 _INetGetSource("http://www.darkorbit.com/") If Not @error Then GUICtrlSetData($l_time_connection, "40") For $time_conecction = 40 To 0 Step -1 Sleep(1000) GUICtrlSetData($l_time_connection, $time_conecction) Next MouseClick("left", $found_x + 10, $found_y + 170, 1, 0) GUIDelete($Form5) ExitLoop Else GUICtrlSetData($l_attemps_time, "10") For $time_conecction = 10 To 0 Step -1 Sleep(1000) GUICtrlSetData($l_attemps_time, $time_conecction) Next $attemps_connection = $attemps_connection + 1 GUICtrlSetData($l_attemps_connection, $attemps_connection) EndIf $nMsg = GUIGetMsg() Switch $nMsg Case $GUI_EVENT_CLOSE GUIDelete($Form5) _exit() EndSwitch WEnd EndIf EndFunc ;==>_connection_lost Func _disconnect_after_time() $disconnect_timed = TimerDiff($disconnect_timer) If $disconnect_timed > $time_calc Then _disconnect_ship() EndIf EndFunc ;==>_disconnect_after_time Func _disconnect_ship() $mapgate = _ImageSearchArea($mapgateIMG, 1, $map_coordinates_up_x, $map_coordinates_up_y, $map_coordinates_down_x, $map_coordinates_down_y, $found_x, $found_y, 50) MouseClick("left", $found_x, $found_y, 1, 0) While True Sleep(2000) ;$map_search_state = _ImageSearchArea($mapsearchstateIMG, 0, $map_search_state_up_x, $map_search_state_up_y, $map_search_state_down_x, $map_search_state_down_y, $found_x, $found_y, 50) $map_search_state = _ImageSearchArea($mapsearchstateIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 50) If $map_search_state = 0 Then ExitLoop EndIf WEnd Send("L") MsgBox(0, "Disconnect", "Ship disconnected after : " & $disconnect_after_time & " " & $time_msg) _exit() EndFunc ;==>_disconnect_ship Func _fleex2_map_coordinates() #CS _map_not_found() $mapscoordinates = _ImageSearchArea($mapcoordinatesIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 50) If $mapscoordinates = 1 Then $map_coordinates_up_x = $found_x - 168 $map_coordinates_up_y = $found_y + 27 $map_coordinates_down_x = $found_x + 15 $map_coordinates_down_y = $found_y + 138 EndIf $fleex2_map_up = $map_coordinates_up_x + $map_coordinates_down_x $fleex2_map_down = $map_coordinates_up_y + $map_coordinates_down_y $fleex2_map_x = $fleex2_map_up /2 ;center $fleex2_map_y = $fleex2_map_down /2 ;center MouseClick("left", $map_coordinates_up_x, $map_coordinates_up_y) ;sect 1 MouseClick("left", $fleex2_map_x, $fleex2_map_y);center MouseClick("left", $fleex2_map_x, $fleex2_map_y);center MsgBox(0,"",$fleex2_map_x & " " & $fleex2_map_y) ;MsgBox(0,"",$x2 & " " & $y2) ;MouseClick("left", $x2, $y2) Exit $xwidth = @DesktopWidth / 2 $yheight = @DesktopHeight / 2 $screencoordinates1_x1 = $xwidth - $xwidth $screencoordinates1_y1 = $yheight - $yheight $screencoordinates1_x2 = $xwidth + $xwidth $screencoordinates1_y2 = $yheight + $yheight $a = $screencoordinates1_x2 - $screencoordinates1_x1 ; Largo de pantalla $b = $screencoordinates1_y2 - $screencoordinates1_y1; Alto de pantalla #CE EndFunc ;==>_fleex2_map_coordinates Func _flee_x2() ;_map_coordinates() $fleex2enemies = _ImageSearchArea($fleex2IMG, 1, $map_coordinates_up_x, $map_coordinates_up_y, $map_coordinates_down_x, $map_coordinates_down_y, $found_x, $found_y, 50) If $fleex2enemies = 1 Then $mapgate = _ImageSearchArea($mapgateIMG, 1, $map_coordinates_up_x, $map_coordinates_up_y, $map_coordinates_down_x, $map_coordinates_down_y, $found_x, $found_y, 50) MouseClick("left", $found_x, $found_y, 1, 0) While True $fleex2enemies = _ImageSearchArea($fleex2IMG, 1, $map_coordinates_up_x, $map_coordinates_up_y, $map_coordinates_down_x, $map_coordinates_down_y, $found_x, $found_y, 50) If $fleex2enemies = 0 Then ExitLoop EndIf WEnd EndIf #CS _fleex2_map_coordinates() $fleex2enemies = _ImageSearchArea($fleex2IMG, 1,$map_coordinates_up_x, $map_coordinates_up_y, $map_coordinates_down_x, $map_coordinates_down_y, $found_x, $found_y, 50) If $fleex2enemies = 1 Then $fleex2ship = _ImageSearchArea($fleex2shipIMG, 1, $map_coordinates_up_x, $map_coordinates_up_y, $map_coordinates_down_x, $map_coordinates_down_y, $found_x, $found_y, 20) If $fleex2 = 1 Then