Jump to content

casper0007

Üye
 • Posts

  3572
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  31

casper0007 last won the day on November 21

casper0007 had the most liked content!

İletişim Bilgileri

 • Facebook
  https://www.facebook.com/ENBUYUK.YABANCI.DOST?ref=hl
 • Skype
  casper_4101

Profile Information

 • Male
 • kocaeli/derince

Recent Profile Visitors

84736 profile views

casper0007's Achievements

Community Regular

Community Regular (8/14)

 • Conversation Starter Rare
 • Dedicated Rare
 • Very Popular Rare
 • First Post Rare
 • Collaborator Rare

Recent Badges

3.5k

Reputation

 1. ++ dism ile kalıbı açıp imageres deisikligi yapsanız bile ileriye dönük guncellemelerde sürücü ikonları normale dönebilir bu sebeple nlite ile sürücü için güncellemelerini kapatmak akıllıca olacaktir
 2. örnek oem scripts komutları aşagıdaki gibidir @Echo Off cmd /c %systemroot%\setup\scripts\Kur.exe /silent /preactivate RMDIR /S /Q %systemroot%\setup\scripts @EXIT yada @echo off start /WAIT %~dp0Install.exe cd %~dp0 del Install.exe del SETUPCOMPLETE.cmd yada @Echo Off cmd /c REGEDIT /S %windir%\Setup\SCRIPTS\Install.exe /silent /preactivate del %0 exit buda benım kullandıgım @echo off cd %~dp0 start /wait REGEDIT /S AYAR.reg start /wait REGEDIT /S OEM.reg start /wait REGEDIT /S SHELLMENU.reg start /wait PRO1.exe start /wait PRO2.exe RMDIR /S /Q %systemroot%\SETUP\SCRIPTS DEL /F /Q %0% >nul exit @echo off start /WAIT %~dp0KMS.cmd cd %~dp0 del /f /q "%WinDir%\Setup\Scripts\x86\*.*" >nul 2>&1 rmdir %WinDir%\Setup\Scripts\x86\ del /f /q "%WinDir%\Setup\Scripts\x64\*.*" >nul 2>&1 rmdir %WinDir%\Setup\Scripts\x64\ del /f /q "%WinDir%\Setup\Scripts\*.*" >nul 2>&1 rmdir %WinDir%\Setup\Scripts del /f /q "%WinDir%\Setup\Scripts\" >nul 2>&1 @echo off Start /wait %WINDIR%\setup\1.exe Start /wait %WINDIR%\setup\2.exe Start /wait %WINDIR%\setup\3.exe ECHO. ECHO Deleting Temp Installation Files... RD /S /Q %systemdrive%\Apps del /q /f "%0" EXIT @ECHO OFF setlocal EnableExtensions setlocal EnableDelayedExpansion fltmc >nul 2>&1 || ( echo Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%\getadmin.vbs" echo UAC.ShellExecute "%~fs0", "", "", "runas", 1 >> "%temp%\getadmin.vbs" "%temp%\getadmin.vbs" del /f /q "%temp%\getadmin.vbs" >nul 2>&1 exit /b ) pushd "%~dp0" dism /online /add-package /PackagePath:"%~dp0KB2533552.cab" start /wait "app" "%~dp0ınstall.exe" set /a KEYNUM=1 SET KEY=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx REG ADD %KEY% /V TITLE /D "WINDOWS PROGRAMLARINIZI YUKLUYOR..." /f FOR %%i IN (D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) DO IF EXIST %%i:\software (for /f "delims=" %%z in ('dir /b %%i:\software\*.exe') do ( call :RunOnceEx REG ADD %KEY%\amd!KEYNUM! /VE /D "%%~nz" /f REG ADD %KEY%\amd!KEYNUM! /V 1 /D "%%i:\software\%%z" /f )) RMDIR /S /Q "%~dp0" exit @echo off cd %~dp0 start /wait REGEDIT /S AYAR.reg cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /rilc cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /upk >nul 2>&1 cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /ckms >nul 2>&1 cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /cpky >nul 2>&1 cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk QPM6N-7J2WJ-P88HH-P3YRH-YY74H sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManager sc config wuauserv start= auto & net start wuauserv clipup -v -o -altto c:\ cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /skms