Jump to content

Bat-Cmd Choice Ve Sleep (Secim Ve Bekletmek) Komut


 Share

Recommended Posts

[size="4"][color="#FF0000"][b]Bat-Cmd Choice ve Sleep (Seçim ve Bekletmek) Komutu[/b][/color][/size]

Merhaba arkadaşlar bat , cmd ile seçim ve bekletme işlemlerini bir örnekle göstereceğim.
Buradaki husus belirlenen saniye süre sonra seçim yapılmaz ise sizin belirlediğiniz
bir işlemi yaptırmak ve autoitteki sleep komutu ile yapılan bekletmeyi bat, cmd dosyası ile yapmaktır.

Sanırım örnek yeterli olacaktır.

BAT dosyası içeriği aynen aşağıdaki gibidir.Siz kendiniz geliştirebilirsiniz.[b]@COLOR 4f
@Title Mozilla Firefox programi sisteminize kuruluyor by casira...
@ECHO OFF
REM Mozilla Firefox Web Browser
ECHO Mozilla Firefox Web Browser 5.0 TR
ECHO.
ECHO A. Mozilla Firefox Sade olarak Kurulsun.
ECHO B. Mozilla Firefox Eklentileri ile Kurulsun.
ECHO C. CIKIS
ECHO.
CHOICE /C:abc /N /T:c,5 Seciminiz? Bak secim yapmasan 5 saniye sonra ceker giderim.
IF ERRORLEVEL 3 GOTO cikis
IF ERRORLEVEL 2 GOTO secim2
IF ERRORLEVEL 1 GOTO secim1
:secim1
ECHO Mozilla Firefox Kuruluyor...
start /wait proadi.exe /parametre
goto cikis
:secim2
ECHO Mozilla Firefox ve Eklentileri Kuruluyor...
start /wait proadi.exe /parametre
start /wait eklentiler.exe
:cikis
ECHO Program Kapaniyor.
SLEEP.EXE 3[/b]Yukarıdaki örnekte dosya çalıştıktan sonra benim belirlediğim sürede (5 saniye içinde)
listelediğim A,B,C, seçeneklerinden birisi seçilmez ise 3 saniye sonra
program yani bat , cmd dosyamız otomatik olarak c seçeneğini seçecektir.Yani kapanacaktır.

[size="4"][b]Örnek Resim [/b][/size]

[img]http://i.imgur.com/rSJSC.jpg[/img]
Bunları uygulamak için bat,cmd dosyanızın yanında [b]CHOICE.EXE[/b] ve [b]SLEEP.EXE[/b] dosyaları bulunmalıdır.

Choice.exe'yi [b]http://www.multiupload.com/8N4NX8VPC5[/b] linkinden;
Sleep.exe'yi [b]http://www.multiupload.com/LKNMNM9FNS[/b] linkinden indirebilirsiniz.
Link to comment
Share on other sites

Ayrıca sleep.exe kullanmadan bekleme yapmak için şu komut kullanılabilir.
Dosya kalabalığı olmaz.
[b]
ECHO Program Kapaniyor.
@ECHO off
SET DelayTime=3
ping -n %DelayTime% -w 1000 127.0.0.1 > nul[/b]

Link to comment
Share on other sites

  • 1 ay sonra...

choise.exe'yede gerek yok bunu kodla yapabilirsiniz. aşağıdaki komutları OtoKur v1 DOS versiyonu için kullanmıştım, işinize yarayabilir.

[img]http://i.imgur.com/f38hg.png[/img]

[codebox]@echo off
title OtoKur 2.0
color E

cls
echo.
echo.
echo.
echo OtoKur 1.0 Kurulum Sihirbazi'na ho$geldiniz.
echo Programlariniz birazdan kurulmaya ba$lanacaktir.
echo Kurulum icin a$agidaki yonergeleri takip ediniz.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo 1. Kuruluma ba$lamak icin : ( B )
echo 2. Cikmak icin : ( Q )
echo.
echo.
echo.
echo.
set /p Choice= Lutfen bir i$lem seciniz ya da Q'ya basarak cikiniz...

if [%Choice%]==[b] goto normal
if [%Choice%]==[B] goto normal
if [%Choice%]==[q] goto cikis
if [%Choice%]==[Q] goto cikis
For %%a in (b,q) do if not [%Choice%]==[%%a] goto End

