Jump to content
TNC-TR
darendeli

Sitedeki Input Ve Butonu Kullanmak

Recommended Posts

Yapmak istedigim guideki inputa Yazılanı Arka planda sitedeki inputa Yazdırıp Sonucunu Guide Gostermek

Edited by darendeli

Share this post


Link to post
Share on other sites

onun yerine o sayfası programa gömüp girişleri program üzerinden gönderip veriyi de yine aynı yolla çekmeyi denemelisin.

Share this post


Link to post
Share on other sites
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <GuiListView.au3>

  $gui = GUICreate("Maç Listesi", 425, 238, 192, 124)
  Local $idListview = GUICtrlCreateListView("Sıra                 |  Ev Sahibi Takım   |   Deplasman Takımı     ", 10, 10, 450, 100) ;,$LVS_SORTDESCENDING)
  Local $idItem1 = GUICtrlCreateListViewItem("||", $idListview)
  Local $idItem2 = GUICtrlCreateListViewItem("||", $idListview)
  Local $idItem3 = GUICtrlCreateListViewItem("||", $idListview)
  GUISetState(@SW_SHOW)
  GUICtrlSetData($idItem2, "||")
  GUICtrlSetData($idItem3, "||")
  GUICtrlDelete($idItem1)
  $buton = GUICtrlCreateButton("Maçları Listele", 100, 150, 200, 30)


GUISetState()
While 1
	Switch GUIGetMsg()
		Case -3
			Exit
		Case $buton
			$read = InetRead("http://www.statarea.com/predictions", 1)
			If Not(@error) Then
				$read = BinaryToString ($read, 4)
				$exp = StringRegExp($read, '<div class="hostteam">(.*?)</div>', 3)
				$exp1 = StringRegExp($read, '<div class="guestteam">(.*?)</div>', 3)


				If Not(@error) Then
					GUICtrlSetData($idItem2, $exp[0]&'||'&$exp1[0])
				EndIf
			EndIf
	EndSwitch
WEnd

 

Edited by darendeli

Share this post


Link to post
Share on other sites

Maç işlerinden pek anlamam ama Analiz sonucu yerine tam olarak ne gelecek resimde görülen hangi veri?

Spoiler

3zOPr4.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hala yaşlanmamışım :D

#include <Array.au3>
#include <String.au3>
#include <ButtonConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
$Form1 = GUICreate("Form1", 690, 119)
$Input1 = GUICtrlCreateInput("Brazil (Brazil)", 24, 48, 217, 21)
$Input2 = GUICtrlCreateInput("Barcelona (Spain)", 264, 48, 217, 21)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("1.Maçi Yaziniz", 48, 16, 72, 17)
$Label2 = GUICtrlCreateLabel("2.Maçi Yaziniz", 304, 8, 72, 17)
$Label3 = GUICtrlCreateLabel("Analiz Sonucu", 120, 96, 75, 17)
$Label4 = GUICtrlCreateLabel("", 224, 96, 24, 24)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Analiz ET", 504, 16, 171, 81)
GUISetState(@SW_SHOW)

While 1
	$nMsg = GUIGetMsg()
	Switch $nMsg
		Case $GUI_EVENT_CLOSE
			Exit
		Case $Button1
			$AverInput1 = GUICtrlRead($Input1)
			$AverInput2 = GUICtrlRead($Input2)
			$PostVeriAl = _PST('https://www.statarea.com/actions/controller', 'object={"action":"doCustomPredict","hostteamname":"' & $AverInput1 & '","guestteamname":"' & $AverInput2 & '","factors":255}')
			$Averi = _StringBetween($PostVeriAl, "<div class='value'>", "</div>")
			ConsoleWrite($Averi & @CRLF)
			If IsArray($Averi) Then
				ConsoleWrite($Averi[0] & @CRLF)
			EndIf
	EndSwitch
WEnd