kms.teevee.asia cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /ato cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /dlv echo Deleting Temp Installation Files... del /q /f "%0" >nul RD /S /Q %systemdrive%\Apps del /q /f "%0" exit @Echo off pushd "%~dp0" cd /d "%~dp0" ::=========================================================================== call:key FOR /F "TOKENS=2 DELIMS==" %%A IN ('"WMIC PATH SoftwareLicensingProduct WHERE (Name LIKE 'Windows%%' AND PartialProductKey is not NULL) GET LicenseFamily /VALUE"') DO IF NOT ERRORLEVEL 1 SET "osedition=%%A" for /f "tokens=1-4 usebackq" %%a in ("%temp%\editions") do (if ^[%%a^]==^[%osedition%^] ( set edition=%%a set key=%%b set sku=%%c set editionId=%%d goto :parseAndPatch)) echo %osedition% Digital License Activation is Not Supported. del /f "%temp%\editions" exit ::=========================================================================== :parseAndPatch cd /d "%~dp0" set "gatherosstate=bin\gatherosstate.exe" cscript /nologo %windir%\system32\slmgr.vbs -ipk %key% reg add "HKLM\SYSTEM\Tokens" /v "Channel" /t REG_SZ /d "Retail" /f reg add "HKLM\SYSTEM\Tokens\Kernel" /v "Kernel-ProductInfo" /t REG_DWORD /d %sku% /f reg add "HKLM\SYSTEM\Tokens\Kernel" /v "Security-SPP-GenuineLocalStatus" /t REG_DWORD /d 1 /f start /wait "" "%gatherosstate%" timeout /t 3 >nul 2>&1 clipup -v -o -altto bin\ cscript /nologo %windir%\system32\slmgr.vbs -ato reg delete "HKLM\SYSTEM\Tokens" /f del /f "%temp%\editions" cd %~dp0 rmdir /s /q "%windir%\setup\scripts" >nul 2>&1 exit ::=========================================================================== :key rem Edition Key SKU EditionId ( echo Cloud V3WVW-N2PV2-CGWC3-34QGF-VMJ2C 178 X21-32983 echo CloudN NH9J3-68WK7-6FB93-4K3DF-DJ4F6 179 X21-32987 echo Core YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7 101 X19-98868 echo CoreCountrySpecific N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD 99 X19-99652 echo CoreN 4CPRK-NM3K3-X6XXQ-RXX86-WXCHW 98 X19-98877 echo CoreSingleLanguage BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT 100 X19-99661 echo Education YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY 121 X19-98886 echo EducationN 84NGF-MHBT6-FXBX8-QWJK7-DRR8H 122 X19-98892 echo Enterprise XGVPP-NMH47-7TTHJ-W3FW7-8HV2C 4 X19-99683 echo EnterpriseN 3V6Q6-NQXCX-V8YXR-9QCYV-QPFCT 27 X19-98746 echo EnterpriseS NK96Y-D9CD8-W44CQ-R8YTK-DYJWX 125 X21-05035 echo EnterpriseSN 2DBW3-N2PJG-MVHW3-G7TDK-9HKR4 126 X21-04921 echo Professional VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T 48 X19-98841 echo ProfessionalEducation 8PTT6-RNW4C-6V7J2-C2D3X-MHBPB 164 X21-04955 echo ProfessionalEducationN GJTYN-HDMQY-FRR76-HVGC7-QPF8P 165 X21-04956 echo ProfessionalN 2B87N-8KFHP-DKV6R-Y2C8J-PKCKT 49 X19-98859 echo ProfessionalWorkstation DXG7C-N36C4-C4HTG-X4T3X-2YV77 161 X21-43626 echo ProfessionalWorkstationN WYPNQ-8C467-V2W6J-TX4WX-WT2RQ 162 X21-43644 echo ServerRdsh NJCF7-PW8QT-3324D-688JX-2YV66 175 X21-41295 ) > "%temp%\editions" &exit /b ::=========================================================================== @ECHO OFF SET EDITION=&SET CSNAME=&SET CSVENDOR=&SET SYSMODEL=&SET SYSMNF=&SET BASEPRO=&SET BASEMNF=&SET BIOVER=&SET MAN=DEFAULT&SET MAN2=&SET PIDKEY=&SET REALMAN=&SET WINVER=&SET INFO=INFO&SET LAST=LAST&SET INL=IF NOT ERRORLEVEL 1&SET RESLN=&SET SLIC=SLIC SET OEMS=%windir%\Setup\scripts\oemscan.ini&SET