:normal

Color A

cls
echo.
echo Acrobat Reader 9 Kuruluyor...
cd app\areader9
start /wait areader9.exe
cd..

echo.
echo DirectX 9.0c Haziran 2008 Kuruluyor...
cd directx
start /wait DXSETUP.EXE /SILENT
cd..

echo.
echo Windows Live Messenger 8.5 Kuruluyor...
cd msn
start /wait msiexec.exe /i "MSN8.5.1302.1018.msi" /qb
start /wait msiexec.exe /i "oturumacma" /qb
start /wait msnp.exe /S
cd..

echo.
echo Firefox 3.0.1 Kuruluyor...
cd firefox
start /wait ff301.exe
cd..

echo.
cd nero
echo Nero Micro 8 TR Kuruluyor ...
start /wait nero8110tr.exe /VERYSILENT /TASKS="imagefile_assoc,quicklaunchicon" /LANG="Turkish" /USER="NetWork" /COMPANY="Bilgisayar" /SERIAL="1K22-0867-0795-66M4-5693-3897-358M"
cd..


echo.
cd office
echo Office 2003 Kuruluyor...
start /wait office2003.exe
cd..

echo.
cd winamp
echo Winamp 5.30 TR Kuruluyor ...
start /wait winamp530tr.exe
cd..

echo.
cd winrar
echo Winrar 3.71 TR Kuruluyor ...
start /wait wrar371.exe /s
start /wait wrar371p.exe /S
cd..


echo.
cd java
echo Sun Java 6 Update 7 Kuruluyor ...
start /wait msiexec.exe /i "java6u7.msi" /qb
cd..

echo.
cd fplayer
echo Internet Explorer ve Firefox icin Flash Playerlar Kuruluyor...
start /wait fpie.exe /S
start /wait fpof.exe /S
cd..

echo.
cd kelebek
echo Kelebek mIRC Script Kuruluyor ...
start /wait kelebek.exe /S
start /wait regedit /s mirc.reg
cd..

echo.
cd klm
echo K-Lite Mega 4.1.7 Codec Pack Kuruluyor ...
start /wait klm417.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART /SP-
cd..

echo.
cd limewire
echo LimeWire Pro TR 4.18.3 Kuruluyor...
start /wait limewire4183.exe
cd..

echo.
cd mtu
echo MTU Turkce-Ingilizce Sozluk Kuruluyor...
start /wait mtu.exe /S
cd..

echo.
cd turing
echo TurIng Turkce-Ingilizce Ceviri Kuruluyor...
start /wait turing.exe /S
cd..

echo.
cd tweak
echo OEM Info Bilgisi i$leniyor...
start /wait oem.exe /S
cd..

echo.
cd tweak
echo Windows XP Lisansi i$leniyor..
start /wait regedit /s xpg.reg
cd..

echo.
cd tweak
echo Kayit Anahtarlari ve Bile$enler Duzenleniyor..
start /wait regedit /s tweak.reg
start /wait dicon.exe
start /wait mcursor.exe
cd..

echo.
cd tweak
echo Kisayollar Guncelleniyor...
start /wait scuts.exe /S
cd..

cls
echo Acrobat Reader 9 : [OK]
echo DirectX 9.0c Agustos 2008 : [OK]
echo Windows Live Messenger 8.5 : [OK]
echo Firefox 3.0.1 : [OK]
echo Nero Micro 8 TR : [OK]
echo Office 2003 TR : [OK]
echo Winamp 5.30 TR : [OK]
echo Winrar 3.71 TR : [OK]
echo Sun Java 6 Update 7 : [OK]
echo IE, FF, Opera Flash Player : [OK]
echo Kelebek mIRC Script : [OK]
echo K-Lite Mega Codec Pack 4.1.7 : [OK]
echo LimeWire Pro TR 4.18.3 : [OK]
echo MTU Turkce-Ingilizce Sozluk : [OK]
echo TurIng Turkce-Ingilizce Ceviri : [OK]
echo OEM Info Bilgisi : [OK]
echo Windows XP Lisansi : [OK]
echo Registry Ayarlari : [OK]
echo Kisayollar : [OK]
echo.
echo Kurulum Hatasiz Tamamlandi.
echo.
echo [email protected] / www.yer6.org
echo.
pause
cls
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo OtoKur'un tamamlanmasi icin bilgisayari yeniden baslatmasina ihtiyaci var.
echo Bilgisayari simdi yeniden baslatmak icin R'ye basin.
echo Eger daha sonra yeniden baslatacaksaniz Q'ya basip cikis yapin.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.


