Jump to content
Sign in to follow this  
darendeli

Darendeli Bil Bakalım V1 Yayında

Recommended Posts

İNDİR :   Darendeli Bil Bakalım V1   

ŞİFRE : darendeli

Skin Degiştirildi

Sarkılı Soru Eklendi..

İstek olursa..Program Sürekli Yeni Sorular Ve özellikler ile Güncellenecektir..

Yakında Gelicek Olan Özellik Calan Sarkı Kime Aittir Tarzında...

 

5a296ff5c14ac_Bilbakalmyeni3.jpg.f366f050a8f237cac1876e965a226b65.jpg

 

5a28674dbeb86_bilbakalm2_Yeni.jpg.32a68dbefb3965b2078575590017d670.jpg

Edited by darendeli
 • Like 1
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Soruların sırası ile devam etmesi için

array kullanabilirsin

#include <Array.au3>

 Dim $soru[3] = ["Soru1", "Soru2", "Soru3"]

For $i = 0 To UBound($soru) - 1
	$Sorular = InputBox("Soru", "Soru : " & $soru[$i] & " ?")
Next

Eğer rasgele sorulmasını istersen random kullanabilirsin

Kalan süre için

#include <ButtonConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>

Global $_TimerDif = 5000, $_Dakika, $_Saniye

$Form1 = GUICreate("Bil Bakalım", 418, 402, 192, 124)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("BAŞLAT", 8, 296, 193, 41)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("PAS GEÇ", 8, 344, 193, 41)
$SureLabel = GUICtrlCreateLabel("", 224, 328, 72, 33)
GUICtrlSetFont(-1, 18, 800, 0, "MS Sans Serif")
GUICtrlSetColor(-1, 0xFF0000)
$Group1 = GUICtrlCreateGroup("", 0, 280, 417, 121)
$Label2 = GUICtrlCreateLabel("Doğru : ", 328, 320, 42, 17)
$Label3 = GUICtrlCreateLabel("Yanlış :", 328, 344, 38, 17)
$Label4 = GUICtrlCreateLabel("PAS  :", 328, 368, 37, 17)
$Label5 = GUICtrlCreateLabel("0", 384, 320, 10, 17)
$Label6 = GUICtrlCreateLabel("0", 384, 344, 10, 17)
$Label7 = GUICtrlCreateLabel("0", 384, 368, 10, 17)
$Label8 = GUICtrlCreateLabel("Skor Tabelası", 328, 296, 69, 17)
$Group2 = GUICtrlCreateGroup("", 320, 312, 81, 81)
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$Label9 = GUICtrlCreateLabel("KALAN SÜRE", 224, 304, 72, 17)
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
GUICtrlCreateEdit("", 0, 0, 417, 225)
GUICtrlSetState(-1, $GUI_DISABLE)
$Button3 = GUICtrlCreateButton("CEVAP 1", 8, 232, 91, 49)
$Button4 = GUICtrlCreateButton("CEVAP 2", 112, 232, 91, 49)
$Button5 = GUICtrlCreateButton("CEVAP 3", 216, 232, 91, 49)
$Button6 = GUICtrlCreateButton("CEVAP 4", 320, 232, 91, 49)
$TimeTicks = TimerInit()
GUISetState(@SW_SHOW)
 _Check()
While 1
	$nMsg = GUIGetMsg()
	Switch $nMsg
		Case $GUI_EVENT_CLOSE
			Exit
	EndSwitch
WEnd


Func _Check()
	While 1
  $_TimerDif -= TimerDiff($TimeTicks)
  $TimeTicks = TimerInit()
  Local $_MinCalc = Int($_TimerDif /(60 * 1000)), $_SecCalc = $_TimerDif -($_MinCalc * 60 * 1000)
  $_SecCalc = Int($_SecCalc / 1000)
  If $_MinCalc <= 0 And $_SecCalc <= 0 Then
    GUICtrlSetColor($SureLabel , 0xFF0000)
    GUICtrlSetData($SureLabel, "Bitti")
    Sleep(1000)
		ExitLoop
  Else
    If $_MinCalc <> $_Dakika Or $_SecCalc <> $_Saniye Then
      $_Dakika = $_MinCalc
      $_Saniye = $_SecCalc
      GUICtrlSetData($SureLabel, StringFormat("%02u" & ":" & "%02u", $_Dakika, $_Saniye))
      If $_Dakika = 0 And $_Saniye <= 10 Then
				Beep(2000, 100)
				GUICtrlSetColor($SureLabel , 0xA093FF)
      EndIf
    EndIf
  EndIf
	WEnd
EndFunc

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Geri Sayımı Hallettim Su Sekilde Soruları Rast Gele Sorması Kaldı...

