Jump to content

İnterneti Kapatıp Açma !


avLa
 Share

Recommended Posts

Merhaba arkadaşlar ve yetkililer..

Ben bir program yapıyorum ve bu program Q'ya bastığında interneti kapatıyor Yani [X] gösteriyor internet..
E'ye bastığımda ise internet geliyor.. ;)

Ama bu komutu nasıl bulabilirim kapatıp açma komutu yada kodu yardım edebilir misiniz lütfen kod bu ;

[code]#include <ButtonConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("MeLoNCoLiXx Anlık Lag Hilesi", 314, 284, 233, 215)
$Pic1 = GUICtrlCreatePic("C:\Users\MeLoNCoLiXx\Desktop\gri.jpg", 0, 0, 313, 281)
$Group1 = GUICtrlCreateGroup("Açma Kısayolu", 8, 24, 137, 129)
$Q = GUICtrlCreateLabel("Q", 48, 40, 52, 99)
GUICtrlSetFont(-1, 48, 400, 0, "Base 02")
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$Group2 = GUICtrlCreateGroup("Kapatma Kısayolu", 168, 24, 137, 129)
$E = GUICtrlCreateLabel("E", 208, 40, 46, 99)
GUICtrlSetFont(-1, 48, 800, 0, "Base 02")
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Güvenli Çıkış ;)", 88, 216, 129, 49)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit

EndSwitch
WEnd
[/code]

Link to comment
Share on other sites

[font="Georgia"][size="3"]@avLa biraz geç oldu ama neyse konu cevapsız kalmasın istedim.Umarım istediğin gibi olmuştur.[/size][/font]
[font="Georgia"][size="2"]Programın çalışması için devcon.exe ye gerek duyar onuda burda bulabilirsin.Kolay gelsin..
[/size][/font]
[code]http://support.microsoft.com/kb/311272/tr[/code]

[codebox];~ #NoTrayIcon
#RequireAdmin

Global $DEVCON = @ScriptDir & "\devcon.exe"
;~ FileInstall("devcon.exe", @TempDir &"\devcon.exe", 0) Eğer Compile edersen diye bu komutu koydum

$Form1 = GUICreate("MeLoNCoLiXx Anlık Lag Hilesi", 314, 284, 233, 215)
$Pic1 = GUICtrlCreatePic("C:\Users\MeLoNCoLiXx\Desktop\gri.jpg", 0, 0, 313, 281)
$Group1 = GUICtrlCreateGroup("Açma Kısayolu", 8, 24, 137, 129)
$Q = GUICtrlCreateLabel("Q", 48, 40, 52, 99)
GUICtrlSetFont(-1, 48, 400, 0, "Base 02")
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$Group2 = GUICtrlCreateGroup("Kapatma Kısayolu", 168, 24, 137, 129)
$E = GUICtrlCreateLabel("E", 208, 40, 46, 99)
GUICtrlSetFont(-1, 48, 800, 0, "Base 02")
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Güvenli Çıkış ", 88, 216, 129, 49)
GUISetState(@SW_SHOW)


While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case -3
Exit
Case $Q
_SK_LAN_ENABLE()
Case $E
_SK_LAN_DISABLE()
Case $Button1
_SK_SAFE_EXIT()
EndSwitch
WEnd


Func _SK_LAN_ENABLE()
ShellExecute($DEVCON, "enable ms_pschedmp", "", "", @SW_HIDE)
;~ ShellExecute("ipconfig.exe","/renew","","",@SW_HIDE)
;~ ShellExecute("ipconfig.exe","/registerdns","","",@SW_HIDE) Bunları yazarsan manuel girdiğin DNS adresleri sıfırlanır kullanmak sana kalmış.
;~ ShellExecute("ipconfig.exe","/flushdns","","",@SW_HIDE)
EndFunc ;==>_SK_LAN_ENABLE


Func _SK_LAN_DISABLE()
ShellExecute($DEVCON, "disable ms_pschedmp", "", "", @SW_HIDE)
EndFunc ;==>_SK_LAN_DISABLE


Func _SK_SAFE_EXIT()
_SK_LAN_ENABLE()
Exit
EndFunc ;==>SK_SAFE_EXIT[/codebox]

[font="Georgia"] [/font]

