Jump to content

_Lisansbox V2


blackman12
 Share

Recommended Posts

Bu udf yi adım adım geliştirmeyi düşünüyorum ilk adım çoğu programın kullandığı kullanıcı adına göre key üretme metodu. Bu fonksiyonu direk programlarınıza kopyalayarak kullanabilirsiniz.

V2.0: Kendi yazımım algoritma ile ve kullanıcı adı kullanılarak:
İlgili örnek ve UDF linktedir.
[code]http://www.mediafire.com/?feq5v56tnwe97wf[/code]

V1.0 : AutoIT'in kendi algoritması ve kullanıcı adı kullanılarak:
[spoiler]
[codebox]#include <String.au3>
;blackman12
;FDF1blac80529DD983C8
Global $si[5]
_LisansBox()
Func _LisansBox()
HotKeySet("^v","_Yapistir")
$gui = GUICreate("Lisans Anahtarını Girin",320,120)
GUICtrlCreateLabel("Kullanıcı adı:",10,15)
$kinput = GUICtrlCreateInput("",80,12,215,21)
GUICtrlCreateLabel("Lisans kodu:",10,45)
$si[0] = GUICtrlCreateInput("",80,42,35,21)
GUICtrlSetLimit(-1,4)
GUICtrlCreateLabel("-",117,45)
$si[1] = GUICtrlCreateInput("",125,42,35,21)
GUICtrlSetLimit(-1,4)
GUICtrlCreateLabel("-",162,45)
$si[2] = GUICtrlCreateInput("",170,42,35,21)
GUICtrlSetLimit(-1,4)
GUICtrlCreateLabel("-",207,45)
$si[3] = GUICtrlCreateInput("",215,42,35,21)
GUICtrlSetLimit(-1,4)
GUICtrlCreateLabel("-",252,45)
$si[4] = GUICtrlCreateInput("",260,42,35,21)
GUICtrlSetLimit(-1,4)
$tamam = GUICtrlCreateButton("OK",20,80,100,20)
$cikis = GUICtrlCreateButton("Kapat",200,80,100,20)
GUISetState()
While 1
for $s = 0 to 4
if ControlGetHandle($gui,"",ControlGetFocus($gui)) = ControlGetHandle($gui,"",$si[$s]) Then
if StringLen(GUICtrlRead($si[$s])) = 4 Then ControlSend($gui,"",$si[$s],"{TAB}")
EndIf
Next
$nmsg = GUIGetMsg()
Switch $nmsg
Case -3, $cikis
HotKeySet("^v")
ExitLoop
Case $tamam
if StringLen(GUICtrlRead($kinput)) < 5 Then
MsgBox(0,"Kullanıcı adı yanlış","Kullanıcı adı 5 karakterden az olamaz.")
Else
$veri1= GUICtrlRead($kinput)
$veri2= ""
for $i = 0 to UBound($si)-1
$veri2 &= GUICtrlRead($si[$i])
Next
if _Sifrele($veri1) = StringUpper($veri2) Then
MsgBox(64,"Tebrikler!","Lisans işlemi başarıyla tamamlandı.")
Else
MsgBox(16,"Üzgünüz!","Girilen kayıt kodu geçerli değil.")
EndIf
EndIf
EndSwitch
WEnd
EndFunc

Func _Sifrele($text, $sifre = "www.TnCTR.com")
if not IsString($text) then Return -1
$enc = _StringEncrypt(1,$text,$sifre,3)
$len = StringLen($enc)
$donecek = StringMid($enc,$len-10,4)
$donecek &= StringLeft($text,4)
$donecek &= StringRight($enc,4)
$donecek &= StringMid($enc,$len-20,4)
$donecek &= StringMid($enc,$len-15,4)
Return $donecek
EndFunc

Func _Yapistir()
Local $clip = ClipGet(), $y = 1
if IsString($clip) And StringLen($clip) = 20 Then
For $i = 0 to UBound($si) -1
GUICtrlSetData($si[$i],StringMid($clip,$y,4))
$y += 4
Next
EndIf
EndFunc[/codebox]
[/spoiler]
Bundan sonraki adımlar:

1 - Girilen kullanıcı adını ve bilgisayarın değişmez bilgilerini baz alarak KENDİ ŞİFRELEME ALGORİTMASInı kullanarak key üretme.
2 - Girilen kullanıcı adını ve bilgisayarın değişmez bilgilerini kullanarak KENDİ ALGORİTMASInı kullanarak REFERANS KODU üretme ve bu kod ile İNTERNETTEN AKTİVASYON
Link to comment
Share on other sites

Kendinize key üretmek için:

[code]$kullanici = "blackman12"
$sor = MsgBox(4,"Örnek bir kullanıcı adı ve şifresi oluşturalım:","Kullanıcı adı:"&$kullanici&@CRLF&"Şifre:"&_Sifrele($kullanici)&@CRLF&@CRLF&"Şifre panoya kopyalansın mı?")
if $sor = 6 Then ClipPut(_Sifrele($kullanici))[/code]

Link to comment
Share on other sites

her serialin bir kere kullanılması internet üzerinden kontrolünü yapabileceğin birşey. onu geç ama kullanıcıya serial üretip vermek senin elinde mesajımda vermiş oluğum ufak kod ile bunu yapabilirsin.

programa onu girmeden giriş yapamamasını falan sen yazıcaksın. programın açılışında bu fonksiyonu çağırırsın ve eşleşme doğru ise programı açarsın falan.