#include <ButtonConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <Array.au3>
Global $dogru , $yanlis , $pas

$dogru = 0
$yanlis = 0
$pas  = 0


#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Bil Bakalım", 418, 402, 192, 124)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("BAŞLAT", 8, 296, 193, 41)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("PAS GEÇ", 8, 344, 193, 41)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("Kalan Süre : 20 Saniye", 150, 8, 150, 33)

GUICtrlSetColor(-1, 0xFF0000)
$Group1 = GUICtrlCreateGroup("", 0, 280, 417, 121)
$Label2 = GUICtrlCreateLabel("Doğru : ", 328, 320, 42, 17)
$Label3 = GUICtrlCreateLabel("Yanlış :", 328, 344, 38, 17)
$Label4 = GUICtrlCreateLabel("PAS  :", 328, 368, 37, 17)
$Label5 = GUICtrlCreateLabel("0", 384, 320, 10, 17)
$Label6 = GUICtrlCreateLabel("0", 384, 344, 10, 17)
$Label7 = GUICtrlCreateLabel("0", 384, 368, 10, 17)
$Label8 = GUICtrlCreateLabel("Skor Tabelası", 328, 296, 69, 17)
$Group2 = GUICtrlCreateGroup("", 320, 312, 81, 81)
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$Edit = GUICtrlCreateEdit("", 0, 30, 417, 100)
GUICtrlSetState(-1, $GUI_DISABLE)
$Button3 = GUICtrlCreateRadio("CEVAP 1", 28, 142, 91, 19)
$Button4 = GUICtrlCreateRadio("CEVAP 2", 28, 162, 91, 19)
$Button5 = GUICtrlCreateRadio("CEVAP 3", 28, 182, 91, 19)
$Button6 = GUICtrlCreateRadio("CEVAP 4", 28, 202, 91, 19)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
	$nMsg = GUIGetMsg()
	Switch $nMsg
		Case $GUI_EVENT_CLOSE
			Exit
		Case $Button1
			AdlibRegister("time", 1000)


	EndSwitch
WEnd


Func time()
	$read = GUICtrlRead($label1)
	$read = StringReplace($read, "Kalan Süre : ", "")
	$read = StringReplace($read, " Saniye", "")
	If $read > 0 Then
		GUICtrlSetData($label1, "Kalan Süre : " & $read - 1 & " Saniye")
	Else
		SoundPlay(@TempDir & "\False.mp3", 0)
		AdlibUnRegister("time")
		MsgBox(16, "Bilgi", "Malesef Süre Yetmedi. Skor Tabelasına Yanlış Olarak 1 Puan Ekliyorum..", 0, $Form1)
		GUICtrlSetData($label1, "Kalan Süre : 21 Saniye")
		AdlibRegister("time", 1000)
		$yanlis += 1
		GUICtrlSetData($label6,$yanlis)
	EndIf
EndFunc  ;==>time


 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sonuç Kısmı Kaldı

Saniyenin Tamam Butonuyla Yenilenmesi

Cevap Seçili Değilse Tamam Butonuna Basılmaması 

Ve Son olarak Baslat Butonuyla Oyuna Girmesi Kaldı... Yardımlarınızı Bekliyorum

#include <ButtonConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <Array.au3>


Global $SORU_SAYISI = 3
Global $SORULAR[$SORU_SAYISI +1][8] = [[$SORU_SAYISI], _
["Türkiye'nin başkenti neresidir?","Adana","Istanbul","Ankara","Atina",3] , _
["2+7= ? işleminin sonucu kaçtır?","8","9","7","10",2], _
["Yılın en soğuk mevsimi hangisidir?","Kış","Ilk Bahar","Son Bahar","Yaz",1] _
]
Global $dogru , $yanlis , $pas
$dogru = 0
$yanlis = 0
$pas  = 0

