Jump to content

Ip & Dns Görme/değiştirme Bluelife Katkılarıyla


radyofon
 Share

Recommended Posts

IP ve DNS bilgilerini Görme/Değiştirme programı. Değerli üstad BlueLife katkılarıyla
[img]http://www.tnctr.com/uploads/imgs/pre_1331476452__ip_dns_change.png[/img]

[html]http://hotfile.com/dl/149432570/e439bc6/IP_DNS_v1_0_combo.rar.html[/html] Edited by radyofon
Link to comment
Share on other sites

teşekkürler radyofon ve blue_life
bişi sormak istiyorum örneğin ağda 10 pcmiz var programı herhangi birinde çalıştırdım açıldığında gerçektende diğerlerinde olmayan bir ıp alıyor peki diğer pclerdeki ıpyi nereden okutuyorsunuz modemdenmi?

birde şöyle birşey var bilgisayarlara önceden numara verenler mutlaka manuel girmesi gerekecek yanlız ondada kolaylık olmuş gerçekten harika çünki ıp ve dnsyi sıralıyor ve sadece bize sonundaki rakamı değiştirmek kalıyor
[img]http://www.tnctr.com/uploads/imgs/pre_1331468389__adsz.jpg[/img]

Edited by MeHMeTBeN
Link to comment
Share on other sites

@MeHMeTBeN

Bu program IP yönünden:
--- PC' nin o anki IP numarası verir.
--- Otomatik IP aldırabilirsiniz.
--- Manuel IP girebilirsiniz.
--- Manuel Varsayılan Ağ Geçidini girebilirsiniz.

DNS yönünden:
--- PC' nin o anki DNS numarası verir.
--- Seçimdeki DNS' lerden birini otomatik verebilirsiniz.
--- Manuel DNS girebilirsiniz.

FlushDNS uygulamasını çalıştırabilirsiniz.

Sizin sorularınıza gelince:
Modemden IP alma gibi bir şey yok. Diğer bilgisayarlarda olmayan bir IP almıyor. PC' nin o anki IP' si ne ise onu gösteriyor. Yani farklı IP numarasını zaten siz vermişiniz. [img]http://www.tnctr.com/public/style_emoticons/default/smile.gif[/img] Ama dediğiniz işlem otomatik IP al butonuyla gerçekleştirilebiliyor. Yani boş bir IP alıyor. Bu işlemi Windows' daki Ağ Bağlantıları ayarlarındaki 'Otomatik Ip Al' butonunun yaptığı komutlarla ile yapıyor. Ama sizin aklınızdan geçeni anlamış gibiyim. Açıklamak gerekirse: Bir IP bloğu içerisinden tüm bilgisayarlara aynı IP numarasını vermemek kaydıyla sıradan IP verme işlemi galiba. Tabii ki tüm bilgisayarlar tek tek dolaşılacak. Şu an böyle bir proje üzerinde de çalışıyorum. Tabii ki BlueLife katkılarıyla. Üstadımın elleri dert görmesin.[img]http://www.tnctr.com/public/style_emoticons/default/smile.gif[/img]

Link to comment
Share on other sites

aynen öyle dediğimi gayet iyi anladınız numara vermekle beraber ıp sıralamasıda önem taşıyor cafe kurulumlarına gidiyorum çoğu zaman
örnek veriyorum pc1 192.168.1.01 ise pc2 192.168.1.02 bu şekilde düzenlemem gerekiyor geliştirmeniz dileğiyle teşekkürler iyi çalışmalar.

Link to comment
Share on other sites

[quote name='MeHMeTBeN' date='11 March 2012 - 15:29 ' timestamp='1331472560' post='1167852']
aynen öyle dediğimi gayet iyi anladınız numara vermekle beraber ıp sıralamasıda önem taşıyor cafe kurulumlarına gidiyorum çoğu zaman
örnek veriyorum pc1 192.168.1.01 ise pc2 192.168.1.02 bu şekilde düzenlemem gerekiyor geliştirmeniz dileğiyle teşekkürler iyi çalışmalar.
[/quote]

Evet!...Böyle bir proje var elimde. Bakalım hayata geçirebilecek miyiz. BlueLife destek verirse olur, niye olmasın. Siz internet cafelerde ben de işyerindeki pc lerde yeni ip yapılandırmasında kullanacağım. Alt Ağ maskesini de unutmamak gerek.