Edited by SimpsoN_Bart
Link to comment
Share on other sites

[quote name='SimpsoN_Bart' date='30 July 2011 - 18:26 ' timestamp='1312043202' post='1054448']
[font="Georgia"][size="3"]@avLa biraz geç oldu ama neyse konu cevapsız kalmasın istedim.Umarım istediğin gibi olmuştur.[/size][/font]
[font="Georgia"][size="2"]Programın çalışması için devcon.exe ye gerek duyar onuda burda bulabilirsin.Kolay gelsin..
[/size][/font]
[code]http://support.microsoft.com/kb/311272/tr[/code]

[codebox];~ #NoTrayIcon
#RequireAdmin

Global $DEVCON = @ScriptDir & "\devcon.exe"
;~ FileInstall("devcon.exe", @TempDir &"\devcon.exe", 0) Eğer Compile edersen diye bu komutu koydum

$Form1 = GUICreate("MeLoNCoLiXx Anlık Lag Hilesi", 314, 284, 233, 215)
$Pic1 = GUICtrlCreatePic("C:\Users\MeLoNCoLiXx\Desktop\gri.jpg", 0, 0, 313, 281)
$Group1 = GUICtrlCreateGroup("Açma Kısayolu", 8, 24, 137, 129)
$Q = GUICtrlCreateLabel("Q", 48, 40, 52, 99)
GUICtrlSetFont(-1, 48, 400, 0, "Base 02")
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$Group2 = GUICtrlCreateGroup("Kapatma Kısayolu", 168, 24, 137, 129)
$E = GUICtrlCreateLabel("E", 208, 40, 46, 99)
GUICtrlSetFont(-1, 48, 800, 0, "Base 02")
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Güvenli Çıkış ", 88, 216, 129, 49)
GUISetState(@SW_SHOW)


While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case -3
Exit
Case $Q
_SK_LAN_ENABLE()
Case $E
_SK_LAN_DISABLE()
Case $Button1
_SK_SAFE_EXIT()
EndSwitch
WEnd


Func _SK_LAN_ENABLE()
ShellExecute($DEVCON, "enable ms_pschedmp", "", "", @SW_HIDE)
;~ ShellExecute("ipconfig.exe","/renew","","",@SW_HIDE)
;~ ShellExecute("ipconfig.exe","/registerdns","","",@SW_HIDE) Bunları yazarsan manuel girdiğin DNS adresleri sıfırlanır kullanmak sana kalmış.
;~ ShellExecute("ipconfig.exe","/flushdns","","",@SW_HIDE)
EndFunc ;==>_SK_LAN_ENABLE


Func _SK_LAN_DISABLE()
ShellExecute($DEVCON, "disable ms_pschedmp", "", "", @SW_HIDE)
EndFunc ;==>_SK_LAN_DISABLE


Func _SK_SAFE_EXIT()
_SK_LAN_ENABLE()
Exit
EndFunc ;==>SK_SAFE_EXIT[/codebox]

[font="Georgia"] [/font]
[/quote]


Teşekkürler ;)

Link to comment
Share on other sites

@SimpsoN_Bart

ipconfig işe yaramıyor mu? Kodlarında zaten pasif durumda ekliydi!

@avLa

Birde ipconfig ile deneyelim. Çalışırsa exra programa gerek kalmaz...

[codebox]#NoTrayIcon
#RequireAdmin

Opt("GUIOnEventMode", 1)
$Form1 = GUICreate("MeLoNCoLiXx Anlık Lag Hilesi", 314, 284)
GUISetOnEvent(-3, "_SK_SAFE_EXIT")

$Pic1 = GUICtrlCreatePic("C:\Users\MeLoNCoLiXx\Desktop\gri.jpg", 0, 0, 313, 281)
$Group1 = GUICtrlCreateGroup("Açma Kısayolu", 8, 24, 137, 129)
$Q = GUICtrlCreateLabel("Q", 48, 40, 52, 99)
GUICtrlSetOnEvent(-1,"_SK_LAN_DISABLE")
GUICtrlSetFont(-1, 48, 400, 0, "Base 02")

GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$Group2 = GUICtrlCreateGroup("Kapatma Kısayolu", 168, 24, 137, 129)
$E = GUICtrlCreateLabel("&E", 208, 40, 46, 99)
GUICtrlSetOnEvent(-1,"_SK_LAN_ENABLE")
GUICtrlSetFont(-1, 48, 800, 0, "Base 02")

GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Güvenli Çıkış ", 88, 216, 129, 49)
GUICtrlSetOnEvent(-1,"_SK_SAFE_EXIT")
GUISetState(@SW_SHOW)

Global $AccelKeys[2][2]=[["q", $Q], ["e", $E]]
GUISetAccelerators($AccelKeys)
While 1
Sleep(100)
WEnd