#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Bil Bakalım", 418, 402, 192, 124)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("BAŞLAT", 8, 296, 193, 41)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("PAS GEÇ", 8, 344, 193, 41)
$Button3 = GUICtrlCreateButton("TAMAM", 108, 234, 193, 41)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("Kalan Süre : 20 Saniye", 150, 8, 150, 33)
GUICtrlSetColor(-1, 0xFF0000)
$Group1 = GUICtrlCreateGroup("", 0, 280, 417, 121)
$Label2 = GUICtrlCreateLabel("Doğru : ", 328, 320, 42, 17)
$Label3 = GUICtrlCreateLabel("Yanlış :", 328, 344, 38, 17)
$Label4 = GUICtrlCreateLabel("PAS  :", 328, 368, 37, 17)
$Label5 = GUICtrlCreateLabel("0", 384, 320, 10, 17)
$Label6 = GUICtrlCreateLabel("0", 384, 344, 10, 17)
$Label7 = GUICtrlCreateLabel("0", 384, 368, 10, 17)
$Label8 = GUICtrlCreateLabel("Skor Tabelası", 328, 296, 69, 17)
$Group2 = GUICtrlCreateGroup("", 320, 312, 81, 81)
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$Edit = GUICtrlCreateEdit("", 0, 30, 417, 100)
GUICtrlSetState(-1, $GUI_DISABLE)
$Radio1 = GUICtrlCreateRadio("CEVAP 1", 28, 142, 91, 19)
$Radio2 = GUICtrlCreateRadio("CEVAP 2", 28, 162, 91, 19)
$Radio3 = GUICtrlCreateRadio("CEVAP 3", 28, 182, 91, 19)
$Radio4 = GUICtrlCreateRadio("CEVAP 4", 28, 202, 91, 19)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

AdlibRegister("time", 1000)
_SIRADAKI_SORU()
While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case -3
Exit
Case $Button3

If GUICtrlRead($Radio1) = 1 Then
$SORULAR[$SORULAR[0][1]][6] = 1
GUICtrlSetState($Radio1,4)

ElseIf GUICtrlRead($Radio2) = 1 Then
$SORULAR[$SORULAR[0][1]][6] = 2
GUICtrlSetState($Radio2,4)

ElseIf GUICtrlRead($Radio3) = 1 Then
$SORULAR[$SORULAR[0][1]][6] = 3
GUICtrlSetState($Radio3,4)

ElseIf GUICtrlRead($Radio4) = 1 Then
$SORULAR[$SORULAR[0][1]][6] = 4
GUICtrlSetState($Radio4,4)

EndIf

_SIRADAKI_SORU()
If @error Then _Sonuc()
EndSwitch
WEnd

Func _SIRADAKI_SORU()
$SORULAR[0][1] += 1
If $SORULAR[0][0] < $SORULAR[0][1] Then Return SetError(1,0,0)
GUICtrlSetData($Edit,$SORULAR[$SORULAR[0][1]][0])

GUICtrlSetData($Radio1,$SORULAR[$SORULAR[0][1]][1])
GUICtrlSetData($Radio2,$SORULAR[$SORULAR[0][1]][2])
GUICtrlSetData($Radio3,$SORULAR[$SORULAR[0][1]][3])
GUICtrlSetData($Radio4,$SORULAR[$SORULAR[0][1]][4])


GUICtrlSetState($Radio2,4)
GUICtrlSetState($Radio3,4)
GUICtrlSetState($Radio4,4)

Return True
EndFunc

Func _Sonuc()
EndFunc


Func time()
	$read = GUICtrlRead($label1)
	$read = StringReplace($read, "Kalan Süre : ", "")
	$read = StringReplace($read, " Saniye", "")
	If $read > 0 Then
		GUICtrlSetData($label1, "Kalan Süre : " & $read - 1 & " Saniye")
	Else
		SoundPlay(@TempDir & "\False.mp3", 0)
		AdlibUnRegister("time")
		MsgBox(16, "Bilgi", "Malesef Süre Yetmedi. Skor Tabelasına Yanlış Olarak 1 Puan Ekliyorum..", 0, $Form1)
		GUICtrlSetData($label1, "Kalan Süre : 21 Saniye")
		AdlibRegister("time", 1000)
		$yanlis += 1
		GUICtrlSetData($label6,$yanlis)
	EndIf
EndFunc  ;==>time


 

Edited by darendeli

Share this post


Link to post
Share on other sites

Diğer işlemlerini aradan çıkardım kafa karıştırmasın diye son istediğine göre ayarladım kendine göre düzenlersin olurmu.