Link to comment
Share on other sites

[quote name='radyofon' date='11 March 2012 - 12:58 ' timestamp='1331463504' post='1167789']
IP ve DNS bilgilerini Görme/Değiştirme programı. Değerli üstad BlueLife katkılarıyla
[html]http://hotfile.com/dl/149431558/7cc9ecd/IP_DNS_v1_0_combo_tnctr.rar.html[/html]
[/quote]
indiremiyorum silinmiş diyor :)

Link to comment
Share on other sites

@MeHMeTBeN istediğiniz şekilde yeniden yapılandırıldı.
[img]http://www.tnctr.com/uploads/imgs/pre_1331592094__yeni_resim.png[/img]

[html]https://hotfile.com/dl/149493068/9f8e644/IP_DNS_v1_1tnctr.rar.html[/html]

İşte Kodlar:

[code]#RequireAdmin
#Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#AutoIt3Wrapper_icon=Network.ico
#AutoIt3Wrapper_outfile=IP_DNS_v1_1.exe
#EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
;--------------------------------------------------------
;AutoIt Version: v3.3.6.1
;
;Script Author: Radyofon & BlueLife
;Script Date: 26/02/2012
;;Script Name: IP&DNS Değiştirici v1.0
;Script Function: Set IP & DNS address change
;--------------------------------------------------------
;~ #Include <process.au3>
;~ #include <GuiConstants.au3>
;~ #include <WindowsConstants.au3>
;~ #Include <GuiIPAddress.au3>

#include <Array.au3>

Global $CONFIG_FILE = StringTrimRight(@ScriptFullPath, 3) & "ini"
Global $WMISTART = _WMISTART()

Global $ADAPTER_INFO
Global $DNS_LIST[16][4] = [[15], _ ;Dnsname | Dns 1 | Dns 2 | CHWND
["Mevcut DNS Ayarı", "", ""], _
["DNS sunucu adresini otomatik olarak al", "", ""], _
["TTNet DNS", "195.175.39.39", "195.175.39.40"], _
["Google DNS", "8.8.8.8", "8.8.4.4"], _
["Open DNS", "208.67.222.222", "208.67.220.220"], _
["Comodo Secure DNS", "156.154.70.22", "156.154.71.22"], _
["ClearCloud DNS", "74.118.212.1", "74.118.212.2"], _
["DNSadvantage DNS", "156.154.70.1", "156.154.71.1"], _
["Norton DNS", "198.153.192.1", "198.153.194.1"], _
["İTÜ DNS", "160.75.2.20", "160.75.100.20"], _
["Uydunet DNS", "62.248.80.161", "62.248.80.162"], _
["ScrubIt DNS", "67.138.54.100", "207.225.209.66"], _
["GTEI-1 DNS", "4.2.2.1", "4.2.2.2"], _
["GTEI-2 DNS", "4.2.2.3", "4.2.2.4"], _
["GTEI-2 DNS", "4.2.2.5", "4.2.2.6"]]

Global $MAIN_GUI
Global $GUI_AdapterCombo, $GUI_dhcp, $GUI_SIP, $GUI_ip, $GUI_subnet, $GUI_gateway
Global $GUI_DNS_INPUT[2]
Global $Gui_apply, $Gui_exit, $Gui_status, $Gui_flushdns

Global $MAINTITLE = "IP ve DNS Görme/Değiştirme v1.1"

Opt("GUIOnEventMode", 1)
$MAIN_GUI = GUICreate($MAINTITLE, 310, 640)
GUISetBkColor(0xFFC125)
GUISetOnEvent(-3, "_GUI_EXIT")

GUICtrlCreateLabel("Bilgisayar Adını Değiştir :", 20, 33, 115, 20)
Global $GUI_COM_NAME_INPUT = GUICtrlCreateInput(@ComputerName, 140, 30, 145, 20)

$GUI_AdapterCombo = GUICtrlCreateCombo("", 10, 60, 225, 20, 10485763)
GUICtrlSetOnEvent($GUI_AdapterCombo, "_Select_AdapterCombo")
GUICtrlCreateButton("Yenile", 240, 60, 50, 20)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "_Updates_AdapterCombo")
; ---------------------
GUICtrlCreateGroup("IP Ayarları", 10, 90, 280, 130)
$GUI_dhcp = GUICtrlCreateRadio("Otomatik olarak bir IP adresi al", 20, 110, 220, 20)
GUICtrlSetOnEvent($GUI_dhcp, "_Select_Dhcp")

$GUI_SIP = GUICtrlCreateRadio("Manuel IP Gir", 20, 130, 230, 20)
GUICtrlSetOnEvent($GUI_SIP, "_Select_Dhcp")