set /p Choice= Lutfen bir i$lem seciniz ya da Q'ya basarak cikiniz...
if [%Choice%]==[r] goto rest
if [%Choice%]==[R] goto rest
if [%Choice%]==[q] goto cikis
if [%Choice%]==[Q] goto cikis
For %%a in (r,q) do if not [%Choice%]==[%%a] goto End

:rest
shutdown.exe -r -f -t 20 -c "Windows XP 20 sn Sonra Yeniden Ba$layacaktir... Lutfen Calisan Uygulamalariniz Varsa Kaydediniz."
exit

:cikis
exit[/codebox]

Link to comment
Share on other sites

Keşke demek iyi değil ama keşke orada çalışsaydım.Biraz deneme yanılma ve araştırma ve hobi vesilesi ile bu tür hiç anlamadığım işlemlere takılıyorum. :)

Ben cmd bat dosyası kullanılması taraftarıyım autoite bulaşmayı sevmiyorum.Ama autoitin hakknı vermek lazım çok kaliteli işler yapılabiliyor.

Kintaro seninki ile benimki arasında bir fark var.Senin seçiminde menü ekranda kalıyor devamlı olarak ve kullanıcı mecbur müdahale etmeli bir seçim yapmalı
benim verdiğim örnekte ise kullanıcı belirlenen saniye içinde bir seçim yapmaz ise belirlenen default seçim devreye giriyor ve menüde kapanmış oluyor.

Edited by casira
Link to comment
Share on other sites

[quote name='casira' date='14 July 2011 - 13:12 ' timestamp='1310649177' post='1046053']

SET DelayTime=3
MD "C:\Documents and Settings\Rose Net\Desktop\kam"
komut bende işe yaramadı mecburen sleep.exe kullandım

EDİT: pardon komutu eksik yazmıştım şimdi yaptım oldu

SET DelayTime=3
ping -n %DelayTime% -w 1000 127.0.0.1 > nul
MD "C:\Documents and Settings\Rose Net\Desktop\kam"

Edited by kamuran731
Link to comment
Share on other sites

  • 2 years yıl...

Günaydın Arkadaşlar..

Sizden ricam bana

C:\Users\xxxxxxxxx\AppData\Roaming\Microsoft deneme/

bu klasörün içindeki dosyaları otomatik olarak silebileceğim bir bat dosyası veya scrip varmı arkadaşlar. Bilgisayar her açıldığında Silmesini istiyorum. Yani bir kez çalışacak...

Microsoft deneme      arasında boşluk var arkadaşlar...

Link to comment
Share on other sites

Bat yada cmd ile klasörü tamamen kaldırır.Start menüsü başlangıç klasörüne sürükle bırak sistem açılışında dosyayı kaldırır. :)

>Download

RD /S /Q "%APPDATA%\Microsoft deneme"

Sadece hedef klasör içerisindeki dosyaları silmek için

>Download

DEL "%APPDATA%\Microsoft deneme" /S /Q
Edited by forjest
Link to comment
Share on other sites

Merhaba Arkadaşlar. Daha önceki yardımlarınız için teşekkür ederim...

 

Benim uzun zamandır kullandığım bir yedekal.bat dosyam var arkadaşlar. içerigi aşğıdaki gibidir.

 

 

@echo off
echo SQL Server Hizmeti Baslatiliyor..
net stop MSSQLSERVER
xcopy C:\zirvenet\zirvedata\*.* e:\yedek\ /s/e
echo Yedekleme tamamlandi.
c:\zirvenet\SQL_Baslat
@pause
 

 

1 -  Bat dosyasını çalıştırdığımda her defasında Tümü demek zorunda kalıyorum... Soru sormadan Hepisni kopyalasın.

2 - Kopyalama yaparken siyah ekran komut ekranı görünmesin.

3 - Bilgisayarı açtığımda otomatik olarak başlasın. Yada Bilgisayarı her akşam kapattığımda ..

4 - Windows 8 de çalıştıramadım bir türlü. Windows7 64 bit kullanıyorum..

 

Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar.

 

 

Teşekkür ederim.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...