#include <ButtonConstants.au3>
#include <ComboConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <Date.au3>
#include <Array.au3>

Global $Durdur = True
Global $BaslamaZamani = 20
Global $Sayac = $BaslamaZamani
Global $zaman
AdlibRegister("Zaman", 1000)

$Form1 = GUICreate("Bil Bakalım", 418, 402, 192, 124)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel($BaslamaZamani & " Saniye", 120, 48, 184, 33)
GUICtrlSetFont(-1, 10, 800, 0, "MS Sans Serif")

$ButtonBasla = GUICtrlCreateButton("Baslat", 120, 304, 80, 33)
$ButtonDur = GUICtrlCreateButton("Durdur", 216, 304, 80, 33)
$Button3 = GUICtrlCreateButton("TAMAM", 108, 234, 193, 41)

$ButtonReset = GUICtrlCreateButton("Resetle", 120, 344, 80, 33)
$ButtonDevamEt = GUICtrlCreateButton("Devam Ettir", 216, 344, 80, 33)
GUICtrlSetState($ButtonDur, $GUI_DISABLE)
GUICtrlSetState($Button3, $GUI_DISABLE)
GUICtrlSetState($ButtonDevamEt, $GUI_DISABLE)
GUICtrlSetState($ButtonReset, $GUI_DISABLE)

$Radio1 = GUICtrlCreateRadio("CEVAP 1", 28, 142, 91, 19)
$Radio2 = GUICtrlCreateRadio("CEVAP 2", 28, 162, 91, 19)
$Radio3 = GUICtrlCreateRadio("CEVAP 3", 28, 182, 91, 19)
$Radio4 = GUICtrlCreateRadio("CEVAP 4", 28, 202, 91, 19)
GUICtrlSetState($Radio1, $GUI_DISABLE)
GUICtrlSetState($Radio2, $GUI_DISABLE)
GUICtrlSetState($Radio3, $GUI_DISABLE)
GUICtrlSetState($Radio4, $GUI_DISABLE)
GUISetState(@SW_SHOW)

While 1
  $nMsg = GUIGetMsg()
  Switch $nMsg
    Case $GUI_EVENT_CLOSE
      Exit


    Case $Radio1 To $Radio4
      If BitAND(GUICtrlRead($nMsg), $GUI_CHECKED) Then
				GUICtrlSetState($Button3, $GUI_ENABLE)
      Else
        GUICtrlSetState($ButtonBasla,$GUI_DISABLE)
				GUICtrlSetState($ButtonDur, $GUI_DISABLE)
				GUICtrlSetState($Button3, $GUI_DISABLE)
      EndIf
		Case $Button3,$ButtonBasla
			KalanZamanResetle()
			KalanZamanBaslat()
			GUICtrlSetState($Radio1,$gui_UNCHECKED)
			GUICtrlSetState($Radio2,$gui_UNCHECKED)
			GUICtrlSetState($Radio3,$gui_UNCHECKED)
			GUICtrlSetState($Radio4,$gui_UNCHECKED)
			GUICtrlSetState($ButtonBasla,$GUI_DISABLE)
			GUICtrlSetState($ButtonDur, $GUI_ENABLE)
			GUICtrlSetState($Button3, $GUI_DISABLE)

			GUICtrlSetState($Radio1, $GUI_ENABLE)
			GUICtrlSetState($Radio2, $GUI_ENABLE)
			GUICtrlSetState($Radio3, $GUI_ENABLE)
			GUICtrlSetState($Radio4, $GUI_ENABLE)

    Case $ButtonDur
      KalanZamanDurdur()
			GUICtrlSetState($ButtonBasla,$GUI_ENABLE)
			GUICtrlSetState($ButtonDur, $GUI_DISABLE)
			GUICtrlSetState($ButtonReset,$GUI_ENABLE)
			GUICtrlSetState($ButtonDevamEt,$GUI_ENABLE)
    Case $ButtonReset
      KalanZamanResetle()
    Case $ButtonDevamEt
      KalanZamanDevamEttir()
  EndSwitch
WEnd