GUICtrlCreateLabel("IP Adresi", 20, 150, 60, 20)
GUICtrlCreateLabel("Alt Ağ Maskesi", 20, 170, 70, 20)
GUICtrlCreateLabel("Varsayılan Ağ Geçidi", 20, 190, 100, 20)
$GUI_ip = GUICtrlCreateCombo("", 130, 148, 150, 20, 10485763)
$GUI_subnet = GUICtrlCreateInput("", 130, 170, 150, 20)
$GUI_gateway = GUICtrlCreateInput("", 130, 190, 150, 20)
; ---------------------
GUICtrlCreateGroup("DNS Ayarları", 10, 220, 280, 365)
Local $Y_POS = 240
For $I = 1 To $DNS_LIST[0][0]
$DNS_LIST[$I][3] = GUICtrlCreateRadio($DNS_LIST[$I][0], 20, $Y_POS, 230, 20)
GUICtrlSetOnEvent($DNS_LIST[$I][3], "_Dns_Ratio")
$Y_POS += 20
Next
; ---------------------
GUICtrlCreateLabel("DNS 1", 80, 540, 40, 20)
$GUI_DNS_INPUT[0] = GUICtrlCreateInput("", 130, 540, 150, 20)
GUICtrlCreateLabel("DNS 2", 80, 560, 40, 20)
$GUI_DNS_INPUT[1] = GUICtrlCreateInput("", 130, 560, 150, 20)
; ---------------------
$Gui_flushdns = GUICtrlCreateButton("FlushDNS", 10, 590, 80, 20)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "_FlushDNS")
$Gui_apply = GUICtrlCreateButton("Uygula", 110, 590, 80, 20)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "_Apply")
$Gui_exit = GUICtrlCreateButton("Çıkış", 210, 590, 80, 20)
GUICtrlSetOnEvent(-1, "_GUI_EXIT")

$Gui_status = GUICtrlCreateLabel("Ready", 5, 610, 40, 15)
GUICtrlCreateLabel("Coded By: Radyofon and BlueLife", 65, 610, 200, 15, 0x01)
GUICtrlSetState(-1, 128)

GUICtrlCreateLabel("TNCTR", 65, 625, 200, 15, 0x01)
GUICtrlSetState(-1, 128)

_Updates_AdapterCombo()
GUISetState(@SW_SHOW, $MAIN_GUI)
While 1
Sleep(100) ;Cpu Save
WEnd

Func _Apply()
Local $Read_Dhcp = True
If BitOR(GUICtrlRead($GUI_dhcp), 1) = 1 Then
$Read_Dhcp = True
Else
$Read_Dhcp = False
EndIf

Local $Read_IP[1] = [StringStripWS(GUICtrlRead($GUI_ip), 8)]
Local $Read_Subnet[1] = [StringStripWS(GUICtrlRead($GUI_subnet), 8)]
Local $Read_Gateway[1] = [StringStripWS(GUICtrlRead($GUI_gateway), 8)]

If $Read_Dhcp = False Then
If _IP_CHECK($Read_IP[0]) = False Then
MsgBox(64, "", "Ip adresi hatalı!", 0, $MAIN_GUI)
GUICtrlSetState($GUI_ip, 256)
Return SetError(1)
EndIf

If _IP_CHECK($Read_Subnet[0]) = False Then
MsgBox(64, "", "Ağ maskesi hatalı!", 0, $MAIN_GUI)
GUICtrlSetState($GUI_subnet, 256)
Return SetError(1)
EndIf

If _IP_CHECK($Read_Gateway[0]) = False Then
MsgBox(64, "", "Ağ geçidi hatalı!", 0, $MAIN_GUI)
GUICtrlSetState($GUI_gateway, 256)
Return SetError(1)
EndIf
EndIf

; -------------------------------------------------

Local $Read_Dns[2] = [StringStripWS(GUICtrlRead($GUI_DNS_INPUT[0]), 8), StringStripWS(GUICtrlRead($GUI_DNS_INPUT[1]), 8)]
If $Read_Dns[0] <> "" And _IP_CHECK($Read_Dns[0]) = False Then
MsgBox(64, "", "Girilen Dns hatalı!", 0, $MAIN_GUI)
GUICtrlSetState($GUI_DNS_INPUT[0], 256)
Return SetError(1)
EndIf

If $Read_Dns[1] <> "" And _IP_CHECK($Read_Dns[1]) = False Then
MsgBox(64, "", "Girilen Dns hatalı!", 0, $MAIN_GUI)
GUICtrlSetState($GUI_DNS_INPUT[1], 256)
Return SetError(1)
EndIf

If $Read_Dns[1] = "" Then ReDim $Read_Dns[1]

; -------------------------------------------------
If IsArray($ADAPTER_INFO) = 0 Then
MsgBox(16, "Hata", "Uygun network kartı seçili deyil!", 0, $MAIN_GUI)
Return SetError(1, 0, 0)
EndIf

Local $Value = StringSplit($Read_IP[0], ".")