MsgBox(0,"test","test") MouseClick("left", $found_x, $found_y) EndIf EndIf #CE EndFunc ;==>_flee_x2 Func _npc_killer() $premuni1 = _ImageSearchArea($x1IMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 40) If $premuni1 = 1 Then ;MsgBox (0, "Muni","x1",0) $muni = _ImageSearchArea($muni1IMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 30) ;MouseClick("left", $CorMuni_X-22, $CorMuni_Y+16, 1, 0) EndIf $premuni2 = _ImageSearchArea($x2IMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 40) If $premuni2 = 1 Then ;MsgBox (0, "Muni","x2",0) $muni = _ImageSearchArea($muni2IMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 30) ;MouseClick("left", $CorMuni_X-22, $CorMuni_Y+16, 1, 0) EndIf $premuni3 = _ImageSearchArea($x3IMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 40) If $premuni3 = 1 Then ;MsgBox (0, "Muni","x3",0) $muni = _ImageSearchArea($muni3IMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 30) ;MouseClick("left", $CorMuni_X-22, $CorMuni_Y+16, 1, 0) EndIf $premuni4 = _ImageSearchArea($x4IMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 40) If $premuni4 = 1 Then ;MsgBox (0, "Muni","x4",0) $muni = _ImageSearchArea($muni4IMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 30) ;MouseClick("left", $CorMuni_X-22, $CorMuni_Y+16, 1, 0) EndIf If $kill_palladium_npc = 1 Then $fire1 = PixelChecksum($found_x - 22, $found_y + 16, $found_x + 6, $found_y + 22) If $fire1 = $fire2 Then $palladium_npc = _ImageSearchArea($palladium_npcIMG, 0, $screencoordinates7_x1, $screencoordinates7_y1, $screencoordinates7_x2, $screencoordinates7_y2, $found_x, $found_y, 40) If $palladium_npc = 1 Then MouseClick("left", $found_x + 30, $found_y - 30, 1, 0) Sleep(600) Send("{LCTRL}") Sleep(2000) EndIf EndIf $fire2 = PixelChecksum($found_x - 22, $found_y + 16, $found_x + 6, $found_y + 22) EndIf If $killnpc = 1 Then If $streuner = 1 Then $npc1 = _ImageSearchArea($npc_streunerIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x_npc, $found_y_npc, 60) EndIf If $boss_streuner = 1 Then $npc2 = _ImageSearchArea($npc_bossstreunerIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x_npc, $found_y_npc, 60) EndIf If $lordakia = 1 Then $npc3 = _ImageSearchArea($npc_lordakiaIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x_npc, $found_y_npc, 60) EndIf If $boss_lordakia = 1 Then $npc4 = _ImageSearchArea($npc_bosslordakiaIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x_npc, $found_y_npc, 60) EndIf If $mordon = 1 Then $npc5 = _ImageSearchArea($npc_mordonIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x_npc, $found_y_npc, 60) EndIf If $boss_mordon = 1 Then $npc6 = _ImageSearchArea($npc_bossmordonIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x_npc, $found_y_npc, 60) EndIf If $saimon = 1 Then $npc7 = _ImageSearchArea($npc_saimonIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x_npc, $found_y_npc, 60) EndIf If $boss_saimon = 1 Then $npc8 = _ImageSearchArea($npc_bosssaimonIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x_npc, $found_y_npc, 60) EndIf #CS $npc5 = _ImageSearchArea($npc_mordonIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x_npc, $found_y_npc, 60) $npc5 = _ImageSearchArea($npc_mordonIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x_npc, $found_y_npc, 60) $npc5 = _ImageSearchArea($npc_mordonIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x_npc, $found_y_npc, 60) $npc5 = _ImageSearchArea($npc_mordonIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x_npc, $found_y_npc, 60) $npc5 = _ImageSearchArea($npc_mordonIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x_npc, $found_y_npc, 60) $npc5 = _ImageSearchArea($npc_mordonIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x_npc, $found_y_npc, 60) #CE If $npc1 = 1 Or $npc2 = 1 Or $npc3 = 1 Or $npc4 = 1 Or $npc5 = 1 Or $npc6 = 1 Or $npc7 = 1 Or $npc8 = 1 Then $fire1 = PixelChecksum($found_x - 22, $found_y + 16, $found_x + 6, $found_y + 22) If $fire1 = $fire2 Then MouseClick("left", $found_x_npc + 30, $found_y_npc - 30, 