Link to comment
Share on other sites

Sayfanın On kısmı derken ? [img]http://www.tnctr.com/public/style_emoticons/default/mellow.gif[/img] Autoit bölümündeyiz. Bu arada atla deve değil ki bi arkadaş ya bi fonksiyon da mı kullanmıyorsunuz ? Adamı sinirlenmekte haklı sonra blackman12 cok fevri sinirli falan diyorsunuz.Neyse;
[codebox]#include <String.au3>
$kullanici = "Kullanıcı adı"
$sor = MsgBox(4,"Örnek bir kullanıcı adı ve şifresi oluşturalım:","Kullanıcı adı:"&@CRLF&"Şifre:"&_Sifrele($kullanici)&@CRLF&@CRLF&"Şifre panoya kopyalansın mı?")
if $sor = 6 Then ClipPut(_Sifrele($kullanici))

Func _Sifrele($text, $sifre = "www.TnCTR.com")
if not IsString($text) then Return -1
$enc = _StringEncrypt(1,$text,$sifre,3)
$len = StringLen($enc)
$donecek = StringMid($enc,$len-10,4)
$donecek &= StringLeft($text,4)
$donecek &= StringRight($enc,4)
$donecek &= StringMid($enc,$len-20,4)
$donecek &= StringMid($enc,$len-15,4)
Return $donecek
EndFunc
[/codebox]Bu şekilde çalıştırmanız yeterli.

Edited by SimpsoN_Bart
Link to comment
Share on other sites

@blackman12
bu bir udf bir örnek değil öyleyse
scriptimizi yazarken başına #include ne yazmamız gerekiyor
veya sizin udf yi kullanırken diğer udfler gibi ismini ne olarak kaydediyoruz :(
ben şimdiye kadar tıkladığım udflerin çalışmaz diye biliyordum
ama sizinki çalışıyor udfler hakkında şimdi kafam karıştı :blink:

Link to comment
Share on other sites

[color=#445563][font=verdana, tahoma, sans-serif]UDF: User Defined [b][u]Functions[/u][/b] demek zaten Blackman12 de fonksiyon yazmış.Bunda anlaşılmayacak birşey yok ki.En üstte verdiği kullanım için örnekti ama sen istersen[u] sadece f[/u]onksiyonları alıp başka bir scriptin içine koyarsın çalışmalarında kullanırkende scriptine #include edebilirisn orası sana kalmış.Ayrıca fonksiyonlar tek başına çalışmaz üstteki örnekte alt program olarak çağrıldığı için çalıştı.[/font][/color]

Link to comment
Share on other sites

 • 1 yıl yıl...

@blackman12
bu bir udf bir örnek değil öyleyse
scriptimizi yazarken başına #include ne yazmamız gerekiyor
veya sizin udf yi kullanırken diğer udfler gibi ismini ne olarak kaydediyoruz sad.gif
ben şimdiye kadar tıkladığım udflerin çalışmaz diye biliyordum
ama sizinki çalışıyor udfler hakkında şimdi kafam karıştı :blink2:

#include  <a.au3>  a.au3 teki fonksiyonları ve değişkenleri skripte ekler yani a.a3 teki kodları scripte kopyalar yanlız sadece gerekli kodlarımı kopyalar yoksa bütün kodlarımı kopyalar ben de bilmiyorum. udf func içeren scripttir. #include-once scriptin include edile bilmesini sağlar yani a.au3 ün içine #include-once yazarsak onun include edilebilir olduğunu belirmiş oluruz.

func ise tek başına çalısmaz çalıştırmak için ismini yazmak gerekir. bu sayde tek bir isimle bir çok kod çalıştırabilmemizi sağlar.

_a()        ; _a fonksiyonunun çalışmasını sağlar

func _a()
;yapmak istediğin şeyler
endfunc
;a.au3 ;bu bir udf ismini ne olarak kaydettiğin önemlid değil yeterki #include-once kodunu yaz
#include-once
func _asd()
;yapmak istediğin şeyler
endfunc
;------------------------------------------
;b.au3 scriptimiz:
#include <a.au3> ;include kodu a.au3 adlı udfdeki kodları kendi scriptimize ekler. 
_asd() ;#include <a.au3> komutunu yazmasaydık hata verirdi.
.
Edited by isimsiz2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...