If $Read_Dhcp = False Then IniWrite($CONFIG_FILE,"IP_END_LINE",$Read_Gateway[0],Number($Value[4]))

Local $Combo_Read = GUICtrlRead($GUI_AdapterCombo)

$ADAPTER_INFO[0][1] = 0
For $I = 1 To $ADAPTER_INFO[0][0]
If $Combo_Read = $ADAPTER_INFO[$I][9] Then
$ADAPTER_INFO[0][1] = $I
ExitLoop
EndIf
Next

; -------------------------------------------------
Local $Blue_Error = 0

Local $COLITEMS = $WMISTART.ExecQuery('SELECT caption FROM Win32_NetworkAdapterConfiguration WHERE caption="' & $ADAPTER_INFO[$ADAPTER_INFO[0][1]][11] & '"', "WQL", 48)
If IsObj($COLITEMS) Then

For $OBJITEM In $COLITEMS

If $Read_Dhcp = True Then
If $OBJITEM.EnableDHCP <> 0 Then $Blue_Error = 2
Else
If $OBJITEM.EnableStatic($Read_IP, $Read_Subnet) <> 0 Then $Blue_Error = 3
If $OBJITEM.SetGateways($Read_Gateway) <> 0 Then $Blue_Error = 4
EndIf

If $Read_Dns[0] = "" Then
If $OBJITEM.SetDNSServerSearchOrder() <> 0 Then $Blue_Error = 5
Else
If $OBJITEM.SetDNSServerSearchOrder($Read_Dns) <> 0 Then $Blue_Error = 5
EndIf
Next
Else
$Blue_Error = 2
EndIf

Local $Read_Com_Input = StringStripWS(GUICtrlRead($GUI_COM_NAME_INPUT),3)
If $Read_Com_Input <> @ComputerName Then _RenameComputer($Read_Com_Input)

If $Blue_Error > 0 Then
MsgBox(16, "Hata", "Ayarlar uygulanırken sorun oluştu!" & @LF & @LF & "Hata Kodu: " & $Blue_Error, 0, $MAIN_GUI)
Else
MsgBox(64, "Bilgi", "İşlem Gerçekleşti!...", 0, $MAIN_GUI)
EndIf
EndFunc ;==>_Apply

Func _GUI_EXIT()
Exit
EndFunc ;==>_GUI_EXIT

Func _Updates_AdapterCombo()
$ADAPTER_INFO = _Updates_AdapterCombo2()
_Select_AdapterCombo()
Return $ADAPTER_INFO
EndFunc ;==>_Updates_AdapterCombo

Func _Updates_AdapterCombo2()
GUICtrlSetData($Gui_status, "Working...")
GUICtrlSetData($GUI_AdapterCombo, "Bekleyiniz...", "Bekleyiniz...") ;Delete data

Local $GET_INFO = _NETWORKADAPTERINFO()
If IsArray($GET_INFO) = 0 Then
GUICtrlSetData($GUI_AdapterCombo, "") ;Delete data
Return SetError(1)
EndIf
$GET_INFO[0][4] = GUICtrlRead($GUI_AdapterCombo)
$GET_INFO[0][1] = 0

For $I = 1 To $GET_INFO[0][0]
$GET_INFO[0][2] &= $GET_INFO[$I][9] & "|"

If $GET_INFO[0][3] = "" Then
$GET_INFO[0][3] = $GET_INFO[$I][9]
$GET_INFO[0][1] = $I
EndIf

If $GET_INFO[0][4] <> "" And $GET_INFO[$I][9] = $GET_INFO[0][4] Then
$GET_INFO[0][1] = $I
$GET_INFO[0][3] = $GET_INFO[0][4]
EndIf

$GET_INFO[$I][2] = StringStripWS($GET_INFO[$I][2],8)
$GET_INFO[$I][4] = StringStripWS($GET_INFO[$I][4],8)
$GET_INFO[$I][5] = StringStripWS($GET_INFO[$I][5],8)
$GET_INFO[$I][6] = StringStripWS($GET_INFO[$I][6],8)
$GET_INFO[$I][7] = StringStripWS($GET_INFO[$I][7],8)