Func _PST($url, $PostData = '')
	Local $oHTTP = ObjCreate("winhttp.winhttprequest.5.1")
	$oHTTP.Open("POST", $url, False)
	$oHTTP.SetRequestHeader("User-Agent", "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0")
	$oHTTP.SetRequestHeader("Accept", "*/*")
	$oHTTP.SetRequestHeader("Accept-Language", "tr-TR,tr;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3")
	$oHTTP.SetRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8")
	$oHTTP.SetRequestHeader("X-Requested-With", "XMLHttpRequest")
	$oHTTP.SetRequestHeader("Referer", "https://www.statarea.com/custompredict")
	$oHTTP.Send($PostData)
	If @error Then
		$error = 1
		$oHTTP = 0
		Return SetError(1)
	EndIf
	If $oHTTP.Status = 200 Then
		Local $sReceived = $oHTTP.ResponseText
		$oHTTP = Null
		Return $sReceived
	EndIf
	$oHTTP = Null
	Return -1
EndFunc  ;==>_PST

 

 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

şunu denermisin

Case $Button1
			$AverInput1 = GUICtrlRead($Input1)
			$AverInput2 = GUICtrlRead($Input2)
			$PostVeriAl = _PST('https://www.statarea.com/actions/controller', 'object={"action":"doCustomPredict","hostteamname":"' & $AverInput1 & '","guestteamname":"' & $AverInput2 & '","factors":255}')
			$Averi = _StringBetween($PostVeriAl, "<div class='value'>", "</div>")
			ConsoleWrite($Averi & @CRLF)
			If IsArray($Averi) Then
				For $i = 0 To UBound($Averi)-1
				ConsoleWrite($Averi[$i] & @CRLF)
				Next
			EndIf

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tamam dır oldu   Soyle Bir Sorun daha Var  yoksa olmuyor  sitedeki  takımların ismini listeye aktara bilirmiyiz atıyorum brazilya türkiye gibi KArsılasmaları  listeye aktarmak gerek cunku  sitedeki Gibi takım isimleri Yazılmassa  Sonucu cıkartmıyor

Edited by darendeli

Share this post


Link to post
Share on other sites

liste aktarılır tabiki ama biraz yoğunum  cevap yazan olmazsa ben müsait bir zamanda bakarım olurmu :)

 

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tamam ilgin icin Tesekkürler Listeyi  Yapmadan olmayacak isimler uyusmuyor sonuc alınamıyor

Kısa zamanda Haber bekliyorum inşallah  Kolay Gelsin Hayırlı Calısmalar

Edited by darendeli

Share this post


Link to post
Share on other sites

Söyle Biraz Daha ilerlettim Ama listeye Hala Alamıyorum

Ben liste Olarak Ayarladım ama Text Dosyasına  Alınıp Analiz Ettirilebilirse Daha iyi olur  Liste Olarak Hem Yer Kaplamaz

#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <GuiListView.au3>

  $gui = GUICreate("Maç Listesi", 425, 238, 192, 124)
  Local $idListview = GUICtrlCreateListView("Sıra                 |  Ev Sahibi Takım   |   Deplasman Takımı     ", 10, 10, 450, 100) ;,$LVS_SORTDESCENDING)
  Local $idItem1 = GUICtrlCreateListViewItem("||", $idListview)
  Local $idItem2 = GUICtrlCreateListViewItem("||", $idListview)
  Local $idItem3 = GUICtrlCreateListViewItem("||", $idListview)
  GUISetState(@SW_SHOW)
  GUICtrlSetData($idItem2, "||")
  GUICtrlSetData($idItem3, "||")
  GUICtrlDelete($idItem1)
  $buton = GUICtrlCreateButton("Maçları Listele", 100, 150, 200, 30)


GUISetState()
While 1
	Switch GUIGetMsg()
		Case -3
			Exit
		Case $buton
			$read = InetRead("http://www.statarea.com/predictions", 1)
			If Not(@error) Then
				$read = BinaryToString ($read, 4)
				$exp = StringRegExp($read, '<div class="hostteam">(.*?)</div>', 3)
				$exp1 = StringRegExp($read, '<div class="guestteam">(.*?)</div>', 3)


				If Not(@error) Then
					GUICtrlSetData($idItem2, $exp[0]&'||'&$exp1[0])
				EndIf
			EndIf
	EndSwitch
WEnd

 

Edited by darendeli

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×