Jump to content

mephistooo2

Editör
 • Content Count

  2057
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  89

mephistooo2 last won the day on February 10

mephistooo2 had the most liked content!

Community Reputation

2633 Excellent

About mephistooo2

 • Rank
  Scripting

Profile Information

 • Male

Recent Profile Visitors

29023 profile views
 1. Kokteyl'e ait reg kayıtlarında ve bat-cmd dosyalarında zerre kadar zararlı bir satır yok... @EgeGrkn açıklamasını yaptı ve dürüst olmak gerekirse haklı da.... Gerçi her ne kadar açıklama yaparken küçümseyici cümleler kurmuş olsa da, bu durumu şuan için normal görüyorum Herkes bir şeyler yazar ama kimseye beğendiremezsin bu sebeple konu kilitlidir... Bu konuya benzer yeni konu açılmasına da müsaade etmeyeceğim...
 2. Sanalda denedim, ondan herhalde... Bu arada çok seri açılıyor, eline sağlık...
 3. @köylü üstat programlar ram diske yüklenmiyor... Bu arada ramdisk içinde tek programs klasörü olması gerekmiyor mu? 2 tane var...
 4. Kokteyl isolarını yapan kişiden bir kafeci arkadaşımız aldığı windows isosunu paylaşmış , bunun haberini alan bu forumada üye olan kokteyl isolarını yapan kişi benden aldığın tüm isoları bu günden itibaren rast gele zamanlarda çalışmaz hale getireceğim demiştir. Ekteki resimlerdede görebilirsiniz. Yani isolara bir arka kapı trojan tarzında eklenti kuruyor forumun tarafsızlığı açısından gerekli incelemeyi yapıp lütfen bu kişiyi uzaklaştırırmısınız.

  1.jpg

  86999419_10220943207745828_404940455948582912_n.jpg

  1. Show previous comments  5 more
  2. EgeGrkn

   EgeGrkn

   merhaba, size son cevabımdır; sistemler zaten elinizde, ntlite ile açıp bakabilirsiniz oem kodları windows/setup içerisindedir. auttend dosyası windows/panther klasörü içerisindedir. oem kodları 1 kere çalısırlar zaten. editler ise ntlite ile ntlite arayüzünden yapılmaktadır. proje sızdırılınca göz dağı vermek için için proje veya sistem diyorum. Sizinde eliniz gözünüz ve beyniniz var inceleyebilirsiniz. oem kodlarıda şu şekildedir. olay sistemde değil kokteylde yanlış anlaşılma sebebide kokteylden kaynaklı olduğu için oem kodları boşu boşuna paylaşılmamıştı. Ancak sizler malesef adminler bile zararsız dediği halde hala sataşmak için uğraşıyorsunuz allah size akıl fikir versin. herkes sağlıcakla kalsın hakkım varsa ki vardır birçoğu insanda bana iftira atan, helal etmiyorum kimseye.

   @echo off
   mode con: cols=70 lines=20
   color a
   title Kokteyl
   chcp 1254
   cls

   boyut ve renk ayarı

   :: -----------------------------------------------------------------------------------------------

   :: Settings

   :: Disable UAC
   call "%WINDIR%\Setup\Scripts\Files\UAC.exe"
   reg import %temp%\UAC.reg

   :: Owneri Adminisrator Yap
   reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v RegisteredOwner /d Administrator /f

   cls

   uac kapatma ve owner adı ayarı

   :: -----------------------------------------------------------------------------------------------

   echo  ____________________________________________________________________
   echo  _                                                                  _
   echo  _                             Kokteyl                              _
   echo  _                                                                  _
   echo  ____________________________________________________________________
   echo.
   echo             ...Kokteyl Isletim Sistemlerine Hosgeldiniz...
   echo.
   ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1