If _IP_CHECK($GET_INFO[$I][2]) = False Then $GET_INFO[$I][2] = ""
If _IP_CHECK($GET_INFO[$I][4]) = False Then $GET_INFO[$I][4] = ""
If _IP_CHECK($GET_INFO[$I][5]) = False Then $GET_INFO[$I][5] = ""
If _IP_CHECK($GET_INFO[$I][6]) = False Then $GET_INFO[$I][6] = ""
If _IP_CHECK($GET_INFO[$I][7]) = False Then $GET_INFO[$I][7] = "255.255.255.0"
Next

GUICtrlSetData($GUI_AdapterCombo, "") ;Delete data
GUICtrlSetData($GUI_AdapterCombo, $GET_INFO[0][2], $GET_INFO[0][3]) ;Updates Combo

GUICtrlSetData($Gui_status, "Ready")

Return $GET_INFO
EndFunc ;==>_Updates_AdapterCombo2

Func _Select_AdapterCombo()
If IsArray($ADAPTER_INFO) = 0 Then Return SetError(1, 0, 0)
Local $Combo_Read = GUICtrlRead($GUI_AdapterCombo)
$ADAPTER_INFO[0][1] = 0

For $I = 1 To $ADAPTER_INFO[0][0]
If $Combo_Read = $ADAPTER_INFO[$I][9] Then
$ADAPTER_INFO[0][1] = $I
ExitLoop
EndIf
Next
If $ADAPTER_INFO[0][1] = 0 Then Return SetError(2, 0, 0)
If $ADAPTER_INFO[$ADAPTER_INFO[0][1]][10] = True Then
GUICtrlSetState($GUI_dhcp, 1)
Else
GUICtrlSetState($GUI_SIP, 1)
EndIf

_Select_Dhcp()
;-----------
GUICtrlSetData($GUI_DNS_INPUT[0], $ADAPTER_INFO[$ADAPTER_INFO[0][1]][5])
GUICtrlSetData($GUI_DNS_INPUT[1], $ADAPTER_INFO[$ADAPTER_INFO[0][1]][6])

GUICtrlSetState($DNS_LIST[1][3], 1)

For $I = 3 To $DNS_LIST[0][0]
If $ADAPTER_INFO[$ADAPTER_INFO[0][1]][5] = $DNS_LIST[$I][1] Then
GUICtrlSetState($DNS_LIST[$I][3], 1)
ExitLoop
EndIf
Next
EndFunc ;==>_Select_AdapterCombo

Func _Select_Dhcp()
If IsArray($ADAPTER_INFO) = 0 Or $ADAPTER_INFO[0][1] < 1 Then Return SetError(1, 0, 0)

If BitAND(GUICtrlRead($GUI_dhcp), 1) = 1 Then
If BitAND(GUICtrlRead($DNS_LIST[2][3]), 1) = 1 Then
GUICtrlSetData($GUI_DNS_INPUT[0], "")
GUICtrlSetData($GUI_DNS_INPUT[1], "")
EndIf

GUICtrlSetState($GUI_ip, 128)
GUICtrlSetState($GUI_gateway, 128)
GUICtrlSetState($GUI_subnet, 128)
Else
If BitAND(GUICtrlRead($DNS_LIST[2][3]), 1) = 1 Then
GUICtrlSetData($GUI_DNS_INPUT[0], $ADAPTER_INFO[$ADAPTER_INFO[0][1]][2])
GUICtrlSetData($GUI_DNS_INPUT[1], "")
EndIf

GUICtrlSetState($GUI_ip, 64)
GUICtrlSetState($GUI_gateway, 64)
GUICtrlSetState($GUI_subnet, 64)
EndIf

GUICtrlSetData($GUI_gateway, $ADAPTER_INFO[$ADAPTER_INFO[0][1]][2])
GUICtrlSetData($GUI_subnet, $ADAPTER_INFO[$ADAPTER_INFO[0][1]][7])

_GUI_IP_COMBO_SETDATA($ADAPTER_INFO[$ADAPTER_INFO[0][1]][2], $ADAPTER_INFO[$ADAPTER_INFO[0][1]][4])
EndFunc ;==>_Select_Dhcp


Func _GUI_IP_COMBO_SETDATA($MODEM_IP, $Adapter_Ip)
If _IP_CHECK($MODEM_IP) = False Then Return SetError(1)

Local $INI_LINE = Number(IniRead($CONFIG_FILE,"IP_END_LINE",$MODEM_IP,""))
Local $IP_COMBO_ARRAY[2]

Local $Value = StringSplit($MODEM_IP, ".")
$Value[4] = Number($Value[4])