Func _SK_LAN_ENABLE()
GUISetState(@SW_DISABLE)
RunWait("ipconfig.exe /renew *",@SystemDir,@SW_HIDE) ; switch on
GUISetState(@SW_ENABLE)
EndFunc ;==>_SK_LAN_ENABLE


Func _SK_LAN_DISABLE()
GUISetState(@SW_DISABLE)
RunWait("ipconfig.exe /release *",@SystemDir,@SW_HIDE) ; switch off
GUISetState(@SW_ENABLE)
EndFunc ;==>_SK_LAN_DISABLE

Func _SK_SAFE_EXIT()
_SK_LAN_ENABLE()
Exit
EndFunc ;==>SK_SAFE_EXIT[/codebox]

Link to comment
Share on other sites

[quote name='blue_life' date='31 July 2011 - 11:31 ' timestamp='1312104689' post='1054796']
@SimpsoN_Bart

ipconfig işe yaramıyor mu? Kodlarında zaten pasif durumda ekliydi!

@avLa

Birde ipconfig ile deneyelim. Çalışırsa exra programa gerek kalmaz...

[codebox]#NoTrayIcon
#RequireAdmin

Opt("GUIOnEventMode", 1)
$Form1 = GUICreate("MeLoNCoLiXx Anlık Lag Hilesi", 314, 284)
GUISetOnEvent(-3, "_SK_SAFE_EXIT")

$Pic1 = GUICtrlCreatePic("C:\Users\MeLoNCoLiXx\Desktop\gri.jpg", 0, 0, 313, 281)
$Group1 = GUICtrlCreateGroup("Açma Kısayolu", 8, 24, 137, 129)
$Q = GUICtrlCreateLabel("Q", 48, 40, 52, 99)
GUICtrlSetOnEvent(-1,"_SK_LAN_DISABLE")
GUICtrlSetFont(-1, 48, 400, 0, "Base 02")

GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$Group2 = GUICtrlCreateGroup("Kapatma Kısayolu", 168, 24, 137, 129)
$E = GUICtrlCreateLabel("&E", 208, 40, 46, 99)
GUICtrlSetOnEvent(-1,"_SK_LAN_ENABLE")
GUICtrlSetFont(-1, 48, 800, 0, "Base 02")

GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Güvenli Çıkış ", 88, 216, 129, 49)
GUICtrlSetOnEvent(-1,"_SK_SAFE_EXIT")
GUISetState(@SW_SHOW)

Global $AccelKeys[2][2]=[["q", $Q], ["e", $E]]
GUISetAccelerators($AccelKeys)
While 1
Sleep(100)
WEnd


Func _SK_LAN_ENABLE()
GUISetState(@SW_DISABLE)
RunWait("ipconfig.exe /renew *",@SystemDir,@SW_HIDE) ; switch on
GUISetState(@SW_ENABLE)
EndFunc ;==>_SK_LAN_ENABLE


Func _SK_LAN_DISABLE()
GUISetState(@SW_DISABLE)
RunWait("ipconfig.exe /release *",@SystemDir,@SW_HIDE) ; switch off
GUISetState(@SW_ENABLE)
EndFunc ;==>_SK_LAN_DISABLE

Func _SK_SAFE_EXIT()
_SK_LAN_ENABLE()
Exit
EndFunc ;==>SK_SAFE_EXIT[/codebox]
[/quote]

@BlueLife

Oldu fakat , oyun içi neden olmuyor ?
Wolfteam.bin oyun bu oyuna göre ayarlar mısın lütfen :S
Oyun içi olması lazım

Link to comment
Share on other sites

O zaman hotkeyset kullanmalısın.
[codebox]#NoTrayIcon
#RequireAdmin
HotKeySet("q", "_SK_LAN_ENABLE")
HotKeySet("e", "_SK_LAN_DISABLE")

Opt("GUIOnEventMode", 1)
$Form1 = GUICreate("MeLoNCoLiXx Anlık Lag Hilesi", 314, 284)
GUISetOnEvent(-3, "_SK_SAFE_EXIT")

$Pic1 = GUICtrlCreatePic("C:\Users\MeLoNCoLiXx\Desktop\gri.jpg", 0, 0, 313, 281)
$Group1 = GUICtrlCreateGroup("Açma Kısayolu", 8, 24, 137, 129)
$Q = GUICtrlCreateLabel("Q", 48, 40, 52, 99)
GUICtrlSetOnEvent(-1,"_SK_LAN_DISABLE")
GUICtrlSetFont(-1, 48, 400, 0, "Base 02")

GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$Group2 = GUICtrlCreateGroup("Kapatma Kısayolu", 168, 24, 137, 129)
$E = GUICtrlCreateLabel("&E", 208, 40, 46, 99)
GUICtrlSetOnEvent(-1,"_SK_LAN_ENABLE")
GUICtrlSetFont(-1, 48, 800, 0, "Base 02")

GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Güvenli Çıkış ", 88, 216, 129, 49)
GUICtrlSetOnEvent(-1,"_SK_SAFE_EXIT")
GUISetState(@SW_SHOW)

;~ Global $AccelKeys[2][2]=[["q", $Q], ["e", $E]]
;~ GUISetAccelerators($AccelKeys)
While 1
Sleep(100)
WEnd


Func _SK_LAN_ENABLE()
GUISetState(@SW_DISABLE)
RunWait("ipconfig.exe /renew *",@SystemDir,@SW_HIDE) ; switch on
GUISetState(@SW_ENABLE)
EndFunc ;==>_SK_LAN_ENABLE


Func _SK_LAN_DISABLE()
GUISetState(@SW_DISABLE)
RunWait("ipconfig.exe /release *",@SystemDir,@SW_HIDE) ; switch off
GUISetState(@SW_ENABLE)
EndFunc ;==>_SK_LAN_DISABLE

Func _SK_SAFE_EXIT()
_SK_LAN_ENABLE()
Exit
EndFunc ;==>SK_SAFE_EXIT[/codebox]

Link to comment
Share on other sites

[quote name='blue_life' date='07 August 2011 - 11:49 ' timestamp='1312710580' post='1058430']
O zaman hotkeyset kullanmalısın.
[codebox]#NoTrayIcon
#RequireAdmin
HotKeySet("q", "_SK_LAN_ENABLE")
HotKeySet("e", "_SK_LAN_DISABLE")

Opt("GUIOnEventMode", 1)
$Form1 = GUICreate("MeLoNCoLiXx Anlık Lag Hilesi", 314, 284)
GUISetOnEvent(-3, "_SK_SAFE_EXIT")

$Pic1 = GUICtrlCreatePic("C:\Users\MeLoNCoLiXx\Desktop\gri.jpg", 0, 0, 313, 281)
$Group1 = GUICtrlCreateGroup("Açma Kısayolu", 8, 24, 137, 129)
$Q = GUICtrlCreateLabel("Q", 48, 40, 52, 99)
GUICtrlSetOnEvent(-1,"_SK_LAN_DISABLE")
GUICtrlSetFont(-1, 48, 400, 0, "Base 02")

GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$Group2 = GUICtrlCreateGroup("Kapatma Kısayolu", 168, 24, 137, 129)
$E = GUICtrlCreateLabel("&E", 208, 40, 46, 99)
GUICtrlSetOnEvent(-1,"_SK_LAN_ENABLE")
GUICtrlSetFont(-1, 48, 800, 0, "Base 02")

GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Güvenli Çıkış ", 88, 216, 129, 49)
GUICtrlSetOnEvent(-1,"_SK_SAFE_EXIT")
GUISetState(@SW_SHOW)

;~ Global $AccelKeys[2][2]=[["q", $Q], ["e", $E]]
;~ GUISetAccelerators($AccelKeys)
While 1
Sleep(100)
WEnd


Func _SK_LAN_ENABLE()
GUISetState(@SW_DISABLE)
RunWait("ipconfig.exe /renew *",@SystemDir,@SW_HIDE) ; switch on
GUISetState(@SW_ENABLE)
EndFunc ;==>_SK_LAN_ENABLE


Func _SK_LAN_DISABLE()
GUISetState(@SW_DISABLE)
RunWait("ipconfig.exe /release *",@SystemDir,@SW_HIDE) ; switch off
GUISetState(@SW_ENABLE)
EndFunc ;==>_SK_LAN_DISABLE

Func _SK_SAFE_EXIT()
_SK_LAN_ENABLE()
Exit
EndFunc ;==>SK_SAFE_EXIT[/codebox]
[/quote]

@ BluLife

Peki bu soru işareti yerine hani ÇARPI işareti olamaz mı ? Yani tamamen kapatma fişi çekip takmak gibi :D
Ünlem işareti olunca direk atıyor :D