Func Zaman()
  If Not $Durdur And $Sayac > 0 Then
    $Sayac -= 1
    GUICtrlSetData($Label1, "Kalan " & $Sayac & " Saniye")
  EndIf
EndFunc


Func KalanZamanDurdur()
  $Durdur = True
EndFunc

Func KalanZamanResetle()
  $Durdur = True
  $Sayac = $BaslamaZamani
  GUICtrlSetData($Label1, "Kalan " & $Sayac & " Saniye")

EndFunc

Func KalanZamanDevamEttir()
  $Durdur = False
EndFunc

Func KalanZamanBaslat()
  $Durdur = False
  $Sayac = $BaslamaZamani
  GUICtrlSetData($Label1, "Kalan " & $Sayac & " Saniye")
EndFunc

 

Edited by Mehmet

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ben Soyle Bisey Yaptım Mehmet  Sadece Cevaplar Dogru Yada Yanlıs ise Skor Tabelasına islemesi Kaldı...

#include <ButtonConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <Array.au3>


Global $SORU_SAYISI = 3
Global $SORULAR[$SORU_SAYISI +1][8] = [[$SORU_SAYISI], _
["Türkiye'nin başkenti neresidir?","Adana","Istanbul","Ankara","Atina",3] , _
["2+7= ? işleminin sonucu kaçtır?","8","9","7","10",2], _
["Yılın en soğuk mevsimi hangisidir?","Kış","Ilk Bahar","Son Bahar","Yaz",1] _
]
Global $dogru , $yanlis , $pas
$dogru = 0
$yanlis = 0
$pas  = 0

#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Form1", 404, 315, 192, 124)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("Kalan Süre : 20 Saniye", 40, 32, 109, 17)
$Edit = GUICtrlCreateEdit("", 0, 96, 401, 113)
GUICtrlSetState(-1, $GUI_DISABLE)
$Button3 = GUICtrlCreateButton("TAMAM", 8, 256, 185, 49)
GUICtrlSetState(-1,$GUI_DISABLE)
$Checkbox1 = GUICtrlCreateCheckbox("Checkbox1", 8, 216, 97, 27 , BitOR($GUI_SS_DEFAULT_CHECKBOX,$BS_PUSHLIKE))

$Checkbox2 = GUICtrlCreateCheckbox("Checkbox2", 104, 216, 97, 27 , BitOR($GUI_SS_DEFAULT_CHECKBOX,$BS_PUSHLIKE))

$Checkbox3 = GUICtrlCreateCheckbox("Checkbox3", 200, 216, 97, 27 ,BitOR($GUI_SS_DEFAULT_CHECKBOX,$BS_PUSHLIKE))

$Checkbox4 = GUICtrlCreateCheckbox("Checkbox4", 296, 216, 97, 27 ,BitOR($GUI_SS_DEFAULT_CHECKBOX,$BS_PUSHLIKE))

$Button2 = GUICtrlCreateButton("PAS GEÇ", 200, 256, 185, 49)
$Group1 = GUICtrlCreateGroup("", 192, 24, 209, 65)
$Label2 = GUICtrlCreateLabel("DOĞRU", 208, 40, 44, 17)
$Label3 = GUICtrlCreateLabel("YANLIŞ", 280, 40, 42, 17)
$Label4 = GUICtrlCreateLabel("PAS", 352, 40, 25, 17)
$Label5 = GUICtrlCreateLabel("0", 224, 64, 20, 17)
$Label6 = GUICtrlCreateLabel("0", 296, 64, 20, 17)
$Label7 = GUICtrlCreateLabel("0", 360, 64, 20, 17)
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$Label8 = GUICtrlCreateLabel("SKOR TABELASI", 224, 8, 144, 16)
GUICtrlSetFont(-1, 12, 800, 0, "MS Sans Serif")
GUICtrlSetColor(-1, 0xFF0000)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