   :: -----------------------------------------------------------------------------------------------

   echo                 ...Sisteminiz Ayarlaniyor...
   ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1

   yazılar

   :: -----------------------------------------------------------------------------------------------

   echo                       ...Alt Yapi Etkinlestiriliyor...
   :: Install Core Components
   call "%WINDIR%\Setup\Scripts\Files\Msxml.exe"
   call "%WINDIR%\Setup\Scripts\Files\DirectX.exe"
   ping 127.0.0.1 -n 5 >nul 2>&1

   msxml ve directx altyapısı kurulumu

   :: -----------------------------------------------------------------------------------------------

   :: Win7 Ayarlari
   setlocal
   for /f "tokens=4-5 delims=. " %%i in ('ver') do set VERSION=%%i.%%j
   if "%version%" == "10.0" goto NoNeed
   if "%version%" == "6.3" goto NoNeed
   if "%version%" == "6.2" goto NoNeed
   if "%version%" == "6.1" goto Win7
   if "%version%" == "6.0" goto NoNeed
   if "%version%" == "5.2" goto NoNeed
   if "%version%" == "5.1" goto NoNeed
   if "%version%" == "5.0" goto NoNeed
   endlocal

   :Win7
   :: CPU Support
   IF EXIST "%PROGRAMFILES(X86)%" (GOTO 64BIT) ELSE (GOTO 32BIT)
   :64BIT
   net stop wuauserv
   xcopy "%WINDIR%\Setup\Scripts\Files\WuaCpuFix64.dll" "%SystemRoot%\System32\" /Y /K /R /S /H /i
   reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wuauserv\Parameters" /v ServiceDll /t REG_EXPAND_SZ /d "%SystemRoot%\System32\WuaCpuFix64.dll" /f
   net start wuauserv
   goto NoNeed
   :32BIT
   goto NoNeed
   :NoNeed

   :: Update Support
   @setlocal DisableDelayedExpansion

   set "SysPath=%SystemRoot%\System32"
   if exist "%SystemRoot%\Sysnative\reg.exe" (set "SysPath=%SystemRoot%\Sysnative")
   set "Path=%SysPath%;%SystemRoot%;%SysPath%\Wbem;%SysPath%\WindowsPowerShell\v1.0\"
   set "_err===== ERROR ===="
   set "xOS=64"
   if /i %PROCESSOR_ARCHITECTURE%==x86 (if not defined PROCESSOR_ARCHITEW6432 (
     set "xOS=32"
     )
   )
   set "IFEO=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options"

   set "_work=%~dp0Files\Bin\"
   setlocal EnableDelayedExpansion
   pushd "!_work!"
   if not exist "superUser%xOS%.exe" set _file=superUser%xOS%.exe

   for /f "skip=2 tokens=2*" %%a in ('reg query "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v ProductName 2^>nul') do set "_name=%%b"
   for /f "tokens=2 delims==" %%# in ('"wmic OS Get OperatingSystemSKU /value" 2^>nul') do if not errorlevel 1 set _sku=%%#
   if "%_sku%"=="65" set "_name=Windows Embedded POSReady 7"

   :Hook
   call :StopService wuauserv 1>nul 2>nul
   call :StopService TrustedInstaller 1>nul 2>nul

   if exist "%SysPath%\kurwica*.dll" del /f /q %SysPath%\kurwica*.dll
   copy /y kurwica%xOS%.dll %SysPath%\gesu.dll 1>nul 2>nul

   reg add "%IFEO%\TrustedInstaller.exe" /f /v VerifierDlls /t REG_SZ /d gesu.dll 1>nul 2>nul
   reg add "%IFEO%\TrustedInstaller.exe" /f /v GlobalFlag /t REG_DWORD /d 256 1>nul 2>nul
   if exist "%SystemRoot%\servicing\slc.dll" 1>nul 2>nul superUser%xOS%.exe /w /c cmd.exe /c del /f /q %SystemRoot%\servicing\slc.dll

   goto :TheEnd

   :StopService
   sc query %1 | find /i "STOPPED" || net stop %1 /y
   sc query %1 | find /i "STOPPED" || sc stop %1
   goto :eof