Edited by avLa
Link to comment
Share on other sites

[font="Georgia"][size="3"]@ AvLa o zaman ilk yazdığım kodları kullanacaksın ama gerekli devcon.exe indirmen gerekir.Bunun çalışma prensibi çalıştırdığında LAN bağlantısını disable yapar hiç bir şekilde geri getiremezsin yani modemi açıp kapatsan bile[/size][/font]
[font="Georgia"][size="3"]Internet bağlantısı olmayacaktır.LAN Bağlantısını tekrar enable yapmak için tek yok yine devcon.exe ile olacaktır. Anlayacağın ipconfigden farklı çalışır. İpconfig sadece bağlantı ayarlarını resetler modemi açıp kapatmak ile hemen hemen[/size][/font]
[font="Georgia"][size="3"]aynı işlevi görür ama bu kodlarda aynı durum söz konusu değil.Kesin çözüm bence bu yöntem sadece bunla bağlantıyı açıp kapatabilirsin.Neyse umarım anlatabilmişimdir.Kolay gelsin..[/size][/font]
[font="Georgia"][size="3"][code]http://support.microsoft.com/kb/311272/tr[/code]
[/size][/font]

[font="Georgia"][size="3"][codebox]#NoTrayIcon
#RequireAdmin

Global $DEVCON = @TempDir & "\devcon.exe"

HotKeySet("q", "_SK_LAN_ENABLE")
HotKeySet("e", "_SK_LAN_DISABLE")

Opt("GUIOnEventMode", 1)
$Form1 = GUICreate("MeLoNCoLiXx Anlık Lag Hilesi", 314, 284)
GUISetOnEvent(-3, "_SK_SAFE_EXIT")

$Pic1 = GUICtrlCreatePic("C:\Users\MeLoNCoLiXx\Desktop\gri.jpg", 0, 0, 313, 281)
$Group1 = GUICtrlCreateGroup("Açma Kısayolu", 8, 24, 137, 129)
$Q = GUICtrlCreateLabel("Q", 48, 40, 52, 99)
GUICtrlSetOnEvent(-1,"_SK_LAN_DISABLE")
GUICtrlSetFont(-1, 48, 400, 0, "Base 02")

GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$Group2 = GUICtrlCreateGroup("Kapatma Kısayolu", 168, 24, 137, 129)
$E = GUICtrlCreateLabel("&E", 208, 40, 46, 99)
GUICtrlSetOnEvent(-1,"_SK_LAN_ENABLE")
GUICtrlSetFont(-1, 48, 800, 0, "Base 02")

GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Güvenli Çıkış ", 88, 216, 129, 49)
GUICtrlSetOnEvent(-1,"_SK_SAFE_EXIT")
GUISetState(@SW_SHOW)

;~ Global $AccelKeys[2][2]=[["q", $Q], ["e", $E]]
;~ GUISetAccelerators($AccelKeys)
While 1
Sleep(100)
WEnd


Func _SK_LAN_ENABLE()
GUISetState(@SW_DISABLE)
ShellExecute($DEVCON, "enable ms_pschedmp", "", "", @SW_HIDE) ; switch on
GUISetState(@SW_ENABLE)
EndFunc ;==>_SK_LAN_ENABLE


Func _SK_LAN_DISABLE()
GUISetState(@SW_DISABLE)
ShellExecute($DEVCON, "disable ms_pschedmp", "", "", @SW_HIDE); switch off
GUISetState(@SW_ENABLE)
EndFunc ;==>_SK_LAN_DISABLE

Func _SK_SAFE_EXIT()
_SK_LAN_ENABLE()
Exit
EndFunc ;==>SK_SAFE_EXIT[/codebox]
[/size][/font]

Edited by SimpsoN_Bart
Link to comment
Share on other sites

[quote name='SimpsoN_Bart' date='07 August 2011 - 14:51 ' timestamp='1312721470' post='1058537']
[font="Georgia"][size="3"]@ AvLa o zaman ilk yazdığım kodları kullanacaksın ama gerekli devcon.exe indirmen gerekir.Bunun çalışma prensibi çalıştırdığında LAN bağlantısını disable yapar hiç bir şekilde geri getiremezsin yani modemi açıp kapatsan bile[/size][/font]
[font="Georgia"][size="3"]Internet bağlantısı olmayacaktır.LAN Bağlantısını tekrar enable yapmak için tek yok yine devcon.exe ile olacaktır. Anlayacağın ipconfigden farklı çalışır. İpconfig sadece bağlantı ayarlarını resetler modemi açıp kapatmak ile hemen hemen[/size][/font]
[font="Georgia"][size="3"]aynı işlevi görür ama bu kodlarda aynı durum söz konusu değil.Kesin çözüm bence bu yöntem sadece bunla bağlantıyı açıp kapatabilirsin.Neyse umarım anlatabilmişimdir.Kolay gelsin..[/size][/font]
[font="Georgia"][size="3"][code]http://support.microsoft.com/kb/311272/tr[/code]
[/size][/font]

