Jump to content

Autoit De Resim Düzenlemeyle Ilgili Birkaç Soru


SimpsoN_Bart
 Share

Recommended Posts

Arkadaşlar Benim bir kaç sorum olacaktı.Şimdi butona bastığımzda fileopen dialog la açtığımız resimleri guictrlcreatepic yardımıyla gui de gösterecek yani önizleme yapacak.
Sonra sectiğimiz resmi inputa girdiğimiz x ve y değerler doğrultsunda resmi boyutlandırcak..Boyutlandırdık tan sonra tekrar resmi önizleme yaptıracak ve butona bastığımzda resmi kayıt edecek.Birde resmi yazdırmak istiyorum ama nasıl yapacağım hakkında bilgim yok :)
Bişeler karaladım ama resim güzel olmuyor kalitesi düşüyor :( onun için bi dll var phototoys.dll onu kullanıp bu işlemleri yaptırsak daha iyi olur sanırım..Ama dll yi nasıl kullanacamı bilmiyorum..Yani kısaca resmi yeniden boyutlandırma programı yapmak istiyorum yardımlarınız için şimdiden saolun .)

Link to comment
Share on other sites

[code]#include <GDIPLUS.au3>
Global $b = True
$resimsec = FileOpenDialog("Resim Seç",@DesktopDir,"Images (*.jpg;*.bmp)",1)
if not @error Then
$resim = _GetWHI($resimsec)
$x = $resim[0]
$y = $resim[1]
If @DesktopWidth < $resim[0] Then $x = @DesktopWidth-10
If @DesktopHeight < $resim[1] Then $y = @DesktopHeight-60
$gui1 =GUICreate("Resim Önizleme",$x,$y)
GUICtrlCreatePic($resimsec,0,0,$x,$y)
GUISetState()
While $b = True
$sor = InputBox("Yeni boyutu girin","Resmi yeniden boyutlandırmak için yeni boyutu girin: "&@CRLF&"Örnek: '500x600' 500 genişlik 600 yükseklik","100x100")
if not @error Then
$yeni = StringSplit($sor,"x")
if $yeni[0] <> 2 Then
MsgBox(16,"Hata!","Yanlış bir boyutlandırma girdiniz!")
elseif Number($yeni[1]) = 0 or Number($yeni[2]) = 0 Then
MsgBox(16,"Hata!","Sadece rakam girişi yapın!"&$yeni[1]&$yeni[2])
Else
$b = False
GUIDelete($gui1)
$gui2 =GUICreate("Resim Önizleme",$yeni[1],$yeni[2]+40)
GUICtrlCreatePic($resimsec,0,0,$yeni[1],$yeni[2])
$kaydey = GUICtrlCreateButton("Kaydet",($yeni[1]-40)/2,$yeni[2]+10)
GUISetState()
While 1
if GUIGetMsg() = -3 then Exit
if GUIGetMsg() = $kaydey Then
_ImageResize($resimsec, $resimsec, Number($yeni[1]), Number($yeni[2]))
Exit
EndIf
WEnd
EndIf
Else
Exit
EndIf
if GUIGetMsg() = -3 then Exit
WEnd
EndIf

Func _GetWHI($sImage)
Local $hImage, $aRet[2]
_GDIPlus_Startup()
$hImage = _GDIPlus_ImageLoadFromFile($sImage)
$aRet[0] = _GDIPlus_ImageGetWidth($hImage)
$aRet[1] = _GDIPlus_ImageGetHeight($hImage)
_GDIPlus_ImageDispose($hImage)
_GDIPlus_Shutdown()
Return $aRet
EndFunc

Func _ImageResize($sInImage, $sOutImage, $iW, $iH)
Local $sOP, $sOF, $sInExt, $Ext, $hBitmap, $hImage1, $hImage2, $hGraphic, $CLSID, $i = 0
Local $sType = "BMP|GIF|ICO|JPG|JPEG|PNG|TIF|TIFF"
If Not FileExists($sInImage) Then Return SetError(1, 0, 0)
$sInExt = StringUpper(StringTrimLeft($sInImage, StringInStr($sInImage, ".", 0, -1)))
If Not StringRegExp($sInExt, "\A(" & $sType & ")\z", 0) Then Return SetError(2, 0, 0)
$sOP = StringLeft($sOutImage, StringInStr($sOutImage, "\", 0, -1))
If Not FileExists($sOP) Then Return SetError(3, 0, 0)
$sOF = StringTrimLeft($sOutImage, StringInStr($sOutImage, "\", 0, -1))
$Ext = StringUpper(StringTrimLeft($sOutImage, StringInStr($sOutImage, ".", 0, -1)))
If Not StringRegExp($Ext, "\A(" & $sType & ")\z", 0) Or $Ext = "ICO" Then Return SetError(4, 0, 0)
If Not IsInt($iW) And Not IsInt($iH) Then Return SetError(5, 0, 0)
$hBitmap = _WinAPI_CreateBitmap($iW, $iH, 1, 32)
_GDIPlus_Startup()
$hImage1 = _GDIPlus_BitmapCreateFromHBITMAP($hBitmap)
$hImage2 = _GDIPlus_ImageLoadFromFile($sInImage)
$hGraphic = _GDIPlus_ImageGetGraphicsContext($hImage1)
_GDIPlus_GraphicsDrawImageRect($hGraphic, $hImage2, 0, 0, $iW, $iH)
$CLSID = _GDIPlus_EncodersGetCLSID($Ext)
Do
$i += 1
Until (Not FileExists($sOP & $i & "_" & $sOF))
$sOutImage = $sOP & $i & "_" & $sOF
_GDIPlus_ImageSaveToFileEx($hImage1, $sOutImage, $CLSID)
_GDIPlus_ImageDispose($hImage1)
_GDIPlus_ImageDispose($hImage2)
_GDIPlus_GraphicsDispose($hGraphic)
_WinAPI_DeleteObject($hBitmap)
_GDIPlus_Shutdown()
Return SetError(0, 0, 1)
EndFunc ;==>_ImageResize
[/code]

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...