AdlibRegister("time", 1000)
_SIRADAKI_SORU()
While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case -3
Exit
      Case $CheckBox1
      If GUICtrlRead($CheckBox1) = $GUI_CHECKED Then
        GUICtrlSetState($Button3, $GUI_ENABLE)
      Else
        GUICtrlSetState($Button3, $GUI_DISABLE)
      EndIf

		  Case $CheckBox2
      If GUICtrlRead($CheckBox2) = $GUI_CHECKED Then
        GUICtrlSetState($Button3, $GUI_ENABLE)
      Else
        GUICtrlSetState($Button3, $GUI_DISABLE)
      EndIf

			Case $CheckBox3
      If GUICtrlRead($CheckBox3) = $GUI_CHECKED Then
        GUICtrlSetState($Button3, $GUI_ENABLE)
      Else
        GUICtrlSetState($Button3, $GUI_DISABLE)
      EndIf

			Case $CheckBox4
      If GUICtrlRead($CheckBox4) = $GUI_CHECKED Then
        GUICtrlSetState($Button3, $GUI_ENABLE)
      Else
        GUICtrlSetState($Button3, $GUI_DISABLE)
      EndIf

	Case $Button2
		$pas += 1
		GUICtrlSetData($Label7,$pas)
	_SIRADAKI_SORU()


Case $Button3

If GUICtrlRead($CheckBox1) = 1 Then
$SORULAR[$SORULAR[0][1]][6] = 1
GUICtrlSetState($CheckBox1,4)
GUICtrlSetState($Button3,$GUI_DISABLE)
ElseIf GUICtrlRead($CheckBox2) = 1 Then
$SORULAR[$SORULAR[0][1]][6] = 2
GUICtrlSetState($CheckBox2,4)
GUICtrlSetState($Button3,$GUI_DISABLE)
ElseIf GUICtrlRead($CheckBox3) = 1 Then
$SORULAR[$SORULAR[0][1]][6] = 3
GUICtrlSetState($CheckBox3,4)
GUICtrlSetState($Button3,$GUI_DISABLE)
ElseIf GUICtrlRead($CheckBox4) = 1 Then
$SORULAR[$SORULAR[0][1]][6] = 4
GUICtrlSetState($CheckBox4,4)
GUICtrlSetState($Button3,$GUI_DISABLE)
EndIf

_SIRADAKI_SORU()
If @error Then _Sonuc()
EndSwitch
WEnd

Func _SIRADAKI_SORU()

$SORULAR[0][1] += 1
If $SORULAR[0][0] < $SORULAR[0][1] Then Return SetError(1,0,0)
GUICtrlSetData($Edit,$SORULAR[$SORULAR[0][1]][0])
GUICtrlSetData($label1, "Kalan Süre : 20 Saniye")
GUICtrlSetData($CheckBox1,$SORULAR[$SORULAR[0][1]][1])
GUICtrlSetData($CheckBox2,$SORULAR[$SORULAR[0][1]][2])
GUICtrlSetData($CheckBox3,$SORULAR[$SORULAR[0][1]][3])
GUICtrlSetData($CheckBox4,$SORULAR[$SORULAR[0][1]][4])


GUICtrlSetState($CheckBox2,4)
GUICtrlSetState($CheckBox3,4)
GUICtrlSetState($CheckBox4,4)

Return True
EndFunc

Func _Sonuc()

EndFunc


Func time()
	$read = GUICtrlRead($label1)
	$read = StringReplace($read, "Kalan Süre : ", "")
	$read = StringReplace($read, " Saniye", "")
	If $read > 0 Then
		GUICtrlSetData($label1, "Kalan Süre : " & $read - 1 & " Saniye")
	Else
		SoundPlay(@TempDir & "\False.mp3", 0)
		AdlibUnRegister("time")
		MsgBox(16, "Bilgi", "Malesef Süre Yetmedi. Skor Tabelasına Yanlış Olarak 1 Puan Ekliyorum..", 0, $Form1)
		GUICtrlSetData($label1, "Kalan Süre : 21 Saniye")
		AdlibRegister("time", 1000)
		$yanlis += 1
		GUICtrlSetData($label6,$yanlis)
	EndIf
EndFunc  ;==>time


 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Arkadaslar oyunun sonuna geldim Skor Tabelasına Skorlar en son isliyor Her Soruda işlemiyor Neden Acaba 

2. olarakta Soru Bitince Direk Kapanıyor 

 