1, 0) Sleep(600) Send("{LCTRL}") Sleep(2000) While True $fire1 = PixelChecksum($found_x - 22, $found_y + 16, $found_x + 6, $found_y + 22) $npcfire = _ImageSearchArea($npcfireIMG, 1, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x_fire, $found_y_fire, 60) If $npcfire = 0 Then $fire1 = PixelChecksum($found_x - 22, $found_y + 16, $found_x + 6, $found_y + 22) If $fire1 = $fire2 Then ExitLoop EndIf Sleep(1000) $fire2 = PixelChecksum($found_x - 22, $found_y + 16, $found_x + 6, $found_y + 22) ElseIf $npcfire = 1 Then ;MsgBox(0,"ok","ok") MouseClick("left", $found_x_fire - 45, $found_y_fire, 1, 0) EndIf Sleep(600) $fire2 = PixelChecksum($found_x - 22, $found_y + 16, $found_x + 6, $found_y + 22) #CS If $fire1 = $fire2 Then While True $fire1 = PixelChecksum($found_x - 22, $found_y + 16, $found_x + 6, $found_y + 22) If $fire1 = $fire2 Then ExitLoop EndIf Sleep(1000) $fire2 = PixelChecksum($found_x - 22, $found_y + 16, $found_x + 6, $found_y + 22) WEnd EndIf #CE WEnd EndIf $fire2 = PixelChecksum($found_x - 22, $found_y + 16, $found_x + 6, $found_y + 22) EndIf EndIf EndFunc ;==>_npc_killer Func _PET() Local $found_x_move, $found_y_move $petantibug = _ImageSearchArea($petantibugIMG, 1, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x_move, $found_y_move, 40) If $petantibug = 0 Then $petmenu = _ImageSearchArea($petmenuIMG, 1, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 40) MouseClick("left", $found_x, $found_y, 1, 0) Sleep(2000) EndIf If $repairpet = 1 Then $petopen = _ImageSearchArea($petopenIMG, 1, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 40) $petrepair = _ImageSearchArea($petrepairIMG, 1, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 40) If $petopen = 1 Then MouseClick("left", $found_x, $found_y, 1, 0) MouseMove($found_x_move, $found_y_move, 0) Sleep(600) ElseIf $petrepair = 1 Then MouseClick("left", $found_x, $found_y, 1, 0) MouseMove($found_x_move, $found_y_move, 0) Sleep(600) EndIf EndIf If $autolooterpet = 1 Then $petopen = _ImageSearchArea($petopenIMG, 1, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 40) If $petopen = 1 Then MouseClick("left", $found_x, $found_y, 1, 0) MouseMove($found_x_move, $found_y_move, 0) Sleep(600) EndIf $petclose = _ImageSearchArea($petcloseIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 40) $petlootstatus = _ImageSearchArea($petlootstatusIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 40) If $petclose = 1 And $petlootstatus = 0 Then $petoption = _ImageSearchArea($petoptionIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 40) If $petoption = 1 Then MouseClick("left", $found_x, $found_y, 1, 0) MouseMove($found_x_move, $found_y_move, 0) Sleep(600) $petloot = _ImageSearchArea($petlootIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 40) If $petloot = 1 Then Sleep(600) MouseClick("left", $found_x, $found_y, 1, 0) MouseMove($found_x_move, $found_y_move, 0) EndIf EndIf EndIf EndIf If $resoursepet = 1 Then $petopen = _ImageSearchArea($petopenIMG, 1, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 40) If $petopen = 1 Then MouseClick("left", $found_x, $found_y, 1, 0) MouseMove($found_x_move, $found_y_move, 0) Sleep(600) EndIf $petclose = _ImageSearchArea($petcloseIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 40) $petlootstatus = _ImageSearchArea($petresstatusIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 40) If $petclose = 1 And $petlootstatus = 0 Then $petoption = _ImageSearchArea($petoptionIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 40) If $petoption = 1 Then MouseClick("left", $found_x, $found_y, 1, 0) MouseMove($found_x_move, $found_y_move, 0) Sleep(600) $petloot = _ImageSearchArea($petresIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 40) If $petloot = 1 Then Sleep(600) MouseClick("left", $found_x, $found_y, 1, 0) MouseMove($found_x_move, $found_y_move, 0) EndIf EndIf EndIf EndIf EndFunc ;==>_PET Func _map_coordinates() _map_not_found() $mapscoordinates = _ImageSearchArea($mapcoordinatesIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 