Local $CreateIp
For $I = ($Value[4] + 1) To 244
$CreateIp = String($Value[1] & "." & $Value[2] & "." & $Value[3] & "." & $I)

If $Adapter_Ip = $CreateIp Then ContinueLoop

If $INI_LINE < $I Then
$IP_COMBO_ARRAY[0] &= String("|" & $Value[1] & "." & $Value[2] & "." & $Value[3] & "." & $I)
Else
$IP_COMBO_ARRAY[1] &= String("|" & $Value[1] & "." & $Value[2] & "." & $Value[3] & "." & $I)
EndIf
Next
$IP_COMBO_ARRAY[0] = $Adapter_Ip & $IP_COMBO_ARRAY[0] & $IP_COMBO_ARRAY[1]

GUICtrlSetData($GUI_ip, "")
GUICtrlSetData($GUI_ip, $IP_COMBO_ARRAY[0],$Adapter_Ip)
EndFunc

Func _IP_CHECK($IP_CHECK)
Local $Value = StringSplit($IP_CHECK, ".")
If $Value[0] = 4 And StringIsDigit($Value[1]) And StringIsDigit($Value[2]) And StringIsDigit($Value[3]) And StringIsDigit($Value[4]) Then
If $Value[1] >= 1 And $Value[1] <= 255 Then
If $Value[2] >= 0 And $Value[2] <= 255 Then
If $Value[3] >= 0 And $Value[3] <= 255 Then
If $Value[4] >= 0 And $Value[4] <= 255 Then
Return True
EndIf
EndIf
EndIf
EndIf
EndIf
Return False
EndFunc ;==>_IP_CHECK

Func _Dns_Ratio()
If IsArray($ADAPTER_INFO) = 0 Or $ADAPTER_INFO[0][1] < 1 Then Return SetError(1, 0, 0)

Local $Combo_Read = GUICtrlRead($GUI_AdapterCombo)

If BitAND(GUICtrlRead($DNS_LIST[1][3]), 1) = 1 Then
GUICtrlSetState($GUI_DNS_INPUT[0], 128)
GUICtrlSetState($GUI_DNS_INPUT[1], 128)

For $I = 1 To $ADAPTER_INFO[0][0]
If $Combo_Read = $ADAPTER_INFO[$I][9] Then
GUICtrlSetData($GUI_DNS_INPUT[0], $ADAPTER_INFO[$I][5])
GUICtrlSetData($GUI_DNS_INPUT[1], $ADAPTER_INFO[$I][6])
ExitLoop
EndIf
Next
ElseIf BitAND(GUICtrlRead($DNS_LIST[2][3]), 1) = 1 Then
GUICtrlSetState($GUI_DNS_INPUT[0], 128)
GUICtrlSetState($GUI_DNS_INPUT[1], 128)

If BitAND(GUICtrlRead($GUI_dhcp), 1) = 1 Then
GUICtrlSetData($GUI_DNS_INPUT[0], "")
Else
GUICtrlSetData($GUI_DNS_INPUT[0], $ADAPTER_INFO[$ADAPTER_INFO[0][1]][2])
EndIf
GUICtrlSetData($GUI_DNS_INPUT[1], "")
Else
GUICtrlSetState($GUI_DNS_INPUT[0], 64)
GUICtrlSetState($GUI_DNS_INPUT[1], 64)

For $I = 3 To $DNS_LIST[0][0]
If BitAND(GUICtrlRead($DNS_LIST[$I][3]), 1) = 1 Then
GUICtrlSetData($GUI_DNS_INPUT[0], $DNS_LIST[$I][1])
GUICtrlSetData($GUI_DNS_INPUT[1], $DNS_LIST[$I][2])
ExitLoop
EndIf
Next
EndIf
EndFunc ;==>_Dns_Ratio

Func _WMISTART()
Local $OBJWMI = ObjGet("winmgmts:\\localhost\root\CIMV2")
If Not IsObj($OBJWMI) Then
MsgBox(0, "Error", "Winmgmts is not an Object.")
Exit
Else
Return $OBJWMI
EndIf
EndFunc ;==>_WMISTART