#include <ButtonConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <Array.au3>


Global $SORU_SAYISI = 3
Global $SORULAR[$SORU_SAYISI +1][8] = [[$SORU_SAYISI], _
["Türkiye'nin başkenti neresidir?","Adana","Istanbul","Ankara","Atina",3] , _
["2+7= ? işleminin sonucu kaçtır?","8","9","7","10",2], _
["Yılın en soğuk mevsimi hangisidir?","Kış","Ilk Bahar","Son Bahar","Yaz",1] _
]
Global $dogru , $yanlis , $pas
$dogru = 0
$yanlis = 0
$pas  = 0

#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Form1", 404, 315, 192, 124)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("Kalan Süre : 20 Saniye", 40, 32, 109, 17)
$Edit = GUICtrlCreateEdit("", 0, 96, 401, 113)
GUICtrlSetState(-1, $GUI_DISABLE)
$Button3 = GUICtrlCreateButton("TAMAM", 8, 256, 185, 49)
GUICtrlSetState(-1,$GUI_DISABLE)
$Checkbox1 = GUICtrlCreateCheckbox("", 8, 216, 97, 27 , BitOR($GUI_SS_DEFAULT_CHECKBOX,$BS_PUSHLIKE))
$Checkbox2 = GUICtrlCreateCheckbox("", 104, 216, 97, 27 , BitOR($GUI_SS_DEFAULT_CHECKBOX,$BS_PUSHLIKE))
$Checkbox3 = GUICtrlCreateCheckbox("", 200, 216, 97, 27 ,BitOR($GUI_SS_DEFAULT_CHECKBOX,$BS_PUSHLIKE))
$Checkbox4 = GUICtrlCreateCheckbox("", 296, 216, 97, 27 ,BitOR($GUI_SS_DEFAULT_CHECKBOX,$BS_PUSHLIKE))
$Button2 = GUICtrlCreateButton("PAS GEÇ", 200, 256, 185, 49)
$Group1 = GUICtrlCreateGroup("", 192, 24, 209, 65)
$Label2 = GUICtrlCreateLabel("DOĞRU", 208, 40, 44, 17)
$Label3 = GUICtrlCreateLabel("YANLIŞ", 280, 40, 42, 17)
$Label4 = GUICtrlCreateLabel("PAS", 352, 40, 25, 17)
$Label5 = GUICtrlCreateLabel("0", 224, 64, 20, 17)
$Label6 = GUICtrlCreateLabel("0", 296, 64, 20, 17)
$Label7 = GUICtrlCreateLabel("0", 360, 64, 20, 17)
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$Label8 = GUICtrlCreateLabel("SKOR TABELASI", 224, 8, 144, 16)
GUICtrlSetFont(-1, 12, 800, 0, "MS Sans Serif")
GUICtrlSetColor(-1, 0xFF0000)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

AdlibRegister("time", 1000)
_SIRADAKI_SORU()

While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case -3
Exit
      Case $Checkbox1
      If GUICtrlRead($Checkbox1) = $GUI_CHECKED Then
        GUICtrlSetState($Button3, $GUI_ENABLE)
      Else
        GUICtrlSetState($Button3, $GUI_DISABLE)
      EndIf

		  Case $Checkbox2
      If GUICtrlRead($Checkbox2) = $GUI_CHECKED Then
        GUICtrlSetState($Button3, $GUI_ENABLE)
      Else
        GUICtrlSetState($Button3, $GUI_DISABLE)
      EndIf

			Case $Checkbox3
      If GUICtrlRead($Checkbox3) = $GUI_CHECKED Then
        GUICtrlSetState($Button3, $GUI_ENABLE)
      Else
        GUICtrlSetState($Button3, $GUI_DISABLE)
      EndIf

			Case $Checkbox4
      If GUICtrlRead($Checkbox4) = $GUI_CHECKED Then
        GUICtrlSetState($Button3, $GUI_ENABLE)
      Else
        GUICtrlSetState($Button3, $GUI_DISABLE)
      EndIf

  	    Case $Button2
		  If $SORU_SAYISI > $pas Then
			$pas += 1
		  GUICtrlSetData($Label7,$pas)
      EndIf
	    _SIRADAKI_SORU()