50) If $mapscoordinates = 1 Then If $collect_palladium = 1 Then $map_coordinates_up_x = $found_x - 116 $map_coordinates_up_y = $found_y + 105 $map_coordinates_down_x = $found_x - 25 $map_coordinates_down_y = $found_y + 139 Else $map_coordinates_up_x = $found_x - 168 $map_coordinates_up_y = $found_y + 27 $map_coordinates_down_x = $found_x + 15 $map_coordinates_down_y = $found_y + 138 EndIf #CS $map_search_state_up_x = $found_x - 175 $map_search_state_up_y = $found_y $map_search_state_down_x = $found_x $map_search_state_down_y = $found_y + 20 #CE EndIf EndFunc ;==>_map_coordinates Func _map_not_found() $mapscoordinates = _ImageSearchArea($mapcoordinatesIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 50) If $mapscoordinates = 0 Then $mapopen = _ImageSearchArea($mapopenIMG, 1, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 50) MouseClick("left", $found_x, $found_y, 1, 0) Sleep(2000) EndIf EndFunc ;==>_map_not_found Func _map_search() _map_coordinates() If $killnpc = 1 Then $npcmap = _ImageSearchArea($npcmapIMG, 0, $map_coordinates_up_x, $map_coordinates_up_y, $map_coordinates_down_x, $map_coordinates_down_y, $found_x, $found_y, 20) If $npcmap = 1 Then MouseClick("left", $found_x, $found_y, 1, 0) Else $random_map_x = Random($map_coordinates_up_x, $map_coordinates_down_x, 1) $random_map_y = Random($map_coordinates_up_y, $map_coordinates_down_y, 1) MouseClick("left", $random_map_x, $random_map_y, 1, 0) EndIf Else $random_map_x = Random($map_coordinates_up_x, $map_coordinates_down_x, 1) $random_map_y = Random($map_coordinates_up_y, $map_coordinates_down_y, 1) MouseClick("left", $random_map_x, $random_map_y, 1, 0) EndIf While True If $collect_bonusbox = 1 Then $helixeventbox = _ImageSearchArea($neweventboxIMG, 1, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 50) $neweventbox = _ImageSearchArea($neweventboxIMG, 1, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 50) $bonusbox = _ImageSearchArea($bonusboxIMG, 1, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 50) If $bonusbox = 1 Or $neweventbox = 1 Or $helixeventbox = 1 Then MouseClick("left", $found_x, $found_y, 1, $mouse_time) Sleep(500) ExitLoop EndIf EndIf If $collect_cargobox = 1 Then $cargobox = _ImageSearchArea($cargoboxIMG, 1, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 50) If $cargobox = 1 Then MouseClick("left", $found_x, $found_y, 1, $mouse_time) Sleep(500) ExitLoop EndIf EndIf If $green_booty = 1 Then $g_booty = _ImageSearchArea($greenbootyIMG, 1, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 50) If $g_booty = 1 Then MouseClick("left", $found_x, $found_y, 1, $mouse_time) Sleep(500) ExitLoop EndIf EndIf If $collect_palladium = 1 Then $palladium = _ImageSearchArea($palladiumIMG, 1, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 30) If $palladium = 1 Then MouseClick("left", $found_x, $found_y, 1, $mouse_time) Sleep(500) ExitLoop EndIf EndIf If $killnpc = 1 Then #CS $npc = _ImageSearchArea($palladium_npcIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 40) If $npc = 1 Then _npc_killer() ExitLoop EndIf #CE $npcmap = _ImageSearchArea($npcmapIMG, 0, $map_coordinates_up_x, $map_coordinates_up_y, $map_coordinates_down_x, $map_coordinates_down_y, $found_x, $found_y, 20) If $npcmap = 1 Then MouseClick("left", $found_x, $found_y, 1, 0) Sleep(500) ExitLoop EndIf EndIf ;$map_search_state = _ImageSearchArea($mapsearchstateIMG, 0, $map_search_state_up_x, $map_search_state_up_y, $map_search_state_down_x, $map_search_state_down_y, $found_x, $found_y, 50) $map_search_state = _ImageSearchArea($mapsearchstateIMG, 0, $screencoordinates1_x1, $screencoordinates1_y1, $screencoordinates1_x2, $screencoordinates1_y2, $found_x, $found_y, 50) If $map_search_state = 0 Then ExitLoop EndIf WEnd $jump = 1 EndFunc ;==>_map_search Azıcık Kurcala
 14. Örnekleri Var Sitelerde Google Yaz indir...Kodları
 15. Hata Veren kod bu $tCografi[6] = _KelimeDuzelt(_AyirGetir($text,'pMerkezBolge">','</p>'))
×
×
 • Create New...