Func _NETWORKADAPTERINFO()
Local $NETWORKADAPTERID = 0
Local $NETWORKADAPTERNAME = ""
Local $NETWORKADAPTERGATEWAY = ""
Local $NETWORKADAPTERHOSTNAME = ""
Local $NETWORKADAPTERIPADDRESS = ""
Local $NETWORKADAPTERDNS1 = ""
Local $NETWORKADAPTERDNS2 = ""
Local $NETWORKADAPTERSUBNET = ""
Local $NETWORKADAPTERMAC = ""
Local $NETWORKADAPTERNETCONNECTIONID = ""
Local $NETWORKADAPTERINFO[10][12]
$NETWORKADAPTERINFO[0][0] = 0
Local $COLITEMS = $WMISTART.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_NetworkAdapterConfiguration WHERE IPEnabled != 0", "WQL", 16 + 32)
Local $COLITEM2 = $WMISTART.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_NetworkAdapter WHERE NetConnectionStatus >0", "WQL", 16 + 32)
If IsObj($COLITEMS) Then
For $OBJITEM In $COLITEMS
$NETWORKADAPTERNAME = $OBJITEM.Description
$NETWORKADAPTERGATEWAY = $OBJITEM.DefaultIPGateway(0)
$NETWORKADAPTERHOSTNAME = $OBJITEM.DNSHostName
$NETWORKADAPTERIPADDRESS = $OBJITEM.IPAddress(0)
$NETWORKADAPTERDNS1 = $OBJITEM.DNSServerSearchOrder(0)
$NETWORKADAPTERDNS2 = $OBJITEM.DNSServerSearchOrder(1)
$NETWORKADAPTERSUBNET = $OBJITEM.IPSubnet(0)
$NETWORKADAPTERMAC = $OBJITEM.MACAddress
$NETWORKADAPTERID += 1
If $NETWORKADAPTERID = 10 Then ExitLoop ;BlueLife Edit

$NETWORKADAPTERINFO[0][0] = $NETWORKADAPTERID
$NETWORKADAPTERINFO[$NETWORKADAPTERID][0] = $NETWORKADAPTERID
$NETWORKADAPTERINFO[$NETWORKADAPTERID][1] = $NETWORKADAPTERNAME
$NETWORKADAPTERINFO[$NETWORKADAPTERID][2] = $NETWORKADAPTERGATEWAY
$NETWORKADAPTERINFO[$NETWORKADAPTERID][3] = $NETWORKADAPTERHOSTNAME
$NETWORKADAPTERINFO[$NETWORKADAPTERID][4] = $NETWORKADAPTERIPADDRESS
$NETWORKADAPTERINFO[$NETWORKADAPTERID][5] = $NETWORKADAPTERDNS1
$NETWORKADAPTERINFO[$NETWORKADAPTERID][6] = $NETWORKADAPTERDNS2
$NETWORKADAPTERINFO[$NETWORKADAPTERID][7] = $NETWORKADAPTERSUBNET
$NETWORKADAPTERINFO[$NETWORKADAPTERID][8] = $NETWORKADAPTERMAC
$NETWORKADAPTERINFO[$NETWORKADAPTERID][10] = $OBJITEM.DHCPEnabled ;BlueLife Edit
$NETWORKADAPTERINFO[$NETWORKADAPTERID][11] = $OBJITEM.caption;BlueLife Edit
Next
Else
Return $NETWORKADAPTERINFO
EndIf
If IsObj($COLITEM2) Then
$NETWORKADAPTERID = 0
For $OBJITEM2S In $COLITEM2
$NETWORKADAPTERNETCONNECTIONID = $OBJITEM2S.NetConnectionID
$NETWORKADAPTERID += 1
$NETWORKADAPTERINFO[$NETWORKADAPTERID][9] = $NETWORKADAPTERNETCONNECTIONID
Next
Return $NETWORKADAPTERINFO
Else
Return $NETWORKADAPTERINFO
EndIf
EndFunc ;==>_NETWORKADAPTERINFO

; ==================== FLUSH DNS =========================
Func _FlushDNS()
Local $Flush_Dns[2] = [Run('ipconfig.exe /flushdns', @SystemDir, @SW_HIDE, 2)]
While 1
$Flush_Dns[1] &= StdoutRead($Flush_Dns[0])
If @error Then ExitLoop
WEnd

$Flush_Dns[1] = StringStripWS($Flush_Dns[1], 3)
If $Flush_Dns[1] = "" Then
MsgBox(16, $MAINTITLE, "The error! - You can contact by Radyofon", 0, $MAIN_GUI)
Else
$Flush_Dns[1] = StringReplace($Flush_Dns[1], @CR, @LF)
Do
$Flush_Dns[1] = StringReplace($Flush_Dns[1], @LF & @LF, @LF)
Until @extended = 0
MsgBox(64, $MAINTITLE, $Flush_Dns[1], 0, $MAIN_GUI)
EndIf
EndFunc ;==>_FlushDNS