   :TheEnd

   sadece windows7 için yeni nesil işlemci desteği ve update desteği

   :: -----------------------------------------------------------------------------------------------

   :: Software Klasoru
   setlocal EnableDelayedExpansion
   set /a KEYNUM=0
   SET KEY=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx
   REG ADD %KEY% /V TITLE /D "Installing Softwares..." /f
   FOR %%i IN (D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) DO IF EXIST "%%i:\Software" (for /f "delims=" %%z in ('dir /b %%i:\Software\*.exe') do (
   set /a KEYNUM=!KEYNUM!+1
   REG ADD %KEY%\!KEYNUM! /VE /D "%%~nz" /f
   REG ADD %KEY%\!KEYNUM! /V 1 /D "%%i:\Software\%%z" /f
   ))

   cls

   software klasörü
   exit /b

  3. furopebelu

   furopebelu

   Göz dağı verdiniz istediğiniz oldu mu peki? O zaman bütün insanlardan özür dileyin burada ve paralarını iade edin. Ama Allah, din, kitap başladığına göre de durum anlaşıldı. Hakkınız varsa helal etmeyin istemiyorum. Beynimiz var incelemek istersek inceleriz merak etmeyin. Bu kaçıncı hakaret acaba, hala müsaama gösteriliyor burada olmanıza. Şimdi de yine dersiniz ki ben öyle demedim böyle dedim, okuduğumuzu anlıyoruz çok şükür.

  4. EgeGrkn

   EgeGrkn

   ben hayvan barınağına veya varsa bana bağış yapmış olan herkese desteğimi devam ettiririm abonelikleri bitene kadar, kimseyi mağdur etmiyorum ve isteyenlere hayvanlara bağış yapsa bile cebimden çıkartıp veriyorum zaten senelerdir abonelik iptali yapan onlarca kişi oluyor. ayrıca hepsi benimle iletişime geçebilen düzgün insanlar ve herşeyin farkındalar merak etmeyiniz. Bu forumda ise özür dileyeceğim hiçbir kimse yok. Bana küfür edip iftira altında bırakıp özür dilemeyenler dilesinler isterlerse ancak umrumda bile değil, özürde beklemiyorum. herkese hayatlarında başarılar.