[font="Georgia"][size="3"][codebox]#NoTrayIcon
#RequireAdmin

Global $DEVCON = @ScriptDir & "\devcon.exe"

HotKeySet("q", "_SK_LAN_ENABLE")
HotKeySet("e", "_SK_LAN_DISABLE")

Opt("GUIOnEventMode", 1)
$Form1 = GUICreate("MeLoNCoLiXx Anlık Lag Hilesi", 314, 284)
GUISetOnEvent(-3, "_SK_SAFE_EXIT")

$Pic1 = GUICtrlCreatePic("C:\Users\MeLoNCoLiXx\Desktop\gri.jpg", 0, 0, 313, 281)
$Group1 = GUICtrlCreateGroup("Açma Kısayolu", 8, 24, 137, 129)
$Q = GUICtrlCreateLabel("Q", 48, 40, 52, 99)
GUICtrlSetOnEvent(-1,"_SK_LAN_DISABLE")
GUICtrlSetFont(-1, 48, 400, 0, "Base 02")

GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$Group2 = GUICtrlCreateGroup("Kapatma Kısayolu", 168, 24, 137, 129)
$E = GUICtrlCreateLabel("&E", 208, 40, 46, 99)
GUICtrlSetOnEvent(-1,"_SK_LAN_ENABLE")
GUICtrlSetFont(-1, 48, 800, 0, "Base 02")

GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Güvenli Çıkış ", 88, 216, 129, 49)
GUICtrlSetOnEvent(-1,"_SK_SAFE_EXIT")
GUISetState(@SW_SHOW)

;~ Global $AccelKeys[2][2]=[["q", $Q], ["e", $E]]
;~ GUISetAccelerators($AccelKeys)
While 1
Sleep(100)
WEnd


Func _SK_LAN_ENABLE()
GUISetState(@SW_DISABLE)
ShellExecute($DEVCON, "enable ms_pschedmp", "", "", @SW_HIDE) ; switch on
GUISetState(@SW_ENABLE)
EndFunc ;==>_SK_LAN_ENABLE


Func _SK_LAN_DISABLE()
GUISetState(@SW_DISABLE)
ShellExecute($DEVCON, "disable ms_pschedmp", "", "", @SW_HIDE); switch off
GUISetState(@SW_ENABLE)
EndFunc ;==>_SK_LAN_DISABLE

Func _SK_SAFE_EXIT()
_SK_LAN_ENABLE()
Exit
EndFunc ;==>SK_SAFE_EXIT[/codebox]
[/size][/font]
[/quote]

@SimpsoN_Bart

Bu biraz zor olur.. Herkezin yüklemesi gerekir..
Ben normal bir şekilde birşey yüklemeye gerek kalmadan olanlardan istiyorum..

Link to comment
Share on other sites

[quote name='MostWanted' date='08 August 2011 - 13:47 ' timestamp='1312804039' post='1059002']
FileInstall ile gömersin programına hiç kimse indirmek zorunda kalmaz.
[/quote]

Bu dediğinizi nasıl yapabilirim nasıl gömerim :D

Link to comment
Share on other sites

[quote name='SimpsoN_Bart' date='08 August 2011 - 14:08 ' timestamp='1312805319' post='1059013']
[codebox]FileInstall("devcon.exe", @TempDir &"\devcon.exe", 0)[/codebox]
[/quote]


Teşekkürler acaba kodları düzenleyip bana verebilir misiniz ?

Link to comment
Share on other sites

Bu yazdığım kodu en son yazdığım kodun en üstüne koy bunu sende yapabilirsin.Yanlız compile ederken script ile devcon.exe aynı dizinde olmaldır!. Kolay gelsin..Umarım yardım edebilmişimdir..

Link to comment
Share on other sites

[font="Georgia"]Orası ilk yazdıklarımda vardı. Gözümden kacmıs idare et [/font][img]http://www.tnctr.com/public/style_emoticons/default/whistle.gif[/img]

Edit: Talha o kod zaten orda yok mu ? :D

Edited by SimpsoN_Bart
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...