Func _RenameComputer($mname)
RegWrite("HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ActiveComputerName", "ComputerName", "REG_SZ", $mname)
RegWrite("HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ComputerName", "ComputerName", "REG_SZ", $mname)
RegWrite("HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters", "Hostname", "REG_SZ", $mname)
RegWrite("HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters", "NV Hostname", "REG_SZ", $mname)
RegWrite("HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon", "DefaultDomainName", "REG_SZ", $mname)
EndFunc ;==>_RenameComputer[/code]

Edited by radyofon
Link to comment
Share on other sites

Manuel Olarak İP adresi Girmeye Çalıştıgım Zaman Belirlenmiş Olan 192.168.1.1 İle Liste Geliyor Bunu Alt Ag Maskesindeki gibi veya Varsayılan Ag Geçidi Gibi Elimizle Yazmayı Saglayabilirmiyiz Acaba ?

[codebox]http://i.imgur.com/zvWQp.png[/codebox]

Link to comment
Share on other sites

[quote name='Albatros' date='12 March 2012 - 23:43 ' timestamp='1331588606' post='1168650']
Manuel Olarak İP adresi Girmeye Çalıştıgım Zaman Belirlenmiş Olan 192.168.1.1 İle Liste Geliyor Bunu Alt Ag Maskesindeki gibi veya Varsayılan Ag Geçidi Gibi Elimizle Yazmayı Saglayabilirmiyiz Acaba ?

[codebox]http://i.imgur.com/zvWQp.png[/codebox]
[/quote]

Program zaten elle girişe olanak sağlıyor. Orada görünen şu anki IP adresinizdir. Bilgilendirme amaçlıdır. [img]http://www.tnctr.com/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif[/img]

Edited by radyofon
Link to comment
Share on other sites

arkadaşın demek istediği şu Combodan seçme değilde Combonun yerine inputdan göstersin ıpmizi oradan değiştirelim yani klavyeden kendimiz ıpyi girelim demek istiyor :) tabi Combodan alternatif ıp öneren bir bölümde yapılabilir mesela

Link to comment
Share on other sites

  • 3 hafta sonra ...

[quote name='MeHMeTBeN' date='13 March 2012 - 00:00 ' timestamp='1331596855' post='1168706']
arkadaşın demek istediği şu Combodan seçme değilde Combonun yerine inputdan göstersin ıpmizi oradan değiştirelim yani klavyeden kendimiz ıpyi girelim demek istiyor :) tabi Combodan alternatif ıp öneren bir bölümde yapılabilir mesela
[/quote]

Evet Arkadas Anlatmıs Demek İstediğim Buydu Yardımcı Olucak Aradas Varmı Acaba ?

Link to comment
Share on other sites

Aslında [b]$GUI_ip = GUICtrlCreateCombo("", 130, 148, 150, 20, 10485763)[/b] satırındaki 10485763 stilini silerseniz de iş görür. Ayrıca bu şekilde combodaki listeyide kullanabilirsiniz.

[b]$GUI_ip = GUICtrlCreateCombo("", 130, 148, 150, 20)[/b]

Link to comment
Share on other sites

  • 2 hafta sonra ...

[quote name='kamuran731' date='14 April 2012 - 17:18 ' timestamp='1334416736' post='1186555']
çalışma gurubunu değiştirmek için kod varmı?
[/quote]

Evet buda eklenerek güncellense daha güzel olur.

Ayrıca İp nin ordan seçilmesi değilde elle verilmesi daha mantıklı olur, çünkü 192.168.2.X şeklinde ip veren hatta 10.0.0.X İp veren modemler de var.

Edited by ByAdmin
Link to comment
Share on other sites

[quote name='ByAdmin' date='14 April 2012 - 18:24 ' timestamp='1334417067' post='1186558']
Evet buda eklenerek güncellense daha güzel olur.

Ayrıca İp nin ordan seçilmesi değilde elle verilmesi daha mantıklı olur, çünkü 192.168.2.X şeklinde ip veren hatta 10.0.0.X İp veren modemler de var.
[/quote]
bir önceki sayfada elle değiştirme kodu verdik ya :) artı modemin 10.0.0.X şeklinde ıp alıyorsa programda o anda hangi ıp alıyorsan ona göre ıp verir

Edited by MeHMeTBeN
Link to comment
Share on other sites

[quote name='ZENCO' date='14 April 2012 - 18:46 ' timestamp='1334418402' post='1186573']
bu programla milli eğitim de face ye girmek yasak bunu çözermi
[/quote]

@ZENCO
hayır arkadaşım onun için değil bu

Edited by MeHMeTBeN
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...