      Case $Button3
      _ButonaAktarim()
      _SIRADAKI_SORU()
			If @error Then _DogruYanlis()
	EndSwitch
WEndFunc _ButonaAktarim()
If GUICtrlRead($Checkbox1) = 1 Then
$SORULAR[$SORULAR[0][1]][6] = 1
GUICtrlSetState($Checkbox1,4)
GUICtrlSetState($Button3,$GUI_DISABLE)
ElseIf GUICtrlRead($Checkbox2) = 1 Then
$SORULAR[$SORULAR[0][1]][6] = 2
GUICtrlSetState($Checkbox2,4)
GUICtrlSetState($Button3,$GUI_DISABLE)
ElseIf GUICtrlRead($Checkbox3) = 1 Then
$SORULAR[$SORULAR[0][1]][6] = 3
GUICtrlSetState($Checkbox3,4)
GUICtrlSetState($Button3,$GUI_DISABLE)
ElseIf GUICtrlRead($Checkbox4) = 1 Then
$SORULAR[$SORULAR[0][1]][6] = 4
GUICtrlSetState($Checkbox4,4)
GUICtrlSetState($Button3,$GUI_DISABLE)
EndIf
EndFuncFunc _SIRADAKI_SORU()
$SORULAR[0][1] += 1
If $SORULAR[0][0] < $SORULAR[0][1] Then Return SetError(1,0,0)
GUICtrlSetData($Edit,$SORULAR[$SORULAR[0][1]][0])
GUICtrlSetData($label1, "Kalan Süre : 20 Saniye")
GUICtrlSetData($Checkbox1,$SORULAR[$SORULAR[0][1]][1])
GUICtrlSetData($Checkbox2,$SORULAR[$SORULAR[0][1]][2])
GUICtrlSetData($Checkbox3,$SORULAR[$SORULAR[0][1]][3])
GUICtrlSetData($Checkbox4,$SORULAR[$SORULAR[0][1]][4])
Return True
EndFunc

Func _DogruYanlis()
For $I = 1 to $SORULAR[0][0]
If $SORULAR[$I][5] = $SORULAR[$I][6] Then
$dogru += 1
GUICtrlSetData($Label5,$dogru)
Else
$yanlis += 1
GUICtrlSetData($Label6,$yanlis)
EndIf
Next
Exit
EndFunc


Func time()
	$read = GUICtrlRead($label1)
	$read = StringReplace($read, "Kalan Süre : ", "")
	$read = StringReplace($read, " Saniye", "")
	If $read > 0 Then
		GUICtrlSetData($label1, "Kalan Süre : " & $read - 1 & " Saniye")
	Else
		SoundPlay(@TempDir & "\False.mp3", 0)
		AdlibUnRegister("time")
		MsgBox(16, "Bilgi", "Malesef Süre Yetmedi. Skor Tabelasına Yanlış Olarak 1 Puan Ekliyorum..", 0, $Form1)
		GUICtrlSetData($label1, "Kalan Süre : 21 Saniye")
		AdlibRegister("time", 1000)
		$yanlis += 1
		GUICtrlSetData($label6,$yanlis)
	EndIf
EndFunc  ;==>time


 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Her seferinde Skor tabelasına eklemek için bir koşul belirleyip kontrol etmen gerekir.

Soru kısmınıda bir döngüye sokup bitince ContinueLoop eklersin.

bu arada array mantığını kavradıysan artık sorularını ini dosyasından çekmen daha sağlıklı olacaktır,yok ben soruların dışarıda kalmasını istemiyorum gizli kalsın dersen böylede olur.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Func _DogruYanlis()
For $I = 1 to $SORULAR[0][0]
If $SORULAR[$I][5] = $SORULAR[$I][6] Then
$dogru += 1
GUICtrlSetData($Label5,$dogru)
Else
$yanlis += 1
GUICtrlSetData($Label6,$yanlis)
EndIf
Next
Exit
EndFunc

Gibi birsey Yaptım Kontrol Etsin die ama olmuyor  burda verilen cevap dogru cevapla esitse dogru labeline yanlıs ise yanlıs labeline islem yaptırıyor fakat en son kapanırken yapıyor... Bir Yerde Eksik yada Hata olabilir Görmedigim..

Edited by darendeli

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...