 5. wim dosyasına gömülü programları haricen kullanmak için iki seçenek var: Birincisi: Winpe önyükleme esnasında oluşturulan Y:\ ramdisk sürücüsü içinden çalıştırmak. (tercih etmiyorum, çünkü bazen iso dosyasının içindeki Programlar klasörünün içeriğini güvenlik programları zararlı görebiliyor) İkincisi: Tüm programları wim formatında sıkıştırıp winpe önyükleme esnasında oluşturulan Y:\ ramdisk sürücüne çıkartmak... İkinci yöntem oluyor ancak, her donanım farklı olacağından çıkartma işlemi uzun sürebiliyor... İşte bundan dolayı bir üst mesajda yazdığım programları wim den ayırıp haricen çalışacak şekilde düzenleme işinden vazgeçtim... Tüm programların ram disk üzerinden önyüklenmesi daha iyi, günümüzde 4gb ram den düşük pc neredeyse yok sayılır...
 6. Arkadaşlar fırsat bulabilirsem rescue winpe deki programları wim den ayırıp haricen çalışacak şekilde düzenleyeceğim. Böylece wim dosya boyutu baya azalacak ve önyükleme süresi de kısalacak... Tabi böyle olunca PreBoot Environment seçeneğini mecburen kaldıracağım...
 7. Üstat wim boyutu bir miktar arttı ancak önceki sürümlerde X:\ dizini olan fbwf ram diski 2048 MB olarak ayarlıydı, bu da bazı makinalarda önyüklemelerde ram yetersizliğine sebep oluyordu , şimdi ise 1300 MB olarak ayarladım, örneğin işyerinde 2 GB rami olan PC'de mbr modunda önyükledi. Diyeceksin ki neden düz hesap 1024 MB ayarlamadın çünkü 1024 MB olunca maalesef Word 2007 çalıştırıldığında yetersiz ram hatası verip çalışmıyordu
 8. Sanal makinalarda yüklenmeyebilir... Gerçek ortamda deneyin...
 9. Windows 10 AIO 19H2 v18362.628'e güncellenmiştir.
 10. Windows 10 x86-x64 EFI&MBR AIO 19H2 v18363.628'e güncellenmiştir.
 11. Nihayet güncelleme fırsatı bulabildim AIO Rescue PE v11'e güncellenmiştir. v11: - WinPE'nin çekirdeği olan Windows 10, Windows 10 Enterprise 64 bit 1909 - 18363.628 sürümüne yükseltildi. - AOMEI Partition Assistant Technician Edition, v8.6'ya yükseltildi. - AOMEI Backupper Technician Plus, v5.6'ya yükseltildi. - AOMEI PXE Boot Tool, v1.5'e yükseltildi. - Acronis True Image, 2020 v24.5.1.22510'a yükseltildi. - DiskGenius, v5.2.0.884'e yükseltildi. - Windows Kurulum Menüsünden WinNT, v4.0.1'e ve Dism++ programı da v10.1.1001.10'a yükseltildi. - Google Chrome Tarayıcı, v78.0.3904.97'ye yükseltildi. - TeamViewer, v15.2.2756'ya yükseltidldi. - Volumes uygulaması kaldırıldı yerine Drive Letter Changer v1.4 uygulaması eklendi. - Microsoft Check Disk GUI v0.3.1 eklendi. - Rescue WinPE menü arayüzü güncellendi.
 12. Yolda... :)

  3dc30a11371.jpeg

  1. Show previous comments  3 more
  2. temonas

   temonas

   Nihayet.. Kendi adıma çok sevindim. Herhalde bu gelişme çok kimse için sevindirici olacaktır. 

   Burada, hemen geç kalmadan bir bir teklif ve ricamda olsun. Uzak masaüstüne üçüncü bir uygulama olarak AnyDesk ilave edebilirmisin. AnyDesk son zamanlarda çok revaçta ve TeamViewer'i dahi solladı gibi. Yakın gelecekte dahada gelişmesi halinde (ki öyle olacağının işaretleride var) kendi konusunda rakipsiz kalabilir.

   Bir değerlendir istersen.

   Kolay gelsin.

   Edit: AnyDesk, Microsoft Remote Destop - kaldırılarak- onun yerinede konulabilir. Microsoft Remote Desktop çok kullanılıyormu bilemiyorum fakat öyle fazla kullanımdığını falanda zannetmiyorum. TeamViewer ve AnyDesk varken..

  3. mephistooo2

   mephistooo2

   Konuyu yayınladım, artık geçti... :)

  4. temonas

   temonas

   Neyse.. Artık bir dahaki sürüme diyelim, ne yapalım :)

   Teşekkürler.

 13. @karadurak bu multimonitor tool programını ben de kullanıyordum ama vazgeçtim. İşyerinde çok eski monitörleri kullanan bilgisayarlarımız var, bu bilgisayarlada winpe yi önyükleyince multimonitor tool programı monitörün desteklemediği çözünürlüğe ayarlıyor bu sefer de ekrana görüntü gelmiyor maalesef... Eline sağlık @köylü üstad, XP ile bize tarih olduğumuzu hatırlattın...
 14. Ezan değil ama tek nefeste Fatiha süresi... Dinlerken ciğerlerim patlayacaktı neredeyse
 15. @serhat100 üstat Osmanlı'nın İslamiyet'e katkısı derken, kastedilen İslami kültür ve İslami eserler katkısı... Yoksa kimin haddine İslam dininde yeni bir kural belirlemek...
×
×
 • Create New...