RQR1=REG QUERY "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v "ProductName"&SET RQR2=REG QUERY "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v "EditionId" %RQR1% | findstr /I "\<WINDOWS\>" | findstr /I "\<10\>" >nul&&%INL% SET WINVER=10&goto :10 %RQR1% | findstr /I "\<WINDOWS\>" | findstr /I "\<11\>" >nul&&%INL% SET WINVER=11&goto :11 :10 start /wait %windir%\Setup\scripts\activate.cmd /S exit :11 start /wait %windir%\Setup\scripts\applications.cmd /S exit @echo off cd %~dp0 start /wait REGEDIT /S AYAR.reg start /wait REGEDIT /S OEM.reg reg query HKU\S-1-5-19 1>nul 2>nul || ( echo ==== Error ==== echo Right click on this file and select 'Run as administrator' echo Press any key to exit... pause >nul exit /b ) call "%~dp0HWID_Activation_AIO.cmd" /u cd /d "%SystemRoot%\Setup\" if exist "%SystemRoot%\Setup\Scripts\" @RD /S /Q "%SystemRoot%\Setup\Scripts\" exit /b @echo off "%WINDIR%\Setup\Files\ndp.exe" "%WINDIR%\Setup\Files\Kur.exe" rd /q /s "%WINDIR%\Setup\Files" del /q /f "%0"
 3. yedekleme sonrası suruculerı nasıl kurarız 1.bilgisayara sag tıkla 2.özellikler de 3.Aygıt yonetıcısını seç 4.Açılan sürücüde sarı unlem gorduklerın olacak 5.Sag tıkla sürücü yazılımını güncelleştir de 6.sürücü yazılımı için bilgisayarımı tara deyıp yedek klasörunu göster 7.windows sürücünüzün guncel oldugu belirlendi yazacak olay bu kadar
 4. Ulti ile aynı özelliğe sahip yalnız 6 aylık lisans olması lazım kullandığım M.a.s lisanslama ve chance dosyalarını barındıran CMD komut satırı forumda paylastim
 5. O iş kolay m.a.s varsa chance yapıp sürüm deistirebilirsin
 6. Temel Fark: Windows 7 Enterprise, Windows tarafından sunulan Windows 7 işletim sisteminin en yüksek sürümlerinden biridir. Sistem, işletim yazılımı ile birlikte mevcut olan tüm özellikleri sunar. Ancak, bu sistem yalnızca Microsoft ile Yazılım Güvencesi sözleşmesi olan şirketlere toplu lisanslama yoluyla teklif edilirse. Windows 7 Ultimate sürümü, Windows 7 Enterprise ile aynı özellikleri paylaşır; ancak, bireysel kullanıcılar bazında ev kullanıcıları için kullanılabilir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- windows 7 için güncellik aramayınız Orjinal msdn uzerine çalışılmıştır. 64 Bit sürümün UEFI desteği vardır. Netfrework 4.8 Silverligt ++cvisual paketleri İe8 yerine ie11 eklenmiştir Bunun dışında herhangi bir ayar yapmadım. Sistemi VirtualBox üzerinde test ettim ve herhangi bir sorunla karşılaşmadım. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ https://disk.yandex.com.tr/d/gfIttKXtc5URvQ
 7. Bilgisayara başlat CMD yönetici olarak üsteki kodu yapıştır yaparsan masaüstüne sürücüleri klasöre yedekler
 8. Performans ıcın bat dosyası olusturup @echo off cd %~dp0 bcdedit /enum bcdedit /set disabledynamictick yes bcdedit /deletevalue useplatformclock bcdedit /deletevalue useplatformtick Rundll32 apphelp.dll,ShimFlushCache powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61
 9. Ltsb için performans ayarları iso kalıbına ++dism ile gömülür.Setup klasörüne atılarak fakat açılışta etkisi olacağını sanmıyorum donanımla yazılım farklı bı statudur
 10. OEM klasörü olmaz sadece ondada lisans var dilersen alıp iso sources içine atarsın yapılan ayarlar wim uzerinde
 11. Elinizde mevcut windows 10 iso kalıbı var ise instal wim/install esd deişikligi yapın bunun ıcın ultra ıso gıbı yazılıma ıhtıyacınız var
 12. Ltsc için söz veremem siz en iyisi emre028 ltsc bakin
×
×
 • Create New...